Trenutno ste van mreže; čekamo da se ponovo povežete na internet

Digitalno potpisani obrazac ne prikazuje digitalni potpis u programu InfoPath 2003

Podrška za Office 2003 je ukinuta

Microsoft je 8. aprila 2014. godine ukinuo podršku za Office 2003. Ova promena je uticala na ispravke softvera i bezbednosne opcije. Saznajte kako ovo utiče na vas i kako da ostanete zaštićeni.

Opis problema
Kada otvorite digitalno potpisani obrazac u programu Microsoft Office InfoPath 2003, vidite sledeću poruku o grešci tamo gde treba da se nalazi digitalni potpis:
Postoji problem sa ovim potpisom.
Nije moguće utvrditi ko je digitalno potpisao obrazac ako ne kliknete na dugme Prikaži detalje. Ako kliknete na dugme Prikaži detalje, videćete ime osobe koja je digitalno potpisala obrazac. Pored toga, dobijate sledeću poruku o grešci:
Ovaj digitalni potpis je istekao.
Koraci za rešavanje ovog problema
Da biste rešili ovaj problem, sledite ove korake:
 1. Primenite paket hitnih ispravki za verziju programa InfoPath 2003 nakon servisnog paketa 3: 17. decembar 2007.

  Nabavka hitne ispravke

  Ovaj problem je rešen u paketu hitnih ispravki za verziju programa InfoPath 2003 nakon servisnog paketa 3, koji je izdat 17. decembra 2007. Za više informacija kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:
  946535 Opis paketa hitnih ispravki za verziju programa InfoPath 2003 nakon servisnog paketa 3: 17. decembar 2007.
 2. Omogućite hitnu ispravku.

  Da bismo omogućili ovu hitnu ispravku umesto vas, posetite odeljak „Popravi umesto mene“. Da biste sami omogućili hitnu ispravku, pređite na odeljak „Popraviću sâm“.

  Popravi umesto mene

  Da biste automatski omogućili hitnu ispravku, kliknite na dugme ili vezu Popravi. U dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u čarobnjaku za popravku.
  Napomena Ovaj čarobnjak je možda dostupan samo na engleskom jeziku. Međutim, automatska popravka funkcioniše i za ostale jezičke verzije operativnog sistema Windows.

  Napomena Ako ne radite za računarom na kojem je došlo do problema, automatsku popravku možete sačuvati na fleš disku ili CD-u, a zatim je možete pokrenuti na računaru na kojem postoji problem.

  Zatim pređite na odeljak „Da li je ovo rešilo problem?“.


  Popraviću sâm

  Važno Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadrže korake koji objašnjavaju kako se menja registrator. Međutim, može doći do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pažljivo sledite ove korake. Radi dodatne zaštite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego što ga izmenite. U tom slučaju možete da vratite registrator u prethodno stanje ako dođe do problema. Za više informacija o pravljenju rezervne kopije i vraćanju registratora u prethodno stanje kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:
  322756 Pravljenje rezervne kopije registratora i njegovo vraćanje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows
  Da biste omogućili ovu hitnu ispravku, sledite ove korake:
  1. Izađite iz programa InfoPath.
  2. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.
  3. Kliknite na sledeći ključ registratora:
   HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\11.0\InfoPath\Security
  4. Kada izaberete ključ koji je naveden u 3. koraku, u meniju Uređivanje postavite pokazivač na stavku Novo i izaberite stavku DWORD vrednost.
  5. Otkucajte AllowExpiredCertOnXmlValidate i pritisnite taster ENTER.
  6. Kliknite desnim tasterom miša na stavku AllowExpiredCertOnXmlValidate i izaberite stavku Izmeni.
  7. U polju Podaci o vrednosti otkucajte 1 i kliknite na dugme U redu.
  8. U meniju Datoteka izaberite stavku Izađi da biste napustili alatku „Uređivač registratora“.


Da li je ovo rešilo problem?
Proverite da li je problem rešen tako što ćete proveriti da li se digitalni potpis pojavljuje. Ako se digitalni potpis pojavljuje, završili ste sa ovim člankom. Ako problem nije rešen, možete se obratiti podršci.
fix it fixit
Svojstva

ID članka: 946536 - Poslednji pregled: 10/10/2011 09:38:00 - Verzija: 2.0

Microsoft Office InfoPath 2003

 • kbsurveynew kbmsifixme kbfixme kboffice2003presp4fix kboffice2003sp3fix kbqfe kbbug kbfix KB946536
Povratne informacije