Trenutno ste van mreže; čekamo da se ponovo povežete na internet

Kako da rešite probleme u vezi sa instalacijom servisnog paketa za operativne sisteme Windows Vista i Windows Server 2008

Podrška za operativni sistem Windows Vista bez instaliranih servisnih paketa obustavljena je 13. aprila 2010. Da biste nastavili da dobijate bezbednosne ispravke za Windows, uverite se da koristite operativni sistem Windows Vista sa servisnim paketom 2 (SP2). Više informacija potražite na sledećoj Microsoft Veb stranici: Obustavlja se podrška za neke verzije operativnog sistema Windows

SIMPTOMI
Ovaj članak opisuje kako da rešite probleme u vezi sa instalacijom servisnog paketa za operativni sistem Windows Vista ili Windows Server 2008.

Kada pokušate da instalirate servisni paket, možda ćete primiti jednu od sledećih poruka o grešci:
Instalacija nije uspela
Doљlo je do interne greљke tokom instalacije servisnog paketa
Poruka o grešci takođe može da se odnosi na jedan od sledećih kôdova greške:
 • 0x80070002
 • 0x8007000D
 • 0x80073712
 • 0x800B0100
 • 0x8024200D
Napomena Ovaj članak ne navodi sve moguće kôdove greške ili poruke koje možete da dobijete. Rešenja u ovom članku preporučujemo u cilju rešavanja problema u vezi sa instalacijom, bez obzira na kôdove greške ili poruke o grešci koje moћete da dobijete.
UZROK
Do ovog problema može da dođe ukoliko je jedan od sledećih uslova tačan:
 • Program na vašem računaru ometao je instalaciju servisnog paketa.
 • Postoji nedoslednost u skladiљtu Windows servisiranja. Skladiљte Windows servisiranja je komponenta koja je neophodna da bi se uspeљno instalirali servisni paketi..
Reљavanje problema u vezi sa instalacijom servisnog paketa operativnog sistema Windows Vista i Windows Server 2008
Da biste reљili ovaj problem, pokuљajte svako reљenje iz odeljka „Opљte reљavanje problema“ i „Napredno reљavanje problema“ redosledom u kojem su predstavljeni. Nakon љto pokuљate reљenje, pokuљajte ponovo da instalirate servisni paket. Ako joљ uvek ne moћete da instalirate servisni paket, pokušajte sledeće rešenje.
Opљte reљavanje problema

1. rešenje: Instaliranje samostalnog paketa za servisni paket umesto korišćenja usluge Windows Update za instaliranje servisnog paketa


Napomena Ako ste već pokušali da instalirate samostalni paket za servisni paket i naišli ste na ovaj problem, preskočite ovo rešenje i pređite na Rešenje 2.

Ako ne znate da li ste pokušali da instalirate samostalni paket za servisni paket, preporučujemo da pokušate sledeće korake da biste instalirali samostalni paket za servisni paket. Korišćenjem samostalnog paketa za instaliranje servisnog paketa, uklonićete probleme pri instalaciji koji bi mogli da budu u vezi sa lokacijom Windows Update. Ovo pojednostavljuje proces rešavanja problema.

Nabavljanje samostalnog paketa za servisni paket

Da biste nabavili servisni paket, pogledajte sledeće članke u Microsoft bazi znanja odgovarajućoj za vaš operativni sistem, a zatim potražite opciju za instaliranje servisnog paketa sa lokacije Microsoft Download Center.
935791 nabavljanje najnovijeg Windows Vista servisnog paketa
968849 Nabavljanje najnovijeg servisnog paketa za Windows Server 2008
Da li su ove informacije bile korisne? Pošaljite nam povratne informacije

2. rešenje: Pokretanje alatke „Provera spremnosti ažuriranja sistema“

Alatka „Provera spremnosti ažuriranja sistema“ proverava vaš računar i pokušava da reši određena stanja koja bi mogla da ometaju instalaciju ispravki ili drugog softvera. Međutim, pre nego što preuzmete alatku, morate odrediti da li vaš računar radi pod 32-bitnom ili 64-bitnom verzijom operativnog sistema Windows Vista. Ako je na vašem računaru instaliran operativni sistem Windows Vista i znate koja vezija je pokrenuta, pređite na odeljak Preuzimanje alatke „Provera spremnosti ažuriranja sistema“. Ako niste sigurni koja verzija je instalirana na vašem računaru, sledite ove korake:
 1. Kliknite na „Start“dugme „Start“.
 2. U polju Započni pretragu otkucajte sistem, a zatim sa liste Programi izaberite stavku Sistem.

Operativni sistem je prikazan na sledeći način:
 • Za 32-bitnu verziju operativnog sistema prikazan je 32-bitni operativni sistem za tip sistema u delu „Sistem“.
 • Za 64-bitnu verziju operativnog sistema prikazan je 64-bitni operativni sistem za tip sistema u delu „Sistem“.


