Trenutno ste van mreže; čekamo da se ponovo povežete na internet

Greška „Internet Explorer ne može da prikaže Veb stranicu“ u programu Internet Explorer

Ako korisnik predstavlja malo preduzeće, pronađite dodatne resurse za rešavanje problema i učenje na lokaciji Podrška za malo preduzeće.
Rezime
Kada koristite Windows Internet Explorer za prikaz Veb lokacije, primate poruku o grešci koja liči na sledeću:
Internet Explorer ne može da prikaže Veb stranicu

Koraci za rešavanje problema

Najpre proverite da li se ovaj problem javlja i kada pokušate da otvorite druge Veb stranice. Ako ne možete da prikažete ni druge Veb stranice, izaberite neku od sledećih procedura za rešavanje problema sa programom Internet Explorer za svoj operativni sistem.

Windows 8

Brisanje istorije pregledača
Primenite sledeće korake da biste izbrisali istoriju pregledanja za Internet Explorer 10:
 1. Pokrenite Internet Explorer sa radne površine.
 2. Pritisnite taster Alt da biste prikazali traku sa menijima.
 3. U meniju Alatke dodirnite ili izaberite stavku Internet opcije.
 4. U okviru Istorija pregledanja kliknite na dugme Izbriši. 5. Potvrdite izbor u svim poljima za potvrdu, a zatim dodirnite ili kliknite na dugme Izbriši. 6. Dodirnite ili kliknite na dugme Izađi, a zatim ponovo pokrenite Internet Explorer.
Onemogućavanje programskih dodataka u programu Internet Explorer
Internet Explorer 10 je dizajniran da se koristi bez dodataka, tako da HTML5 i mnoge Adobe Flash Player video zapise može da reprodukuje bez instaliranja zasebnih programskih dodataka. Programski dodaci i trake sa alatkama mogu da se koriste u samo programu Internet Explorer za računare. Da biste prikazali stranicu za koju su neophodni programski dodaci u programu Internet Explorer, prevucite prstom nadole ili kliknite desnim tasterom da biste prikazali traku adresa, dodirnite ili kliknite na dugme „Alatke stranice“, a zatim dodirnite ili kliknite na dugme „Prikaži“ na radnoj površini.

Možete da prikažete, omogućite ili onemogućite listu programskih dodataka koji mogu da se koriste u programu Internet Explorer za računare. U programske dodatke kojima možete da upravljate spadaju pomoćni objekti pregledača, ActiveX kontrole, proširenja trake sa alatkama, Explorer trake, proširenja pregledača, dobavljači pretrage, akceleratori i postavke zaštite od praćenja.

Upravljanje programskim dodacima
 1. Otvorite Internet Explorer za računare.
 2. Dodirnite ili kliknite na dugme Alatke, a zatim dodirnite ili kliknite na stavku Upravljanje programskim dodacima.
 3. U listi Prikaži dodirnite ili kliknite na stavku Svi dodaci, a zatim ih sve onemogućite tako što ćete dodirnuti ili kliknuti na svaki pojedinačno, a zatim dodirnuti ili kliknuti na dugme Onemogući.
 4. Dodirnite ili kliknite na dugme Zatvori.
 5. Ponovo pokrenite Internet Explorer i proverite da li može da prikaže stranicu.
Ako bez problema možete da pristupite Internetu, onda je problem u instaliranom dodatku. Ponovo omogućite svaki dodatak pojedinačno i proverite koji je dodatak uzrok problema.
Vraćanje početnih postavki programa Internet Explorer
Da biste vratili postavke programa Internet Explorer na podrazumevane vrednosti, pratite sledeće korake:
 1. Pokrenite Internet Explorer, otvorite meni Alatke, a zatim izaberite stavku Internet opcije.
 2. Izaberite karticu Više opcija i kliknite na dugme Uspostavi početnu vrednost.


 3. U dijalogu Podrazumevane postavke programa Internet Explorer kliknite na dugme Uspostavi početnu vrednost.
 4. U dijalogu Vraćanje početnih postavki programa Internet Explorer kliknite na dugme Uspostavi početnu vrednost.


 5. Kliknite na dugme Zatvori, a zatim kliknite oba puta na dugme U redu.


 6. Izađite iz programa Internet Explorer, a zatim ga ponovo pokrenite. Izmene će biti primenjene kada ponovo pokrenete Internet Explorer.
Proverite da li je usluga ili program drugog proizvođača usaglašen sa programom Internet Explorer
Da biste proverili da li je program ili usluga drugog proizvođača usaglašen sa programom Internet Explorer, sledite ove korake:
 1. Dodirnite ili kliknite na dugme za pretragu, u polju za pretragu otkucajte msconfig, a zatim dodirnite ili kliknite na prikazanu ikonu Konfiguracija sistema.
 2. Dodirnite ili kliknite na karticu Usluge, potvrdite izbor u polju za potvrdu Sakrij sve Microsoft usluge, a zatim dodirnite ili kliknite na dugme Onemogući sve.
 3. Zatim, dodirnite ili kliknite na karticu Pokretanje.
 4. Dodirnite ili kliknite na dugme Onemogući sve u donjem desnom uglu, a zatim kliknite na dugme U redu.
Biće vam ponuđeno da ponovo pokrenete računar. Nakon toga, proverite da li Internet Explorer može da se poveže na Internet. U zavisnosti od rezultata, pređite na odeljak „Veza radi“ ili na odeljak „Veza još uvek ne radi“.
Veza radi
Ako veza radi, usluga ili program drugog proizvođača možda nije usaglašena sa programom Internet Explorer. Da biste otkrili neusaglašenu uslugu ili program, sledite ove korake:

