Trenutno ste van mreže; čekamo da se ponovo povežete na internet

Kako da pronađete i pokrenete aplikaciju za konfigurisanje programa Silverlight

REZIME
Ovaj članak opisuje kako da pronađete i pokrenete aplikaciju za konfigurisanje programa Silverlight.
DODATNE INFORMACIJE
Da biste pronaљli i pokrenuli aplikaciju za konfigurisanje programa Silverlight, sledite odgovarajuću proceduru za svoj operativni sistem.

U operativnom sistemu Microsoft Windows

 1. Otvorite fasciklu „Silverlight“.
  1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Pokreni.
  2. Ako radite u 32-bitnom okruћenju, otkucajte %ProgramFiles% u dijalogu Pokretanje i kliknite na dugme U redu.

   Ako radite u 64-bitnom okruћenju, otkucajte %ProgramFiles%(x86)% u dijalogu Pokretanje i kliknite na dugme U redu.
  3. U Windows Explorer prozoru koji se pojavi kliknite dvaput na fasciklu Microsoft Silverlight.
 2. Otvorite fasciklu za određenu verziju.
  1. Fascikla Microsoft Silverlight sadrži nekoliko potfascikli čija imena predstavljaju brojeve verzija. Pronađite fasciklu sa najvećim brojem verzije.
  2. Kliknite dvaput na ovu fasciklu.
 3. Kliknite dvaput na datoteku Silverlight.Configuration.exe.

U operativnom sistemu Apple Macintosh

 1. U aplikaciji „Spotlight“ pronađite Silverlight.plugin.
 2. U oknu sa rezultatima pretrage pogledajte okno „Documents“ da biste pronaљli stavku Silverlight.plugin.
 3. Kliknite na ovu stavku, a zatim kliknite na dugme Reveal u oknu Finder.
 4. Kada se pojavi prozor „Finder“, drћite taster CTRL i kliknite na Silverlight.plugin, a zatim kliknite naShow Package Contents.
 5. Open Contents, otvorite stavku Resources i kliknite dvaput na Silverlight Preferences.
Svojstva

ID članka: 957939 - Poslednji pregled: 02/24/2009 10:35:28 - Verzija: 1.0

Microsoft Silverlight for Windows, Microsoft Silverlight for Macintosh

 • kbexpertiseadvanced kbhowto kbinfo KB957939
Povratne informacije