Trenutno ste van mreže; čekamo da se ponovo povežete na internet

Pravljenje rezervne kopije ili prenos podataka na računaru koji koristi Windows

Ukinuta je podrška za Windows XP

Microsoft je 8. aprila 2014. godine ukinuo podršku za Windows XP. Ova promena je uticala na ispravke softvera i bezbednosne opcije. Saznajte kako ovo utiče na vas i kako da ostanete zaštićeni.

Podrška za Windows Server 2003 ukinula se 14. jula 2015.

Microsoft je ukinuo podršku za Windows Server 2003 14. jula 2015. Ova promena je uticala na ispravke softvera i bezbednosne opcije. Saznajte kako ovo utiče na vas i kako da ostanete zaštićeni.

UVOD
Gubljenje podataka usled problema sa računarom ili prestanka rada čvrstog diska može u najmanju ruku da bude obeshrabrujuće. Možete da izgubite porodične fotografije, kolekciju muzike ili finansijske podatke. Nakon što računar konačno počne da radi na željeni način, može da bude potrebno puno vremena za ponovno konfigurisanje ličnih postavke na novom računaru: pozadine radne površine, zvukova, čuvara ekrana i konfiguracije bežičnih mreža, a to nije sve.

Međutim, samo malo prevencije može puno da vam pomogne da izbegnete ovaj proces. Da biste uštedeli vreme i sprečili pogoršanje stanja, preporučujemo da preduzimate mere opreza i redovno pravite rezervne kopije podataka i postavki.

U ovom članku je opisano kako da ručno napravite rezervne kopije ličnih datoteka i postavki u operativnim sistemima Windows 7, Windows Vista, Windows XP i Windows Server 2003. Takođe je opisano kako da koristite alatke za podatke u operativnom sistemu Windows da biste napravili rezervne kopije datoteka i postavki.
Dodatne informacije

1. metod: Ručno napravite rezervne kopije datoteka i postavki na prenosni medijum ili na mrežnu lokaciju

Najjednostavniji metod je ručno pravljenje rezervne kopije podataka i postavki na prenosni medijum ili mrežnu lokaciju. Možete da navedete datoteke i postavke kojima želite da napravite rezervne kopije i koliko često to želite da radite.

Napomena Primeri prenosnih medijuma uključuju spoljašnje čvrste diskove, DVD-ove, CD-ove i USB memorijske kartice. Možete na napravite rezervnu kopiju datoteka na drugom računaru ili mrežnom uređaju ako je vaš računar povezan sa mrežom, kao na primer sa bežičnom mrežom.

Da biste ručno kopirali datoteke na mrežnu lokaciju ili na prenosivi medijum na računaru sa operativnim sistemom Windows 7, Windows Vista, Windows XP ili Windows Server 2003, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Startdugme „Start“, izaberite stavku Računar, a zatim dvaput kliknite na jedinicu na kojoj je trenutno instaliran operativni sistem Windows 7, Windows Vista, Windows XP ili Windows Server 2003.
 2. Otvorite fasciklu „Korisnici“, a zatim otvorite fasciklu korisnika koja sadrži datoteke čiju rezervnu kopiju želite da napravite.
 3. Kopirajte potrebne fascikle iz fascikle korisnika na mrežnu lokaciju ili na prenosivi medijum.
Napomene
 • Da biste napravili rezervne kopije za sve korisnike, ponovite korake 2 i 3.
 • Da biste odredili veličinu svih datoteka u fascikli korisnika, izaberite sve fascikle, kliknite desnim tasterom miša na izabrane fascikle, a zatim izaberite stavku Svojstva.
 • Sačuvane datoteke mogu da se kopiraju na bilo koji računar. Međutim, morate da imate instalirane povezane aplikacije na tom računaru da biste mogli da otvorite pojedinačne datoteke.
 • Ne čuvaju sve aplikacije svoje datoteke u fascikli korisnika. Trebalo bi obavezno da proverite druge aplikacije i lokaciju sistema datoteka gde aplikacije podrazumevano čuvaju datoteke, a zatim da kopirate te datoteke na mrežnu lokaciju ili na prenosivi medijum.

