Instalacija Windows XP servisnog paketa 3 ne uspeva uz poruku o grešci, a u evidenciji instalacije servisnog paketa zavodi se sledeća greška: „8007F0F4 - STATUS_PREREQUISITE_FAILED“

Ukinuta je podrška za Windows XP

Microsoft je 8. aprila 2014. godine ukinuo podršku za Windows XP. Ova promena je uticala na ispravke softvera i bezbednosne opcije. Saznajte kako ovo utiče na vas i kako da ostanete zaštićeni.

SIMPTOMI
Na računaru koji radi pod operativnim sistemom Windows XP pokušavate da instalirate Windows XP servisni paket 3 (SP3). Međutim, dobijate neku od sledećih poruka o greškama.

1. greška

Ovaj servisni paket zahteva da se računar napaja naizmeničnom strujom pre nego što se pokrene instalacija.

2. greška

Instalacija servisnog paketa 3 je otkazana zbog toga što Microsoft paket alatki za deljene računare za Windows XP nije kompatibilan sa ovom verzijom operativnog sistema Windows. Pre nego što nastavite, morate izvršiti sledeće radnje: 1) Deinstalirajte Microsoft komplet alatki za deljene računare 2) (Opcionalno) Instalirajte program Windows SteadyState, noviju verziju Microsoft kompleta alatki za deljene računare. Za detaljnije informacije pogledajte stranicu „Deljeni pristup“ na Microsoft Web lokaciji.

3. greška

Instalacija servisnog paketa 3 je otkazana zbog toga što Windows XP SP3 ne može da se instalira preko RDP 6.0 MUI paketa (ispravka za Windows XP (KB925877)). Pre nego što nastavite, morate deinstalirati KB925877.

4. greška

Microsoft Windows XP Professional servisni paket 3 ne može da se primeni na operativni sistem Windows Fundamentals for Legacy PCs (WinFLP). Jedinstveni paket za ažuriranje SP3 za WinFLP biće dostupan na adresi download.microsoft.com.

5. greška

Microsoft Windows XP Professional servisni paket 3 ne može da se primeni na Windows Embedded for Point of Service (WEPOS). Jedinstveni paket za ažuriranje SP3 za WEPOS biće dostupan na adresi download.microsoft.com.

6. greška

Instalacija ne može da se nastavi jer neki od potrebnih preduslova za instalaciju servisnog paketa 3 nisu uspeli. Za više detalja pogledajte datoteku evidencije Oznaka_disk_jedinice:\windows\svcpack.log.
Pored toga, u svakoj instanci, u evidenciju instalacije servisnog paketa zavodi se i sledeća poruka o grešci:

8007F0F4 - STATUS_PREREQUISITE_FAILED

Napomena Evidencija instalacije servisnog paketa (svcpack.log) obično se nalazi u sledećoj fascikli:
Oznaka_disk_jedinice:\Windows\svcpack.log
UZROK
Pre nego što instalirate Windows XP SP3, mora biti ispunjeno nekoliko preduslova. Ako neki od uslova nije ispunjen, dobićete neku od grešaka koje su opisane u odeljku „Simptomi“. Sledeći uzroci opisuju razloge za odgovarajuće poruke o greškama koje su pomenute u odeljku „Simptomi“:

Uzrok 1. greške

Do ove greške dolazi ako pokušate da instalirate servisni paket kada se računar napaja putem baterija. Ova provera se izvršava da bi se uklonila mogućnost neuspeha ispravke zbog pražnjenja baterije tokom procesa instalacije.

Uzrok 2. greške

Do ove greške dolazi ako pokušate da instalirate servisni paket na računaru na kojem je već instaliran „Microsoft paket alatki za deljene računare za Windows XP“. Ova verzija paketa alatki nije kompatibilna sa operativnim sistemom Windows XP SP3.

Uzrok 3. greške

Do ove greške dolazi ako na računaru imate instaliranu „ispravku za Windows XP (KB925877)“. Ova ispravka obuhvata višejezički korisnički interfejs paket (MUI) za vezu sa udaljenom radnom površinom 6.0 (Terminal Services Client 6.0). Ovaj MUI paket nije kompatibilan sa operativnim sistemom Windows XP SP3.

