Trenutno ste van mreže; čekamo da se ponovo povežete na internet

Ne možete da prikažete bezbednu Web lokaciju u programu Internet Explorer 8

SIMPTOMI
Ne možete da pristupate bezbednim Web lokacijama iz programa Microsoft Internet Explorer 8.

Napomena Bezbednim Web lokacijama obično se pristupa pomoću URL adrese koja koristi https:// protokol.
REŠENJE

Omogućite prikaz kompatibilnosti u programu Internet Explorer

Web lokacija možda nije u potpunosti kompatibilna sa programom Internet Explorer 8, pa se možda neće ispravno prikazivati. Možete da omogućite prikaz kompatibilnosti kako biste proverili da li ćete na taj način rešiti problem sa prikazivanjem Web lokacija.

1. metod: Omogućite prikaz kompatibilnosti za Web lokaciju

Da biste omogućili prikaz kompatibilnosti za određenu Web lokaciju koja se ne prikazuje ispravno, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Startdugme „Start“, a zatim izaberite stavku Internet Explorer.
 2. Unesite adresu Web lokacije koja se ne prikazuje ispravno, a zatim pritisnite taster ENTER.
 3. Kliknite na ikonu Prikaz kompatibilnosti koja se nalazi sa desne strane trake adresa.
  Napomena Prikaz kompatibilnosti nije potrebno koristiti i njegove naredbe neće biti dostupne ako je Web lokacija napravljena za starije verzije programa Internet Explorer.
 4. Nakon što omogućite prikaz kompatibilnosti automatski će se osvežiti prikaz Web lokacije, a možda će se prikazati i poruka sa obaveštenjem da Web lokaciju pregledate u prikazu kompatibilnosti.
Ako je ovaj metod uspeo

Ako se Web lokacija ispravno prikazuje, završili ste. Međutim, možda ćete morati da ponovite ovaj metod za svaku Web lokaciju koja se ne prikazuje ispravno. Ako želite to da obavite za sve Web lokacije, pogledajte 2. metod.

Napomena Prilikom korišćenja ovog metoda za rešavanje problema sa prikazivanjem Web lokacije, Internet Explorer će sačuvati postavke prikaza kompatibilnosti za tu Web lokaciju. Prikaz kompatibilnosti će se koristiti svaki put kada posetite tu Web lokaciju. Da biste prekinuli pregledanje Web lokacije u prikazu kompatibilnosti, kliknite na ikonu Prikaz kompatibilnosti dok pregledate Web lokaciju.

Napomena Web lokacije takođe možete da dodajete u prikaz kompatibilnosti ili da ih iz njega uklanjate bez potrebe za otvaranjem svake od njih. Da biste to uradili, kliknite na Alatke, a zatim kliknite na Postavke prikaza kompatibilnosti. U ovom prozoru možete da dodajete/uklanjate Web lokacije.

Ako ovaj metod nije uspeo
Ako se Web lokacija i dalje ne prikazuje ispravno, u pitanju je drugi problem. Pokušajte sa drugim rešenjima iz ovog odeljka.

2. metod: Omogućite prikaz kompatibilnosti za sve Web lokacije

Razmotrite sledeći slučaj. Većina Web lokacija koje često posećujete ne prikazuje se ispravno. Pokušali ste da primenite 1. metod na neke od tih Web lokacija i postigli ste željeni rezultat. U tom slučaju, možda bi trebalo da omogućite prikaz kompatibilnosti za sve Web lokacije. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Startdugme „Start“, a zatim izaberite stavku Internet Explorer.
 2. U meniju Alatke izaberite stavku Postavke prikaza kompatibilnosti.
  Napomena Ako stavka Postavke prikaza kompatibilnosti nije dostupna, administrator mreže je možda podesio opcije umesto vas pomoću grupnih smernica. Obratite se administratoru ili službi za pomoć.
 3. Kliknite da biste potvrdili izbor u polju za potvrdu Prikazuj sve Web lokacije u prikazu kompatibilnosti, a zatim kliknite na dugme Zatvori.
 4. Posetite nekoliko Web lokacija koje se nisu ispravno prikazivale kako biste se uverili da je problem rešen.

Izbrišite istoriju pregledanja

Internet Explorer možda koristi stare informacije prilikom otvaranje Web stranice. Izbrišite istoriju pregledanja da biste proverili da li ćete na taj način rešiti problem. Sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Startdugme „Start“, a zatim izaberite stavku Internet Explorer.
 2. U meniju Alatke izaberite stavku Izbriši istoriju pregledanja.
 3. U okviru Brisanje istorije pregledanja kliknite na Izbriši sve.
 4. Kliknite da biste potvrdili izbor u polju za potvrdu Takođe izbriši datoteke i postavke koje su uskladištili dodaci, a zatim kliknite na dugme U redu.
 5. Pokušajte ponovo da otvorite Web stranicu da biste proverili da li se ispravno prikazuje.
Ako se Web stranica ispravno prikazuje, možete da zatvorite ovaj članak. Ako se Web stranica ne prikazuje ispravno, pokušajte sa sledećim rešenjem.

