Trenutno ste van mreže; čekamo da se ponovo povežete na internet

Izbori pri instalaciji za potrošačke verzije operativnog sistema Windows Vista (samo 32-bitne verzije)

Važno Ovaj članak je važeći samo ako pokušavate da instalirate 32-bitni operativni sistem. Ovaj članak ne pokriva 64-bitne operativne sisteme.
UVOD
Ovaj članak govori o izborima pri instalaciji za potrošačke verzije operativnog sistema Windows Vista. Ovaj članak ne uključuje informacije o operativnim sistemima Windows Vista Starter i Windows Vista Enterprise niti o verzijama operativnog sistema Windows Vista koje instalirate korišćenjem Microsoft količinskog licenciranja.

Metod koji koristite za instaliranje operativnog sistema Windows Vista zavisi od odgovora na sledeća pitanja:
 • Da li imate licencu za nadogradnju operativnog sistema Windows Vista ili licencu za kompletan proizvod?
 • Da li instalirana verzija operativnog sistema Windows podržava nadogradnju na verziju koju ste kupili?
 • Želite li da očuvate svoje lične datoteke, postavke i programe? Možda želite da izvršite čistu instalaciju operativnog sistema Windows Vista?
DODATNE INFORMACIJE

Opšte informacije o načinu instaliranja operativnog sistema Windows Vista

Definicije

 • Nadogradnja na operativni sistem Windows Vista Nadogradnja na operativni sistem Windows Vista očuvaće trenutno instalirane lične datoteke, postavke i programe. Možete da nadogradite samo određene verzije operativnog sistema Windows na određene verzije operativnog sistema Windows Vista.
 • Prilagođena instalacija (čista instalacija) operativnog sistema Windows VistaPrilagođena instalacija ili čista instalacija operativnog sistema Windows Vista neće očuvati trenutno instalirane lične datoteke, postavke i programe. Windows Vista se instalira bez programa nezavisnih proizvođača. Prilagođenu instalaciju operativnog sistema Windows Vista možete da izvršite pomoću licence za nadogradnju ili pomoći licence za kompletan proizvod. Međutim, ako imate svoju licencu za nadogradnju, instalaciju morate pokrenuti u trenutnoj verziji operativnog sistema Windows. U meniju izbora pri instalaciji izaberite stavku Prilagođena da biste izvršili ovu radnju.
 • Nadograđena verzija operativnog sistema Windows Vista Nadograđena verzija operativnog sistema Windows Vista jeste licenca koja vam omogućava da instalirate operativni sistem Windows Vista ako već imate usaglašenu licenciranu verziju operativnog sistema Windows. Pomoću licence za nadogradnju možete da izvršite instalaciju nadogradnjom ili prilagođenu instalaciju operativnog sistema Windows Vista. Međutim, instalaciju operativnog sistema Windows Vista morate pokrenuti u usaglašenoj verziji operativnog sistema Windows.
 • 32-bitni operativni sistemi Windows ima 32-bitne i 64-bitne verzije. Ovaj članak govori o opcijama nadogradnje kada radite pod 32-bitnim operativnim sistemom i pokušavate da instalirate 32-bitnu verziju operativnog sistema Windows Vista.
 • N verzije operativnog sistema Windows Vista N verzije operativnog sistema Windows XP i Windows Vista ne uključuju Windows Media Center. N verzije su namenjene klijentima u Evropi. N verzija operativnog sistema Windows ne može se nadograditi. Umesto toga mora se izvršiti prilagođena instalacija.

Windows XP servisni paket 2 (SP2)

Da biste računar zasnovan na operativnom sistemu Windows XP nadogradili na operativni sistem Windows Vista, morate imati instaliran Microsoft Windows XP servisni paket 2. Da biste proverili da li imate instaliran Windows XP SP2, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, kliknite desnim tasterom miša na stavku Moj računar, a zatim izaberite stavku Svojstva.
 2. Na kartici Opšti podaci proverite da li je servisni paket 2 prikazan u oblasti Sistem.
Ako Windows XP SP2 nije instaliran, instalirajte ga pre nego što pokrenete nadogradnju na operativni sistem Windows Vista. Da biste nabavili Windows XP SP2, posetite sledeću Microsoft Web lokaciju:

Kako utvrditi da li računar radi pod 32-bitnom ili 64-bitnom verzijom operativnog sistema Windows XP

Za više informacija o tome kako da utvrdite da li računar radi pod 32-bitnom ili 64-bitnom verzijom operativnog sistema Windows XP kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:
827218 Kako utvrditi da li računar radi pod 32-bitnom ili 64-bitnom verzijom operativnog sistema Windows XP (Ova veza može da vodi do sadržaja koji je delimično ili u potpunosti nepreveden.)