2. metod: Koristite funkciju za jednostavan prenos da biste napravili rezervnu kopiju podataka na drugom računaru

Sledeći najjednostavniji metod je da koristite funkciju za jednostavan prenos u operativnom sistemu Windows da biste preneli podatke na drugi računar. Ovaj odeljak objašnjava sledeće scenarije u kojima možete da koristite funkciju za jednostavan prenos da biste napravili rezervnu kopiju podataka na drugom računaru:

Operativni sistem vašeg računaraOperativni sistem ciljnog računara
Windows 7Windows 7
Windows 7Windows Vista
Windows VistaWindows Vista


Pravljenje rezervne kopije na računaru sa operativnim sistemom Windows 7

Prenos datoteka i postavki na drugi računar sa sistemom Windows 7

Funkcija Jednostavan prenos Windows postavki i datoteka omogućava da napravite rezervnu kopiju datoteka korisničkog naloga i postavki. Zatim možete da vratite te datoteke i postavke na nov računar. Da biste pokrenuli jednostavan prenos Windows postavki, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, u polje Pokreni pretragu unesite Jednostavan prenos Windows postavki i datoteka, a zatim na listi Programi izaberite stavku Jednostavan prenos Windows postavki i datoteka.
 2. Sledite uputstva da biste preneli datoteke i postavke.

Prenesite datoteke i postavke na računar sa operativnim sistemom Windows Vista

Ako želite da premestite podatke sa računara sa operativnim sistemom Windows 7 na računar sa sistemom Windows Vista, koristite Windows Vista verziju usluge Jednostavan prenos Windows postavki i datoteka. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Na računaru koji koristi Windows 7, ubacite Windows Vista CD ili DVD.
 2. Kliknite da biste izašli iz instalacionog programa operativnog sistema Windows Vista.
 3. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Računar, kliknite desnim tasterom miša na CD ili DVD jedinicu, a zatim izaberite stavku Otvori.
 4. Otvorite fasciklu podrška, a zatim fasciklumigwiz
 5. Dvaput kliknite na datoteku Migwiz.exe.
 6. Sledite uputstva da biste započeli prenos sa operativnog sistema Windows 7.

Pravljenje rezervne kopije na računaru sa operativnim sistemom Windows Vista

Prenos datoteka i postavki na drugi računar sa sistemom Windows Vista

Funkcija Jednostavan prenos Windows postavki i datoteka omogućava da napravite rezervnu kopiju datoteka korisničkog naloga i postavki. Zatim možete da vratite te datoteke i postavke na nov računar. Da biste pokrenuli jednostavan prenos Windows postavki, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, u polje Pokreni pretragu unesite prenos, a zatim na listi Programi izaberite stavku Jednostavan prenos Windows postavki i datoteka.
 2. Kliknite na dugme Dalje. Ako budete upitani da zatvorite programe, obavezno sačuvajte sve otvorene dokumente, a zatim kliknite na dugme Zatvori programe.
 3. Sledite korake da biste preneli datoteke i postavke.

3. metod: Korišćenje centra za pravljenje i vraćanje rezervnih kopija u prethodno stanje

Kao meru opreza, možete da koristite funkciju Centar za pravljenje i vraćanje rezervnih kopija u prethodno stanje u operativnim sistemima Windows 7 i Windows Vista da biste napravili rezervnu kopiju podataka.

Pravljenje rezervne kopije na računaru sa operativnim sistemom Windows 7

Napomena Podaci čije rezervne kopije napravite pomoću funkcije Centar za pravljenje i vraćanje rezervnih kopija u prethodno stanje u sistemu Windows 7 mogu da se vrate samo u tom operativnom sistemu.
 1. Kliknite na dugme Start, u polju Započni pretragu otkucajte rezervna kopija, a zatim na listi Programi izaberite stavku Pravljenje rezervne kopije i vraćanje u prethodno stanje.

  Napomena Ako budete upitani da zatvorite programe, obavezno sačuvajte sve otvorene dokumente i zatvorite programe. Takođe možete da izaberete stavku Zatvori programe.
 2. U okviru dijaloga Napravite rezervnu kopiju ili vratite podatke, kliknite Postavi rezervnu kopiju.