 1. Dodirnite ili kliknite na dugme za pretragu, u polju za pretragu otkucajte msconfig, a zatim dodirnite ili kliknite na prikazanu ikonu Konfiguracija sistema.
 2. Dodirnite ili kliknite na karticu Usluge i potvrdite izbor u polju za potvrdu Sakrij sve Microsoft usluge.
 3. Izaberite polovinu prikazanih stavki, a zatim kliknite na dugme U redu.
 4. Ponovo pokrenite računar i testirajte Internet Explorer.
 5. Ponovite korake 1 do 4 sve dok ne otkrijete uslugu koja je neusaglašena sa programom Internet Explorer. Ako ne koristite neusaglašenu uslugu, preporučujemo da je uklonite ili da je podesite tako da se ne pokreće kada pokrenete računar.
Ako ne možete da pronađete uslugu koja pravi problem, ponovo otvorite uslužni program „Konfiguracija sistema“, izaberite karticu „Pokretanje“ i ponovite postupak od 3. do 5. koraka.
Veza još uvek ne radi
Ako veza još uvek ne radi, ponovo omogućite sve programe, a zatim pređite na odeljak „Privremeno onemogućavanje zaštitnog zida“. Da biste ponovo omogućili sve programe, sledite ove korake:
 1. Dodirnite ili kliknite na dugme za pretragu, u polju za pretragu otkucajte msconfig, a zatim dodirnite ili kliknite na prikazanu ikonu Konfiguracija sistema.
 2. Dodirnite ili kliknite na karticu Usluge, a zatim omogućite sve programe.
 3. Dodirnite ili kliknite na karticu Pokretanje, omogućite sve programe, a zatim kliknite na dugme U redu.
 4. Ponovo pokrenite računar.
Vraćanje računara u prethodnu tačku u vremenu
Ako smatrate da aplikacija ili upravljački program koji ste nedavno instalirali pravi probleme na računaru, možete ga vratiti u prethodnu tačku u vremenu, koja se zove tačka vraćanja. Prilikom oporavka sistema neće biti izmenjene vaše lične datoteke, ali mogu biti uklonjene nedavno instalirane aplikacije i upravljački programi.

Vraćanje računara u prethodno stanje pomoću funkcije oporavka sistema

 1. Prevucite prstom sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite dugme „Pretraži“.
  (Ako koristite miš, postavite ga u gornji desni deo ekrana, pomerite pokazivač nadole, a zatim kliknite na dugme „Pretraži“.) U polju za pretragu otkucajte „Oporavak“, dodirnite ili kliknite na opciju „Postavke“, a zatim opciju „Oporavak“.
 2. Dodirnite ili kliknite na stavku „Otvori funkciju 'Oporavak sistema'“, a zatim pratite uputstva.

Windows 7

Brisanje istorije pregledača

Internet Explorer 8, Internet Explorer 9 ili Internet Explorer 10
Primenite navedene korake da biste izbrisali istoriju pregledanja u programu Internet Explorer
 1. Pokrenite Internet Explorer.
 2. Pritisnite taster Alt da biste prikazali traku sa menijima.
 3. U meniju Alatke izaberite stavku Internet opcije.
 4. U okviru Istorija pregledanja kliknite na dugme Izbriši. 5. Potvrdite izbor u svim poljima za potvrdu, a zatim dodirnite ili kliknite na dugme Izbriši. 6. Dodirnite ili kliknite na dugme „Izađi“, a zatim ponovo pokrenite Internet Explorer.
Onemogućavanje programskih dodataka u programu Internet Explorer
Internet Explorer 10
Internet Explorer 10 je dizajniran da se koristi bez dodataka, tako da HTML5 i mnoge Adobe Flash Player video zapise može da reprodukuje bez instaliranja zasebnih programskih dodataka. Programski dodaci i trake sa alatkama mogu da se koriste u samo programu Internet Explorer za računare. Da biste prikazali stranicu za koju su neophodni programski dodaci u programu Internet Explorer, prevucite prstom nadole ili kliknite desnim tasterom da biste prikazali traku adresa, dodirnite ili kliknite na dugme „Alatke stranice“, a zatim dodirnite ili kliknite na dugme „Prikaži“ na radnoj površini.

Možete da prikažete, omogućite ili onemogućite listu programskih dodataka koji mogu da se koriste u programu Internet Explorer za računare. U programske dodatke kojima možete da upravljate spadaju pomoćni objekti pregledača, ActiveX kontrole, proširenja trake sa alatkama, Explorer trake, proširenja pregledača, dobavljači pretrage, akceleratori i postavke zaštite od praćenja.

