Trenutno ste van mreže; čekamo da se ponovo povežete na internet

Kôd greške 0x80070490 koji se prikazuje kada koristite Veb lokaciju Windows Update ili Microsoft Update za instaliranje ispravki

Rezime

Kada koristite Veb lokaciju Windows Update ili Microsoft Update za instalaciju ispravki, možete dobiti sledeći kôd greške: 0x80070490 ako je manifest Component-Based Servicing (CBS) oštećen.
Rešenje
Da biste rešili ovaj problem, pratite odgovarajuće korake za svoj operativni sistem.
1. metod: Pokretanje alatke „Provera spremnosti ažuriranja sistema“ (Checksur.exe)

Windows 8

Da biste pokrenuli alatku „Provera spremnosti ažuriranja sistema“, uradite sledeće:
 1. Prevucite prstom sa desne ivice ekrana, a zatim dodirnite dugme Pretraži. (Ako koristite miš, postavite ga u gornji desni deo ekrana, pomerite pokazivač nadole, a zatim kliknite na dugme Pretraži.)
 2. Unesite komandnu liniju u polje za pretragu.
 3. Na listi rezultata prevucite nadole ili kliknite desnim tasterom miša na komandnu liniju, a zatim tapnite ili izaberite stavku Pokreni kao administrator.
 4. U prozoru administratora komandne linije unesite sledeće komande tačno kako se pojavljuju. Posle svake komande pritisnite taster Enter:
  • DISM.exe /Online /Cleanup-image /Scanhealth
  • DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
 5. Da biste zatvorili prozor administratora komandne linije, otkucajte Exit i pritisnite taster Enter.
 6. Ponovo pokrenite Windows Update.

Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Vista i Windows Server 2008

Da biste pokrenuli alatku „Provera spremnosti ažuriranja sistema“, uradite sledeće:
 1. Preuzmite i pokrenite alatku „Provera spremnosti ažuriranja sistema“. Ova alatka pokreće skeniranje u potrazi za nedoslednostima koje mogu da spreče buduće operacije servisiranja.

  Da biste dobili više informacija o preuzimanju i pokretanju alatke Checksur.exe, kliknite na sledeći broj članka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja: 947821Opis alatke „Provera spremnosti ažuriranja sistema“ za operativne sisteme Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 i Windows Server 2008 R2
 2. Ponovo pokušajte da instalirate ispravke.
Napomena Kada pokrenete ovu alatku, datoteka Checksur.log se čuva na sledećoj lokaciji: %systemroot%\Logs\CBS

U podrazumevanoj instalaciji operativnog sistema Windows, %systemroot% predstavlja Windows direktorijum.

Ako ne uspete da rešite problem pomoću ovog metoda, pređite na 2. metod.
2. metod: Obavljanje instalacije za oporavak operativnog sistema Windows

Windows 8

Ako 1. metod nije rešio vaš problem, možete da osvežite svoj računar bez brisanja ličnih datoteka ili promene postavki.

Napomena: Možda će biti zatraženo da stavite disk ili medijum za oporavak koji ste dobili sa računarom. Proverite informacije koje ste dobili sa računarom da biste videli da li je proizvođač računara obezbedio disk ili medijum. U nekim slučajevima, možda ste ih kreirali kada ste prvi put podesili svoj računar. Aplikacije koje ste dobili sa računarom ili koje ste instalirali sa lokacije Windows prodavnica biće ponovo instalirane, ali aplikacije koje ste instalirali sa drugih Veb lokacija i DVD-ova će biti uklonjene. Windows sastavlja listu uklonjenih aplikacija na radnoj površini nakon osvežavanja računara.

 1. Prevucite prstom od desne ivice ekrana, zatim dodirnite Postavke, a zatim dodirnite Promeni postavke računara.
  (ko koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao ekrana, pomerite pokazivač miša nadole, zatim kliknite na Postavke, a zatim izaberite stavku Promeni postavke računara.)
 2. U odeljku Postavke računara, dodirnite ili kliknite na Opšte postavke.
 3. U odeljku Osvežiteračunar bez uticaja na datoteke, dodirnite ili kliknite na Početni koraci.
 4. Sledite uputstva na ekranu da biste osvežili svoj računar.

Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Vista ili Windows Server 2008

 

Ako ne uspete da rešite problem pomoću 1. metoda, pokrenite instalaciju za popravku operativnog sistema kako biste trenutnu instalaciju operativnog sistema Windows vratili na verziju sa instalacionog DVD-a. Ovaj postupak zahteva i instalaciju svih ispravki, koje se ne nalaze na DVD-u sa instalacijom.

Napomena Pokretanjem instalacije za popravku operativnog sistema nećete oštetiti datoteke i aplikacije koje su instalirane na računaru.

Da biste pokrenuli instalaciju za popravku operativnog sistema Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Vista ili Windows Server 2008, uradite sledeće:
 1. Zatvorite sve pokrenute aplikacije.
 2. Stavite DVD za instalaciju operativnog sistema Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 ili Windows Server 2008 R2 u DVD jedinicu računara.
 3. U prozoru „Podešavanje“ kliknite na dugme Instaliraj odmah.

  Napomena Ukoliko Windows ne otkrije automatski DVD, uradite sledite:
  1. Kliknite na dugme Start dugme „Start“ , a zatim u polju Započni pretragu otkucajte Disk jedinica:\setup.exe.

   Napomena Čuvar mesta Disk jedinica predstavlja oznaku disk jedinice DVD jedinice računara.
  2. U listi Programi kliknite na stavku Setup.exe.
  3. U prozoru „Podešavanje“ kliknite na dugme Instaliraj odmah.
 4. Izaberite Idi na mrežu i preuzmi najnovije ispravke za instalaciju (preporučeno).
 5. Unesite CD šifru ako to bude zatraženo od vas.
 6. Izaberite operativni sistem na stranici „Instalacija operativnog sistema Windows“ koji želite da nadogradite ili zamenite.[Unesite tekst ovde]
 7. Kliknite na dugme Da da biste prihvatili uslove licenciranja za Microsoft softver.
 8. Na ekranu Koji tip instalacije želite? izaberite opciju Nadogradnja.
 9. Kada se instalacija završi, ponovo pokrenite računar, pa pokušajte da instalirate ispravke.

Windows XP, Windows Server 2003 i Windows 2000

Da biste rešili ovaj problem u operativnom sistemu Windows XP, Windows Server 2003 ili Windows 2000, proverite pomoću uslužnog programa „Provera sistemskih datoteka“ da li su verzije sistemskih datoteka ispravne. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Pokreni.
 2. U polju Otvori kopirajte i nalepite (ili otkucajte) sledeću komandu, a zatim pritisnite taster ENTER: cmd
 3. Na komandnoj liniji otkucajte sfc /scannow i pritisnite taster ENTER.

  Napomena Ako to bude zatraženo od vas, stavite CD sa instalacijom operativnog sistema Windows XP u CD disk jedinicu.
 4. Kada uslužni program „Provera sistemskih datoteka“ završi sa radom, ponovo pokušajte da instalirate ispravke.
Da biste dobili više informacija o uslužnom programu „Provera sistemskih datoteka“, kliknite na sledeći broj članka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja: 310747Opis uslužnog programa „Provera sistemskih datoteka“ za Windows XP i Windows Server 2003 (Sfc.exe) Ako ne uspete da rešite problem pomoću uslužnog programa „Provera sistemskih datoteka“, pokrenite instalaciju za popravku operativnog sistema Windows XP.

Da biste dobili više informacija o pokretanju instalacije za popravku operativnog sistema Windows XP, kliknite na sledeći broj članka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja: 315341Kako da izvršite nadogradnju (ponovnu instalaciju) sistema Windows XP
Kada se završi instalacija za popravku operativnog sistema, ponovo pokušajte da instalirate ispravke.

Napomena Pokretanjem instalacije za popravku operativnog sistema nećete oštetiti datoteke i aplikacije koje su instalirane na računaru.


Dodatne informacije
Više informacija o rešavanju problema sa instalacijom ispravki sa Veb lokacije Windows Update u operativnom sistemu Windows 7 potražite na sledećoj Microsoft Veb lokaciji: 
Napomena Ovo je „FAST PUBLISH“ članak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podršku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pružaju se u viđenom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadrže tipografske greške i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove korišćenja da biste saznali više.
Svojstva

ID članka: 958044 - Poslednji pregled: 05/29/2014 13:06:00 - Verzija: 3.0

Microsoft Windows Update, Microsoft Update

 • kbupdateissue kbinstallation kbexpertisebeginner kbtshoot kberrmsg kbprb KB958044
Povratne informacije