Trenutno ste van mreže; čekamo da se ponovo povežete na internet

Pristup nekim Veb lokacijama u programu Internet Explorer nije moguć

Rezime
Kada pokušate da prikažete neke Veb lokacije, Internet Explorer prestane sa radom ili da se ne odaziva.
Rešenje
Da biste rešili ovaj problem, pokušajte sa jednim od sledećih metoda, redosledom kojim su navedeni.
Ručno unesite prečicu
Pokušajte da otvorite problematičnu Veb lokaciju tako što ćete ručno uneti prečicu (Veb adresu), umesto klika na vezu do te lokacije. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Kliknite desnim tasterom miša na Veb lokaciju, a zatim izaberite stavku Kopiraj prečicu.
 2. Nalepite prečicu na traku sa adresama u programu Internet Explorer.
 3. Pritisnite taster Enter.
Korišćenje prikaza kompatibilnosti
Ako ne možete ručno da pristupite problematičnoj Veb lokaciji, pokušajte vratite prikaz kompatibilnosti u programu Internet Explorer u neku od prethodnih verzija programa. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Pritisnite F12.

  Napomena otvara se okno „Alatke za programere“ na dnu prozora Internet Explorer.
 2. Na traci sa menijima u oknu „Alatke za programere“ izaberite režim pregledača: IEx.

  Napomena U ovom imenu dugmeta, „IEx“ predstavlja stvari broj verzije postavke prikaza trenutnog pregledača.
 3. Na listi Režim pregledača izaberite prethodnu verziju programa Internet Explorer.
 4. Pritisnite taster F12 da biste zatvorili okno „Alatke za programere“.
Dodavanje prečice na listu bezbednih adresa
Ako izbor drugog prikaza pregledača ne reši problem, pokušajte da dodate prečicu do problematične Veb lokacije na listu bezbednih lokacija. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. U meniju Alatke izaberite stavku Postavke prikaza kompatibilnosti.
 2. U prozoru Postavke prikaza kompatibilnosti, unesite prečicu do problematične Veb lokacije u polje Dodaj ovu Veb lokaciju, a zatim kliknite na dugme Dodaj.
 3. Kliknite na dugme Zatvori.
Korišćenje programa za rešavanje problema
Ako nijedan od prethodnih metoda ne reše problem, probajte da pokrenete program za rešavanje mrežnih i Internet problema. Da biste ovo uradili, kliknite desnim tasterom miša na ikonu mreže ( ili ) na sistemskoj traci poslova kliknite na Rešavanje problema, a zatim izaberite Internet veze. Program za rešavanje problema će vam možda postaviti nekoliko pitanja ili će resetovati uobičajene postavke tokom ovog procesa. Ako pomoću alatke za rešavanje mrežnih i Internet problema ne uspete da rešite ovaj problem, pronađite svoj problem u sledećoj listi:
Mogu da pristupim nekim Veb lokacijama, ali ne svim
Reši umesto mene
Windows XP, Windows Vista i Windows 7
Izmenjene opcije programa Internet Explorer mogu biti razlog zašto ne možete da prikažete neke Veb stranice. Ako postavke programa Internet Explorer vratite na početne vrednosti, sve izmene će biti uklonjene, ali vaše omiljene lokacije i feedovi neće biti izbrisani. Da biste automatski vratili postavke programa Internet Explorer na početne vrednosti, pokrenite alatku za vraćanje početnih postavki programa Internet Explorer. Kada budete upitani da li želite da pokrenete ili sačuvate datoteku, kliknite na dugme Pokreni i pratite korake u čarobnjaku.Popraviću sâm
Windows 8
 1. Prevucite sa desne ivice ekrana (ako koristite miš, pritisnite tastere Windows + C), a zatim dodirnite ili kliknite na Pronađi. Unesite Internet opcije u polje za pretragu, a zatim dodirnite dugme Postavke ili kliknite na njega.
 2. U rezultatima pretrage, izaberite ili dodirnite stavku Internet opcije. Dodirnite ili izaberite karticu Više opcija, a zatim dodirnite stavku Vrati početne vrednosti… ili kliknite na nju

  Napomena:
  Potvrdite izbor u polju za potvrdu Izbriši lične postavke ako želite da uklonite i istoriju pregledanja, dobavljače pretrage, akceleratore, matične stranice, zaštitu praćenja i ActiveX filtriranje podataka.
 3. U prozoru „Vraćanje početnih postavki programa Internet Explorer“ dodirnite dugme „Vrati početne vrednosti“ ili kliknite na njega

