Trenutno ste van mreže; čekamo da se ponovo povežete na internet

Uvoz prikaza strukture programa Project

Podrška za Office 2003 je ukinuta

Microsoft je 8. aprila 2014. godine ukinuo podršku za Office 2003. Ova promena je uticala na ispravke softvera i bezbednosne opcije. Saznajte kako ovo utiče na vas i kako da ostanete zaštićeni.

REZIME
Kada uvozite datoteke iz drugih aplikacija u Microsoft Project, možete uključiti informacije koje će programu Microsoft Project omogućiti da generiše prikaz strukture projekta za uvezenu datoteku.
DODATNE INFORMACIJE
Polje „Broj prikaza strukture“ nije moguće direktno uvesti iz datoteke sačuvane u formatu koji se razlikuje od standardnog formata programa Microsoft Project. Međutim, moguće je uvesti drugo polje koje će ispravno generisati isti prikaz strukture.

Microsoft Project koristi polje zadatka pod imenom „Nivo prikaza strukture“, zajedno sa redosledom kojim su zadaci uvezeni, da bi odredio mesto zadataka u prikazu strukture projekta. Zadaci kod kojih polje „Nivo prikaza strukture“ ima vrednost 1 predstavljaju najviši nivo u prikazu strukture projekta. Zadaci kod kojih polje „Nivo prikaza strukture“ ima vrednost 2 podređeni su zadacima nivoa 1, zadaci nivoa 3 podređeni su zadacima nivoa 2 i tako dalje. Na primer:

Datoteka sa vrednostima razdvojenim zarezima (CSV) sadrži sledeći tekst:
  1,Rezimirani zadatak 1  2,Zadatak A  2,Zadatak B  2,Rezimirani zadatak 2  3,Zadatak C  3,Zadatak D  1,Rezimirani zadatak 3  2,Zadatak E  2,Zadatak F				
Ako se ova datoteka uveze u Microsoft Project pomoću tabele zadataka sa poljima „Nivo prikaza strukture“ i „Ime“ kao prva dva polja, zadaci će biti uvezeni sa sledećim prikazom strukture:
   Nivo   prikaza strukture   Ime   --------------------------     1    1 Rezimirani zadatak 1     2     1.1 Zadatak A     2     1.2 Zadatak B     2     1.3 Rezimirani zadatak 2     3       1.3.1 Zadatak C     3       1.3.2 Zadatak D     1    2 Rezimirani zadatak 3     2     2.1 Zadatak E     2     2.2 Zadatak F				
NAPOMENA: broj prikaza strukture i uvlačenje imena prikazani su da bi jasno ilustrovali strukturu.
prj2000 1.10 3.00a PRJ PRJ2002 PRJ2003 PRJ2007
Svojstva

ID članka: 97831 - Poslednji pregled: 09/18/2011 00:41:00 - Verzija: 4.0

Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office Project Standard 2007, Microsoft Office Project Professional 2003, Microsoft Office Project Standard 2003, Microsoft Project 2002 Professional Edition, Microsoft Project 2000 Standard Edition, Microsoft Project 98 Standard Edition, Microsoft Project 4.1 Standard Edition, Microsoft Project 1.0 Standard Edition, Microsoft Project 3.0 Standard Edition, Microsoft Project 4.0 Standard Edition, Microsoft Project 3.0 for Macintosh, Microsoft Project 4.0 for Macintosh, Microsoft Project Standard 2010, Microsoft Project Professional 2010

 • kbinfo kbusage KB97831
Povratne informacije