Pošto utvrdite koja je verzija operativnog sistema Windows Vista pokrenuta na računaru, preuzmite alatku „Provera spremnosti ažuriranja sistema“.

Preuzimanje alatke „Provera spremnosti ažuriranja sistema“

Možete kliknuti ovde da biste preuzeli alatku „Provera spremnosti ažuriranja sistema“ sa Veb lokacije Microsoft Download Center.Iz Microsoft centra za preuzimanje možete preuzeti sledeće datoteke:
Preuzimanje Preuzmite odmah alatku „Provera spremnosti ažuriranja sistema“ za Windows Vista (KB947821) paket.

Preuzimanje Preuzmite odmah alatku „Provera spremnosti ažuriranja sistema“ za Windows Vista x64 (KB947821) paket.

Preuzimanje Preuzmite odmah alatku „Provera spremnosti ažuriranja sistema“ za Windows Server 2008 (KB947821) paket.

Preuzimanje Preuzmite odmah alatku „Provera spremnosti ažuriranja sistema“ za Windows Server 2008 x64 (KB947821) paket.

Preuzimanje Preuzmite odmah alatku „Provera spremnosti ažuriranja sistema“ za sisteme zasnovane na Itanium arhitekturi (KB947821).

Nakon љto preuzmete i zatim pokrenete alatku „Provera spremnosti aћuriranja sistema“ ponovo pokrenite vaš računar. Zatim, odmah pokušajte da instalirate ceo paket za preuzimanje za servisni paket koji ste prethodno preuzeli sa sledeće Veb lokacije Microsoft Download Center:Za više informacija o alatki „Provera spremnosti ažuriranja sistema“ kliknite sledeći broj članka da biste prikazali članke u Microsoft bazi znanja:
947821 Opis „Provera spremnosti ažuriranja sistema“ za operativne sisteme Windows Vista i za Windows Server 2008
Da li su ove informacije bile korisne? Pošaljite nam povratne informacije

3. rešenje: Zatvorite ili onemogućite sve aplikacije koje su možda pokrenute, ponovo pokrenite računar, a zatim instalirajte servisni paket

Važno Ovi koraci mogu povećati bezbednosni rizik. Ovi koraci takođe mogu učiniti računar ili mrežu osetljivima na napade zlonamernih korisnika ili zlonamernog softvera kao što su virusi. Preporučujemo proces koji opisuje ovaj članak za omogućavanje rada programa predviđenog dizajnom ili za primenu posebnih mogućnosti programa. Pre nego što izvršite ove promene, preporučujemo da procenite rizike koji su povezani sa primenom tog procesa u vašem okruženju. Ako odlučite da primenite ovaj proces, preduzmite sve odgovarajuće dodatne korake kako biste zaštitili sistem. Preporučujemo da ovaj proces koristite samo ako vam je zaista neophodan.

Tokom instalacije jedan od najčešćih uzroka neuspeha je kada aplikacija nezavisnog proizvođača drži datoteku otvorenom ili zaključa datoteku koju servisni paket treba da koristi. Na primer, antivirusni program ili antispajver aplikacija nezavisnog proizvođača mogu da budu uzrok ovog problema. Da biste potpuno umanjili ovu mogućnost, sledite ove korake:
 1. Zatvorite sve aplikacije i ponovo pokrenite računar.
 2. Nakon što se računar ponovo pokrene, onemogućite sve antivirusne ili antispajver aplikacije koje se učitavaju tokom procesa pokretanja. Aplikaciju obično možete onemogućiti iz sistemske trake poslova. Sistemska traka poslova nalazi se u donjem desnom uglu ekrana računara. Da biste onemogućili aplikaciju iz sistemske trake poslova, sledite ove korake:
  1. Desnim tasterom miša kliknite na ikonu programa nezavisnog proizvođača.
  2. Izaberite „Zatvori“, „Onemogući“, „Izađi“ ili sličan termin sa liste opcija. Ako ove opcije nisu dostupne, možda ćete morati da otvorite aplikaciju i zatim da je zatvorite ili onemogućite u aplikaciji.
 3. Čim zatvorite antivirusnu ili antispajver aplikaciju, pokušajte da kliknete here da biste instalirali ceo paket za preuzimanje za servisni paket koji ste prethodno preuzeli sa sledeće Veb lokacije Microsoft Download Center.
 4. Nakon što ste završili instalaciju servisnog paketa, omogućite antivirusnu ili antispajver aplikaciju koju ste onemogućili u prethodnim koracima.
Da li su ove informacije bile korisne? Pošaljite nam povratne informacije
Napredno reљavanje problema
Ako vaљ problem joљ uvek nije reљen, moћete samostalno pokuљati korake naprednog reљavanja problema ili moћete kontaktirati Microsoft podrљku.

