Trenutno ste van mreže; čekamo da se ponovo povežete na internet

Informacije o aktivaciji pomoću količinske licence za operativni sistem Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 i Windows 7

UVOD
Ovaj članak sadrži informacije o aktivaciji pomoću količinske licence za operativni sistem Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 i Windows 7. On navodi veze ka dokumentaciji o količinskom licenciranju i aktivaciji pomoću količinske licence 2.0.

Key Management Service (KMS) ključ

Key Management Service (KMS) ključ može da se koristi da bi se KMS omogućio na računaru koji kontroliše IT stručnjak neke organizacije. Vaša organizacija može interno da hostuje KMS da bi automatski aktivirala računare koji rade pod operativnim sistemom Windows. Da biste koristili KMS, morate imati više od 25 računara koji su međusobno povezani. Računari koji su koristili KMS za aktivaciju moraju ponovo da se aktiviraju tako što će se povezivati sa mrežom vaše organizacije na najmanje svakih 180 dana. Trenutno se KMS pokreće na lokalnom računaru koji radi pod operativnim sistemom zasnovanom na sistemu Microsoft Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7 ili Windows Server 2008. KMS ključ može da se koristi za instalaciju šest sistema KMS hosta. Međutim, možete zahtevati više sistema KMS hosta pomoću centara za podršku za aktivaciju pomoću količinske licence.

Šifra za višestruku aktivaciju (MAK)

Šifra za višestruku aktivaciju (MAK) može aktivirati pojedinačni računar ili grupu računara direktnim povezivanjem sa Microsoft serverima. MAK može da se koristi za instalaciju operativnog sistema Windows ako niste povezani sa korporativnom mrežom. MAK može da se koristi za bilo koje izdanje operativnog sistema Windows sa količinskom licencom. Takođe, kada aktivirate Windows pomoću MAK-a, ne morate ponovo da ga aktivirate. Pored toga, možete zahtevati više MAK-ova telefonom i kreiraće se proces eskalacije da bi se dovršio zahtev. Da bi se završio taj proces, potrebno je sedam radnih dana.
DODATNE INFORMACIJE
Microsoft uključuje tehnologiju aktivacije proizvoda u nekim proizvodima koji se prodaju putem OEM i maloprodajnih kanala, kao i kanala za količinsko licenciranje. Operativni sistem Windows zahteva da kupci količinske licence koriste novi tip aktivacije koji se zove aktivacija pomoću količinske licence.

Aktivacija pomoću količinske licence predstavlja fleksibilno rešenje koje kupcima količinske licence omogućava da bezbednije i lakše aktiviraju računare koji rade pod operativnim sistemom Windows. Tehnologija aktivacije pomoću količinske licence uvedena je u operativni sistem Windows Vista. U budućnosti će se koristiti za sve Microsoft proizvode. Opšte informacije o aktivaciji pomoću količinske licence potražite na sledećoj Microsoft Veb lokaciji:

Windows Vista i Windows Server 2008


Sledeće veze sadrže više informacija o aktivaciji pomoću količinske licence 2.0 u operativnom sistemu Windows Vista i Windows Server 2008.
 • Aktivacija pomoću količinske licence 2.0 za operativni sistem Windows Vista i Windows Server 2008

  Ovo je kolekcija tehničke dokumentacije o aktivaciji operativnog sistema Windows Vista pomoću količinske licence 2.0 koja obezbeđuje vodič za planiranje i primenu, kao i operativni vodič. Ona uključuje dokumente Referentni vodič za aktivaciju pomoću količinske licence 2.0, Aktivacija pomoću količinske licence u operativnom sistemu Server 2008 i druge prateće materijale. Vodič o operacijama za aktivaciju pomoću količinske licence 2.0 sadrži informacije koje pomažu u rešavanju uobičajenih problema sa aktivacijom pomoću količinske licence 2.0. Na primer, uključene su informacije o rešavanju problema u vezi sa aktivacijom pomoću šifre za višestruku aktivaciju (MAK), Key Management Service (KMS) aktivacijom, oporavkom od režima smanjene funkcionalnosti (RFM) i oporavkom od stanja neoriginalne kopije. Da biste prikazali ovu dokumentaciju, posetite sledeću Microsoft Veb lokaciju:
 • Najčešća pitanja o aktivacij pomoću količinske licence 2.0

