Trenutno ste van mreže; čekamo da se ponovo povežete na internet

Poruke mogu da se zaglave u otpremnom poštanskom sandučetu kada koristite program Windows pošta na računaru koji radi pod operativnim sistemom Windows Vista

SIMPTOMI
Na računaru koji radi pod operativnim sistemom Windows Vista neke poruke mogu da se zaglave u otpremnom poštanskom sandučetu kada koristite program Windows pošta Te poruke ne možete da pošaljete niti izbrišete. Pored toga, svaki put kada zatvorite program Windows pošta, dobijate poruku da postoje neposlate poruke u otpremnom poštanskom sandučetu.
UZROK
Do ovog problema dolazi kada su stavke protoka za poruke nepristupačne pre nego što program Windows pošta izbriše poruke iz otpremnog poštanskog sandučeta.
REŠENJE
Da biste rešili ovaj problem, primenite sledeću ispravku. Kada primenite ispravku, možete da izbrišete poruke koje su zaglavljene u otpremnom poštanskom sandučetu.

Napomena Pošto se poruke trajno brišu, morate ponovo da ih pošaljete.
REŠENJE

Informacije o ispravci

Sledeće datoteke su dostupne za preuzimanje sa lokacije Microsoft Download Center:

Windows Vista, 32-bitne verzije

PreuzimanjeOdmah preuzmite paket 941090.

Windows Vista, 64-bitne verzije

PreuzimanjeOdmah preuzmite paket 941090.

Datum izdavanja: 28. avgust 2007.

Za više informacija o načinu preuzimanja Microsoft datoteka za podršku kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:
119591 Nabavljanje Microsoft datoteka za podršku putem usluga na mreži (Ova veza može da vodi do sadržaja koji je delimično ili u potpunosti nepreveden.)
Microsoft je skenirao ovu datoteku u potrazi za virusima. Microsoft je koristio najnoviji softver za otkrivanje virusa dostupan u trenutku objavljivanja datoteke. Datoteka se čuva na serverima visoke bezbednosti koji sprečavaju neovlašćeno menjanje datoteke.

Preduslovi

Nisu potrebni nikakvi preduslovi.

Zahtev za ponovno pokretanje

Morate ponovo da pokrenete program Windows pošta posle primene ove ispravke.

Informacije o zameni ispravki

Ova ispravka ne zamenjuje nijednu drugu.

Informacije o registratoru

Ne morate da unosite nikakve promene u registrator.

Informacije o datoteci

Engleska verzija ove ispravke ima atribute datoteke (ili kasnije atribute datoteke) koji su navedeni u sledećoj tabeli. Datumi i vremena ovih datoteka navedeni su u UTC vremenu (Coordinated Universal Time). Kada prikažete informacije o datoteci, one se konvertuju u lokalno vreme. Da biste izračunali razliku između UTC i lokalnog vremena, koristite karticu Vremenska zona u okviru stavke Datum i vreme na kontrolnoj tabli.
Windows Vista, 32-bitne verzije
Ime datotekeVerzija datotekeVeličina datotekeDatumVremePlatforma
Update.mumNije primenljivo1,77603. avgust 2007.20:15Nije primenljivo
X86_ab2677544a02eeb8ac2652b3dca3383f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20653_none_b40f5a7f01c4031f.manifestNije primenljivo70103. avgust 2007.20:15Nije primenljivo
X86_microsoft-windows-mail-core-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20653_none_56ef0f0741670c18.manifestNije primenljivo71,28703. avgust 2007.20:15Nije primenljivo
Msoe.dll6.0.6000.206531,614,33603. avgust 2007.17:33x86
Msoeres.dll6.0.6000.206532,836,99202. avgust 2007.23:52x86
Windows Vista, 64-bitne verzije
Ime datotekeVerzija datotekeVeličina datotekeDatumVremePlatforma
Amd64_12d7cef0e2171e5ebaa6af3bbdea9e9a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20653_none_29c05c346038853c.manifestNije primenljivo1,05003. avgust 2007.20:15Nije primenljivo
Amd64_microsoft-windows-mail-core-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20653_none_b30daa8af9c47d4e.manifestNije primenljivo71,37503. avgust 2007.20:20Nije primenljivo
Update.mumNije primenljivo2,00503. avgust 2007.20:15Nije primenljivo
Msoe.dll6.0.6000.206532,078,72003. avgust 2007.19:03x64
Msoeres.dll6.0.6000.206532,836,99203. avgust 2007.00:04x64
ZAOBILAŽENJE
Koristite jedan od sledeća dva metoda ako i dalje dolazi do problema pošto primenite preuzetu ispravku.