  Napomena:
  Da biste izbrisali sve lične postavke, izaberite ili dodirnite polje za potvrdu za stavku Izbriši lične postavke.
 4. Zatvorite Internet Explorer, a zatim ga ponovo pokrenite da bi promene imale efekta.
Windows XP, Windows Vista i Windows 7


Video zapis: Vraćanje postavki u programu Internet Explorer 9 (video je na engleskom) 1. Zatvorite sve programe uključujući i Internet Explorer.
 2. Ako koristite Windows XP, kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Pokreni. Unesite inetcpl.cpl u polje Otvori , a zatim pritisnite tasterEnter.

  Ako koristite Windows 7 ili Windows Vista, kliknite na dugmeStart . Unesite inetcpl.cpl u polje Pronađi, a zatim pritisnite taster Enter.

  Otvara se dijalog Internet opcije.
 3. Izaberite karticu Više opcija.
 4. U dijalogu Vrati početne vrednosti postavki programa Internet Explorer kliknite na dugme Vrati početne vrednosti. Zatim ponovo kliknite na dugme Vrati početne vrednosti.

  Kliknite da biste potvrdili izbor u polju za potvrdu Izbriši lične postavke ako želite da uklonite i istoriju pregledanja, dobavljače pretrage, akceleratore, matične stranice, zaštitu praćenja i ActiveX filtriranje podataka.
 5. Kada Internet Explorer 7 završi sa vraćanjem početnih postavki, u dijalogu Vrati početne vrednosti postavki programa Internet Explorer kliknite na dugme Zatvori.
 6. Ponovo pokrenite Internet Explorer.Ako i dalje ne možete da pristupite nekim Veb lokacijama, potražite pomoć od Microsoft zajednice na mreži.

Ne mogu da pristupim Veb lokaciji banke i drugim bezbednim lokacijama.
Kada se povežete na bezbednu Veb lokaciju, Internet Explorer koristi šifrovani kanal koji koristi tehnologiju Secure Socket Layer (SSL) za šifrovanje transakcije. Oštećene informacije u SSL protokolu mogu biti uzrok neispravnog učitavanja Veb lokacija. Brisanjem SSL stanja možete da rešite ovaj problem. Da biste to uradili, pratite ove korake za svoju verziju operativnog sistema Windows.

Windows 8
 1. Prevucite sa desne ivice ekrana (ako koristite miš, pritisnite tastere Taster sa Windows logotipom + C), a zatim dodirnite ili kliknite na Pronađi. Unesite Internet opcije u polje za pretragu, a zatim dodirnite dugme Postavke ili kliknite na njega.
 2. U rezultatima pretrage, izaberite ili dodirnite stavku Internet opcije. Dodirnite ili izaberite karticu Sadržaj, a zatim dodirnite ili kliknite na stavku ObrišiSSL stanje.
Windows Vista i Windows 7

 1. Kliknite na dugme Start, u polju za pretragu otkucajte Internet Explorer, a zatim u listi rezultata izaberite stavku Internet Explorer.
 2. U programu Internet Explorer kliknite na meni Alatke i zatim izaberite stavku Internet opcije.
 3. Izaberite karticu Sadržaj, a zatim kliknite na dugme Obriši SSL stanje.


Ako brisanjem SSL stanja ne rešite ovaj problem, možda su postavke datuma i vremena na računaru netačne. Neke bezbedne lokacije zahtevaju da datum i vreme na računaru odgovaraju datumu i vremenu Veb lokacije. Da biste proverili datum i vreme, sledite ove korake za svoju verziju sistema Windows.

Windows 8
 1. Prevucite sa desne ivice ekrana (ako koristite miš, pritisnite tastere Windows + C), a zatim dodirnite ili kliknite na Pronađi. Unesite datum i vreme u polje za pretragu, a zatim dodirnite ili kliknite na Postavke.
 2. U rezultatima pretrage dodirnite ili kliknite na Datum i vreme, a zatim dodirnite ili kliknite na stavku Promeni datum i vreme.
 3. U prozoru Postavke datuma i vremena podesite trenutni datum i vreme.
 4. Kliknite na dugme U redu, kliknite na dugme Primeni, a zatim kliknite na dugme U redu.
Windows Vista i Windows 7

 1. Na kontrolnoj tabli otvorite Datum i vreme. Da biste to uradili, kliknite na dugme Start, u polju Započni pretragu otkucajte datum i vreme, a zatim u listi Programi izaberite stavku Datum i vreme.
 2. Kliknite na dugme Promeni datum i vreme.
 3. U dijalogu Postavke datuma i vremena izaberite tačan datum i vreme.
 4. Kliknite dvaput na dugme U redu.

