Trenutno ste van mreže; čekamo da se ponovo povežete na internet

Nije moguće koristiti Outlook 2007 za slanje ili čuvanje e-poruke koja je kreirana u programu OneNote 2007

SIMPTOMI
Kada pokušate da upotrebite Microsoft Office Outlook 2007 da biste poslali ili sačuvali e-poruku koja je kreirana u programu Microsoft Office OneNote 2007, možete naići na sledeće simptome:
  • Kada kliknete na dugme Pošalji da biste poslali e-poruku, dobijate sledeću poruku:
    Nije moguće poslati ovu stavku.
  • Kada kliknete na dugme Sačuvaj da biste sačuvali e-poruku, dobijate sledeću poruku:
    Interfejs za poruke je vratio nepoznatu grešku. Ako ponovo dođe do problema, ponovo pokrenite Outlook.
  • Outlook 2007 otkazuje i dobijate sledeću poruku:
    Nije moguće prikazati fasciklu. „Microsoft Office OneNote“ je zatvoren bez ispravnog zatvaranja Outlook datoteke sa podacima „Putanja ka ost datoteci“. Neophodno je ponovo pokrenuti „Microsoft Office Outlook“. Ako ova poruka o grešci nastavi da se pojavljuje, pomoć potražite od podrške za Microsoft Office OneNote.
Do ovih simptoma dolazi kada kreirate datoteku, pošaljete je primaocu pošte, a zatim zatvorite OneNote 2007.
ZAOBILAŽENJE
Da biste izbegli ovaj problem, držite OneNote 2007 otvoren kada šaljete ili čuvate e-poruku u programu Outlook 2007.
ON2007 OneNote2007 OL2007 Outlook2007
Svojstva

ID članka: 928767 - Poslednji pregled: 09/12/2011 12:42:00 - Verzija: 2.0

Microsoft Office OneNote 2007, Microsoft Office Outlook 2007

  • kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb KB928767
Povratne informacije