CD jedinica ili DVD jedinica ne funkcioniše kao što je očekivano na računaru koji koristi operativni sistem Windows Vista

Simptomi
CD ili DVD disk jedinica na računaru više ne radi na očekivani način kada se računar ponovo pokrene nakon što dovršite jednu od sledećih radnji:
 • Nadograđujete računar na operativni sistem Windows Vista.
 • Instalirate Windows Vista servisni paket 1 (SP1).
 • Instalirate ili deinstalirate aplikacije koje imaju CD/DVD upravljački program filtera.
Uzrok
Ovaj problem se javlja iz jednog od sledećih razloga:
 • Upravljački programi filtera u steku CD i DVD skladišta nisu uspešno preneti na operativni sistem Windows Vista.
 • Deinstalirali ste softver sa CD-a koji ne može pravilno da se ukloni u registratoru.
 • Instalirali ste softver koji dodaje upravljačke programe filtera u stek CD i DVD skladišta koji smetaju postojećim filterima.
Rešenje
Važno Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadrže korake koji objašnjavaju kako se menja registar. Međutim, može doći do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registar. Zbog toga obavezno pažljivo sledite ove korake. Radi dodatne zaštite, napravite rezervnu kopiju registra pre nego što ga izmenite. U tom slučaju možete da vratite registar u prethodno stanje ako dođe do problema. Za više informacija o pravljenju rezervne kopije i vraćanju registra u prethodno stanje kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije registra i njegovo vraćanje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows


Da biste rešili ovaj problem, uklonite izmenjene upravljačke programe filtera. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Startdugme „Start“, u polju Započni pretragu otkucajte regedit, a zatim sa liste Programi izaberite stavku regedit.

   Dozvola kontrole korisničkog naloga Ako se od vas zatraži lozinka administratora ili potvrda, otkucajte lozinku ili kliknite na dugme Nastavi.
 2. Pronađite sledeći potključ registratora i kliknite na njega:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
  Upozorenje Može postojati veći broj instanci potključa registratora koji se pominje u 2. koraku. Morate se uveriti da se nalazite u odgovarajućem potključu registratora pre nego što izmenite vrednosti UpperFilters i LowerFilters. Da biste proverili da li se nalazite u odgovarajućem potključu registratora, uverite se da vrednost „Podrazumevana vrednost“ jeste DVD/CD-ROM, a da je vrednost „Podaci klase“ CDROM.
 3. Ako vidite UpperFilters u oknu sa desne strane, kliknite desnim tasterom miša na UpperFilters, a zatim izaberite stavku Izbriši.
 4. Kliknite na dugme Da da biste potvrdili uklanjanje stavke registratora UpperFilters.
 5. Ako vidite LowerFilters u oknu sa desne strane, kliknite desnim tasterom miša na LowerFilters, a zatim izaberite stavku Izbriši.
 6. Kliknite na dugme Da da biste potvrdili uklanjanje stavke registratora LowerFilters.
 7. Zatvorite Registry Editor i ponovo pokrenite računar.
Napomena Kada uklonite stavku registratora UpperFilters i stavku registratora LowerFilters, možete izgubiti funkcionalnost u određenim programima kao su programi za snimanje CD-ova. U ovom slučaju, morate ponovo instalirati izmenjene programe. Ako ponovo dođe do problema, obratite se prodavcu programa kako biste utvrdili da li postoji ispravka za program.

Više informacija o proizvođaču hardvera potražite na sledećoj Veb lokaciji:
Dodatne informacije
Za više informacija o upravljačkim programima filtera koji se mogu učitati u operativnom sistemu Windows Vista pokrenite program DevCon. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Nabavite i izdvojite program DevCon. Sledeća datoteka je dostupna za preuzimanje na lokaciji Microsoft Download Center:
  PreuzmiOdmah preuzmite paket DevCon.Datum izdavanja: 29. jan 2003.
  Za više informacija o tome kako da nabavite ovaj program i kako da ga koristite kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:
  311272 Uslužni program komandne linije DevCon funkcioniše kao alternativa upravljaču uređajima
 2. Kliknite na dugme Startdugme „Start“, u polju Započni pretragu otkucajte cmd, na listi Programi kliknite desnim tasterom miša na stavku cmd, a zatim izaberite stavku Pokreni kao administrator.

   Dozvola kontrole korisničkog naloga Ako se od vas zatraži lozinka administratora ili potvrda, otkucajte lozinku ili kliknite na dugme Nastavi.
 3. Na komandnoj liniji promenite direktorijum u direktorijum u koji ste izdvojili DevCon datoteke.
 4. Otkucajte devcon stack gencdrom, a zatim pritisnite taster ENTER.
Zatim se prikazuju informacije slične sledećim:
IDE\CDROM<name>_____CDRW121032______1.08\5&60546BC&0&0.0.0 Name: <name>   CDRW121032 Setup Class: {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} CDROM Upper filters: <ime upravljačkog programa> Controlling service: cdrom Lower filters: <ime upravljačkog programa> pronađen je 1 podudarni uređaj.
Reference
Za više informacija o sličnom problemu do koga može doći na računaru koji radi pod operativnim sistemom Microsoft Windows XP kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:
314060 Više ne možete da pristupite CD ili DVD jedinici ili dobijate poruku o grešci nakon uklanjanja programa za snimanje CD-a ili DVD-a u operativnom sistemu Windows XP: „kôd greške 31“
Dodatni resursi
optical drives
Svojstva

ID članka: 929461 - Poslednji pregled: 02/26/2014 18:55:00 - Verzija: 6.0

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise 64-bit Edition, Windows Vista Home Basic 64-bit Edition, Windows Vista Home Premium 64-bit Edition, Windows Vista Ultimate 64-bit Edition, Windows Vista Starter

 • kbfixme kbmatsfixme kbexpertisebeginner kbhardware kbtshoot kbprb kbcip KB929461
Povratne informacije