Važno Sledeći metodi obuhvataju korake koji direktno kopiraju ili brišu datoteku koju koristi aplikacija Windows pošta. Ako greškom promenite datoteku ili fasciklu, podaci poruke mogu biti obrisani. Ako dođe do tog problema, morate ponovo napraviti skladište poruka ili fasciklu „Windows pošta“. To je vaša odgovornost.

Da biste rešili ovaj problem, skladište poruka ili fascikla „Windows pošta“ moraju ponovo da se naprave. Kada se ponovo napravi skladište poruka, to jest baza podataka programa Windows pošta, samo poruke u kojima nema grešaka mogu da se učitaju.

1. metod: Ponovo napravite skladište poruka programa Windows pošta

Da biste ponovo napravili oblast za skladištenje Windows oblasti i u potpunosti vratili prethodne postavke, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, a zatim u polju Započni pretragu otkucajte lokaciju poruka. Da biste potvrdili lokaciju poruka, sledite ove korake:
  1. Pokrenite program Windows pošta.
  2. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije.
  3. U dijalogu Opcije izaberite karticu Više opcija, a zatim kliknite na dugme Održavanje.
  4. U dijalogu Održavanje kliknite na dugme Fascikla „Skladište“.
  5. U dijalogu Lokacija skladišta kliknite desnim tasterom miša na stavku Vaše skladište ličnih poruka nalazi se u sledećoj fascikli, a zatim izaberite stavku Izaberi sve.
  6. Kada izaberete niske, kliknite desnim tasterom miša na stavku Vaše skladište ličnih poruka nalazi se u sledećoj fascikli, a zatim izaberite stavku Kopiraj.
  7. Kliknite na dugme Otkaži ili Zatvori da biste zatvorili sve dijaloge.
  8. Zatvorite program Windows pošta.
 2. Kliknite desnim tasterom miša na polje Započni pretragu, izaberite stavku Nalepi, a zatim pritisnite taster ENTER.
 3. U otvorenoj fascikli kliknite desnim tasterom miša na datoteku WindowsMail.MSMessageStore, a zatim pritisnite taster DELETE.
 4. Otvorite fasciklu Rezervna kopija i fasciklu Novo.
 5. Pritisnite tastere CTRL+A da biste izabrali sve datoteke, a zatim pritisnite taster DELETE.
 6. Zatvorite sve fascikle.
 7. Pokrenite program Windows pošta da biste ponovo napravili bazu podataka skladišta poruka.
Kada ponovo pokrenete program Windows pošta, datoteka skladišta poruka biće uspešno popravljena.

Napomena Ako dobijete sledeću poruku o grešci i datoteka WindowsMail.MSMessageStore ne može da se izbriše, pokrenite operativni sistem Windows Vista u bezbednom režimu i koristite 1. metod za brisanje datoteke:
Radnja ne može da se dovrši jer je datoteka otvorena u drugom programu. Zatvorite datoteku i pokušajte ponovo.
Bezbedni režim se koristi u dijagnostičke svrhe. On pokreće operativni sistem Windows Vista sa ograničenim funkcijama. Pošto se računar pokreće sa učitanim minimalnim skupom upravljačkih programa, prikaz na ekranu biće u VGA režimu (640 x 480). Ikone i prozori izgledaju veći nego što je uobičajeno.

Da biste pokrenuli računar koji radi pod operativnim sistemom Windows Vista u bezbednom režimu, koristite sledeće korake:
 1. Zatvorite operativni sistem Windows Vista.
 2. Uključite računar i pritiskajte taster F8 dok se računar pokreće. Pojaviće se ekran „Više opcija pokretanja sistema“.
 3. Izaberite stavku Bezbedni režim koristeći tastere sa strelicama ([↑]、[↓]), a zatim pritisnite taster ENTER.
 4. Prijavite se na sistem koristeći svoj korisnički nalog kada se pojavi ekran za izbor korisnika.

