Trenutno ste van mreže; čekamo da se ponovo povežete na internet

Poruka o grešci koja se prikazuje kada posetite Veb lokaciju koja se hostuje u aplikaciji IIS 7.0: „HTTP greška 500.19 – Unutrašnja greška servera“

Simptomi
Imate Veb lokaciju koja se hostuje u aplikaciji Internet Information Services (IIS) 7.0. Kada posetite Veb lokaciju u Veb pregledaču, možete da dobijete poruku o grešci koja je slična nekoj od sledećih poruka:
Poruka o grešci 1
Greška servera u aplikaciji „naziv aplikacije
HTTP greška 500.19 – Unutrašnja greška servera
HRESULT: 0x8007000d
Opis greške HRESULT
Ne možete da pristupite traženoj stranici zato što su srodni podaci o konfiguraciji za ovu stranicu nevažeći.
Poruka o grešci 2
Greška servera u aplikaciji „naziv aplikacije
HTTP greška 500.19 – Unutrašnja greška servera
HRESULT: 0x80070005
Opis greške HRESULT
Ne možete da pristupite traženoj stranici zato što su srodni podaci o konfiguraciji za ovu stranicu nevažeći.
Poruka o grešci 3
Greška servera u aplikaciji „naziv aplikacije
HTTP greška 500.19 – Unutrašnja greška servera
HRESULT: 0x800700b7
Opis greške HResult
Ne možete da pristupite traženoj stranici zato što su srodni podaci o konfiguraciji za ovu stranicu nevažeći.
Poruka o grešci 4
Greška servera u aplikaciji „naziv aplikacije
HTTP greška 500.19 – Unutrašnja greška servera
HRESULT: 0x8007007e
Opis greške HResult
Ne možete da pristupite traženoj stranici zato što su srodni podaci o konfiguraciji za ovu stranicu nevažeći.
Poruka o grešci 5
Greška servera u aplikaciji „naziv aplikacije
HTTP greška 500.19 – Unutrašnja greška servera
HRESULT: 0x800700c1
Opis greške HRESULT
Ne možete da pristupite traženoj stranici zato što su srodni podaci o konfiguraciji za ovu stranicu nevažeći.
Poruka o grešci 6
Greška servera u aplikaciji „naziv aplikacije
HTTP greška 500.19 – Unutrašnja greška servera
HRESULT: 0x800700b7
Opis greške HRESULT
Ne možete da pristupite traženoj stranici zato što su srodni podaci o konfiguraciji za ovu stranicu nevažeći.
Poruka o grešci 7
Greška servera u aplikaciji „naziv aplikacije
HTTP greška 500.19 – Unutrašnja greška servera
HRESULT: 0x8007010b
Opis greške HRESULT
Ne možete da pristupite traženoj stranici zato što su srodni podaci o konfiguraciji za ovu stranicu nevažeći.
Poruka o grešci 8
Greška servera u aplikaciji „naziv aplikacije
HTTP greška 500.19 – Unutrašnja greška servera
HRESULT: 0x8007052e
Opis greške HRESULT
Ne možete da pristupite traženoj stranici zato što su srodni podaci o konfiguraciji za ovu stranicu nevažeći.
Poruka o grešci 9
Greška servera u aplikaciji „naziv aplikacije
HTTP greška 500.19 – Unutrašnja greška servera
HRESULT: 0x80070021
Opis greške HRESULT
Ne možete da pristupite traženoj stranici zato što su srodni podaci o konfiguraciji za ovu stranicu nevažeći.
Uzrok

Uzrok poruke o grešci 1

Ovaj problem se javlja zato što datoteka ApplicationHost.config ili Web.config sadrži neispravno oblikovan XML element. Da biste rešili ovaj problem, pogledajte rešenje 1.

Uzrok poruke o grešci 2

Ovaj problem se javlja iz jednog od sledećih razloga:
 • Koristite aplikaciju IIS 7.0 na računaru na kojem je instaliran operativni sistem Windows Vista. Pored toga, konfigurisali ste Veb lokaciju da koristi UNC prolaznu potvrdu identiteta za pristup udaljenom UNC (Universal Naming Convention) deljenom resursu.
 • Grupa IIS_IUSRS nema odgovarajuće dozvole za datoteku ApplicationHost.config, datoteku Web.config ili za IIS virtuelne direktorijume/direktorijume sa aplikacijama.
Da biste rešili ovaj problem, pogledajte rešenje 2.

Uzrok poruke o grešci 3

Ovaj problem se javlja zato što datoteka ApplicationHost.config ima duplirane unose za sledeći kôd.
<add accessType="Allow" users="*" />
Da biste rešili ovaj problem, pogledajte rešenje 3.

Uzrok poruke o grešci 4

Ovaj problem se javlja kada datoteka ApplicationHost.config ili Web.config upućuje na modul ili DLL koji je nevažeći ili ne postoji. Da biste rešili ovaj problem, pogledajte rešenje 4.

Uzrok poruke o grešci 5

Ovaj problem može da se javi kada se broj bita navedenog modula razlikuje od broja bita grupe aplikacija koja hostuje aplikaciju. Na primer, kada pokušavate da učitate 32-bitnu komponentu u 64-bitnu grupu aplikacija. Ovaj problem takođe može da se javi ako je navedeni modul oštećen.

Uzrok poruke o grešci 6

Ovaj problem može da se javi ako postoji duplirani unos za navedenu postavku odeljka za konfigurisanje na višem nivou u hijerarhiji konfiguracija (na primer, na nadređenoj lokaciji/datoteci web.config ili applicationHost.config u fascikli). U poruci o grešci navodi se lokacija jednog ili više dupliranih unosa.

