Trenutno ste van mreže; čekamo da se ponovo povežete na internet

Windows Vista ne može da dobije IP adresu od nekih rutera ili DHCP servera

Neki ruteri i DHCP serveri nisu kompatibilni sa operativnim sistemom Windows Vista. Ovaj članak će vam pomoći da rešite taj problem. Ako niste sigurni da li je vaš ruter kompatibilan, i dalje možete da pokušate da primenite ovo rešenje.

Automatsko rešavanje problema

Kliknite na vezu „Reši ovaj problem“ da biste automatski rešili problem. U dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u čarobnjaku za popravku.


Napomene
 • Ovaj čarobnjak je možda dostupan samo na engleskom. Međutim, automatska ispravka funkcioniše i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako niste za računarom na kojem se problem javlja, sačuvajte rešenje za ispravku na fleš disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na računaru na kojem postoji problem.

Ručno rešavanje problema – Onemogućavanje zastavice BROADCAST

Važno Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadrže korake koji objašnjavaju kako se menja registar. Međutim, može doći do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registar. Zbog toga obavezno pažljivo sledite ove korake. Radi dodatne zaštite, napravite rezervnu kopiju registra pre nego što ga izmenite. U tom slučaju možete da vratite registar u prethodno stanje ako dođe do problema. Za više informacija o pravljenju rezervne kopije i vraćanju registra u prethodno stanje kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije registra i njegovo vraćanje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows
Da biste sami rešili ovaj problem, onemogućite DHCP zastavicu BROADCAST u operativnom sistemu Windows Vista. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Startdugme „Start“, u polju Započni pretragu otkucajte regedit, a zatim sa liste Programi izaberite stavku regedit.

  Dozvola kontrole korisničkog naloga Ako se od vas zatraži lozinka administratora ili potvrda, otkucajte lozinku ili potvrdite.
 2. Pronađite sledeći čvor registra:
  HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Microsoft > WindowsNT > CurrentVersion > NetworkCards > <number>
 3. Pogledajte svaki broj naveden pod čvorom NetworkCards da biste pronašli GUID mrežnog adaptera. Na desnoj strani pod stavkom Description naveden je mrežni adapter, a pod stavkom ServiceName naveden je odgovarajući GUID. Zapamtite taj GUID.
 4. Pronađite sledeći potključ registra i kliknite na njega:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{<GUID mrežnog adaptera>}
  Na ovoj putanji registra kliknite na potključ <GUID mrežnog adaptera> koji odgovara mrežnom adapteru koji je povezan na mrežu.
  Napomena U ovom članku GUID mrežnog adaptera  predstavlja čuvar mesta za stvarnu GUID oznaku mrežnog adaptera. Da biste pronašli odgovarajući GUID, pogledajte korake 2. i 3.
 5. U meniju Uređivanje postavite pokazivač na stavku Novo, a zatim izaberite stavku DWORD vrednost (32-bitna).
 6. U polju Nova vrednost #1 otkucajte DhcpConnEnableBcastFlagToggle, a zatim pritisnite taster ENTER.
 7. Kliknite desnim tasterom miša na stavku DhcpConnEnableBcastFlagToggle, a zatim izaberite stavku Izmeni.
 8. U polju Podaci o vrednosti otkucajte 1 i kliknite na dugme U redu.
 9. Zatvorite Registry Editor.
Kada podesite ovaj ključ registra na vrednost 1, Windows Vista će pokušati da dobije IP adresu koristeći zastavicu BROADCAST u DHCP paketima za otkrivanje. Ako to ne uspe, Windows Vista će pokušati da dobije IP adresu bez upotrebe zastavice BROADCAST u DHCP paketima za otkrivanje.
Uzrok
Zastavica BROADCAST u DHCP paketima za otkrivanje je podrazumevano omogućena u operativnom sistemu Windows Vista (DhcpConnEnableBcastFlagToggle = 1). Zato Windows Vista dobija IP adresu upotrebom zastavice BROADCAST u DHCP paketima za otkrivanje. Ako ruter ili DHCP server ne mogu da obrade DHCP pakete za otkrivanje, Windows Vista neće moći da dobije IP adresu. Ovo rešenje onemogućava zastavicu BROADCAST podešavanjem parametra DhcpConnEnableBcastFlagToggle na 0.

Ovaj problem po podrazumevanim vrednostima ne postoji u operativnom sistemu Windows XP sa servisnim paketom 2, Windows XP sa servisnim paketom 3, niti u operativnom sistemu Windows 7 pošto je zastavica BROADCAST onemogućena (DhcpConnEnableBcastFlagToggle = 0).
Dodatne informacije
Ako znate da ruter ili DHCP server čiji proizvođač nije Microsoft ne podržava DHCP zastavicu BROADCAST, možete da konfigurišete sledeće vrednosti za sledeće stavke registra umesto upotrebe ključa registra DhcpConnEnableBcastFlagToggle. 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{<Network Adapter GUID>}


Ime vrednosti: DhcpConnForceBroadcastFlag
Tip vrednosti: REG_DWORD
Podaci o vrednosti: 0
Napomene
 • Vrednost 0 onemogućava ovu stavku registra. Ovom vrednošću možete da sprečite operativni sistem Windows Vista da koristi DHCP zastavicu BROADCAST. Kada konfigurišete ovu stavku registra, Windows Vista nikada više neće koristiti DHCP zastavicu BROADCAST.
 • Do ovog problema ne dolazi u operativnom sistemu Windows 7. DhcpConnEnableBcastFlagToggle podrazumevano ima vrednost 1.
fixit fix it
Napomena Ovo je „FAST PUBLISH“ članak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podršku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pružaju se u viđenom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadrže tipografske greške i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove korišćenja da biste saznali više.
Svojstva

ID članka: 928233 - Poslednji pregled: 02/26/2014 18:53:00 - Verzija: 1.0

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise 64-bit Edition, Windows Vista Home Basic 64-bit Edition, Windows Vista Home Premium 64-bit Edition, Windows Vista Ultimate 64-bit Edition, Windows Vista Starter

 • kbmsifixme kbfixme kbnetwork_generalbroadband kbnetwork_routerissues kbexpertisebeginner kbhardware kbtshoot kbprb KB928233
Povratne informacije