Upravljanje programskim dodacima

 1. Otvorite Internet Explorer za računare.
 2. Dodirnite ili kliknite na dugme Alatke, a zatim dodirnite ili kliknite na stavku Upravljanje programskim dodacima.
 3. U listi Prikaži dodirnite ili kliknite na stavku Svi dodaci, a zatim ih sve onemogućite tako što ćete dodirnuti ili kliknuti na svaki pojedinačno, a zatim dodirnuti ili kliknuti na dugme Onemogući.
 4. Dodirnite ili kliknite na dugme Zatvori.
 5. Ponovo pokrenite Internet Explorer i proverite da li može da prikaže stranicu.
Ako bez problema možete da pristupite Internetu, onda je problem u instaliranom dodatku. Ponovo omogućite svaki dodatak pojedinačno i proverite koji je dodatak uzrok problema.
Internet Explorer 9
Nekoliko dodataka je unapred instalirano u programu Internet Explorer, ali većina se preuzima sa Interneta. Pre instalacije dodataka na računar od vas će biti zatraženo da date dozvolu. Međutim, neki dodaci mogu biti instalirani bez vašeg znanja. Dodatak može da bude instaliran bez vaše dozvole ako je deo nekog programa koji ste instalirali.

 1. Otvorite program Internet Explorer.
 2. Kliknite na dugme „Alatke“, a zatim izaberite stavku „Upravljanje dodacima“.
 3. U listi „Prikaži“ izaberite stavku „Svi dodaci“.
 4. Izaberite neki dodatak, a zatim kliknite na dugme „Onemogući“.
 5. Ponovite 4. korak za svaki dodatak koji želite da uključite ili isključite. Kada završite, kliknite na dugme „Zatvori“.
 6. Ponovo pokrenite Internet Explorer.
Internet Explorer 8
Programski dodaci, kao što su ActiveX kontrole, proširenja pregledača, pomoćni objekti pregledača ili trake sa alatkama, mogu da poboljšaju vaš doživljaj na Veb lokaciji putem multimedijalnih ili interaktivnih sadržaja, kao što su animacije. Međutim, neki programski dodaci mogu da dovedu do zastoja u radu računara ili da prikazuju sadržaj koji ne želite da se pojavljuje, kao što su iskačuće reklame.

Ako sumnjate da programski dodaci pregledača utiču na rad računara, pokušajte da rešite problem tako što ćete onemogućiti sve dodatke.

Privremeno onemogućavanje svih dodataka

 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Svi programi.
 2. Izaberite stavku Pribor, stavku Sistemske alatke, a zatim Internet Explorer (bez dodataka).
Onemogućavanje dodataka u menadžeru za programske dodatke
 1. Otvorite program Internet Explorer.
 2. Kliknite na dugme Alatke, a zatim izaberite stavku Upravljanje dodacima.
 3. U listi „Prikaži“ izaberite stavku „Svi dodaci“.
 4. Kliknite na dodatak koji želite da onemogućite, a zatim kliknite na dugme Onemogući.
 5. Ponovite 4. korak za svaki dodatak koji želite da onemogućite. Kada završite, kliknite na dugme „Zatvori“.
Vraćanje početnih vrednosti postavki programa Internet Explorer
Internet Explorer 8, Internet Explorer 9 ili Internet Explorer 10
Da biste vratili postavke programa Internet Explorer na podrazumevane vrednosti, pratite sledeće korake:
 1. Pokrenite Internet Explorer, izaberite meni Alatke, a zatim izaberite stavku Internet opcije.
 2. Izaberite karticu Više opcija i kliknite na dugme Uspostavi početnu vrednost.


 3. U dijalogu Podrazumevane postavke programa Internet Explorer kliknite na dugme Uspostavi početnu vrednost.
 4. U dijalogu Vraćanje početnih postavki programa Internet Explorer kliknite na dugme Uspostavi početnu vrednost.


 5. Kliknite na dugme Zatvori, a zatim kliknite oba puta na dugme U redu.


 6. Izađite iz programa Internet Explorer, a zatim ga ponovo pokrenite. Izmene će biti primenjene kada ponovo pokrenete Internet Explorer.
Proverite da li je usluga ili program drugog proizvođača usaglašen sa programom Internet Explorer
Da biste proverili da li je program ili usluga drugog proizvođača usaglašen sa programom Internet Explorer, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, u polju za pretragu otkucajte msconfig, a zatim kliknite na prikazanu ikonu „Konfiguracija sistema“.
 2. Izaberite karticu Usluge, potvrdite izbor u polju za potvrdu Sakrij sve Microsoft usluge, a zatim kliknite na dugme Onemogući sve.
 3. Zatim, izaberite karticu Pokretanje.
 4. Kliknite na dugme Onemogući sve u donjem desnom uglu, a zatim kliknite na dugme U redu.
Biće vam ponuđeno da ponovo pokrenete računar. Nakon toga, proverite da li Internet Explorer može da se poveže na Internet. U zavisnosti od rezultata, pređite na odeljak „Veza radi“ ili na odeljak „Veza još uvek ne radi“.

Veza radi
Ako veza radi, usluga ili program drugog proizvođača možda nije usaglašena sa programom Internet Explorer. Da biste otkrili neusaglašenu uslugu ili program, sledite ove korake:

 1. Kliknite na dugme Start, u polju Pretraži programe i datoteke otkucajte msconfig, a zatim u listi Programi izaberite stavku msconfig
 2. Izaberite karticu Usluge i potvrdite izbor u polju za potvrdu Sakrij sve Microsoft usluge.
 3. Izaberite polovinu prikazanih stavki, a zatim kliknite na dugme U redu.
 4. Ponovo pokrenite računar i testirajte Internet Explorer.
 5. Ponovite korake 1 do 4 sve dok ne otkrijete uslugu koja je neusaglašena sa programom Internet Explorer. Ako ne koristite neusaglašenu uslugu, preporučujemo da je uklonite ili da je podesite tako da se ne pokreće kada pokrenete računar.
Ako ne možete da pronađete uslugu koja pravi problem, ponovo otvorite uslužni program „Konfiguracija sistema“, izaberite karticu „Pokretanje“ i ponovite postupak od 3. do 5. koraka.