Ako i dalje ne možete da pristupite bezbednim Veb lokacijama, potražite pomoć od Microsoft Community zajednice na mreži.

Ne mogu da pristupim Veb lokaciji e-pošte niti da je koristim


Netačne postavke datuma i vremena na računaru mogu biti uzrok problema pri pristupanju serverima Veb pošte. Proverite da li su postavke datuma i vremena ispravno podešene na računaru. Da biste proverili datum i vreme, sledite ove korake za svoju verziju sistema Windows.
Windows 8
 1. Prevucite sa desne ivice ekrana (ako koristite miš, pritisnite tastere Windows + C), a zatim dodirnite ili kliknite na Pronađi. Unesite datum i vreme u polje za pretragu, a zatim dodirnite ili kliknite na Postavke.
 2. U rezultatima pretrage dodirnite ili kliknite na Datum i vreme, a zatim dodirnite ili kliknite na stavku Promeni datum i vreme.
 3. U prozoru Postavke datuma i vremena podesite trenutni datum i vreme.
 4. Kliknite na dugme U redu, kliknite na dugme Primeni, a zatim kliknite na dugme U redu.
Windows Vista i Windows 7

 1. Na kontrolnoj tabli otvorite Datum i vreme. Da biste to uradili, kliknite na dugme Start, u polju Započni pretragu otkucajte datum i vreme, a zatim u listi Programi izaberite stavku Datum i vreme.
 2. Kliknite na dugme Promeni datum i vreme.
 3. U dijalogu Postavke datuma i vremena izaberite tačan datum i vreme.
 4. Kliknite dvaput na dugme U redu.


Ako su postavke datuma i vremena na računaru ispravne, problem može biti u nekompatibilnim ili oštećenim Internet Explorer dodacima. Možda ćete moći da rešite ovaj problem ako isključite ove programske dodatke. Da biste automatski onemogućili listu poznatih nekompatibilnih dodataka, pokrenite alatku za popravku Internet Explorer dodataka. Kada budete upitani da li želite da pokrenete ili sačuvate datoteku, kliknite na dugme Pokreni i pratite korake u čarobnjaku.

Ako programski dodatak Popravi ne reši problem, promene načinjene na instalaciji programa Internet Explorer možda vas sprečavaju da vidite neke Veb lokacije. Postavke programa Internet Explorer možete da vratite na početne vrednosti, sve izmene će biti uklonjene, ali vaše omiljene lokacije i feedovi neće biti izbrisani. Da biste automatski vratili postavke programa Internet Explorer na početne vrednosti, pokrenite alatku za vraćanje početnih postavki programa Internet Explorer. Kada budete upitani da li želite da pokrenete ili sačuvate datoteku, kliknite na Pokreni, a zatim pratite korake u čarobnjaku.
Windows 8
Onemogućite programske dodatke

 1. Prevucite sa desne ivice ekrana (ako koristite miš, pritisnite tastere Windows + C), a zatim dodirnite ili kliknite na Pronađi. Unesite Internet opcije u polje za pretragu, a zatim dodirnite dugme Postavke ili kliknite na njega.
 2. U rezultatima pretrage, izaberite ili dodirnite stavku Internet opcije. Dodirnite ili kliknite na karticu Programi, a zatim dodirnite ili kliknite na stavku Upravljanje programskim dodacima.
 3. U prozoru Upravljanje programskim dodacima, dodirnite ili kliknite na padajuću listu ispod Prikaži, a zatim dodirnite ili kliknite na Svi programski dodaci.
 4. Dodirnite ili kliknite na svaki programski dodatak,a zatim izaberite stavku Onemogući. Kada završite, kliknite na dugme U redu.
Vraćanje programa Internet Explorer na originalne postavke
 1. Prevucite sa desne ivice ekrana (ako koristite miš, pritisnite tastere Windows + C), a zatim dodirnite ili kliknite na Pronađi. Unesite Internet opcije u polje za pretragu, a zatim dodirnite dugme Postavke ili kliknite na njega.
 2. U rezultatima pretrage, izaberite ili dodirnite stavku Internet opcije. Dodirnite ili izaberite karticu Više opcija, a zatim dodirnite stavku Vrati početne vrednosti… ili kliknite na nju

