Publikacija se neispravno štampa u programu Publisher 2010

SIMPTOMI
Razmotrite sledeći slučaj. U programu Microsoft Publisher 2010 izaberete veličinu lista koja je veća od maksimalne veličine lista koju podržava štampač. Na primer, maksimalna veličina lista je A4, a vi izaberete veličinu lista A3. Odštampate publikaciju. U ovom slučaju, publikacija se ne štampa u veličini lista A3. Međutim, u pregledu pre štampanja publikacija je ispravno prikazana.
UZROK
Publisher 2010 kreira pregled pre štampanja na osnovu informacija koje obezbeđuje upravljački program štampača. Međutim, postoje tri stvari koje upravljački program štampača može neispravno prijaviti: listu podržanih veličina lista, mogućnosti obostranog štampanja i mogućnosti štampanja u boji. Na primer, upravljački program štampača može da ispolji sledeće ponašanje:
  • Upravljački program štampača vam omogućava da izaberete veličinu lista koju štampač ne podražava.
  • Upravljački program štampača neispravno prijavljuje da štampač ima mogućnost obostranog štampanja.
  • Upravljački program štampača neispravno prijavljuje da štampač ima mogućnost štampanja u boji.
ZAOBILAŽENJE
Da biste rešili ovaj problem, morate utvrditi da li štampač podržava posebne potrebe dokumenta, kao što su štampanje u većoj veličini lista, obostrano štampanje i štampanje u boji.

Napomena Neki upravljački programi štampača imaju opciju da prilagode sadržaj veličini lista. Da biste u programu Publisher 2010 omogućili ovu postavku, sledite ove korake:
  1. Izaberite karticu Datoteka, a zatim izaberite stavku Štampanje.
  2. U odeljku Štampač izaberite stavku Svojstva štampača.
  3. Izaberite karticu Efekti.
  4. U odeljku Opcije menjanja veličine kliknite da biste izabrali opciju Odštampaj dokument na, a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu Podesi razmeru da bi se uklopilo.
  5. Kliknite na dugme U redu.
Svojstva

ID članka: 979639 - Poslednji pregled: 09/12/2011 13:06:00 - Verzija: 2.0

Microsoft Publisher 2010

  • kbtshoot kbexpertisebeginner kbsurveynew kbprb KB979639
Povratne informacije