Veza i dalje ne radi
Ako veza još uvek ne radi, ponovo omogućite sve programe, a zatim pređite na odeljak „Privremeno onemogućavanje zaštitnog zida“. Da biste ponovo omogućili sve programe, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, u polju Pretraži programe i datoteke otkucajte msconfig, a zatim u listi Programi izaberite stavku msconfig.
 2. U dijalogu Konfiguracija sistema izaberite karticu Usluge. Omogućite sve stavke.
 3. Izaberite karticu Pokretanje, omogućite sve programe, a zatim kliknite na dugme U redu.
 4. Ponovo pokrenite računar.
Vraćanje računara u prethodnu tačku u vremenu

Ako smatrate da aplikacija ili upravljački program koji ste nedavno instalirali izaziva probleme na računaru, možete ga vratiti u prethodnu tačku u vremenu, koja se zove tačka vraćanja. Prilikom oporavka sistema neće biti izmenjene vaše lične datoteke, ali mogu biti uklonjene nedavno instalirane aplikacije i upravljački programi.

Vraćanje računara u prethodno stanje pomoću funkcije oporavka sistema

Otvorite funkciju „Oporavak sistema“ tako što ćete kliknuti na dugme Startslika dugmeta Start. U polju za pretragu otkucajte Oporavak sistema, a zatim u listi rezultata izaberite stavku Oporavak sistema.‌ Neophodna je dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili potvrda, otkucajte lozinku ili obezbedite potvrdu.

Windows Vista

Brisanje istorije pregledača
Internet Explorer 8 ili Internet Explorer 9
Primenite sledeće korake da biste izbrisali istoriju pregledanja u programu Internet Explorer
 1. Pokrenite Internet Explorer.
 2. Pritisnite taster Alt da biste prikazali traku sa menijima.
 3. U meniju Alatke izaberite stavku Internet opcije.
 4. U okviru Istorija pregledanja kliknite na dugme Izbriši. 5. Potvrdite izbor u svim poljima za potvrdu, a zatim dodirnite ili kliknite na dugme Izbriši. 6. Dodirnite ili kliknite na dugme „Izađi“, a zatim ponovo pokrenite Internet Explorer.
Internet Explorer 7
 1. Pokrenite Internet Explorer.
 2. U meniju Alatke izaberite stavku Izbriši istoriju pregledanja.
 3. Potvrdite izbor u sledećim poljima za potvrdu:
  • Privremene Internet datoteke
  • Istorija
  • Podaci obrasca
  • Kolačići
 4. Kliknite na dugme Izbriši.
 5. Zatvorite i ponovo pokrenite Internet Explorer, a zatim pokušajte da pristupite Veb stranici.
Onemogućavanje programskih dodataka u programu Internet Explorer
Internet Explorer 9
Nekoliko dodataka je unapred instalirano u programu Internet Explorer, ali većina se preuzima sa Interneta. Pre instalacije dodataka na računar od vas će biti zatraženo da date dozvolu. Međutim, neki dodaci mogu biti instalirani bez vašeg znanja. Dodatak može da bude instaliran bez vaše dozvole ako je deo nekog programa koji ste instalirali.
 1. Otvorite program Internet Explorer.
 2. Kliknite na dugme „Alatke“, a zatim izaberite stavku „Upravljanje dodacima“.
 3. U listi „Prikaži“ izaberite stavku „Svi dodaci“.
 4. Izaberite neki dodatak, a zatim kliknite na dugme „Onemogući“.
 5. Ponovite 4. korak za svaki dodatak koji želite da uključite ili isključite. Kada završite, kliknite na dugme „Zatvori“.
 6. Ponovo pokrenite Internet Explorer.
Internet Explorer 8
Programski dodaci, kao što su ActiveX kontrole, proširenja pregledača, pomoćni objekti pregledača ili trake sa alatkama, mogu da poboljšaju vaš doživljaj na Veb lokaciji putem multimedijalnih ili interaktivnih sadržaja, kao što su animacije. Međutim, neki programski dodaci mogu da dovedu do zastoja u radu računara ili da prikazuju sadržaj koji ne želite da se pojavljuje, kao što su iskačuće reklame.

Ako sumnjate da programski dodaci pregledača utiču na rad računara, pokušajte da rešite problem tako što ćete onemogućiti sve dodatke.

