Rešavanje problema sa kodovima grešaka aktivacije pomoću količinske licence na računarima koji rade pod operativnim sistemima Windows 7, Windows Server 2008 i Windows Vista

Podrška za operativni sistem Windows Vista bez instaliranih servisnih paketa obustavljena je 13. aprila 2010. Da biste nastavili da dobijate bezbednosne ispravke za Windows, uverite se da koristite operativni sistem Windows Vista sa servisnim paketom 2 (SP2). Više informacija potražite na sledećoj Microsoft Veb stranici: Podrška za neke verzije operativnog sistema Windows se obustavlja

UVOD
Kada pokušate da koristite šifru za višestruku aktivaciju (MAK) ili Key Management Service (KMS) aktivaciju da biste izvršili aktivaciju pomoću količinske licence na nekim računarima koji rade pod operativnim sistemom Windows 7 ili Windows, možete dobiti kodove grešaka. Ovaj članak opisuje kako se rešavaju problemi sa tim kodovima grešaka.
DODATNE INFORMACIJE

Kôd greške 0xC004C001

Simptom

Kada pokušate da koristite MAK za aktivaciju nekih računara, možete dobiti sledeću poruku o grešci:
0xC004C001
Server za aktivaciju je utvrdio da je navedena šifra proizvoda nevažeća

Uzrok

Do ovog problema može doći ako MAK nije važeći.

Rešenje

Da biste rešili ovaj problem, proverite da li je šifra koju koristite šifra za višestruku aktivaciju koju je obezbedio Microsoft. Da biste proverili da li je MAK važeći, obratite se PA uslužnom servisu.

Kôd greške 0xC004C003

Simptom

Kada pokušate da koristite MAK za aktivaciju nekih računara, možete dobiti sledeću poruku o grešci:
0xC004C003
Server za aktivaciju je utvrdio da je navedena šifra proizvoda blokirana.

Uzrok

Do ovog problema može doći ako je MAK blokiran na serveru za aktivaciju.

Rešenje

Da biste rešili ovaj problem, obratite se PA uslužnom servisu da biste dobili novi MAK, a zatim instalirajte i aktivirajte sistem.

Kôd greške 0xC004B100

Simptom

Kada pokušate da koristite MAK za aktivaciju nekih računara, možete dobiti sledeću poruku o grešci:
0xC004B100
Server za aktivaciju je utvrdio da nije bilo moguće aktivirati računar.

Uzrok

Do ovog problema može doći ako MAK nije podržan.

Rešenje

Da biste rešili ovaj problem, proverite da li je MAK koji koristite MAK koji je obezbedio Microsoft. Da biste proverili da li je MAK važeći, obratite se PA uslužnom servisu.

Kôd greške 0xC004C008

Simptom

Kada pokušate da koristite KMS za aktivaciju nekih računara, možete dobiti sledeću poruku o grešci:
0xC004C008
Server za aktivaciju je utvrdio da nije moguće koristiti navedenu šifru proizvoda.

Uzrok

Do ovog problema može doći ako je ograničenje za aktivaciju KMS šifre prekoračeno. KMS šifra može se aktivirati do 10 puta na šest različitih računara.

Rešenje

Ako vam je potrebno još nekoliko pokušaja za aktivaciju, obratite se PA uslužnom servisu.

Kôd greške 0xC004C020

Simptom

Kada pokušate da koristite MAK za aktivaciju nekih računara, možete dobiti sledeću poruku o grešci:
0xC004C020
Server za aktivaciju je prijavio da je prekoračeno ograničenje šifre za višestruku aktivaciju.

Uzrok

MAK je prekoračio ograničenje za aktivaciju. MAK šifre su dizajnirane tako da imaju ograničen broj aktivacija.

Rešenje

Obratite se PA uslužnom servisu da biste dobili novi MAK ili povećali ograničenje za aktivaciju postojeće MAK šifre.

Kôd greške 0xC004C021

Simptom

Kada pokušate da koristite MAK za aktivaciju nekih računara, možete dobiti sledeću poruku o grešci:
0xC004C021
Server za aktivaciju je prijavio da je ograničenje šifre za višestruku aktivaciju prekoračeno.

