Uklanjanje Windows XP servisnog paketa 3 sa računara

Ukinuta je podrška za Windows XP

Microsoft je 8. aprila 2014. godine ukinuo podršku za Windows XP. Ova promena je uticala na ispravke softvera i bezbednosne opcije. Saznajte kako ovo utiče na vas i kako da ostanete zaštićeni.

MS unutrašnje informacije o Beta verziji
Ovaj članak govori o beta verziji proizvoda koji Microsoft još nije najavio niti javno objavio. Slobodno se upoznajte sa ovim proizvodom, isprobajte ga i prijavite probleme korporaciji Microsoft.
UVOD
Windows XP servisni paket 3 (SP3) sadrži važne ispravke za Windows XP. Kada instalirate Windows XP SP3, hardverski uređaji ili instalirani programi mogu drugačije funkcionisati. Zbog toga ćete možda želeti da deinstalirate Windows XP SP3 kao korak u rešavanju problema.Ovaj članak opisuje kako se Windows XP SP3 uklanja sa računara.
DODATNE INFORMACIJE
Da biste uklonili Windows XP SP3 sa računara, koristite neki od sledećih metoda.

Važno Kada uklonite Windows XP servisni paket 3 sa računara, preporučujemo da posetite sledeću Microsoft Web stranicu i instalirate najnovije bezbednosne ispravke:

1. metod: Koristite stavku „Dodaj ili ukloni programe“ na kontrolnoj tabli

 1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Pokreni.
 2. Kopirajte i nalepite sledeću komandu u polje Otvori, a zatim pritisnite taster ENTER:
  appwiz.cpl
 3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži ispravke.
 4. Izaberite stavku Windows XP servisni paket 3, a zatim kliknite na dugme Ukloni.
 5. Kliknite na dugme Završi da biste ponovo pokrenuli računar kada se proces uklanjanja završi.

2. metod: Koristite proces „Oporavak sistema“

Napomena Pre korišćenja procesa „Oporavak sistema“, uverite se da ste bar jednom ponovo pokrenuli računar nakon instalacije Windows XP SP3. Ponovnim pokretanjem računara omogućavate završavanje svih preostalih uslužnih procesa.
 1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Pokreni.
 2. Kopirajte i nalepite sledeću komandu u polje Otvori, a zatim pritisnite taster ENTER:
  %systemroot%\System32\restore\rstrui.exe
 3. Izaberite stavku Vrati moj računar na ranije vreme, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 4. Kliknite na datum kada ste instalirali Windows XP SP3, a zatim u polju Tačka vraćanja izaberite stavku Instaliran Windows XP servisni paket 3.
 5. Kliknite na dugme Dalje, a zatim sledite uputstva na ekranu da biste uklonili Windows XP SP3.

3. metod: Koristite alatku Recovery Console

Važno Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadrži korake koji objašnjavaju kako se menja registrator. Međutim, može doći do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pažljivo sledite ove korake. Radi dodatne zaštite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego što ga izmenite. Zatim možete da vratite registrator u prethodno stanje ako dođe do problema. Za više informacija o pravljenju rezervne kopije i vraćanju registratora u prethodno stanje kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije i vraćanje registratora u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows (Ova veza može da vodi do sadržaja koji je delimično ili u potpunosti nepreveden.)

Ako ne možete da uklonite Windows XP SP3 korišćenjem nekog od prethodnih metoda, sledite ove korake:
 1. Ubacite Windows XP CD u CD jedinicu ili u DVD jedinicu, a zatim ponovo pokrenite računar. Kada dobijete sledeću poruku, pritisnite neki taster da biste pokrenuli računar sa Windows XP CD-a:
  Pritisnite bilo koji taster da biste podigli sistem sa CD-a
  Napomena Računar mora biti konfigurisan za pokretanje sa CD ili DVD jedinice. Za više informacija o konfigurisanju računara za pokretanje sa CD ili DVD jedinice pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz računar ili se obratite proizvođaču računara. Takođe možete da koristite disketu sa koje se može pokrenuti računar da biste pokrenuli Windows XP. Za više informacija pogledajte sledeći članak u Microsoft bazi znanja:
  305595 Kako da napravite boot disketu za NTFS ili FAT particiju u Windowsu XP
 2. Kada dobijete poruku Dobro došli u instalaciju, pritisnite taster R da biste pokrenuli alatku Recovery Console.

  Napomena Na ekranu će se pojaviti više opcija.
 3. Izaberite odgovarajuću instalaciju operativnog sistema Windows XP.

  Napomena Morate da izaberete broj pre nego što pritisnete taster ENTER ili će se računar ponovo pokrenuti. Obično je dostupna samo opcija 1: C:\Windows.
 4. Otkucajte administratorsku lozinku ukoliko se to od vas zatraži. Ako ne znate administratorsku lozinku, pritisnite taster ENTER. (Obično je lozinka prazna.)

  Napomena Ne možete nastaviti sa radom ako nemate administratorsku lozinku.
 5. Na komandnoj liniji otkucajte cd $ntservicepackuninstall$\spuninst, a zatim pritisnite taster ENTER.
 6. Na komandnoj liniji otkucajte batch spuninst.txt, a zatim pritisnite taster ENTER.

  Napomena Pojaviće se datoteka Spuninstal.txt. Dok se pomerate nadole kroz datoteku, videćete greške i datoteke koje se kopiraju. To je uobičajeno ponašanje.
 7. Kada se Windows XP SP3 ukloni, otkucajte exit, a zatim pritisnite taster ENTER.
 8. Ponovo pokrenite računar u bezbednom režimu. Da biste to uradili, pritisnite taster F8 kada se računar ponovo pokrene.

  Napomena Kada se računar ponovo pokrene, računar može prestati da se odaziva i možete videti crni ekran. Miš će funkcionisati. U tom slučaju, ponovo pokrenite računar tako što ćete ga isključiti, a zatim ponovo uključiti. Drugo ponovno pokretanje će vam omogućiti da se prijavite.
 9. Kada se računar ponovo pokrene, Windows Explorer (Explorer.exe) se ne pokreće, a Windows ikone i dugme „Start“ nisu dostupni. Da biste rešili ovaj problem, sledite ove korake:
  1. Pritisnite tastere CTRL+ALT+DEL, a zatim na ekranu Windows bezbednost izaberite stavku Upravljač zadacima.
  2. U meniju Datoteka izaberite stavku Novi zadatak (Pokreni).
  3. U polju Otvori otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.
  4. Pronađite sledeći potključ registratora i kliknite na njega:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\RpcSs
  5. U oknu sa detaljima kliknite desnim tasterom miša na stavku Ime objekta, kliknite na dugme Promeni, u polju Podaci o vrednosti otkucajte Lokalni sistem, a zatim kliknite na dugme U redu.
  6. Ponovo pokrenite računar
Za dodatne informacije o tome kako da instalirate i koristite alatku Recovery Console kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:
307654 Kako da instalirate i koristite alatku „Recovery Console“ (Konzola za oporavak) u operativnom sistemu Windows XP
Svojstva

ID članka: 950249 - Poslednji pregled: 05/05/2008 21:19:14 - Verzija: 2.1

Microsoft Windows XP Service Pack 3

 • kbexpertisebeginner kbhowto kbinfo KB950249
Povratne informacije