Privremeno onemogućavanje svih dodataka

 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Svi programi.
 2. Izaberite stavku Pribor, stavku Sistemske alatke, a zatim Internet Explorer (bez dodataka).
Onemogućavanje dodataka u menadžeru za programske dodatke
 1. Otvorite program Internet Explorer.
 2. Kliknite na dugme Alatke, a zatim izaberite stavku Upravljanje dodacima.
 3. U listi „Prikaži“ izaberite stavku „Svi dodaci“.
 4. Kliknite na dodatak koji želite da onemogućite, a zatim kliknite na dugme Onemogući.
 5. Ponovite 4. korak za svaki dodatak koji želite da onemogućite. Kada završite, kliknite na dugme „Zatvori“.
Internet Explorer 7
Dodaci za program Microsoft Internet Explorer su softverske komponente. Kada posetite neku Veb lokaciju, Internet Explorer dodaci mogu biti automatski preuzeti, odnosno može vam biti ponuđeno da preuzmete dodatak. Za pojedine dodatke možete posetiti određenu Veb lokaciju kako biste pribavili najnoviji dodatak za Internet Explorer. Ove komponente mogu biti ActiveX kontrole drugih proizvođača koje povećavaju funkcionalnost pretraživača ili obezbeđuju posebne elemente korisničkog interfejsa u programu Internet Explorer. Dodatke možete da kontrolišete pomoću funkcije Upravljanje dodacima.
 1. Otvorite Internet Explorer.
 2. Kliknite na dugme Alatke, a zatim izaberite stavku Upravljanje dodacima.
 3. Izaberite neki dodatak, a zatim kliknite na dugme Onemogući.
 4. Ponovite 4. korak za svaki dodatak koji želite da isključite. Kada završite, kliknite na dugme Zatvori.
Vraćanje početnih vrednosti postavki programa Internet Explorer
Internet Explorer 8 ili Internet Explorer 9
Da biste vratili postavke programa Internet Explorer na podrazumevane vrednosti, pratite sledeće korake:
 1. Pokrenite Internet Explorer, izaberite meni Alatke, a zatim izaberite stavku Internet opcije.
 2. Izaberite karticu Više opcija i kliknite na dugme Uspostavi početnu vrednost.


 3. U dijalogu Podrazumevane postavke programa Internet Explorer kliknite na dugme Uspostavi početnu vrednost.
 4. U dijalogu Vraćanje početnih postavki programa Internet Explorer kliknite na dugme Uspostavi početnu vrednost.


 5. Kliknite na dugme Zatvori, a zatim kliknite oba puta na dugme U redu.


 6. Izađite iz programa Internet Explorer, a zatim ga ponovo pokrenite. Izmene će biti primenjene kada ponovo pokrenete Internet Explorer.
Internet Explorer 7
Kada vratite početne postavke programa Internet Explorer, program ćete vratiti u stanje u kojem se nalazio kada ste ga prvi put instalirali na računaru. Ovaj postupak je koristan za rešavanje problema do kojih je možda došlo zbog menjanja postavki nakon instalacije. Kada vratite podrazumevane postavke programa Internet Explorer, neke Veb stranice koje se oslanjaju na prethodno sačuvane kolačiće, podatke obrasca, lozinke ili prethodno instalirane dodatke pregledača možda neće raditi ispravno. Vraćanjem postavki programa Internet Explorer na podrazumevane vrednosti neće biti izbrisane vaše omiljene lokacije, feedovi i neke druge personalizovane postavke.

Automatsko vraćanje početnih postavki programa Internet Explorer
 1. Kliknite na dugme „Pokreni sada“:

  Microsoft fix it banner
  Alatka za rešavanje problema Vraćanje početnih postavki programa Internet Explorer može automatski da reši problem koji je opisan u ovom članku.

  Ova alatka za rešavanje problema rešava mnoge probleme.
  saznajte više
  pokreni odmah

 2. U dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni, a zatim sledite korake u čarobnjaku.
 3. U dijalogu Vraćanje početnih postavki programa Internet Explorer kliknite na dugme Uspostavi početnu vrednost.
 4. Kada se Internet Explorer vrati na podrazumevane postavke, kliknite na dugme Zatvori, a zatim ponovo kliknite na dugme Zatvori.
Ručno vraćanje početnih postavki programa Internet Explorer

 1. Zatvorite prozore programa Internet Explorer ili Windows Explorer koji su trenutno otvoreni.
 2. Otvorite Internet Explorer tako što ćete da kliknete na dugme Start, a zatim da izaberete stavku „Internet Explorer“.
 3. Kliknite na dugme „Alatke“, a zatim izaberite stavku „Internet opcije“.
 4. Izaberite karticu „Više opcija“ i kliknite na dugme „Uspostavi početnu vrednost“.
 5. U dijalogu „Vraćanje početnih postavki programa Internet Explorer“ kliknite na dugme „Uspostavi početnu vrednost“.
 6. Kada se Internet Explorer vrati na podrazumevane postavke, kliknite na dugme „Zatvori“, pa na dugme „U redu“, a zatim opet na dugme „U redu“.
 7. Zatvorite Internet Explorer.