4. rešenje: Deinstalirajte sve bezbednosne aplikacije, ponovo pokrenite računar, a zatim instalirajte servisni paket

Važno Ovi koraci mogu povećati bezbednosni rizik. Ovi koraci takođe mogu učiniti računar ili mrežu osetljivima na napade zlonamernih korisnika ili zlonamernog softvera kao što su virusi. Preporučujemo proces koji opisuje ovaj članak za omogućavanje rada programa predviđenog dizajnom ili za primenu posebnih mogućnosti programa. Pre nego što izvršite ove promene, preporučujemo da procenite rizike koji su povezani sa primenom tog procesa u vašem okruženju. Ako odlučite da primenite ovaj proces, preduzmite sve odgovarajuće dodatne korake kako biste zaštitili sistem. Preporučujemo da ovaj proces koristite samo ako vam je zaista neophodan.

Bezbednosna aplikacija nezavisnog proizvođača (kao što je antivirusna aplikacija, zaštitni zid ili antispajver aplikacija) možda je i dalje uzrok neuspele instalacije čak i ako ste pokušali da onemogućite tu aplikaciju. Instalacija Servisnog paketa 1 za operativni sistem Windows Vista zahteva više ponovnih pokretanja računara i moguće je da se bezbednosna aplikacija ponovo učitava posle prvog ponovnog pokretanja. Aplikacije koje pružaju funkcije popravke registratora takođe mogu da budu uzrok neuspele instalacije.

Pre nego љto instalirate servisni paket, možete da deinstalirate vašu bezbednosnu aplikaciju nezavisnog proizvođača. Međutim, to biste trebali uraditi samo ako ste sigurni da možete ponovo instalirati aplikaciju čim se završi instalacija servisnog paketa. Da biste ponovo instalirali bezbednosnu aplikaciju nezavisnog proizvođača, biće vam potreban ili originalni instalacioni medijum za aplikaciju ili originalno preuzimanje. Šifra proizvoda će vam takođe možda biti potrebna da biste ponovo instalirali bezbednosnu aplikaciju nezavisnog proizvođača.

Ako ste sigurni da možete ponovo instalirati aplikaciju nezavisnog proizvođača, deinstalirajte aplikaciju iz stavke „Programi i funkcije“ na kontrolnoj tabli. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Zatvorite sve aplikacije i ponovo pokrenite računar.
 2. Nakon љto se računar ponovo pokrene kliknite na „Start“dugme „Start“.
 3. U polje „Započni pretragu“ ukucajte programi.
 4. Kliknite na „Programi i funkcije“.
 5. Kliknite na ime bezbednosnog programa koji ћelite da deinstalirate.
 6. Kliknite na dugme „Deinstaliraj“.
 7. Nakon što deinstalirate program, ponovo pokrenite računar.
 8. Pokušajte da kliknete na vezu here da biste instalirali ceo paket za preuzimanje servisnog paketa koji ste prethodno preuzeli sa sledeće Veb lokacije Microsoft Download Center.
  Napomena Deinstalirali ste bezbednosni softver i vaš računar je podložniji napadima od strane zlonamernih korisnika ili zlonamernih softvera kao što su virusi. Preporučujemo da ne surfujete po Internetu, ne koristite e-poštu ili program za razmenu hitnih poruka dok ne završite rešavanje problema i dok ponovo ne instalirate vaš bezbednosni softver.
 9. Nakon љto ste zavrљili instalaciju Servisnog paketa 1 za operativni sistem Windows Vista, ponovo instalirajte bezbednosni program koji ste deinstalirali u prethodnim koracima.
Da li su ove informacije bile korisne? Pošaljite nam povratne informacije
Napomena Ako problem nije rešen, ovaj sadržaj vam više ne može pomoći. Stoga, možda biste želeli da posetite sledeću Microsoft veb lokaciju:
Slični problemi i rešenja
Za više informacija kliknite na sledeće brojeve članaka da biste prikazali članke u Microsoft bazi znanja:
971204 Instalacija Windows Vista i Windows Server 2008 servisnog paketa ne uspeva uz grešku 0x80004005
939399 Poruka o grešci kada pokušate da napravite rezervnu kopiju na računaru koji radi pod operativnim sistemom Windows Vista: "0x80071A91"
931712 Dijalog „Windows funkcije“ je prazan u operativnom sistemu Windows Vista ili dobijete poruku o grešci koja uključuje sledeći kôd kada pokušate da koristite Windows Update: „0x80073712“
Ako problem nije rešen, nažalost ovaj sadržaj vam ne može dalje pomoći. Stoga, za druga reљenja moћda biste ћeleli da pretraћite Microsoft bazu znanja. Da biste pretraћili Microsoft bazu znanja, posetite sledeću Microsoft veb lokaciju:
vista sp1
Svojstva

ID članka: 947366 - Poslednji pregled: 09/25/2011 15:49:00 - Verzija: 2.0

Windows Vista Service Pack 1, Windows Vista Service Pack 2

 • kbproductlink kbexpertisebeginner kbtshoot kbpubtypekc kberrmsg kbprb kbcip KB947366
Povratne informacije