Uzrok

Do ovog problema može doći ako je ograničenje za aktivaciju MAK šifre prekoračeno. MAK šifre su dizajnirane tako da imaju ograničen broj aktivacija.

Rešenje

Da biste rešili ovaj problem, obratite se PA uslužnom servisu da biste dobili novi MAK ili povećali ograničenje za aktivaciju postojeće MAK šifre.

Kôd greške 0xC004F009

Simptom

Kada pokušate da koristite MAK za aktivaciju nekih računara, možete dobiti sledeću poruku o grešci:
0xC004F009
Usluga licenciranja softvera je prijavila da je istekao period mirovanja.

Uzrok

Do ovog problema može doći ako period mirovanja istekne pre nego što se sistem aktivira. Sistem se sada nalazi u režimu smanjene funkcionalnosti (RFM).

Rešenje

Pratite uputstva za oporavak režima smanjene funkcionalnosti u vodiču „korak po korak“ za Volume Activation 2.0. Da biste nabavili ovaj vodič, posetite sledeću Microsoft Veb lokaciju:

Kôd greške 0xC004F00F

Simptom

Kada pokušate da koristite MAK, KMS klijent ili KMS host za aktivaciju nekih računara, možete dobiti sledeću poruku o grešci:
0xC004F00F
Usluga licenciranja softvera je prijavila da je povezivanje hardverskog ID-a premašilo nivo tolerancije.

Uzrok

Do ovog problema može doći ako je hardver računara promenjen ili ako su upravljački programi instalirani na računaru ažurirani.

Rešenje

Da biste rešili ovaj problem ako koristite MAK, ponovo aktivirajte sistem tokom perioda mirovanja „prekoračenje tolerancije“ pomoću aktivacije na mreži ili aktivacije putem telefona. Da biste rešili ovaj problem ako koristite KMS, ponovo pokrenite računar. Možete i da otkucate sledeću komandu na komandnoj liniji, a zatim pritisnete taster ENTER:
slmgr.vbs -ato

Kôd greške 0xC004F014

Simptom

Kada pokušate da koristite MAK ili KMS klijent za aktivaciju nekih računara, možete dobiti sledeću poruku o grešci:
0xC004F014
Usluga licenciranja softvera je prijavila da šifra proizvoda nije dostupna

Uzrok

Do ovog problema može doći ako šifra proizvoda nije instalirana na sistemu.

Rešenje

Da biste rešili ovaj problem, instalirajte MAK šifru proizvoda. Možete i da instalirate KMS šifru koja se nalazi u sledećoj fascikli na instalacionom medijumu:
Sources\Pid.txt

Kôd greške 0xC004F02C

Simptom

Kada pokušate da koristite MAK klijent ili KMS klijent za aktivaciju nekih računara, možete dobiti sledeću poruku o grešci:
0xC004F02C
Usluga licenciranja softvera je prijavila da je format za vanmrežnu aktivaciju neispravan.

Uzrok

Do ovog problema može doći ako sistem otkrije da podaci koje ste uneli tokom telefonske aktivacije nisu važeći.

Rešenje

Da biste rešili ovaj problem, proverite da li je ID potvrde ispravno unet.

Kôd greške 0xC004F035

Simptom

Kada pokušate da koristite KMS klijent ili KMS host za aktivaciju nekih računara, možete dobiti sledeću poruku o grešci:
0xC004F035
Usluga licenciranja softvera je prijavila da računar nije mogao da se aktivira pomoću šifre proizvoda za količinsko licenciranje. Sistemi sa količinskim licenciranjem zahtevaju nadogradnju sa odgovarajućeg operativnog sistema. Obratite se administratoru sistema ili koristite drugi tip šifre.

Uzrok

Do ovog problema može doći zbog toga što su izdanja sa količinskom licencom licencirana samo za nadogradnju. Nije podržana instalacija operativnog sistema sa količinskom licencom na računaru koji nema instaliran kvalifikovani operativni sistem.

Rešenje

Da biste rešili ovaj problem, instalirajte kvalifikovanu verziju Microsoft operativnog sistema, a zatim ponovo instalirajte operativni sistem sa količinskom licencom.

