Na radnoj površini nedostaje ikona programa Internet Explorer

Opis problema
Ikona programa Internet Explorer nije prikazana na radnoj površini. Kada pokušate pomoću dijaloga Stavke na radnoj površini u operativnom sistemu Windows XP ili dijaloga Postavke ikoni na radnoj površini u operativnom sistemu Windows Vista da dodate ikonu programa Internet Explorer, polje za potvrdu Internet Explorer nije prikazano.
Popravi umesto mene
Da bi se ovaj problem automatski rešio, kliknite na vezu Otkloni ovaj problem. Zatim, kliknite na dugme Pokreni u dijalogu Preuzimanje datoteke. Pratite korake čarobnjaka za prikazivanje Internet Explorer ikone na radnoj površini da biste kreirali ikonu programa Internet Explorer na radnoj površini.


Napomena ovaj čarobnjak je možda dostupan samo na engleskom jeziku. Međutim, automatska popravka funkcioniše i za ostale jezičke verzije operativnog sistema Windows.

Napomena Ako ne radite za računarom na kojem je došlo do problema, sačuvajte automatsku popravku na fleš disk ili na CD, a zatim je pokrenite na računaru na kojem je došlo do problema. Ako ne želite da koristite automatsku popravku, možete pokušati sami da otklonite problem

Važno Windows 7 više ne podržava mogućnost izmene registratora za biranje specijalne ikone programa Internet Explorer koja će biti prikazana na radnoj površini. Razlog za ovu izmenu je lakše uklanjanje programa Internet Explorer za potrebe usaglašavanja. Internet Explorer ikonu možete dodati na radnu površinu operativnog sistema Windows 7 jedino ako kreirate prečicu kao što je prikazano u metodu 1.

Sledeći koraci
 • Da biste proverili da li je automatska popravka bila uspešna, pogledajte da li se Internet Explorer ikona nalazi na radnoj površini. Ako ikona i dalje nije prikazana, ponovo pokrenite računar ili kliknite desnim tasterom miša na radnu površinu, a zatim izaberite stavku Osveži. Ako ikona i dalje nije prikazana na radnoj površini, proverite da li je aktivna opcija Prikaži ikone na radnoj površini. Za korake za ovu radnju pogledajte druge stvari koje treba proveriti.
 • Ako problem nije rešen, možete se obratiti podršci.
Popraviću sam
Da biste sami dodali Internet Explorer ikonu, izaberite neku od sledećih metoda. Ako na radnoj površini želite samo da kreirate Internet Explorer ikonu koja otvara matičnu stranicu, izaberite metod 1 za kreiranje prečice. Izaberite metod 2 ako na radnu površinu želite da dodate specijalnu Internet Explorer ikonu koja izvršava sledeće radnje:
 • Otvara dijalog Svojstva Interneta
 • Pokreće Internet Explorer bez dodataka (poput traka sa alatkama)

1. metod: Kreiranje prečice za Internet Explorer na radnoj površini

Važno Windows 7 više ne podržava mogućnost izmene registratora za biranje specijalne ikone programa Internet Explorer koja će biti prikazana na radnoj površini. Razlog za ovu izmenu je lakše uklanjanje programa Internet Explorer za potrebe usaglašavanja. Internet Explorer ikonu jedino možete dodati na radnu površinu operativnog sistema Windows 7 ako kreirate prečicu. Da biste na radnoj površini kreirali prečicu za program Internet Explorer, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, a zatim pronađite ikonu Internet Explorer u meniju Start. Ako ne možete da pronađete ikonu Internet Explorer u meniju Start, pogledajte u fascikli Programi ili Svi programi u meniju Start.

  Napomena Ako ne možete da pronađete ikonu Internet Explorer u meniju Start, pratite ove alternativne korake, odnosno, ako ne koristite Windows 7, izaberite metod 2.
 2. Kliknite desnim tasterom miša na ikonu Internet Explorer i prevucite je sa menija Start na radnu površinu, a zatim izaberite stavku Kreiraj prečice ovde ili stavku Kopiraj ovde.
Prečica za Internet Explorer je kreirana na radnoj površini. Možete dvaput kliknuti na ovu ikonu da biste otvorili matičnu stranicu u programu Internet Explorer.

Sledeći koraci
 • Da biste proverili da li je automatska popravka bila uspešna, pogledajte da li se ikona Internet Explorer nalazi na radnoj površini. Ako ikona i dalje nije prikazana, ponovo pokrenite računar ili kliknite desnim tasterom miša na radnu površinu, a zatim izaberite stavku Osveži. Ako ikona i dalje nije prikazana na radnoj površini, postoji nekoliko drugih stvari koje treba proveriti.
 • Ako problem nije rešen, možete se obratiti podršci.


Napomena Da biste kreirali na radnoj površini prečicu za Internet Explorer za druge korisnike, prijavite se na računar kao drugi korisnik, a zatim ponovite ovaj metod za svakog korisnika.

Metod 2: Dodavanje specijalne Internet Explorer ikone na radnu površinu

Važno Windows 7 više ne podržava mogućnost izmene registratora za biranje specijalne ikone Internet Explorer koja će biti prikazana na radnoj površini. Razlog za ovu izmenu je lakše uklanjanje programa Internet Explorer za potrebe usaglašavanja. Internet Explorer ikonu možete dodati na radnu površinu operativnog sistema Windows 7 jedino ako kreirate prečicu kao što je prikazano u metodu 1.