Izbori pri instalaciji

Izbori pri instalaciji zavise od verzije operativnog sistema Windows koja je instalirana. Ovaj odeljak opisuje izbore koji su raspoloživi za svaku verziju operativnog sistema Windows.

Nadogradnja nije podržana za neke jezičke verzije operativnog sistema Windows XP

Nadogradnja sa sledećih jezičkih verzija operativnog sistema Windows XP na odgovarajući jezik operativnog sistema Windows Vista nije podržana.
 • Windows XP sa instaliranim sledećim jezičkim interfejs paketima:
  • bugarski
  • hrvatski
  • estonski
  • letonski
  • litvanski
  • rumunski
  • srpski (latinica)
  • slovački
  • slovenački
  • tajski
  • ukrajinski
 • Windows XP Media Center Edition sa instaliranim sledećim jezičkim interfejs paketima:
  • tradicionalni kineski (Hongkong)
  • tradicionalni kineski (Tajvan)
  • češki
  • danski
  • finski
  • norveški (Bokmal)
  • poljski
  • portugalski (Portugalija)
  • ruski
  • španski
  • švedski
  • turski
 • Windows XP Tablet PC Edition sa instaliranim sledećim jezičkim interfejs paketima:
  • češki
  • danski
  • finski
  • mađarski
  • italijanski
  • norveški
  • poljski
  • portugalski (Brazil)
  • portugalski (Portugalija)
  • ruski
  • španski
  • švedski
  • turski

Izbori pri instalaciji za Windows XP Home i Windows XP Home N Edition

Nadogradnja
Ako imate instaliran operativni sistem Windows XP Home ili Windows XP Home N Edition, možete da izvršite nadogradnju na sledeće verzije operativnog sistema Windows Vista:
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic N
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business N
 • Windows Vista Ultimate
Napomena Pre nego što izvršite nadogradnju na operativni sistem Windows Vista, uverite se da imate instaliran Windows XP servisni paket 2.

Kada kupite maloprodajni paket ili preuzmete operativni sistem Windows Vista sa Web lokacije Windows Marketplace, sledite ove korake:
 1. Na računaru koji želite da nadogradite posetite sledeću Web lokaciju da biste nabavili Windows Vista savetnik za nadogradnju:
 2. Pokrenite Windows Vista savetnik za nadogradnju da biste proverili da li je sistem kompatibilan sa operativnim sistemom Windows Vista.
 3. Ubacite Windows Vista DVD.
 4. Tokom procesa instalacije izaberite opciju Nadogradnja.
Prilagođena instalacija
U operativnom sistemu Windows XP Home ili Windows XP Home N Edition možete da izvršite prilagođenu instalaciju sledećih verzija operativnog sistema Windows Vista:
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic N
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business N
 • Windows Vista Ultimate
Opcija prilagođene instalacije nudi se po ceni DVD paketa za nadogradnju.

Kada kupite maloprodajni paket ili preuzmete operativni sistem Windows Vista sa Web lokacije Windows Marketplace, sledite ove korake:
 1. Napravite rezervnu kopiju svih podataka i postavki pomoću alatke „Jednostavan prenos Windows postavki i datoteka“ ili uslužnog programa „Rezervna kopija“ operativnog sistema Windows XP. Alatka „Jednostavan prenos Windows postavki i datoteka“ raspoloživa je na Windows Vista DVD-u.
 2. U operativnom sistemu Windows XP Home ili Windows XP Home N, ubacite Windows Vista DVD.
 3. Tokom procesa instalacije izaberite opciju Prilagođena.
 4. Kada instalacija bude dovršena, sa medijuma za rezervne kopije možete vratiti u prethodno stanje podatke čiju ste rezervnu kopiju napravili tokom 1. koraka.

Izbori pri instalaciji za izdanja Windows XP Professional i Windows XP Professional N

Nadogradnja
Ako imate instaliran operativni sistem Windows XP Professional ili Windows XP Professional N Edition, možete da izvršite nadogradnju na sledeće verzije operativnog sistema Windows Vista:
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Ultimate
Napomena Pre nego što izvršite nadogradnju na operativni sistem Windows Vista, uverite se da imate instaliran Windows XP servisni paket 2.