Kôd greške 0xC004F038

Simptom

Kada pokušate da koristite KMS klijent za aktivaciju nekih računara, možete dobiti sledeću poruku o grešci:
0xC004F038
Usluga licenciranja softvera je prijavila da nije bilo moguće aktivirati računar. Broj koji je prijavila usluga Key Management Service (KMS) nije dovoljan. Obratite se administratoru sistema.

Uzrok

Do ovog problema može doći ako broj sa klijentskog računara na KMS hostu nije dovoljno velik. U rezervisanom prostoru KMS-a mora biti najmanje 25 računara.

Rešenje

Da biste rešili ovaj problem, morate da dodate još računara u rezervisani prostor KMS-a da bi KMS klijenti mogli da se aktiviraju. Da biste odredili koliko se računara nalazi u rezervisanom prostoru KMS-a na KMS hostu, pokrenite sledeću komandu na komandnoj liniji:
Slmgr.vbs -dli

Kôd greške 0xC004F039

Simptom

Kada pokušate da koristite KMS klijent za aktivaciju nekih računara, možete dobiti sledeću poruku o grešci:
0xC004F039
Usluga licenciranja softvera je prijavila da nije bilo moguće aktivirati računar. Usluga Key Management Service (KMS) nije omogućena.

Uzrok

Do ovog problema može doći ako je KMS host instaliran, ali nije aktiviran.

Rešenje

Koristite aktivaciju na mreži ili telefonsku aktivaciju da biste aktivirali KMS host.

Kôd greške 0xC004F041

Simptom

Kada pokušate da koristite KMS klijent za aktivaciju nekih računara, možete dobiti sledeću poruku o grešci:
0xC004F041
Usluga licenciranja softvera je utvrdila da Key Management Server (KMS) nije aktiviran. KMS mora da se aktivira.

Uzrok

KMS host nije aktiviran.

Rešenje

Koristite aktivaciju na mreži ili telefonsku aktivaciju da biste aktivirali KMS host.

Kôd greške 0xC004F042

Simptom

Kada pokušate da koristite KMS klijent za aktivaciju nekih računara, možete dobiti sledeću poruku o grešci:
0xC004F042
Usluga licenciranja softvera je utvrdila da navedena usluga Key Management Service (KMS) ne može da se koristi.

Uzrok

Do ovog problema može doći ako postoji nepodudaranje između KMS klijenta i KMS hosta.

Rešenje

Da biste rešili ovaj problem, proverite da li je beta verzija KMS klijenta ostala neaktivirana zbog konačne verzije KMS hosta. Ili proverite da li je konačna verzija KMS klijenta ostala neaktivirana zbog beta verzije KMS hosta.

Kôd greške 0xC004F050

Simptom

Kada pokušate da koristite KMS, KMS klijent ili MAK za aktivaciju nekih računara, možete dobiti sledeću poruku o grešci:
0xC004F050
Usluga licenciranja softvera je prijavila da je šifra proizvoda nevažeća.

Uzrok

Do ovog problema može doći ako KMS šifra nije ispravno uneta. Do ovog problema takođe može doći ukoliko je uneta šifra za beta verziju operativnog sistema, a vi koristite konačnu verziju operativnog sistema.

Rešenje

Da biste rešili ovaj problem, instalirajte adekvatnu KMS šifru na odgovarajućoj verziji operativnog sistema Windows. Proverite da li je šifra ispravno uneta. Ako kopirate i nalepite šifru, uverite se da crte (—) u šifri nisu zamenjene crticama (-).

Kôd greške 0xC004F051

Simptom

Kada pokušate da koristite KMS ili MAK za aktivaciju nekih računara, možete dobiti sledeću poruku o grešci:
0xC004F051
Usluga licenciranja softvera je prijavila da je šifra proizvoda blokirana.

Uzrok

Do ovog problema može doći ako je Microsoft blokirao šifru proizvoda na serveru za aktivaciju.

Rešenje

Nabavite novu MAK ili KMS šifru, instalirajte novu šifru na sistemu, a zatim aktivirajte računare.