 3. Izaberite gde želite da sačuvate rezervnu kopiju, a zatim kliknite na dugme Dalje.

  Napomena Obavezno sačuvajte datoteke rezervne kopije na prenosivi medijum ili na mrežnu lokaciju.
 4. Kliknite na Neka Windows odabere ili Ja ću izabrati, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 5. Napravite odgovarajuće izbore, a zatim kliknite na dugme Dalje ili Sačuvaj postavke i pokreni pravljenje rezervne kopije.
 6. Rezervna kopija će biti sačuvana na lokaciji za rezervnu kopiju.

Pravljenje rezervne kopije na računaru sa operativnim sistemom Windows Vista

Napomena Podatke čije rezervne kopije želite da napravite pomoću funkcije Centar za pravljenje i vraćanje rezervnih kopija u prethodno stanje u sistemu Windows Vista možete da vratite samo u tom operativnom sistemu.
 1. Kliknite na dugme Start, u polju Započni pretragu otkucajte rezervna kopija, a zatim na listi Programi izaberite stavku Pravljenje rezervne kopije i vraćanje u prethodno stanje.
 2. U dijalogu Pravljenje rezervne kopije datoteka ili čitavog računara kliknite na stavku Napravi rezervnu kopiju datoteka.
 3. Izaberite gde želite da sačuvate rezervnu kopiju datoteka, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 4. Izaberite disk ili diskove čije rezervne kopije želite da napravite, a zatim kliknite na dugme Dalje
 5. Izaberite vrstu datoteke ili vrste datoteka čije rezervne kopije želite da napravite, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 6. Kliknite na dugme Sačuvaj postavke, a zatim pokrenite pravljenje rezervne kopije.
 7. Rezervna kopija će biti sačuvana na izabranoj lokaciji za rezervnu kopiju.

4. metod: Prenos datoteka sa računara sa operativnim sistemima Windows 2000, Windows XP ili Windows Server 2003

Korišćenje čarobnjaka za prenos datoteka i postavki u operativnom sistemu Windows XP

Možete da koristite čarobnjak za prenos datoteka i postavki u operativnom sistemu Windows XP za prenos datoteka na računarima sa operativnim sistemima Windows XP, Windows Server 2003 ili Windows 2000.
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Svi programi, izaberite stavku Pribor, izaberite stavku Sistemske alatke, a zatim izaberite stavku Čarobnjak za prenos podataka i postavki.
 2. Kliknite na dugme Dalje, kliknite na dugme Stari računar, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 3. Izaberite način na koji želite da prenesete datoteke. Ako izaberete Drugo, možete da sačuvate na mrežnoj lokaciji ili na prenosivom medijumu tako da možete da sačuvate rezervnu kopiju za svoju evidenciju.
 4. Izaberite gde želite da sačuvate rezervnu kopiju, a zatim kliknite na dugme Dalje.
Dodatni resursi
Preporučujemo sledeće kada pravite rezervne kopije podataka:
 • Nemojte da pravite rezervne kopije datoteka na particiji za oporavak niti na istom čvrstom disku na kome je instaliran Windows.

  Napomena Proizvođači često konfigurišu particije za oporavak na računaru. Najčešće, particija za oporavak se prikazuje na jedinici čvrstog diska.
 • Uvek skladištite medije koje koristite za pravljenje rezervnih kopija na bezbednim lokacijama da biste sprečili neovlašćeni pristup datotekama.
 • Pokušajte da koristite lokaciju zaštićenu od požara koja je odvojena od lokacije računara. Takođe razmislite o šifrovanju podataka u rezervnim kopijama.
Napomena Ovo je „FAST PUBLISH“ članak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podršku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pružaju se u viđenom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadrže tipografske greške i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove korišćenja da biste saznali više.
Svojstva

ID članka: 971759 - Poslednji pregled: 10/03/2013 20:08:00 - Verzija: 1.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)

 • kbexpertisebeginner kbsurveynew kbhowto KB971759
Povratne informacije