2. metod: Ponovo napravite fasciklu „Windows pošta“

Ako ponovno pravljenje baze podataka ne reši problem, sledite ove korake da biste ponovo napravili fasciklu „Windows pošta“:
 1. Zatvorite program Windows pošta.
 2. Potvrdite i kopirajte lokaciju skladišta programa Windows pošta. Da biste potvrdili lokaciju skladišta, pogledajte 1. korak u odeljku „1. metod: Ponovo kreirajte skladište poruka programa Windows pošta“ koji je opisan iznad.
 3. Kliknite na dugme Start i nalepite putanju lokacije iz polja Lokacija skladišta programa Windows pošta, postavite kursor na kraj nalepljenih niski, a zatim pritisnite taster Backspace da biste izbrisali sledeće veze.

  Windows pošta
  Obratite pažnju na to da se podrazumevana fascikla programa Windows pošta nalazi u fascikli C:\Users\korisničko ime\AppData\Local\Microsoft\WindowsMail.
 4. Pritisnite taster Enter i otvorite fasciklu.
 5. Kliknite desnim tasterom miša na fasciklu Windows pošta, a zatim izaberite stavku Preimenuj.
 6. Unesite reč stara na kraju imena fascikle i promenite ime fascikle kao što je navedeno ispod.

  Windows poštastara
 7. Pokrenite program Windows pošta, potvrdite da je fascikla „Windows pošta“ automatski kreirana, a zatim zatvorite program Windows pošta.

  Napomena Ako je nova fascikla „Windows pošta“ komprimovana, potrebno je da je dekomprimujete.
 8. Kliknite dvaput na fasciklu „Windows poštastara“ korišćenu u 6. koraku i otvorite fasciklu.
 9. Kliknite dvaput na lokalnu fasciklu, kopirajte sledeću datoteku i nalepite je u lokalnu fasciklu u novoj fascikli „Windows pošta“.

  account{xxxxxxxxxxxxx}.oeaccount

  Obratite pažnju na to da će znakovi xxxxxxxxxxxxx biti brojevi ili slova.
 10. Ako sledeće fascikle postoje u fascikli „Windows poštastara“, kopirajte svaku fasciklu u novu fasciklu „Windows pošta“.
  • Fascikla Podloga
  • Fascikla Microsoft zajednica
 11. Zatvorite sve fascikle i uvezite poruke u program Windows pošta. Da biste uvezli poruku, koristite sledeće korake:
  1. Pokrenite program Windows pošta.
  2. U meniju Datoteka postavite pokazivač na stavku Uvezi, a zatim izaberite stavku Poruka.
  3. Na listi Izbor programa izaberite stavku Microsoft Windows Mail 7 i kliknite na dugme Dalje.
  4. Kliknite na dugme Potraži, izaberite lokaciju fascikle „Windows poštastara“ iz 6. koraka, a zatim kliknite na dugme Dalje.
  5. Na listi Izbor fascikle izaberite stavku Sve fascikle i kliknite na dugme Dalje.
  6. Kliknite na dugme Završi, a zatim će poruka biti uvezena u fasciklu „Uvezeno“.
 12. Sačuvajte poruke u prethodnom prijemnom poštanskom sandučetu koje je uvezeno u fasciklu „Uvezeno“ u lokalnoj fascikli. Možete da izaberete da premestite bilo koje poruke iz prijemnog poštanskog sandučeta u svaku fasciklu.
STATUS
Microsoft je potvrdio da je ovo problem kod Microsoft proizvoda navedenih u odeljku „Odnosi se na“.
DODATNE INFORMACIJE
Više informacija o programu Windows pošta potražite na sledećim Microsoft Web lokacijama:Za više informacija o terminologiji za softverske ispravke kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:
824684Opis standardne terminologije koja se koristi za opisivanje Microsoft softverskih ispravki
Svojstva

ID članka: 941090 - Poslednji pregled: 04/23/2008 13:47:55 - Verzija: 3.3

Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Premium 64-bit Edition, Windows Vista Ultimate 64-bit Edition, Windows Vista Business 64-bit Edition, Windows Vista Enterprise 64-bit Edition, Windows Mail in Windows Vista, Windows Vista Home Basic 64-bit Edition, Windows Vista Home Basic

 • kbvistasp1fix atdownload kbexpertisebeginner kbfix kbpubtypekc kbqfe kbhotfixserver KB941090
Povratne informacije
/c.microsoft.com/ms.js">