Kôd greške 0xC004F064

Simptom

Kada pokušate da koristite MAK za aktivaciju nekih računara, možete dobiti sledeću poruku o grešci:
0xC004F064
Usluga licenciranja softvera je prijavila da je istekao period mirovanja za softver koji nije originalan.

Uzrok

Do ovog problema može doći ako Windows Genuine Advantage utvrdi da sistem nije originalan.

Rešenje

Da biste rešili ovaj problem, pratite neoriginalna uputstva za oporavak režima smanjene funkcionalnosti u vodiču „korak po korak“ za Volume Activation 2.0. Da biste nabavili vodič, posetite sledeću Microsoft Veb lokaciju:

Kôd greške 0xC004F065

Simptom

Kada pokušate da koristite KMS ili MAK za aktivaciju nekih računara, možete dobiti sledeću poruku o grešci:
0xC004F065
Usluga licenciranja softvera je prijavila da aplikacija radi u okviru važećeg perioda mirovanja za softver koji nije originalan.

Uzrok

Do ovog problema može doći ako Windows Genuine Advantage utvrdi da sistem nije originalan. Sistem će nastaviti da radi tokom perioda mirovanja za softver koji nije originalan.

Rešenje

Da biste rešili ovaj problem, nabavite i instalirajte originalnu šifru proizvoda, a zatim aktivirajte sistem tokom perioda mirovanja. Pri kraju perioda mirovanja, sistem će preći u neoriginalni režim smanjene funkcionalnosti.

Kôd greške 0xC004F066

Simptom

Kada pokušate da koristite MAK ili KMS klijent za aktivaciju nekih računara, možete dobiti sledeću poruku o grešci:
0xC004F066
Usluga licenciranja softvera je prijavila da SKU proizvoda nije pronađen.

Uzrok

Do ovog problema može doći ako se medijum sa količinskom licencom koristi sa šifrom za koju ne važi za količinsko licenciranje.

Rešenje

Šifra proizvoda mora da se podudara sa izdanjem operativnog sistema. Za više informacija obratite se PA uslužnom servisu.

Kôd greške 0xC004F068

Simptom

Kada pokušate da koristite KMS host za aktivaciju nekih računara, možete dobiti sledeću poruku o grešci:
0xC004F068
Usluga licenciranja softvera je utvrdila da je pokrenuta na virtuelnoj mašini. Key Management Service (KMS) aktivacija nije podržana u ovom režimu.

Uzrok

KMS za ovaj operativni sistem nije podržan na virtuelnoj mašini (VM).

Rešenje

Da biste rešili ovaj problem, instalirajte operativni sistem van okruženja virtuelne mašine.

Kôd greške 0xC004F069 ili 0xC004F06C

Simptom

Kada pokušate da koristite KMS klijent za aktivaciju nekih računara, možete dobiti sledeću poruku o grešci:
0xC004F069
Usluga licenciranja softvera je prijavila da nije bilo moguće aktivirati računar. Key Management Service (KMS) aktivacija je utvrdila da je zahtev za vremenskom oznakom nevažeći.
ili
0xC004F06C
Usluga licenciranja softvera je prijavila da nije bilo moguće aktivirati računar. Usluga Key Management Service (KMS) je utvrdila da je zahtev za vremenskom oznakom nevažeći.

Uzrok

Do ovog problema može doći ako se vreme na sistemu klijentskog računara razlikuje od vremena na sistemu KMS hosta.

Rešenje

Da biste rešili ovaj problem, promenite vreme na klijentskom računaru da bi se podudaralo sa vremenom na KMS hostu. Preporučujemo da koristite Network Time Protocol (NTP) kao vremenski izvor ili uslugu aktivnog direktorijuma da biste sinhronizovali vreme na računarima. Vreme na KMS hostu i klijentskom računaru usklađuje pomoću UTC vremena (Coordinated Universal Time). Vremenska zona podešena na klijentskom računaru ne utiče na sinhronizaciju.

Kôd greške 0x80070005

Simptom

Kada pokušate da koristite KMS host, KMS klijent ili MAK za aktivaciju nekih računara, možete dobiti sledeću poruku o grešci:
0x80070005
Pristup je zabranjen jer tražena radnja zahteva pune privilegije.