  Promene će imati efekta sledeći put kada pokrenete Internet Explorer.
Proverite da li je usluga ili program drugog proizvođača usaglašen sa programom Internet Explorer
Da biste proverili da li je program ili usluga drugog proizvođača usaglašen sa programom Internet Explorer, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, u polju za pretragu otkucajte msconfig, a zatim kliknite na prikazanu ikonu „Konfiguracija sistema“.
 2. Izaberite karticu Usluge, potvrdite izbor u polju za potvrdu Sakrij sve Microsoft usluge, a zatim kliknite na dugme Onemogući sve.
 3. Zatim, izaberite karticu Pokretanje.
 4. Kliknite na dugme Onemogući sve u donjem desnom uglu, a zatim kliknite na dugme U redu.
Biće vam ponuđeno da ponovo pokrenete računar. Nakon toga, proverite da li Internet Explorer može da se poveže na Internet. U zavisnosti od rezultata, pređite na odeljak „Veza radi“ ili na odeljak „Veza još uvek ne radi“.
Veza radi
Ako veza radi, usluga ili program drugog proizvođača možda nije usaglašena sa programom Internet Explorer. Da biste otkrili neusaglašenu uslugu ili program, sledite ove korake:

 1. Kliknite na dugme Start, u polju Pretraži programe i datoteke otkucajte msconfig, a zatim u listi Programi izaberite stavku msconfig
 2. Izaberite karticu Usluge i potvrdite izbor u polju za potvrdu Sakrij sve Microsoft usluge.
 3. Izaberite polovinu prikazanih stavki, a zatim kliknite na dugme U redu.
 4. Ponovo pokrenite računar i testirajte Internet Explorer.
 5. Ponovite korake 1 do 4 sve dok ne otkrijete uslugu koja je neusaglašena sa programom Internet Explorer. Ako ne koristite neusaglašenu uslugu, preporučujemo da je uklonite ili da je podesite tako da se ne pokreće kada pokrenete računar.
Ako ne možete da pronađete uslugu koja pravi problem, ponovo otvorite uslužni program „Konfiguracija sistema“, izaberite karticu „Pokretanje“ i ponovite postupak od 3. do 5. koraka.


Veza i dalje ne radi
Ako veza još uvek ne radi, ponovo omogućite sve programe, a zatim pređite na odeljak „Privremeno onemogućavanje zaštitnog zida“. Da biste ponovo omogućili sve programe, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, u polju Pretraži programe i datoteke otkucajte msconfig, a zatim u listi Programi izaberite stavku msconfig.
 2. U dijalogu Konfiguracija sistema izaberite karticu Usluge. Omogućite sve stavke.
 3. Izaberite karticu Pokretanje, omogućite sve programe, a zatim kliknite na dugme U redu.
 4. Ponovo pokrenite računar.
Vraćanje računara u prethodnu tačku u vremenu

Ako smatrate da aplikacija ili upravljački program koji ste nedavno instalirali izaziva probleme na računaru, možete ga vratiti u prethodnu tačku u vremenu, koja se zove tačka vraćanja. Prilikom oporavka sistema neće biti izmenjene vaše lične datoteke, ali mogu biti uklonjene nedavno instalirane aplikacije i upravljački programi.

Vraćanje računara u prethodno stanje pomoću funkcije oporavka sistema

 1. Kliknite na dugme Startdugme „Start“, u polju Započni pretragu otkucajte „oporavak sistema“, a zatim u listi Programi izaberite stavku Oporavak sistema.

   Dozvola kontrole korisničkog naloga Ako se od vas zatraži lozinka administratora ili potvrda, otkucajte lozinku ili kliknite na dugme Nastavi.
 2. U dijalogu Oporavak sistema izaberite opciju Odaberi drugu tačku vraćanja, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 3. U listi sa tačkama vraćanja, izaberite tačku vraćanja kada problem još uvek nije počeo da se javlja, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 4. Kliknite na dugme Završi.

Windows XP

Brisanje istorije pregledača
Internet Explorer 8
Primenite sledeće korake da biste izbrisali istoriju pregledanja za Internet Explorer
 1. Pokrenite Internet Explorer.
 2. Pritisnite taster Alt da biste prikazali traku sa menijima.
 3. U meniju Alatke izaberite stavku Internet opcije.
 4. U okviru Istorija pregledanja kliknite na dugme Izbriši. 5. Potvrdite izbor u svim poljima za potvrdu, a zatim dodirnite ili kliknite na dugme Izbriši. 6. Dodirnite ili kliknite na dugme „Izađi“, a zatim ponovo pokrenite Internet Explorer.
Internet Explorer 7
 1. Pokrenite Internet Explorer.
 2. U meniju Alatke izaberite stavku Izbriši istoriju pregledanja.
 3. Potvrdite izbor u sledećim poljima za potvrdu:
  • Privremene Internet datoteke
  • Istorija
  • Podaci obrasca
  • Kolačići
 4. Kliknite na dugme Izbriši.
 5. Zatvorite i ponovo pokrenite Internet Explorer, a zatim pokušajte da pristupite Veb stranici.
Internet Explorer 6
 1. Pokrenite Internet Explorer.
 2. U meniju Alatke izaberite stavku Internet opcije.
 3. U odeljku Privremene Internet datoteke kliknite na dugme Izbriši datoteke, a zatim izaberite tekstualno polje Izbriši sav sadržaj van mreže.
 4. Kliknite na dugme U redu.
 5. U odeljku Istorija kliknite na dugme Obriši istoriju, a zatim kliknite na dugme Da.
 6. Zatvorite i ponovo pokrenite Internet Explorer, a zatim pokušajte da pristupite Veb stranici.
Onemogućavanje programskih dodataka u programu Internet Explorer
Internet Explorer 8
Programski dodaci, kao što su ActiveX kontrole, proširenja pregledača, pomoćni objekti pregledača ili trake sa alatkama, mogu da poboljšaju vaš doživljaj na Veb lokaciji putem multimedijalnih ili interaktivnih sadržaja, kao što su animacije. Međutim, neki programski dodaci mogu da dovedu do zastoja u radu računara ili da prikazuju sadržaj koji ne želite da se pojavljuje, kao što su iskačuće reklame.

