Kako mogu da omogućim DVD biblioteku u aplikaciji Windows Media Center na računaru koji radi pod operativnim sistemom Windows Vista?

Podrška za operativni sistem Windows Vista bez instaliranih servisnih paketa obustavljena je 13. aprila 2010. Da biste nastavili da dobijate bezbednosne ispravke za Windows, uverite se da koristite operativni sistem Windows Vista sa servisnim paketom 2 (SP2). Više informacija potražite na sledećoj Microsoft Veb stranici: Obustavlja se podrška za neke verzije operativnog sistema Windows

Opis problema
Na računaru koji radi pod operativnim sistemom Windows Vista, Windows Media Center prikazuje DVD sadržaj koji se skladišti u DVD biblioteci na računaru. Međutim, DVD biblioteka nije automatski omogućena. Ako biblioteka nije omogućena, ne možete videti DVD sadržaj. Ovaj članak vam pomaže da omogućite ili onemogućite funkciju „DVD biblioteka“ u aplikaciji Windows Media Center na računaru koji radi pod operativnim sistemom Windows Vista.

Da bismo rešili ovaj problem umesto vas, pređite na odeljak „Popravi umesto mene“. Ako biste radije da sami rešite problem, posetite odeljak „Popraviću sâm“.
Popravi umesto mene
Da biste automatski rešili ovaj problem, kliknite na vezu Reši ovaj problem. Zatim u dijalogu File Download (Preuzimanje datoteke) kliknite na dugme Run (Pokreni) i sledite korake u čarobnjaku.Napomena ovaj čarobnjak je možda dostupan samo na engleskom jeziku. Međutim, automatska popravka funkcioniše i za ostale jezičke verzije operativnog sistema Windows.

Napomena Ako ne radite za računarom na kojem je došlo do problema, automatsku ispravku možete sačuvati na fleš disku ili CD-u, a zatim je možete pokrenuti na računaru na kojem postoji problem.

Da biste proverili da li je ovaj metod rešio problem, pređite na odeljak „Da li je ovo rešilo problem?“.
Popraviću sâm
Važno Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadrže korake koji objašnjavaju kako se menja registrator. Međutim, može doći do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pažljivo sledite ove korake. Radi dodatne zaštite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego što ga izmenite. U tom slučaju možete da vratite registrator u prethodno stanje ako dođe do problema. Da biste dobili više informacija o pravljenju rezervne kopije i vraćanju registratora u prethodno stanje, kliknite na sledeći broj članka da biste prikazali članak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije registratora i njegovo vraćanje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows
Da biste omogućili DVD biblioteku, sledite ove korake:
 1. Ako je Windows Media Center pokrenut, zatvorite ga.
 2. Kliknite na dugme Start dugme „Start“ .
 3. U polju Start Search (Započni pretragu) nalepite ili otkucajte regedit.
 4. Sa liste Programs (Programi) izaberite stavku regedit.

   Dozvola kontrole korisničkog naloga Ako se od vas zatraži lozinka administratora ili potvrda, otkucajte lozinku ili kliknite na dugme Nastavi.
 5. Pronađite sledeći potključ registratora i kliknite na njega:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Media Center\Settings\DvdSettings
 6. U oknu sa detaljima kliknite desnim tasterom miša na opciju ShowGallery (Prikaži galeriju), a zatim izaberite stavku Modify (Izmeni).
 7. Izbrišite sadržaj koji se pojavljuje u polju Value data (Podaci o vrednosti).
 8. U polju Value data (Podaci o vrednosti) otkucajte Gallery (Galerija), a zatim kliknite na dugme OK (U redu).
 9. Zatvorite alatku „Uređivač registratora“.
Da li je ovo rešilo problem?
Da biste se uverili da je automatska popravka funkcionisala, ponovo pokrenite računar. Ako računar sada prikazuje stavku „DVD biblioteka“ umesto stavke „Reprodukuj DVD“, problem je rešen i vi ste završili sa ovim člankom. Napomena Možda ćete morati da kliknete desnim tasterom miša na stavku Add folders (Dodaj fascikle) da biste videli sadržaj. Ako postoji problem, možete se obratiti podršci.
fixit fix it LB_9643545
Svojstva

ID članka: 930526 - Poslednji pregled: 09/25/2011 03:06:00 - Verzija: 3.0

Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition

 • kbmsifixme kbfixme kbhowto kbinfo kbexpertisebeginner KB930526
Povratne informacije
ERROR: at System.Diagnostics.Process.GetProcessHandle(Int32 access, Boolean throwIfExited) at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)