Uzrok 4. greške

Do ove greške dolazi ako pokušate da instalirate Windows XP SP3 preko operativnog sistema „Windows Fundamentals for Legacy PCs (WinFLP)“. Ova verzija servisnog paketa nije primenjiva na operativni sistem WinFLP.

Uzrok 5. greške

Do ove greške dolazi ako pokušavate da instalirate Windows XP SP3 preko operativnog sistema „Embedded for Point of Service (WEPOS)“. Ova verzija servisnog paketa nije primenljiva na operativni sistem WEPOS.

Uzrok 6. greške

Do ove greške dolazi ako pokušate da instalirate Windows XP SP3 preko operativnog sistema Windows XP Media Center Edition ili Windows XP Media Center Edition 2003.

Napomena Do ove greške ne dolazi ako pokušate da instalirate Windows XP SP3 preko operativnog sistema Windows XP Media Center Edition 2004 ili preko novijih verzija.
REŠENJE
Da biste rešili ove greške, morate slediti određene korake koji odgovaraju poruci o grešci koju ste dobili. Ovi koraci su opisani u sledećim odeljcima.

Rešenje za 1. grešku

Povežite računar sa izvorom naizmenične struje kao što je električna utičnica. Za više informacija o zahtevima za napajanje za računar obratite se proizvođaču računara.

Rešenje za 2. grešku

Deinstalirajte Microsoft komplet alatki za deljene računare. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Kontrolna tabla, a zatim izaberite stavku Dodaj ili ukloni programe.
  2. Izaberite stavku Microsoft komplet alatki za deljene računare, a zatim kliknite na dugme Ukloni.
  3. Kada uklonite program, instalirajte Windows XP SP3.
Ako želite funkcije Microsoft kompleta alatki za deljene računare, možete da instalirate Windows SteadyState. To je najnovija verzija kompleta alatki. Da biste preuzeli Windows SteadyState, posetite sledeću Web lokaciju na lokaciji Microsoft Download Center:

Sledeća datoteka je dostupna za preuzimanje na lokaciji Microsoft Download Center:

PreuzimanjeOdmah preuzmite paket SteadyState_Setup_ENU.exe.

Rešenje za 3. grešku

Koristite stavku Dodavanje ili uklanjanje programa da biste deinstalirali „ispravku za Windows XP (KB925877)“. Ova ispravka obuhvata višejezički korisnički interfejs paket (MUI) za vezu sa udaljenom radnom površinom 6.0 (Terminal Services Client 6.0). Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Kontrolna tabla, a zatim izaberite stavku Dodaj ili ukloni programe.
  2. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži ispravke na vrhu stranice.
  3. Izaberite stavku Ispravka za Windows XP (KB925877), a zatim kliknite na dugme Ukloni.
  4. Kada uklonite ispravku KB925877, instalirajte Windows XP SP3.

Rešenje za 4. i 5. grešku

Ova verzija operativnog sistema Windows XP SP3 nije kompatibilna sa operativnim sistemima WinFLP ili WEPOS koje imate na računaru. Planirano je da kasnije bude izdat jedinstveni paket ispravki servisnog paketa za operativni sistem WinFLP i za operativni sistem WEPOS na lokaciji Microsoft Download Center. Kasnije posetite lokaciju Microsoft Download Center da biste proverili da li postoji kompatibilna verzija operativnog sistema Windows XP SP3:

Rešenje za 6. grešku

Da biste instalirali Windows XP SP3 na računaru koji radi pod operativnim sistemima Windows XP Media Center Edition ili Windows XP Media Center Edition 2003, prvo morate da instalirate Windows XP servisni paket 2 (SP2). Da biste nabavili Windows XP SP2, možete da koristite funkciju „Automatsko ažuriranje“ ili lokaciju Windows Update.
Svojstva

ID članka: 949388 - Poslednji pregled: 05/05/2008 12:14:13 - Verzija: 1.1

Microsoft Windows XP Service Pack 3

  • kbservicepack kbmultilingual kbmui kbupgrade kbsetup kbtoolkit kbexpertisebeginner kbtshoot kberrmsg KB949388
Povratne informacije