  Ovaj vodič obezbeđuje odgovore na najčešća pitanja o aktivaciji pomoću količinske licence 2.0. Da biste prikazali najčešća pitanja, posetite sledeću Microsoft Veb lokaciju:
 • Dokumentacija o aktivaciji pomoću količinske licence

  Ovi dokumenti obezbeđuju vodič za planiranje i primenu, kao i vodič za operacije za aktivaciju izdanja operativnog sistema Windows Vista i Windows Server 2008 sa količinskom licencom. Da biste prikazali ili preuzeli ovaj vodič, posetite sledeću Microsoft Veb lokaciju:
 • TechNet webcast: razumevanje aktivacije i provere valjanosti u operativnom sistemu Windows Vista i Windows Server 2008

  Ovo je webcast tehničkog pregleda aktivacije i provere valjanosti količinske licence za operativni sistem Windows Vista i Windows Server 2008. Da biste prikazali ovaj webcast, posetite sledeću Microsoft Veb lokaciju:
 • Microsoft Solution Accelerator za Business Desktop Deployment (BDD)

  Ova dokumentacija obezbeđuje osnovne informacije i određena uputstva timovima za funkcije za oporavak infrastrukture o tome kako se podešavaju tehnologije aktivacije pomoću količinske licence za operativni sistem Windows Vista i kako se njima upravlja. Da biste prikazali ili preuzeli ovu dokumentaciju, posetite sledeću Microsoft Veb lokaciju:

Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Sledeće veze sadrže više informacija o aktivaciji pomoću količinske licence 2.0 u operativnom sistemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2.
 • Resursi za aktivaciju pomoću količinske licence za operativni sistem Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Koristite ove resurse o aktivaciji Windows proizvoda da biste saznali kako da efikasno upravljate procesom aktivacije u poslovnom okruženju. Oni uključuju List sa podacima o poboljšanjima u aktivaciji pomoću količinske licence u operativnom sistemu Windows 7, Vodič za planiranje aktivacije pomoću količinske licence i drugu prateću dokumentaciju. Ove informacije su dostupne na sledećoj Microsoft Veb lokaciji: http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd996588.aspx
 • Tehnički referentni vodič o aktivaciji pomoću količinske licence za Windows 7 i Windows Server 2008 R2
  Ovaj referentni vodič namenjen je osobama koje primenjuju informacionu tehnologiju (IT), a čije organizacije planiraju da primene verzije aktivacije pomoću količinske licence za operativne sisteme Windows 7 i Windows Server 2008 R2. On prati dokumente Vodič za planiranje aktivacije pomoću količinske licence, Vodič za primenu aktivacije pomoću količinske licence i Vodič o operacijama za aktivaciju pomoću količinske licence. Da biste prikazali ovu dokumentaciju, posetite sledeću Microsoft Veb lokaciju: http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee355153.aspx
 • Video zapis – osnove aktivacije pomoću količinske licence
  Ova demonstracija obezbeđuje uvid u proces aktivacije pomoću količinske licence pri primeni operativnog sistema Windows 7 i Windows Server 2008. Da biste prikazali ovaj video zapis, posetite sledeću Microsoft Veb lokaciju: http://technet.microsoft.com/en-us/dd936198.aspx
Svojstva

ID članka: 929712 - Poslednji pregled: 05/06/2010 14:58:35 - Verzija: 2.9

Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise 64-bit Edition, Windows Vista Business 64-bit Edition, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008 R2

 • kbsetup kbhowto kbexpertiseinter kbinfo KB929712
Povratne informacije