Ako sumnjate da programski dodaci pregledača utiču na rad računara, pokušajte da rešite problem tako što ćete onemogućiti sve dodatke.

Privremeno onemogućavanje svih dodataka

 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Svi programi.
 2. Izaberite stavku Pribor, stavku Sistemske alatke, a zatim Internet Explorer (bez dodataka).
Onemogućavanje dodataka u menadžeru za programske dodatke
 1. Otvorite Internet Explorer.
 2. Kliknite na dugme Alatke, a zatim izaberite stavku Upravljanje dodacima.
 3. U listi „Prikaži“ izaberite stavku „Svi dodaci“.
 4. Kliknite na dodatak koji želite da onemogućite, a zatim kliknite na dugme Onemogući.
 5. Ponovite 4. korak za svaki dodatak koji želite da onemogućite. Kada završite, kliknite na dugme „Zatvori“.
Internet Explorer 7
Dodaci za program Microsoft Internet Explorer su softverske komponente. Kada posetite neku Veb lokaciju, Internet Explorer dodaci mogu biti automatski preuzeti, odnosno može vam biti ponuđeno da preuzmete dodatak. Za pojedine dodatke možete posetiti određenu Veb lokaciju kako biste pribavili najnoviji dodatak za Internet Explorer. Ove komponente mogu biti ActiveX kontrole drugih proizvođača koje povećavaju funkcionalnost pretraživača ili obezbeđuju posebne elemente korisničkog interfejsa u programu Internet Explorer. Dodatke možete da kontrolišete pomoću funkcije Upravljanje dodacima.
 1. Otvorite Internet Explorer.
 2. Kliknite na dugme Alatke, a zatim izaberite stavku Upravljanje dodacima.
 3. Izaberite neki dodatak, a zatim kliknite na dugme Onemogući.
 4. Ponovite 4. korak za svaki dodatak koji želite da isključite. Kada završite, kliknite na dugme Zatvori.
Vraćanje početnih vrednosti postavki programa Internet Explorer
Internet Explorer 8
Da biste vratili postavke programa Internet Explorer na podrazumevane vrednosti, pratite sledeće korake:
 1. Pokrenite Internet Explorer, izaberite meni Alatke, a zatim izaberite stavku Internet opcije.
 2. Izaberite karticu Više opcija i kliknite na dugme Uspostavi početnu vrednost.


 3. U dijalogu Podrazumevane postavke programa Internet Explorer kliknite na dugme Uspostavi početnu vrednost.
 4. U dijalogu Vraćanje početnih postavki programa Internet Explorer kliknite na dugme Uspostavi početnu vrednost.


 5. Kliknite na dugme Zatvori, a zatim kliknite oba puta na dugme U redu.


 6. Izađite iz programa Internet Explorer, a zatim ga ponovo pokrenite. Izmene će biti primenjene kada ponovo pokrenete Internet Explorer.
Internet Explorer 7
Kada vratite početne postavke programa Internet Explorer, program ćete vratiti u stanje u kojem se nalazio kada ste ga prvi put instalirali na računaru. Ovaj postupak je koristan za rešavanje problema do kojih je možda došlo zbog menjanja postavki nakon instalacije. Kada vratite podrazumevane postavke programa Internet Explorer, neke Veb stranice koje se oslanjaju na prethodno sačuvane kolačiće, podatke obrasca, lozinke ili prethodno instalirane dodatke pregledača možda neće raditi ispravno. Vraćanjem postavki programa Internet Explorer na podrazumevane vrednosti neće biti izbrisane vaše omiljene lokacije, feedovi i neke druge personalizovane postavke.

Automatsko vraćanje početnih postavki programa Internet Explorer
 1. Kliknite na dugme „Pokreni sada“:

  Microsoft fix it banner
  Alatka za rešavanje problema Vraćanje početnih postavki programa Internet Explorer može automatski da reši problem koji je opisan u ovom članku.

  Ova alatka za rešavanje problema rešava mnoge probleme.
  saznajte više
  pokreni odmah

 2. U dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni, a zatim sledite korake u čarobnjaku.
 3. U dijalogu Vraćanje početnih postavki programa Internet Explorer kliknite na dugme Uspostavi početnu vrednost.
 4. Kada se Internet Explorer vrati na podrazumevane postavke, kliknite na dugme Zatvori, a zatim ponovo kliknite na dugme Zatvori.
Ručno vraćanje početnih postavki programa Internet Explorer

 1. Zatvorite prozore programa Internet Explorer ili Windows Explorer koji su trenutno otvoreni.
 2. Otvorite Internet Explorer tako što ćete da kliknete na dugme Start, a zatim da izaberete stavku „Internet Explorer“.
 3. Kliknite na dugme „Alatke“, a zatim izaberite stavku „Internet opcije“.
 4. Izaberite karticu „Više opcija“ i kliknite na dugme „Uspostavi početnu vrednost“.
 5. U dijalogu „Vraćanje početnih postavki programa Internet Explorer“ kliknite na dugme „Uspostavi početnu vrednost“.
 6. Kada se Internet Explorer vrati na podrazumevane postavke, kliknite na dugme „Zatvori“, pa na dugme „U redu“, a zatim opet na dugme „U redu“.
 7. Zatvorite Internet Explorer.

