Trenutno ste van mreže; čekamo da se ponovo povežete na internet

Podrazumevani mrežni prolaz nedostaje na računaru koji radi pod operativnim sistemima Windows Server 2008 ili Windows Vista kada se računar ponovo pokrene ukoliko je podrazumevani mrežni prolaz podešen pomoću komande „Netsh“

SIMPTOMI
Razmotrite sledeći slučaj:
 • Koristite komandu netsh za omogućavanje interfejsa mreže na računaru koji radi pod operativnim sistemima Windows Server 2008 ili Windows Vista. Računar preuzima IP adrese sa DHCP servera.
 • Koristite komandu netsh za podešavanje podrazumevanog mrežnog prolaza za interfejs mreže.
U ovom slučaju, podrazumevani mrežni prolaz je uspešno podešen. Možete ga proveriti pokretanjem komande ipconfig /all. Međutim, podrazumevani mrežni prolaz interfejsa mreže nedostaje kada se računar ponovo pokrene. Ako kliknete dvaput na sledeću stavku registratora, otkrićete da postoji znak bez vrednosti u podacima o vrednosti potključa DefaultGateway:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\<GUID>\DefaultGateway
UZROK
Komanda Netsh int ipv4 set address neispravno dodaje Unikod znak bez vrednosti ispred vrednosti stvarne IP adrese.
REŠENJE

Informacije o hitnoj ispravci

Podržana hitna ispravka dostupna je od korporacije Microsoft. Međutim, ta hitna ispravka je namenjena isključivo rešavanju problema opisanog u ovom članku. Primenite je samo na sisteme na kojima dolazi do problema opisanog u članku. Ova hitna ispravka će se možda dodatno testirati. Zato, ukoliko niste ozbiljno ugroženi ovim problemom, preporučujemo da sačekate sledeću softversku ispravku koja sadrži ovu hitnu ispravku.

Ako je hitna ispravka dostupna za preuzimanje, na vrhu ovog članka baze znanja postoji odeljak „Dostupno je preuzimanje hitne ispravke“. Ako se taj odeljak ne pojavljuje, obratite se Microsoft korisničkoj službi i podršci da biste nabavili hitnu ispravku.

Napomena Ako dođe do dodatnih problema ili bude potrebno rešavanje problema, možda ćete morati da kreirate poseban zahtev za uslugu. Uobičajeni troškovi podrške važiće za dodatna pitanja u vezi sa podrškom i probleme koji nisu direktno povezani sa ovom hitnom ispravkom. Da biste dobili kompletnu listu brojeva telefona Microsoft korisničke službe i podrške ili da biste kreirali poseban zahtev za uslugu, posetite sledeću Microsoft Veb lokaciju: Napomena U obrascu „Dostupno je preuzimanje hitne ispravke“ prikazani su jezici na kojima je dostupna hitna ispravka. Ako ne vidite svoj jezik, to je zato što hitna ispravka nije dostupna na tom jeziku.

Preduslovi

Da biste primenili ovu hitnu ispravku, računar mora da radi pod nekim od sledećih operativnih sistema Windows:
 • Windows Vista servisni paket 1 (SP1)
 • Windows Vista servisni paket 2 (SP2)
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 servisni paket 2 (SP2)
Za više informacija o nabavljanju Windows Vista servisnog paketa kliknite na sledeći broj članka da biste prikazali članak u Microsoft bazi znanja:
935791 Kako da nabavite najnoviji servisni paket za sistem Windows Vista
Za više informacija o nabavljanju Windows Server 2008 servisnog paketa kliknite na sledeći broj članka da biste prikazali članak u Microsoft bazi znanja:
968849 Kako da nabavite najnoviji servisni paket za sistem Windows Server 2008

Zahtev za ponovnim pokretanjem

Nakon primene ove hitne ispravke ne morate ponovo da pokrenete računar.

Informacije o zameni hitne ispravke

Ova hitna ispravka ne zamenjuje prethodno objavljenu hitnu ispravku.

Informacije o datoteci

Verzija ove hitne ispravke na engleskom jeziku (SAD) instalira datoteke koje imaju atribute koji su navedeni u sledećim tabelama. Datumi i vremena ovih datoteka navedeni su u UTC vremenu (Coordinated Universal Time). Datumi i vremena za ove datoteke na lokalnom računaru prikazuju se po lokalnom vremenu zajedno sa odstupanjem za trenutno letnje/zimsko računanje vremena (DST). Pored toga, datumi i vremena mogu se promeniti kada izvršite određene operacije na datotekama.

