Trenutno ste van mreže; čekamo da se ponovo povežete na internet

Opis zbirne ispravke 2 za Exchange server 2010: 18.02.2010.

REZIME
Microsoft je objavio zbirnu ispravku 2 za Microsoft Exchange Server 2010. Zbirna ispravka je objavljena 18.02.2010. Ovaj članak sadrži sledeće informacije o zbirnoj ispravci:
  • Problemi koje rešava zbirna ispravka
  • Nabavljanje zbirne ispravke
  • Preduslovi za instalaciju zbirne ispravke
UVOD

Problemi koje rešava zbirna ispravka


Zbirna ispravka 2 za Exchange Server 2010 rešava probleme opisane u sledećim člancima Microsoft baze znanja (KB):
977633 Određeni IMAP4 klijenti nezavisnih proizvođača ne mogu da se povežu sa poštanskim sandučićima sistema Exchange Server 2003 pomoću CAS servera sa sistemom Exchange Server 2010
979431 Dolazi od pada usluge POP3 kada se korisnik poveže sa poštanskim sandučetom koje je premešteno sa servera koji koristi Exchange Server 2003 na server koji koristi Exchange Server 2010 putem POP3 protokola
979480 Korisnici ne mogu da primaju nove poruke ako pristupe poštanskim sandučićima koji su premešteni na drugi Exchange Server 2010 sa zbirnom ispravkom 1 korišćenjem IMAP4 klijenata
979563 Obaveštenja o premeštanju za Exchange Server 2010 ne funkcionišu
979566 Greška 0x85010014 se generiše kada korisnici povezanih poštanskih sandučića pokušaju da sinhronizuju svoje poštanske sandučiće pomoću mobilnih uređaja u slučaju korišćenja CAS-CAS proxy servera u sistemu Exchange Server 2010
980261 Ova ispravka uvodi podršku za krpljenje stranice sistema Exchange Server 2010 kada se generiše greška U/I diska „-1022“
980262 Na računaru koji koristi Exchange Server 2010 evidentira se ID događaja 2156
DODATNE INFORMACIJE

Informacije o zbirnoj ispravci


Da biste preuzeli i instalirali zbirnu ispravku 2 za Exchange Server 2010, posetite sledeću Microsoft Veb lokaciju:
Napomena Lokacija Microsoft Update ne može da otkrije zbirne ispravke na serverima poštanskih sandučića sa sistemom Exchange Server 2010 koji su deo grupe kojoj je dostupna baza podataka (DAG).

Zbirnu ispravku 2 za Exchange Server 2010 možete da primenite na više računara koji koriste Exchange Server 2010. Takođe, zbirnu ispravku 2 za Exchange Server 2010 možete da primenite na servere poštanskih sandučića koji su deo grupe kojoj je dostupna baza podataka (DAG).

Sledeće datoteke su dostupne za preuzimanje sa lokacije Microsoft Download Center:


PreuzimanjeOdmah preuzmite paket Exchange2010-KB979611-EN-x64.

Važne informacije za korisnike koji instaliraju zbirnu ispravku na računarima koji nisu povezani sa Internetom

Kada instalirate zbirnu ispravku na računarima koji nisu povezani sa Internetom, instalacija će možda dugo trajati. Pored toga, možda ćete dobiti sledeću poruku:
„Kreiranje izvornih slika za .Net sklopove.“
Ovakvo ponašanje izazvano je zahtevima mreže koja se povezuje sa Veb lokacijom http://crl.microsoft.com/pki/crl/products/CodeSigPCA.crl. Zahtevi mreže traže liste opozvanih certifikata za svaki sklop koji generisanje izvornih slika (NGen) prevodi u izvorni kôd. Međutim, Exchange Server nije povezan sa Internetom. Zato svaki zahtev mora da sačeka da istekne vremensko ograničenje pre nego što nastavi. Da biste rešili ovaj problem, isključite bezbednosnu opciju „Proveri da li ima opoziva certifikata izdavača“ na serveru koji je nadograđen. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. U programu Internet Explorer izaberite stavku Alatke, stavku Internet opcije, a zatim izaberite karticu Više opcija.
  2. U odeljku Bezbednost opozovite izbor u polju za potvrdu Proveri da li ima opoziva certifikata izdavača.
  3. Kliknite na dugme U redu da biste zatvorili dijalog Internet opcije.

Preporučujemo da opozovete izbor ove bezbednosne opcije u programu Internet Explorer ako se računar nalazio u dobro kontrolisanom okruženju. Kada se instalacija dovrši, ponovo potvrdite izbor u polju za potvrdu „Proveri da li ima opoziva certifikata izdavača“.

Važne informacije o prilagođavanju Outlook Web App aplikacije za Outlook Web App korisnike


Kada primenite paket zbirnih ispravki, proces ažuriranja zamenjuje Microsoft Outlook Web App (OWA) datoteke ako je potrebno. Ako promenite Logon.aspx datoteku ili druge OWA datoteke, prilagođavanja se zamenjuju. Zatim se OWA ispravno ažurira. Nakon što primenite paket zbirnih ispravki, morate ponovo da kreirate prilagođavanje usluge OWA u Logon.aspx datoteci. Preporučujemo da napravite rezervnu kopiju prilagođenih QWA datoteka pre nego što primenite zbirnu ispravku. Više informacija o prilagođavanju usluge OWA potražite na sledećoj Microsoft Veb lokaciji:

Ako koristite vodič primene proxy servera za server „Klijentski pristup“ i ako ste primenili server „Klijentski pristup“ na korišćenje proxy servera „Klijentski pristup“ (CAS-CAS), morate da primenite zbirnu ispravku na servere „Klijentski pristup“ za direktnu komunikaciju sa Internetom.

Napomena Uverite se da ste primenili zbirnu ispravku na servere „Klijentski pristup“ za direktnu komunikaciju sa Internetom pre nego što primenite zbirnu ispravku na servere „Klijentski pristup“ koji nemaju direktnu komunikaciju sa Internetom.

Kod drugih konfiguracija sistema Exchange Server 2010, nije važan redosled kojim primenjujete zbirnu ispravku na servere. Više informacija o korišćenju CAS-CAS proxy servera potražite na sledećoj Microsoft Veb lokaciji:

Preduslovi


Sledeća lista sadrži preduslove za zbirnu ispravku 2 za Exchange Server 2010:
  • Instaliran Exchange Server 2010 na računaru pre nego što primenite ovu zbirnu ispravku.
  • Uklanjanje svih prelaznih ispravki za Exchange Server 2010 pre nego što primenite ovu zbirnu ispravku.

Zahtev za ponovnim pokretanjem


Zahtevane usluge se automatski zaustavljaju, a zatim ponovo pokreću kada primenite ovu zbirnu ispravku.

Informacije o uklanjanju

Da biste uklonili zbirnu ispravku 2 za Exchange Server 2010, izaberite stavku Dodaj ili ukloni programe na kontrolnoj tabli. Zatim uklonite zbirnu ispravku.
REFERENCE
Za više informacija o terminologiji koju Microsoft koristi za opisivanje softverskih ispravki kliknite na sledeći broj članka da biste videli članak u Microsoft bazi znanja:
824684 Opis standardne terminologije korišćene za opis Microsoft softverskih ispravki
zbirna ispravka 2, zbirna ispravka, Exchange
Svojstva

ID članka: 979611 - Poslednji pregled: 10/09/2011 16:35:00 - Verzija: 2.0

Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2010 Standard

  • atdownload kbfix kbqfe kbexpertiseinter kbsurveynew KB979611
Povratne informacije