Kada kupite maloprodajni paket ili preuzmete operativni sistem Windows Vista sa Web lokacije Windows Marketplace, sledite ove korake:
 1. Na računaru koji želite da nadogradite posetite sledeću Web lokaciju da biste nabavili Windows Vista savetnik za nadogradnju:
 2. Pokrenite Windows Vista savetnik za nadogradnju da biste proverili da li je sistem kompatibilan sa operativnim sistemom Windows Vista.
 3. Ubacite Windows Vista DVD.
 4. Tokom procesa instalacije izaberite opciju Nadogradnja.
Prilagođena instalacija
U operativnom sistemu Windows XP Professional ili Windows XP Professional N Edition možete da izvršite prilagođenu instalaciju sledećih verzija operativnog sistema Windows Vista:
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic N
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business N
 • Windows Vista Ultimate
Kada kupite maloprodajni paket ili preuzmete operativni sistem Windows Vista sa Web lokacije Windows Marketplace, sledite ove korake:
 1. Napravite rezervnu kopiju svih podataka i postavki pomoću alatke „Jednostavan prenos Windows postavki i datoteka“ ili uslužnog programa „Rezervna kopija“ operativnog sistema Windows XP. Alatka „Jednostavan prenos Windows postavki i datoteka“ raspoloživa je na Windows Vista DVD-u.
 2. U operativnom sistemu Windows XP Professional ili Windows XP Professional N, ubacite Windows Vista DVD.
 3. Tokom procesa instalacije izaberite opciju Prilagođena.
 4. Kada instalacija bude dovršena, sa medijuma za rezervne kopije možete vratiti u prethodno stanje podatke čiju ste rezervnu kopiju napravili tokom 1. koraka.

Izbori pri instalaciji za Windows XP Tablet Edition

Nadogradnja
Ako imate instaliran Windows XP Tablet Edition, možete da izvršite nadogradnju na sledeće verzije operativnog sistema Windows Vista:
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Ultimate
Napomena Pre nego što izvršite nadogradnju na operativni sistem Windows Vista, uverite se da imate instaliran Windows XP servisni paket 2.

Kada kupite maloprodajni paket ili preuzmete operativni sistem Windows Vista sa Web lokacije Windows Marketplace, sledite ove korake:
 • Na računaru koji želite da nadogradite posetite sledeću Web lokaciju da biste nabavili Windows Vista savetnik za nadogradnju:
 • Pokrenite Windows Vista savetnik za nadogradnju da biste proverili da li je sistem kompatibilan sa operativnim sistemom Windows Vista.
 • Ubacite Windows Vista DVD.
 • Tokom procesa instalacije izaberite opciju Nadogradnja.
Prilagođena instalacija
U operativnom sistemu Windows XP Tablet Edition možete da izvršite prilagođenu instalaciju sledećih verzija operativnog sistema Windows Vista:
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic N
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Business N
 • Windows Vista Ultimate
Kada kupite maloprodajni paket ili preuzmete operativni sistem Windows Vista sa Web lokacije Windows Marketplace, sledite ove korake:
 1. Napravite rezervnu kopiju svih podataka i postavki pomoću alatke „Jednostavan prenos Windows postavki i datoteka“ ili uslužnog programa „Rezervna kopija“ operativnog sistema Windows XP. Alatka „Jednostavan prenos Windows postavki i datoteka“ raspoloživa je na Windows Vista DVD-u.
 2. U operativnom sistemu Windows XP Tablet Edition, ubacite Windows Vista DVD.
 3. Tokom procesa instalacije izaberite opciju Prilagođena.
 4. Kada instalacija bude dovršena, sa medijuma za rezervne kopije možete vratiti u prethodno stanje podatke čiju ste rezervnu kopiju napravili tokom 1. koraka.