Napomene za informacije o datotekama operativnih sistema Windows Vista i Windows Server 2008
Važno Hitne ispravke za Windows Vista i Windows Server 2008 uključene su u iste pakete. Međutim, samo je stavka „Windows Vista“ navedena na stranici „Zahtev za hitnu ispravku“. Da biste zahtevali paket hitnih ispravki koji se odnosi na jedan ili oba operativna sistema, izaberite hitnu ispravku koja je navedena u okviru stavke „Windows Vista“ na stranici. Uvek u člancima pogledajte odeljak „Odnosi se na“ da biste utvrdili na koji se operativni sistem svaka hitna ispravka odnosi.
 • Datoteke koje se primenjuju na određeni proizvod, SR_Level (RTM, SPn) i granu usluge (LDR, GDR) možete identifikovati tako što ćete ispitati brojeve verzija datoteka prikazane u sledećoj tabeli.
  VerzijaProizvodSR_LevelGrana usluge
  6.0.600 0.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.600 1.22xxxWindows Vista i Windows Server 2008SP1LDR
  6.0.600 2.22xxxWindows Vista i Windows Server 2008SP2LDR
 • Servisni paket 1 je integrisan u izdatu verziju sistema Windows Server 2008. Stoga se datoteke RTM ključne tačke primenjuju samo na operativni sistem Windows Vista. Datoteke RTM ključne tačke imaju broj verzije 6.0.0000. xxxxxx.
 • MANIFEST datoteke (.manifest) i MUM datoteke (.mum) instalirane za svako okruženje posebno su navedene u odeljku „Dodatne informacije o datotekama za operativne sisteme Windows Server 2008 i Windows Vista“. MUM i MANIFEST datoteke, kao i povezane datoteke bezbednosnog kataloga (.cat), izuzetno su važne za održavanje stanja ažurirane komponente. Datoteke bezbednosnog kataloga za koje nisu navedeni atributi potpisuju se Microsoft digitalnim potpisom.
Za sve podržane verzije operativnih sistema Windows Server 2008 i Windows Vista zasnovane na x86 procesorima

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cimwin32.dll6.0.6001.225641,374,72016-Nov-200914:08x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cimwin32.dll6.0.6002.222681,373,69616-Nov-200913:58x86
Za sve podržane verzije operativnih sistema Windows Server 2008 i Windows Vista zasnovane na x64 procesorima

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cimwin32.dll6.0.6001.225642,104,83216-Nov-200914:45x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cimwin32.dll6.0.6002.222682,104,83216-Nov-200913:57x64
Za sve podržane verzije operativnog sistema Windows Server 2008 zasnovane na IA-64 procesorima

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cimwin32.dll6.0.6001.225644,315,64816-Nov-200916:29IA-64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cimwin32.dll6.0.6002.222684,315,64816-Nov-200913:50IA-64
ZAOBILAŽENJE
Da biste rešili ovaj problem, koristite sledeću komandu da biste podesili podrazumevani mrežni prolaz u interfejsu:
Netsh int ipv4 set address <Ime interfejsa> source=dhcp
STATUS
Korporacija Microsoft je potvrdila da je ovo problem kod Microsoft proizvoda navedenih u odeljku „Odnosi se na“.
DODATNE INFORMACIJE
Više informacija o „Netsh“ komandama za Internet Protocol verzija 4 (IPv4) interfejsa potražite na sledećoj Microsoft Veb lokaciji: http://technet.microsoft.com/sr-latn-cs/library/cc731521(en-us,WS.10).aspx

Da biste dobili više informacija o terminologiji za softverske ispravke, kliknite na sledeći broj članka da biste prikazali članak u Microsoft bazi znanja:
824684 Opis standardne terminologije koja se koristi za opisivanje Microsoft softverskih ispravki

Dodatne informacije o datotekama

Dodatne informacije o datotekama za operativne sisteme Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatne datoteke za sve podržane verzije operativnih sistema Windows Vista i Windows Server 2008 zasnovane na x86 arhitekturi

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Package_for_kb973243_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,36717-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,69317-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,71317-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,42117-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,69017-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,70117-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,42517-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,69417-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,71317-Nov-200909:30Not Applicable
X86_microsoft-windows-w..ovider-cimwin32-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22564_none_cff7b7341f5a6ced.manifestNot Applicable14,34616-Nov-200917:34Not Applicable
X86_microsoft-windows-w..ovider-cimwin32-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22268_none_d1e22a441c7d276d.manifestNot Applicable14,34616-Nov-200916:00Not Applicable
Dodatne datoteke za sve podržane verzije operativnih sistema Windows Vista i Windows Server 2008 zasnovane na x64 arhitekturi

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amd64_microsoft-windows-w..ovider-cimwin32-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22564_none_2c1652b7d7b7de23.manifestNot Applicable14,67916-Nov-200918:59Not Applicable
Amd64_microsoft-windows-w..ovider-cimwin32-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22268_none_2e00c5c7d4da98a3.manifestNot Applicable14,67916-Nov-200918:41Not Applicable
Package_for_kb973243_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,37517-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,70517-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,72317-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,42917-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,70217-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,71117-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,43317-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,70617-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,72317-Nov-200909:30Not Applicable
Dodatne datoteke za sve podržane verzije sistema Windows Server 2008 zasnovane na IA-64 arhitekturi

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ia64_microsoft-windows-w..ovider-cimwin32-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22564_none_cff95b2a1f5875e9.manifestNot Applicable14,64817-Nov-200902:12Not Applicable
Ia64_microsoft-windows-w..ovider-cimwin32-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22268_none_d1e3ce3a1c7b3069.manifestNot Applicable14,64816-Nov-200915:17Not Applicable
Package_for_kb973243_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,42517-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,52917-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,70617-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,42917-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,53317-Nov-200909:30Not Applicable
Package_for_kb973243_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNot Applicable1,71717-Nov-200909:30Not Applicable
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.
Svojstva

ID članka: 973243 - Poslednji pregled: 02/02/2011 13:20:00 - Verzija: 1.0

Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic Beta, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Small Business Server 2008 Premium, Windows Small Business Server 2008 Standard

 • kbqfe kbhotfixserver kbsurveynew kbautohotfix kbexpertiseinter kbbug kbfix KB973243
Povratne informacije