Trenutno ste van mreže; čekamo da se ponovo povežete na internet

Ažuriranje agenta usluge Windows Update na najnoviju verziju

Korišćenje alatke za rešavanje problema za Windows Update
Da biste rešili probleme sa uslugom Microsoft Windows Update, najpre pokrenite alatku za rešavanje problema Windows Update da biste obavili sistematske provere i popravke. Da biste pokrenuli alatku za rešavanje problema, kliknite na vezu pokreni odmah. Više informacija o alatki za rešavanje problema potražite u članku Opis alatke za rešavanje problema za Windows Update .
Windows 8.1, Windows 8 ili Windows 7
Microsoft fix it banner
Alatka za rešavanje problema Automatsko dijagnostifikovanje i rešavanje uobičajenih problema pomoću usluge Windows Update može automatski da reši problem opisan u ovom članku.

Ova alatka za rešavanje problema rešava mnoge probleme.
saznajte više
pokreni odmah
Windows Vista ili Windows XP
Microsoft fix it banner
Alatka za rešavanje problema Automatsko dijagnostifikovanje i rešavanje uobičajenih problema pomoću usluge Windows Update može automatski da reši problem opisan u ovom članku.

Ova alatka za rešavanje problema rešava mnoge probleme.
saznajte više
pokreni odmah
Da li je ovo rešilo problem?
Ako problem nije rešen, ažurirajte agent usluge Windows Update na najnoviju verziju. Nema dostupnog samostalnog agenta za Windows Update za preuzimanje. Ako vam je uključeno automatsko ažuriranje, najnovija verzija agenta za Windows Update je preuzeta i automatski instalirana na vašem računaru.

Ako vam nije uključeno automatsko ažuriranje, sledite sledeće korake da biste pribavili najnoviju verziju agenta za Windows Update:
 1. Uključivanje automatskog ažuriranja. Da biste to uradili, sledite korake u skladu sa verzijom operativnog sistema Windows koju koristite.

  Windows 8,1 ili Windows 8
  1. Otvorite Windows Update tako što ćete brzo prevući prstom od desne ivice ekrana (ili, ako koristite miš, postaviti pokazivač u donji desni ugao ekrana i pomerati kursor nagore), a zatim dodirnuti ili izabrati stavke Postavke, Kontrolna tabla i Windows Update.
  2. Dodirnite dugme Promeni postavke ili kliknite na njega.
  3. U odeljku Važne ispravke izaberite opciju Automatski instaliraj ispravke.
  4. U okviru Preporučene ispravke, potvrdite izbor u polju za potvrdu Daj mi preporučene ispravke na isti način na koji primam važne ispravkea zatim kliknite na dugme U redu.
  Windows 7, Windows Vista ili Windows XP
  a biste automatski uključili funkciju automatskog ažuriranja, kliknite na dugme ili vezu Popravi, a zatim u dijalogu Prikaz preuzimanja kliknite na dugme Pokreni. Zatim sledite korake u čarobnjaku „Fix It“.

 2. Ponovo pokrenite uslugu Windows Update. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Pritisnite taster sa Windows logotipom + R da biste otvorili dijalog Pokreni.
  2. Otkucajte services.msc u polju Pokreni, a zatim pritisnite taster Enter.
  3. Kliknite desnim tasterom miša na Windows Update u konzoli za upravljanje Uslugama, a zatim izaberite stavku Zaustavi.
  4. Nakon što se usluga Windows Update zaustavi, kliknite desnim tasterom miša na  Windows Update, a zatim izaberite stavku Početak.
 3. Sačekajte da se usluga Windows Update pokrene, a zatim proverite da li je agent za Windows Update ažuriran. Za više informacija o tome kako da proverite koja verzija agenta za Windows Update je instalirana, idite odeljak na „Kako da proverim koja verzija agenta za Windows Update je instalirana“ u ovom članku Microsoft baze znanja (KB).
Kako da proverim koja verzija agenta za Windows Update je instalirana
 1. Otvorite fasciklu %systemroot%\system32. %systemroot% je fascikla u kojoj je instaliran Windows. Na primer, fascikla %systemroot% je C:\Windows.
 2. Kliknite desnim tasterom miša na Wuaueng.dll, a zatim izaberite stavku Svojstva.
 3. Izaberite karticu Detalji, a zatim pronađite broj verzije datoteke.
Napomena Najnovija verzija agenta za Windows Update za Windows 8,1 je 7.9.9600.16422. Napomena Najnovija verzija agenta za Windows Update za Windows 8 je 7.8.9200.16693. Najnovija verzija agenta za Windows Update za OS Windows 7, Windows Vista i Windows XP je 7.6.7600.256.
Informacije o istoriji
Poboljšanja u verziji 7.6.7600.256 agenta za Windows Update
 • Ojačana infrastruktura kako bi Windows Update klijent smatrao za pouzdane samo datoteke koje su potpisane novim certifikatom. Certifikat se koristi samo za zaštitu Windows Update klijenta.
 • Sigurniji kanal za komunikaciju za klijenta za Windows Update
Poboljšanja u verziji 7.4.7600.226 agenta za Windows Update
 • Poboljšano vreme skeniranja za Windows Update
 • Poboljšani korisnički interfejs usluge Windows Update za računare koji koriste operativni sistem Windows Vista ili Windows Server 2008
 • Pregledniji i detaljniji opisi ispravki
 • Poboljšanja načina obaveštavanja korisnika o servisnim paketima
Problemi koje rešava verzija 7.2.6001.788 agenta za Windows Update
Verzija 7.2.6001.788 agenta Windows Update rešava sledeće probleme: Ovaj problem ranije nije bio dokumentovan u nekom članku Microsoft baze znanja:
 • Kada pokušate da instalirate 80 ili više ispravki u isto vreme sa lokacije Windows Update ili Microsoft Update, dobijate kôd greške „0x80070057“.
Poboljšanja u verziji 7.2.6001.784 agenta za Windows Update
 • Poboljšano vreme skeniranja za Windows Update
 • Poboljšava brzinu kojom se isporučuju ispravke potpisa
 • Podrška za ponovnu instalaciju programa Windows Installer
 • Poboljšane poruke o greškama
Problemi koje rešava verzija 7.0.6000.381 agenta za Windows Update
Verzija 7.0.6000.381 agenta Windows Update rešava sledeće probleme: Ovi problemi nisu ranije dokumentovani u člancima Microsoft baze znanja:
Više informacija o usluzi Windows Update
Usluga Windows Update pomaže da vaš računar bude ažuran i bezbedan tako što preuzima i instalira najnovije bezbednosne i druge ispravke koje obezbeđuje korporacija Microsoft. Usluga „Ažuriranje Windowsa“ utvrđuje koje ispravke su primenjive na vaš računar.