  Napomena:
  Potvrdite izbor u polju za potvrdu Izbriši lične postavke ako želite da uklonite i istoriju pregledanja, dobavljače pretrage, akceleratore, matične stranice, zaštitu praćenja i ActiveX filtriranje podataka.
 3. U prozoru „Vraćanje početnih postavki programa Internet Explorer“ dodirnite dugme „Vrati početne vrednosti“ ili kliknite na njega

  Napomena:
  Da biste izbrisali sve lične postavke, izaberite ili dodirnite polje za potvrdu za stavku Izbriši lične postavke.
 4. Zatvorite Internet Explorer, a zatim ga ponovo pokrenite da bi promene imale efekta.
Windows 7 i Windows VistaAko i dalje ne možete da pristupite bezbednim Veb lokacijama, potražite pomoć od Microsoft Community zajednice na mreži.

Ne mogu da pristupim nijednoj Veb lokaciji
Ako ne možete da vidite ni jednu Veb lokaciju, verovatno niste povezani na Internet. Probajte da pokrenete program za rešavanje mrežnih i Internet problema. Da biste ovo uradili, kliknite desnim tasterom miša na ikonu mreže ( ili ) na sistemskoj traci poslova kliknite na Rešavanje problema, a zatim izaberite Internet veze. Program za rešavanje problema će vam možda postaviti nekoliko pitanja ili će resetovati uobičajene postavke tokom ovog procesa.

Ako su postavke datuma i vremena na računaru ispravne, problem može biti u nekompatibilnim ili oštećenim Internet Explorer dodacima. Možda ćete moći da rešite ovaj problem ako isključite ove programske dodatke. Da biste automatski onemogućili listu poznatih nekompatibilnih dodataka, pokrenite alatku za popravku Internet Explorer dodataka. Kada budete upitani da li želite da pokrenete ili sačuvate datoteku, kliknite na dugme Pokreni, a zatim sledite ove korake u čarobnjaku za svoju verziju sistema Windows.
Windows 8
 1. Prevucite sa desne ivice ekrana (ako koristite miš, pritisnite tastere Windows + C), a zatim dodirnite ili kliknite na Pronađi. Unesite Rešavanje problema u polje za pretragu, a zatim dodirnite dugme Postavke ili kliknite na njega.
 2. Dodirnite ili kliknite na Rešavanje problema u oknu sa rezultatima pretrage.
 3. U prozoru „Rešavanje problema“, dodirnite ili kliknite na Prikaži sve.
 4. Dodirnite ili kliknite na stavku Performanse programa Internet Explorer, a zatim u prozoruPerformanse programa Internet Explorer, dodirnite ili kliknite na Dalje.
 5. Sledite uputstva da biste pokrenuli program za rešavanje problema.
Windows Vista i Windows 7

Ako programski dodatak Popravi ne reši problem, promene načinjene na instalaciji programa Internet Explorer možda vas sprečavaju da vidite neke Veb lokacije. Postavke programa Internet Explorer možete da vratite na početne vrednosti, sve izmene će biti uklonjene, ali vaše omiljene lokacije i feedovi neće biti izbrisani. Da biste automatski vratili postavke programa Internet Explorer na početne vrednosti, pokrenite alatku za vraćanje početnih postavki programa Internet Explorer. Kada budete upitani da li želite da pokrenete ili sačuvate datoteku, kliknite na dugme Pokreni i pratite korake u čarobnjaku.

Ako i dalje ne možete da pristupite Veb lokacijama, potražite pomoć od Microsoft Community zajednice na mreži.


Reference
Ako i dalje ne možete da pristupite nekim Veb lokacijama nakon što primenite rešenja iz ovog članka, možete da probate neki od sledećih resursa da biste dobili dodatnu podršku.

Pomoć od Microsoft zajednice na mreži:
Microsoft podrška:
Dodatni Microsoft članci na mreži:
Svojstva

ID članka: 967897 - Poslednji pregled: 10/03/2013 20:03:00 - Verzija: 6.0

Internet Explorer 10, Windows Internet Explorer 9, Windows Internet Explorer 8

 • kbsurveynew kbhowto kbmatsfixme kbfixme kbcip KB967897
Povratne informacije
> ;did=1&t=">