Izbori pri instalaciji za Windows XP Media Center Edition

Nadogradnja
Ako imate instaliran Windows XP Media Center Edition 2004 ili Windows XP Media Center Edition 2005, možete da izvršite nadogradnju na sledeće verzije operativnog sistema Windows Vista:
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
Kada kupite maloprodajni paket ili preuzmete operativni sistem Windows Vista sa Web lokacije Windows Marketplace, sledite ove korake:
 1. Na računaru koji želite da nadogradite posetite sledeću Web lokaciju da biste nabavili Windows Vista savetnik za nadogradnju:
 2. Pokrenite Windows Vista savetnik za nadogradnju da biste proverili da li je sistem kompatibilan sa operativnim sistemom Windows Vista.
 3. Ubacite Windows Vista DVD.
 4. Tokom procesa instalacije izaberite opciju Nadogradnja.
Prilagođena instalacija
U operativnom sistemu Windows XP Media Center Edition 2002, Windows XP Media Center Edition 2004 ili Windows XP Media Center Edition 2005 možete da izvršite prilagođenu instalaciju sledećih verzija operativnog sistema Windows Vista:
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Basic N
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Business N
 • Windows Vista Ultimate
Kada kupite maloprodajni paket ili preuzmete operativni sistem Windows Vista sa Web lokacije Windows Marketplace, sledite ove korake:
 1. Napravite rezervnu kopiju svih podataka i postavki pomoću alatke „Jednostavan prenos Windows postavki i datoteka“ ili uslužnog programa „Rezervna kopija“ operativnog sistema Windows XP. Alatka „Jednostavan prenos Windows postavki i datoteka“ raspoloživa je na Windows Vista DVD-u.
 2. U operativnom sistemu Windows XP Tablet Edition, ubacite Windows Vista DVD.
 3. Tokom procesa instalacije izaberite opciju Prilagođena.
 4. Kada instalacija bude dovršena, sa medijuma za rezervne kopije možete vratiti u prethodno stanje podatke čiju ste rezervnu kopiju napravili tokom 1. koraka.

Izbori pri instalaciji za Windows 2000

Prilagođena instalacija
Ako imate Microsoft Windows 2000, nije raspoloživa putanja instalacije nadogradnjom. Međutim, prilagođenu instalaciju koja koristi licencu za nadogradnju možete da izvršite tako što ćete pokrenuti instalaciju u operativnom sistemu Windows 2000.

Ako imate instaliran Windows 2000, možete da instalirate sledeće verzije operativnog sistema Windows Vista tako što ćete izvršiti prilagođenu instalaciju:
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic N
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business N
 • Windows Vista Ultimate
Kada kupite maloprodajni paket ili preuzmete operativni sistem Windows Vista sa Web lokacije Windows Marketplace, sledite ove korake:
 1. Napravite rezervnu kopiju svih podataka i postavki pomoću alatke „Jednostavan prenos Windows postavki i datoteka“ ili uslužnog programa „Rezervna kopija“ operativnog sistema Windows XP. Alatka „Jednostavan prenos Windows postavki i datoteka“ raspoloživa je na Windows Vista DVD-u.
 2. U operativnom sistemu Windows 2000, ubacite Windows Vista DVD.
 3. Tokom dovršavanja koraka na stranici čarobnjaka za instalaciju, ne zaboravite da izaberete opciju Prilagođena.
 4. Kada instalacija bude dovršena, sa medijuma za rezervne kopije možete vratiti u prethodno stanje podatke čiju ste rezervnu kopiju napravili tokom 1. koraka.

Putanje nadogradnje između verzija operativnog sistema Windows Vista

Sledeća tabela prikazuje putanje nadogradnje koje možete da koristite da biste izvršili nadogradnju na drugu verziju operativnog sistema Windows Vista.
Na Vista Home BasicNa Vista Home Basic NNa Vista Home PremiumNa Vista BusinessNa Vista Business NNa Vista Ultimate
Sa operativnog sistema Vista Home BasicNadogradnjaNije dostupnoNadogradnjaNadogradnjaPrilagođena instalacijaNadogradnja
Sa operativnog sistema Vista Home Basic NPrilagođena instalacijaNadogradnjaPrilagođena instalacijaPrilagođena instalacijaPrilagođena instalacija
Sa operativnog sistema Vista Home PremiumPrilagođena instalacijaPrilagođena instalacijaNadogradnjaPrilagođena instalacijaPrilagođena instalacijaNadogradnja
Sa operativnog sistema Vista BusinessPrilagođena instalacijaPrilagođena instalacijaPrilagođena instalacijaNadogradnjaPrilagođena instalacijaNadogradnja
Sa operativnog sistema Vista Business NPrilagođena instalacijaPrilagođena instalacijaPrilagođena instalacijaPrilagođena instalacijaNadogradnjaPrilagođena instalacija
Sa operativnog sistema Vista UltimatePrilagođena instalacijaPrilagođena instalacijaPrilagođena instalacijaPrilagođena instalacijaPrilagođena instalacijaNadogradnja
Svojstva

ID članka: 932616 - Poslednji pregled: 02/03/2011 13:16:00 - Verzija: 5.1

Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic N, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Business N, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition

 • kbhowto kbinfo KB932616
Povratne informacije
>