Microsoft povremeno objavljuje softverske ispravke za korisnike operativnog sistema Windows i drugog Microsoft softvera. One obuhvataju ispravke koje poboljšavaju pouzdanost i performanse, ispravke koje pružaju nove zaštite od malvera i drugog potencijalno neželjenog softvera i nadogradnje za funkcije operativnog sistema Windows. Da bi se poboljšale performanse ili pouzdanost hardverskih komponenti na računaru, Microsoft može da obezbedi i ispravke upravljačkih programa uređaja koje isporučuje proizvođač računara.

Ako uključite uslugu Windows Update, komponente softvera koje su direktno povezane sa njom moraće povremeno da se ažuriraju na računaru. Te ispravke neophodno je izvršiti pre nego što usluga „Ažuriranje Windowsa“ bude mogla da proveri da li postoje potrebne ispravke ili pre nego što bude mogla da instalira druge ispravke. Te potrebne ispravke otklanjaju greške, obezbeđuju stalna poboljšanja i održavaju kompatibilnost sa Microsoft serverima koji podržavaju uslugu „Ažuriranje Windowsa“. Ako onemogućite uslugu „Ažuriranje Windowsa“, nećete dobijati te ispravke.

Windows Update je konfigurisan da automatski instalira ispravke kada izaberete preporučenu opciju tokom instalacije operativnog sistema Windows „pravo iz kutije“ (OOBE). Takođe možete uključiti uslugu Windows Update tako što ćete izabrati jednu od sledećih podešavanja u okviru stavke Automatsko ažuriranje u prozoru kontrolna tabla.
 • Automatski (preporučeno)
 • Preuzmi ispravke umesto mene, ali mi dozvoli da odaberem kada da ih instaliram
 • Obavesti me, ali nemoj automatski da ih preuzmeš ili instaliraš
Nakon što uključite uslugu Windows Update, obavezne ispravke za komponente usluge Windows Update će biti automatski preuzete i instalirane bez obaveštenja upućenog vama. Ovo se dešava bez obzira na postavku koju koristite da biste uključili uslugu Windows Update. Ako ne želite da dobijate obavezne ispravke, na kontrolnoj tabli onemogućite automatsko ažuriranje.

Ispravke za Windows Update obično rade sledeće: Rešavaju povratne informacije klijenta, poboljšavaju kompatibilnost, performanse i pouzdanost usluge i omogućavaju nove mogućnosti usluge. Kada se server usluge Windows Update ažurira, obično je neophodna odgovarajuća ispravka klijenta. Tokom operacije samostalnog ažuriranja agenta, datoteke agenta za ažuriranje operativnog sistema Windows mogu da budu dodate, izmenjene ili zamenjene. Na primer, mogu biti dodate datoteke agenta za ažuriranje operativnog sistema Windows koje pomažu u prikazu utiska korisnika pri radu ili koje utvrđuju da li se ispravke primenjuju na određeni sistem. Ovo se dešava kada je sistem podešen da automatski proverava da li postoje dostupne ispravke. Ovo se ne dešava ako je automatsko ažuriranje isključeno. Na primer, ovo se ne dešava ako izaberete opciju Nikad ne proveravaj da li postoje ispravke u operativnom sistemu Windows Vista i Windows 7 ili ako izaberete opciju Isključi automatsko ažuriranje operativnom sistemu Windows XP.
Informacije za administratore kontrolisanih okruženja
Administrator će dobiti najnoviju verziju agenta usluge Windows Update za primenu pomoću alatke Windows Server Update Services (WSUS).
Svojstva

ID članka: 949104 - Poslednji pregled: 03/08/2014 19:27:00 - Verzija: 4.0

Microsoft Update

 • kbquadranttechsupp kbproductlink kbwindowsupdate kbautoupdate kbexpertisebeginner kbhowto kbinfo kbcip kbconsumer KB949104
Povratne informacije
ript> /html>