Da biste dodali specijalnu Internet Explorer ikonu na radnu površinu, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Pokreni. Odnosno, izaberite stavku Započni pretragu ako je dostupna.
 2. U polju Otvori ili u polju Započni pretragu otkucajte Beležnica, a zatim pritisnite taster ENTER.
 3. Pažljivo kopirajte i nalepite sledeći tekst u program „Beležnica“.
  Windows uređivač registratora verzije 5.00[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel]"{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}"=dword:00000000 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\ClassicStartMenu]"{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}"=dword:00000000
 4. U meniju Datoteka izaberite stavku Sačuvaj kao.
 5. U polju Ime datoteke otkucajte le.reg, a zatim sačuvajte datoteku na radnoj površini.
 6. Izađite iz programa „Beležnica“.
 7. Dvaput kliknite na datoteku Ie.reg koja se nalazi na radnoj površini.

  Dozvola kontrole korisničkog pristupa Ako se od vas zatraži lozinka administratora ili potvrda, otkucajte lozinku ili kliknite na dugme Dozvoli.
 8. U dijalogu Uređivač registratora kliknite na dugme Da, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Specijalna Internet Explorer ikona je dodata na radnu površinu. Možete dvaput kliknuti na ovu ikonu da biste otvorili matičnu stranicu u programu Internet Explorer.

  Da biste otvorili dijalog Internet opcije, kliknite desnim tasterom miša na ovu ikonu, a zatim izaberite stavku Svojstva. Da biste pokrenuli Internet Explorer bez dodataka, kliknite desnim tasterom miša na ovu ikonu, a zatim izaberite stavku Pokreni bez dodataka.
Sledeći koraci
 • Da biste proverili da li je automatska popravka bila uspešna, pogledajte da li se ikona Internet Explorer nalazi na radnoj površini. Ako ikona nije prikazana, ponovo pokrenite računar ili kliknite desnim tasterom miša na radnu površinu, a zatim izaberite stavku Osveži. Ako ikona i dalje nije prikazana na radnoj površini, postoji nekoliko drugih stvari koje treba proveriti.
 • Ako problem nije rešen, možete se obratiti podršci.
Napomena Da biste na radnoj površini kreirali specijalnu Internet Explorer ikonu za druge korisnike, prijavite se na računar kao drugi korisnik, a zatim ponovite ovaj metod za svakog korisnika.

Alternativni koraci za kreiranje prečice za Internet Explorer (metod 1)

 1. Pažljivo izaberite, a zatim kopirajte sledeću komandu:
  "%programfiles%\internet explorer\iexplore.exe"
  Važno Ne zaboravite da izaberete navodnike („“) na početku i kraju ove komande.
 2. Kliknite desnim tasterom miša na radnu površinu, postavite pokazivač na stavku Novo, a zatim izaberite stavku Prečica.
 3. U čarobnjaku za kreiranje prečice kliknite desnim tasterom miša na polje Otkucajte lokaciju stavke, a zatim izaberite stavku Nalepi da biste nalepili komandu koju ste kopirali u 1. koraku.
 4. Kliknite na dugme Dalje.
 5. U polju Otkucajte ime za ovu prečicu otkucajte Internet Explorer.
 6. Kliknite na dugme Završi.

  Prečica za Internet Explorer je kreirana na radnoj površini. Možete dvaput kliknuti na ovu ikonu da biste otvorili matičnu stranicu u programu Internet Explorer.
Sledeći koraci
 • Da biste proverili da li je automatska popravka bila uspešna, pogledajte da li se ikona Internet Explorer nalazi na radnoj površini. Ako ikona nije prikazana, ponovo pokrenite računar ili kliknite desnim tasterom miša na radnu površinu, a zatim izaberite stavku Osveži. Ako ikona i dalje nije prikazana na radnoj površini, postoji nekoliko drugih stvari koje treba proveriti.
 • Ako problem nije rešen, možete se obratiti podršci.
Druge stvari koje treba proveriti
Ako pomoću metoda iz ovog članka niste rešili problem i ikona i dalje nije prikazana na radnoj površini, proverite da li je Windows podešen da prikazuje ikone na radnoj površini i omogućava pristup programu Internet Explorer.

Prikaži ikone na radnoj površini

Da biste proverili da li je Windows podešen da prikazuje ikone na radnoj površini, sledite ove korake:
 1. Kliknite desnim tasterom miša na praznu oblast radne površine.
 2. Izaberite stavku Prikaži ako koristite operativni sistem Windows Vista. Odnosno, izaberite stavku Rasporedi ikone po ako koristite operativni sistem Windows XP.
 3. Ako se znak potvrde ne nalazi pored stavke Prikaži ikone na radnoj površini, potvrdite izbor Prikaži ikone na radnoj površini.

Omogući pristup programu Internet Explorer

Da biste proverili da li je Windows podešen da dozvoli pristup programu Internet Explorer, pratite odgovarajuće korake za svoju verziju operativnog sistema Windows:

Windows Vista

 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Podrazumevani programi.
 2. Izaberite stavku Podešavanje pristupa programima i podrazumevanih vrednosti računara.
 3. U dijalogu Izbor konfiguracije izaberite stavku Prilagođeno.
 4. Potvrdite izbor u polju Omogući pristup ovom programu pored stavke Internet Explorer.

Windows XP

 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Podešavanje pristupa i podrazumevanih vrednosti programa.
 2. U dijalogu Izbor konfiguracije izaberite stavku Prilagođeno.
 3. Potvrdite izbor u polju Omogući pristup ovom programu pored stavke Internet Explorer.
Ako problem i dalje nije rešen, obratite se podršci za Internet Explorer.
popravka popravi msie ie6 ie7 ie8 ie ikona nestala nedostaje nije prikazan ne postoji
Svojstva

ID članka: 945402 - Poslednji pregled: 09/25/2011 03:07:00 - Verzija: 14.0

Windows Internet Explorer 7, Windows Internet Explorer 8

 • kbmsnclientportal kbtshoot kbmsifixme kbfixme kbexpertisebeginner kbprb KB945402
Povratne informacije