  Promene će imati efekta sledeći put kada pokrenete Internet Explorer.
Proverite da li je usluga ili program drugog proizvođača usaglašen sa programom Internet Explorer
Da biste proverili da li je program ili usluga drugog proizvođača usaglašen sa programom Internet Explorer, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte msconfig, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Izaberite karticu Usluge, potvrdite izbor u polju za potvrdu Sakrij sve Microsoft usluge, a zatim kliknite na dugme Onemogući sve.
 3. Zatim, izaberite karticu Pokretanje.
 4. Kliknite na dugme Onemogući sve u donjem desnom uglu, a zatim kliknite na dugme U redu.
Biće vam ponuđeno da ponovo pokrenete računar. Nakon toga, proverite da li Internet Explorer može da se poveže na Internet. U zavisnosti od rezultata, pređite na odeljak „Veza radi“ ili na odeljak „Veza još uvek ne radi“.
Veza radi
Ako veza radi, usluga ili program drugog proizvođača možda nije usaglašena sa programom Internet Explorer. Da biste otkrili neusaglašenu uslugu ili program, sledite ove korake:

 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte msconfig, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Izaberite karticu Usluge i potvrdite izbor u polju za potvrdu Sakrij sve Microsoft usluge.
 3. Izaberite polovinu prikazanih stavki, a zatim kliknite na dugme U redu.
 4. Ponovo pokrenite računar i testirajte Internet Explorer.
 5. Ponovite korake 1 do 4 sve dok ne otkrijete uslugu koja je neusaglašena sa programom Internet Explorer. Ako ne koristite neusaglašenu uslugu, preporučujemo da je uklonite ili da je podesite tako da se ne pokreće kada pokrenete računar.
Ako ne možete da pronađete uslugu koja pravi problem, ponovo otvorite uslužni program „Konfiguracija sistema“, izaberite karticu „Pokretanje“ i ponovite postupak od 3. do 5. koraka.


Veza i dalje ne radi
Ako veza još uvek ne radi, ponovo omogućite sve programe, a zatim pređite na odeljak „Privremeno onemogućavanje zaštitnog zida“. Da biste ponovo omogućili sve programe, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte msconfig, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. U dijalogu Konfiguracija sistema izaberite karticu Usluge. Omogućite sve stavke.
 3. Izaberite karticu Pokretanje, omogućite sve programe, a zatim kliknite na dugme U redu.
 4. Ponovo pokrenite računar.
Vraćanje računara u prethodnu tačku u vremenu

Ako smatrate da aplikacija ili upravljački program koji ste nedavno instalirali izaziva probleme na računaru, možete ga vratiti u prethodnu tačku u vremenu, koja se zove tačka vraćanja. Prilikom oporavka sistema neće biti izmenjene vaše lične datoteke, ali mogu biti uklonjene nedavno instalirane aplikacije i upravljački programi.

Da biste upotrebili alatku „Oporavak sistema“ za vraćanje operativnog sistema Windows XP u prethodno stanje, sledite ove korake:
 1. Prijavite se u Windows kao administrator.
 2. Kliknite na dugme Start, postavite pokazivač na stavku Svi programi, postavite pokazivač na stavku Pribor, postavite pokazivač na stavku Sistemske alatke, a zatim izaberite stavku Oporavak sistema.


 3. Na stranici Dobro došli u oporavak sistema izaberite opciju Vrati moj računar u ranije vreme, a zatim kliknite na dugme Dalje.


 4. Na stranici Izbor tačke vraćanja izaberite poslednju tačku vraćanja sistema sa liste Na ovoj listi kliknite na tačku vraćanja, a zatim kliknite na dugme Dalje.
  Napomena Može se pojaviti poruka koja navodi promene konfiguracije koje će alatka „Oporavak sistema“ izvršiti. Kliknite na dugme U redu.


 5. Na stranici Potvrda izbora tačke oporavka kliknite na dugme Dalje. Oporavak sistema vraća prethodnu konfiguraciju sistema Windows XP, a zatim ponovo pokreće računar.
 6. Prijavite se na računar kao administrator. Zatim, na stranici alatke „Oporavak sistema“ Oporavak je dovršen kliknite na dugme U redu.


Ako ste uspešno vratili računar u prethodno stanje i računar radi na očekivani način, završili ste.Ako pomoću odgovarajućeg postupka za vaš operativni sistem ne uspete da rešite problem, kliknite na sledeću vezu. Koraci koji su tu navedeni pomoći će vam da identifikujete probleme sa Internet vezom i da pokrenete automatizovane alatke za rešavanje problema.

Kada kliknete na ovu vezu, proverite da li navedeni koraci odgovaraju vašem operativnom sistemu. Da biste to uradili, kliknite na strelicu pored padajuće liste, a zatim izaberite svoj operativni sistem.Problemi sa žičnom i bežičnom mrežom

Svojstva

ID članka: 956196 - Poslednji pregled: 05/31/2013 15:07:00 - Verzija: 16.0

Internet Explorer 10, Windows Internet Explorer 9, Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 7, Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbfixme kbmatsfixme kbexpertiseadvanced kbceip kbtshoot kbexpertisebeginner kbcip kbvideocontent KB956196
Povratne informacije