Uzrok poruke o grešci 7

Ovaj problem može da se javi ako ne može da se pristupi navedenom direktorijumu sa sadržajem.

Uzrok poruke o grešci 8

Podrazumevani identitet procesa u aplikaciji IIS 7.0 nema dovoljno dozvola za otvaranje datoteke Web.config na udaljenom deljenom resursu.

Uzorok poruke o grešci 9

Ovaj problem može da se javi kada je navedeni deo konfiguracione datoteke aplikacije IIS zaključan na višem konfiguracionom nivou.
Rešenje

Rešenje 1

Izbrišite neispravno oblikovan XML element iz datoteke ApplicationHost.config ili datoteke Web.config.

Rešenje 2

Da biste rešili ovaj problem, izaberite neki od sledećih metoda.

1. metod

Nemojte da konfigurišete Veb lokaciju da koristi UNC prolaznu potvrdu identiteta za pristup udaljenom UNC deljenom resursu. Umesto toga, navedite korisnički nalog sa odgovarajućim dozvolama za pristup daljinskom UNC deljenom resursu.

2. metod

Dodelite dozvolu za čitanje grupi IIS_IUSRS za datoteku ApplicationHost.config ili Web.config. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. U programu Windows Explorer pronađite fasciklu u kojoj se nalazi datoteka ApplicationHost.config koja je povezana sa Veb lokacijom, odnosno pronađite virtuelne direktorijume ili direktorijume sa aplikacijama u kojima se nalazi datoteka Web.config koja je povezana sa Veb lokacijom.

  Napomena Datoteka Web.config se možda ne nalazi u virtuelnim direktorijumima ili direktorijumima sa aplikacijama u aplikaciji IIS. I u tom slučaju, pridržavajte se ovih koraka.
 2. Kliknite desnim tasterom na fasciklu u kojoj se nalazi datoteka ApplicationHost.config ili kliknite desnim tasterom na virtuelne direktorijume ili direktorijume sa aplikacijama u kojim se možda nalazi datoteka Web.config.
 3. Izaberite stavku Svojstva.
 4. Izaberite karticu Bezbednost, a zatim kliknite na dugme Uredi.
 5. Kliknite na dugme Dodaj.
 6. U polju Unesite imena objekata za izbor otkucajte computername\IIS_IUSRS, kliknite na dugme Proveri imena, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Napomena Computername je čuvar mesta za ime računara.
 7. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Čitaj i kliknite na dugme U redu.
 8. U dijalogu Svojstva za fasciklu i kliknite na dugme U redu.

  Napomena Proverite da li su svojstva fascikle preneta na datoteke ApplicationHost.config i Web.config tako da IIS_IUSRS ima dozvolu za čitanje ovih datoteka.

Rešenje 3

U datoteci ApplicationHost.config izbrišite duplirani unos za pravilo autorizacije. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, u polju Započni pretragu otkucajte Beležnica, kliknite desnim tasterom na stavku Beležnica, a zatim izaberite stavku Pokreni kao administrator.

  Napomena Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili potvrda, otkucajte lozinku ili kliknite na dugme Nastavi.
 2. U meniju Datoteka izaberite stavku Otvori, u polju Ime datoteke otkucajte %windir%\System32\inetsrv\config\applicationHost.config, a zatim kliknite na dugme Otvori.
 3. U datoteci ApplicationHost.config izbrišite duplirani unos koji podseća na sledeći kôd.
  <add accessType="Allow" users="*" />

Rešenje 4

U datoteci ApplicationHost.config ili Web.config pronađite referencu modula ili DLL referencu koja je neispravna, a zatim ispravite referencu. Da biste utvrdili koja je referenca modula neispravna, omogućite praćenje neuspelog zahteva, a zatim reprodukujte problem.

Rešenje 5

Proverite da li je broj bitova navedenog modula isti kao broj bitova hosting grupe aplikacija, kao i da li je modul ispravan.

Rešenje 6

Pregledajte navedenu konfiguracionu datoteku, uporedite je sa njenim nadređenim datotekama applicationHost.config i/ili web.config i proverite da li postoje duplirani unosi kao što je pisalo u poruci o grešci. Uklonite duplirani unos ili učinite unos jedinstvenim.

Rešenje 7

Proverite da li putanja datoteke postoji, da li je pravilno imenovana, da li su za nju postavljene dozvole na odgovarajućem nivou datoteke i da li upućuje na ispravan tip sistema datoteka. Ako niste sigurni koja je putanja datoteke, pronađite je pomoću alatke za nadgledanje procesa ili praćenje neuspelog zahteva.

Rešenje 8

Da biste rešili ovaj problem, pogledajte sledeći članak:
934515 Dobijate poruku o grešci kada pokušate da otvorite Veb stranicu sa Veb lokacije koja koristi prolaznu potvrdu identiteta u aplikaciji Internet Information Services 7.0 (Ovaj sadržaj može da bude na engleskom)

Rešenje 9

Da biste rešili ovaj problem, otključajte navedeni odeljak ili ga nemojte koristiti na tom nivou. Više informacija o zaključavanju konfiguracije potražite u sledećem članku:
Napomena Ovo je „FAST PUBLISH“ članak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podršku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pružaju se u viđenom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadrže tipografske greške i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove korišćenja da biste saznali više.
Svojstva

ID članka: 942055 - Poslednji pregled: 05/22/2013 14:34:00 - Verzija: 1.0

Microsoft Internet Information Services 7.0

 • kbexpertiseadvanced kbtshoot kbprb KB942055
Povratne informacije