Uzrok

Do ovog problema dolazi ako kontrola korisničkog pristupa (UAC) ne dozvoli da se procesi aktivacije izvrše na komandnoj liniji bez punih privilegija.

Rešenje

Da biste rešili ovaj problem, sledite ove korake:
  1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Svi programi, zatim Pribor, kliknite desnim tasterom miša na stavku Komandna linija, a zatim izaberite stavku Pokreni kao.
  2. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Sledeći korisnik, a zatim sa padajuće liste Korisničko ime izaberite stavku Administrator.
  3. Kliknite na dugme U redu.
  4. Na komandnoj liniji otkucajte sledeću komandu, a zatim pritisnite taster ENTER:
    slmgr.vbs

Kôd greške 0x8007232A

Simptom

Kada pokušate da koristite KMS host za aktivaciju nekih računara, možete dobiti sledeću poruku o grešci:
0x8007232A
Otkazivanje DNS servera.

Uzrok

Do ovog problema može doći ako sistem nailazi na probleme sa mrežom ili sa funkcijom Domain Name System (DNS).

Rešenje

Da biste rešili ovaj problem, rešite poteškoće sa mrežom i DNS funkcijom.

Kôd greške 0x8007232B

Simptom

Kada pokušate da koristite KMS klijent za aktivaciju nekih računara, možete dobiti sledeću poruku o grešci:
0x8007232B
DNS ime ne postoji.

Uzrok

Do ovog problema može doći ako KMS klijent ne može da pronađe registrovanje KMS SRV zapisa u DNS-u.

Rešenje

Da biste rešili ovaj problem, izvršite korake iz sledećeg članka baze znanja:
929826 Poruka o grešci kada pokušate da aktivirate operativni sistem Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows 7 ili Windows Server 2008: „Kôd 0x8007232b“

Kôd greške 0x800706BA

Simptom

Kada pokušate da koristite KMS klijent za aktivaciju nekih računara, možete dobiti sledeću poruku o grešci:
0x800706BA
RPC server nije dostupan.

Uzrok

Do ovog problema može doći zato što postavke zaštitnog zida nisu konfigurisane na KMS hostu ili su DNS SRV zapisi zastareli. Do ovog problema takođe može doći ako tokom instalacije nije uneta šifra proizvoda, a pokušavate da aktivirate sistem.

Rešenje

Da biste rešili ovaj problem, uverite se da KMS port ima pristup kroz zaštitni zid na KMS hostu. Ili se uverite da SRV zapisi ukazuju na važeći KMS host. Takođe, rešite probleme sa mrežnim vezama.

Kôd greške 0x8007251D

Simptom

Kada pokušate da koristite KMS klijent za aktivaciju nekih računara, možete dobiti sledeću poruku o grešci:
0x8007251D
U DNS upitu nije pronađen nijedan zapis.

Uzrok

Do ovog problema može doći ako KMS klijent ne može da pronađe registrovanje KMS SRV zapisa u DNS-u.

Rešenje

Da biste rešili ovaj problem, rešite poteškoće sa mrežnim vezama i DNS-om.

Uzrok: Rešenje: Da biste rešili ovaj problem, izvršite korake navedene u članku 929826

Kôd greške 0x80092328

Simptom

Kada pokušate da aktivirate KMS klijent, možete dobiti sledeću poruku o grešci:
0x80092328 DNS ime ne postoji.

Uzrok

Do ovog problema može doći ako KMS klijent ne može da pronađe registrovanje KMS SRV zapisa u DNS-u.

Rešenje

Da biste rešili ovaj problem, izvršite korake iz sledećeg članka baze znanja:
929826 Poruka o grešci kada pokušate da aktivirate operativni sistem Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows 7 ili Windows Server 2008: „Kôd 0x8007232b“
REFERENCE
Više informacija o aktivaciji pomoću količinske licence potražite na sledećim Microsoft Veb lokacijama:
winvista
Svojstva

ID članka: 938450 - Poslednji pregled: 09/11/2011 05:58:00 - Verzija: 2.0

Windows 7 Service Pack 1, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium N, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional N, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter N, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate N, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise

  • kbvolumelicensing kbtshoot kbhowto KB938450
Povratne informacije