Pokrenite Internet Explorer u režimu bez dodataka

Iako dodaci za pregledač mogu da poboljšaju iskustvo na mreži, ponekad mogu da ometaju drugi softver na računaru. Pokrenite Internet Explorer bez dodataka da biste proverili da li ćete na taj način rešiti problem. Sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Startdugme „Start“, a zatim izaberite stavku Internet Explorer.
 2. Kliknite na Internet Explorer (bez dodataka). Internet Explorer će se otvoriti bez dodataka, traka sa alatkama ili dodatnih komponenti.
 3. Pokušajte ponovo da otvorite Web stranicu da biste proverili da li se ispravno prikazuje.
Ako onemogućavanjem svih dodataka rešite problem, trebalo bi da pomoću menadžera dodataka onemogućite sve dodatke, a zatim da ih uključujete samo po potrebi. Na taj način možete da utvrdite koji dodatak izaziva problem.
 1. Kliknite na dugme Startdugme „Start“, a zatim izaberite stavku Internet Explorer.
 2. U meniju Alatke izaberite stavku Internet opcije.
 3. Kliknite na karticu Programi, a zatim na Upravljaj dodacima.
 4. Izaberite dodatak iz liste Naziv, a zatim kliknite na dugme Onemogući.
 5. Pokušajte ponovo da otvorite Web stranicu da biste proverili da li se ispravno prikazuje.
 6. Ako se Web stranica ispravno prikazuje, znaćete da je dodatak izazvao problem. Ako i dalje ne možete da prikažete Web stranicu, dodatak nije izazvao problem, pa možete ponovo da ga omogućite.
 7. Ponavljajte korake od 4 do 6 dok ne budete identifikovali dodatak koji izaziva problem. Nakon što ga onemogućite možete da zatvorite ovaj članak.
Ako nijedan dodatak ne izaziva problem, pokušajte sa sledećim rešenjem.

Uverite se da su postavke datuma i vremena ispravno podešene

Neke bezbedne Web lokacije zahtevaju da postavka datuma i vremena na računaru odgovara postavci datuma i vremena na Web lokaciji. Uverite se da su postavke datuma i vremena ispravno podešene na računaru. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. U kontrolnoj tabli otvorite Datum i vreme. Da biste to uradili, kliknite na dugme Startdugme „Start“, u polju Započni pretragu otkucajte datum i vreme, a zatim na listi Programi izaberite stavku Datum i vreme.
 2. Kliknite na Promeni datum i vreme.
 3. U dijalogu Postavke datuma i vremena podesite ispravne vrednosti za datum i vreme.
 4. Dvaput kliknite na dugme U redu.

Poništite postavke programa Internet Explorer

Poništite postavke programa Internet Explorer na podrazumevane vrednosti. Na taj način ćete poništiti sve promene koje ste napravili u programu Internet Explorer od instalacije, ali nećete izbrisati omiljene lokacije niti feedove. Sledite ove korake:
 1. Zatvorite sve prozore programa Internet Explorer i Windows Explorer.
 2. Kliknite na dugme Startdugme „Start“, a zatim izaberite stavku Internet Explorer.
 3. U meniju Alatke izaberite stavku Internet opcije.
 4. Izaberite karticu Više opcija i kliknite na dugme Uspostavi početnu vrednost.
 5. U dijalogu Vraćanje početnih postavki programa Internet Explorer kliknite na dugme Uspostavi početnu vrednost.
 6. Kada Internet Explorer završi sa vraćanjem podrazumevanih postavki, kliknite na dugme Zatvori, a zatim dvaput kliknite na dugme U redu.
 7. Zatvorite Internet Explorer, a zatim ga ponovo otvorite da bi promene imale efekta.
 8. Pokušajte ponovo da otvorite Web stranicu da biste proverili da li se ispravno prikazuje.
Ako se Web stranica ispravno prikazuje, možete da zatvorite ovaj članak. Ako se Web stranica ne prikazuje ispravno, pokušajte sa sledećim rešenjem.

Izvršite oporavak sistema

 1. Kliknite na dugme Startdugme „Start“, a zatim izaberite stavku Svi programi.
 2. Izaberite stavku Pribor, a zatim izaberite stavku Sistemske alatke.
 3. Kliknite na dugme Oporavak sistema. Ako se od vas bude tražilo da unesete administratorsku lozinku ili potvrdu, otkucajte lozinku ili potvrdite izbor.
 4. Pokušajte ponovo da otvorite Web stranicu da biste proverili da li se ispravno prikazuje.
Ako se Web stranica ispravno prikazuje, možete da zatvorite ovaj članak. Ako se Web stranica ne prikazuje ispravno, pogledajte odeljak „Više informacija“.

Više informacija potražite u odeljku Oporavak sistema: najčešća pitanja.
DODATNE INFORMACIJE
Korisnici računara sa početnim i srednjim nivoom znanja trebalo bi da za rešavanje sličnih problema koriste vođenu pomoć. Možete i da se obratite podršci za Internet Explorer 8.

Da biste dobili više informacija za napredne korisnike, kliknite na sledeći broj članka da biste prikazali članak u Microsoft bazi znanja:
949787 Napomene uz izdanje za Windows Internet Explorer 8 (Ova veza može da vodi do sadržaja koji je delimično ili u potpunosti nepreveden.)
Svojstva

ID članka: 968089 - Poslednji pregled: 04/28/2010 13:56:59 - Verzija: 3.1

Windows Internet Explorer 8

 • kbhowto kbsurveynew kbprb KB968089
Povratne informacije