Poruka o grešci prilikom pokušaja ažuriranja programa Windows Defender na računaru sa operativnim sistemom Windows Vista: „Pronađena je greška: kôd 0x80240029“

SIMPTOMI
Kada pokušate da ažurirate Windows Defender na računaru sa operativnim sistemom Windows Vista, dobijate poruku o grešci koja je slična sledećoj:
Pronađena je greška: kôd 0x80240029
UZROK
Do ovog problema dolazi ako je fascikla „Distribucija softvera“ oštećena.
REŠENJE
Da biste rešili ovaj problem, prijavite se na korisnički nalog koristeći administratorske privilegije, a zatim upotrebite neki od sledećih metoda:

1. metod
 1. Zatvorite sve otvorene programe. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Kliknite na dugme Start, u polju Započni pretragu otkucajte Run, a zatim pritisnite taster ENTER.
  2. Otkucajte msconfig, a zatim kliknite na dugme U redu.

   Pojaviće se uslužni program „Konfiguracija sistema“.
  3. Na kartici POKRETANJE opozovite izbor u polju za potvrdu Bezbedno pokretanje računara, a zatim kliknite na dugme U redu.
  4. Ponovo pokrenite računar kada se to od vas zatraži.

   Napomena Kada dovršite 2. korak, ponovo pokrenite uslužni program „Konfiguracija sistema“. Na kartici POKRETANJE opozovite izbor u polju za potvrdu Bezbedno pokretanje računara, a zatim kliknite na dugme U redu da biste ponovo pokrenuli računar.
 2. Preimenujte fasciklu „Distribucija softvera“. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Kliknite na dugme Start, u polju Započni pretragu otkucajte %windir%, a zatim pritisnite taster ENTER.

   Napomena U ovom koraku, %windir% predstavlja putanju Windows sistemske fascikle. Putanja Windows sistemske fascikle obično je C:\Windows.
  2. Pronađite, a zatim kliknite desnim tasterom miša na fasciklu Distribucija softvera, a zatim izaberite stavku Preimenuj.
  3. Otkucajte Distribucija softvera.old, a zatim pritisnite taster ENTER.
  4. Ponovo pokrenite računar.
2. metod
 1. Zatvorite sve otvorene programe. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Kliknite na dugme Startdugme „Start“, izaberite stavku Pretraži, a zatim otkucajte Usluge.
  2. Kliknite dvaput na stavku Usluge.
  3. Na listi usluga pronađite stavku Windows Management Instrumentation, a zatim kliknite desnim tasterom miša i izaberite stavku Zaustavi.

   Napomena Nemojte zatvarati prozor „Usluge“.
  4. Otvorite Windows Explorer.
  5. Pronađite, a zatim izbrišite fasciklu Spremište na lokaciji C:\%windir%\System32\wbem.
  6. Vratite se u prozor „Usluge“, pronađite stavku Windows Management Instrumentation, a zatim kliknite desnim tasterom miša i izaberite stavku Ponovo pokreni.
  7. Izađite iz svih programa.
  8. Ponovo pokrenite računar.
Svojstva

ID članka: 934562 - Poslednji pregled: 12/29/2007 09:26:00 - Verzija: 3.0

Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise

 • kbtshoot kbexpertisebeginner KB934562
Povratne informacije