Ako imate povezane beleške, možete OneNote se OneNote na jednu stranu ekrana računara, tako da možete da gledate veb lokacije i aplikacije na drugoj strani. Tako je lakše hvatati beleške, a imate i dodatnu pogodnost jer će se beleške automatski povezivati sa sadržajem koji proučavate.

Povezane beleške možete da koristite uz Internet Explorer, Word, PowerPoint, pa čak i druge OneNote stranice.

 1. Otvorite program iz kojeg želite da hvatate beleške:

  U programu Internet Explorer:

  • Uverite se da je komandna traka vidljiva. Ako nije, kliknite desnim tasterom miša na naslovnu traku, a zatim odaberite stavku Komandna traka.

  • Na traci sa menijima koja se pojavljuje, odaberite ikonu OneNote povezane beleške. Ako ne vidite ovu komandu, kliknite na mali simbol » na krajnjoj desnoj strani komandne trake da biste prikazali skrivene komande.

  U programu Word, PowerPoint ili OneNote:

  • Odaberite stavke Redigovanje > Povezane beleške.

 2. U dijalogu Izbor lokacije izaberite lokaciju za novu stranicu sa beleškama i kliknite na dugme U redu.

  Ako odaberete odeljak, nova stranica će se kreirati u odeljku. Ako odaberete postojeću stranicu, povezane beleške će biti dodate na tu stranicu.

 3. Sa desne strane prozora programa OneNote pomerite kursor na mesto gde želite da počnete da pravite povezane beleške.

Hvatajte beleške onako kako to inače radite. Tokom sesije pravljenja povezanih beleški, OneNote skladišti sličicu stranice, izvod teksta i vezu ka dokumentima i veb stranici koju ste koristili za pretragu, tako da se vraćate na izvorni sadržaj.

Napomena: U bilo kom trenutku možete prestati da hvatate povezane beleške. U gornjem desnom uglu usidrenog prozora programa OneNote kliknite na ikonu sa alkom, a zatim odaberite stavku Zaustavi pravljenje povezanih beležaka.

Kada pomerate pokazivač miša preko pojedinačnih beležaka, videćete detalje povezane datoteke. Kliknite na sličicu da biste otvorili povezanu datotetku.

Da biste videli listu svih dokumenata koji su povezani sa trenutne stranice ili da biste uklonili veze koje ne želite ili vam nisu potrebne, kliknite na ikonu sa alkom u gornjem uglu stranice.

U ovom članku

O povezanim beleškama

Ako pravite povezane beleške u programu Microsoft® OneNote® 2010 olakšava istraživanje na računaru tako što vam dozvoljava da beleške pravite u OneNote prozoru na radnoj površini dok radite u drugim programima ili u veb pregledaču.

Beleške snimljene u ovom režimu automatski se povezuju sa OneNote sadržajem koji gledate u programu Internet Explorer, u Word dokumentima, PowerPoint prezentacijama ili na drugoj OneNote stranici u bilo koju beležnicu.

Tokom sesije povezivanja beležaka OneNote skladišti sa svakim pasusom veze ka dokumentima ili veb stranicama koje ste koristili, tako da možete da kliknete na tu vezu i lako se kasnije ponovo vratite na taj sadržaj. OneNote skladišti i sličicu stranice i izvod teksta iz bilo koje Word 2010 ili PowerPoint 2010 datoteke koju ste pregledali, tako da možete lako da pronađete i ponovo prepoznate ispravnu stranicu ili slajd.

Korišćenje ove funkcije zahteva da se beležnica sačuva u OneNote 2010 formatu beležnice. Da biste proverili u kom formatu je beležnica sačuvana, uradite nešto od sledećeg:

 • Otvorite beležnicu koji želite da koristite za povezane beleške, a zatim pogledajte naslovnu traku prozora aplikacije OneNote 2010. Ako pored imena beležnice stoje poruke [Režim kompatibilnosti], trenutna beležnica se čuva u starijem OneNote 2007 formatu i funkcija "Povezane beleške" neće biti dostupna.

 • Kliknite desnim tasterom miša na ikonu beležnice na traci za navigaciju, a zatim izaberite stavku Svojstva. U dijalogu Svojstva beležnice zaberite polje Podrazumevani format da biste videli u kakvom je formatu beležnica sačuvana. Ako je trenutni format OneNote 2010 formatbeležnice, možete da koristite funkciju "Povezane beleške" u ovoj beležnici.

Pokretanje sesije povezanih beležaka

Možete početi da uzimate povezane beleške o veb stranici, Word dokumentu, PowerPoint prezentaciji ili OneNote stranici koju pregledate tako što ćete uraditi sledeće:

 1. Na traci u programu Word, PowerPoint ili OneNote izaberite karticu Redigovanje.

 2. U grupi Beleške kliknite na dugme Povezane beleške.

 3. U dijalogu OneNote lokaciju, prešli na beležnicu, odeljak i stranicu na kojoj želite da pravite beleške o dokumentu ili stranici koju gledate, a zatim kliknite na dugme U redu.

 4. Beleške kao i obično. Druge stranice OneNote otvoriti u glavnom prozoru programa, otvoriti Internet Explorer ili otvoriti druge Word ili PowerPoint dokumente. OneNote se automatski povezuje sa ono što ste gledali, tako da kasnije možete lako ponovo da ukažete na izvorni materijal.

Napomena: Drugi način za uzimanje povezanih beležaka jeste da na kartici Prikaz u programu OneNote 2010 kliknete na dugme Udućuj na radnu površinu. Trenutna stranica OneNote biće ukočena na ikonu stranice na radnoj Windows, gde će ostati vidljiva dok koristite druge programe. Beleške koje uzmete u OneNote prozoru biće povezane sa njihovim kontekstom.

Završavanje sesije povezanih beležaka

Povezane beleške možete da završite tako što ćete uraditi nešto od sledećeg:

 • Kliknite na dugme Priručna traka na radnoj površini da biste izdužili prozor i isključili režim povezanih beležaka (ili jednostavno pritisnite kombinaciju tastera CTRL+ALT+D).

 • Kliknite na dugme Normalan prikaz na kartici Prikaz.

Prikazivanje ili uklanjanje veza sa natpom

Dok se nalazite u režimu povezanih beležaka, u gornjem levom uglu stranice sa uklonjenim beleškama prikazuje se dugme sa ikonom sa lancem. Dok ste u sesiji povezanih beleški, možete da postavite pokazivač miša iznad pojedinačnih beležaka na stranici da biste videli koje su beleške povezane sa nečim drugim.

Ako postavite pokazivač miša iznad bilo koje ikone aplikacije koja može da se pojavi na stranici, prikazaće se sličice svih Word dokumenata, PowerPoint prezentacija, OneNote stranica sa napomenama ili internet Explorer veb stranica sa koje su povezane beleške. Možete da kliknete na bilo koju od ovih sličica da biste otvorili povezane datoteke.

Da biste videli listu svih dokumenata koji su povezani sa trenutne stranice ili da biste uklonili veze koje ne želite ili vam nisu potrebne, kliknite na ikonu sa alkom u gornjem uglu stranice.

Onemogućavanje povezanih beležaka

Režim povezanih beležaka automatski je omogućen svaki put kada beleške zapisujete u OneNote beleškama. Ako biste radije da isključite ovu funkciju, pratite ove korake:

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Opcije.

 2. Na levoj strani dijaloga OneNote opcije izaberite kategoriju Više opcija.

 3. Na desnoj strani, u okviru Povezane beleškeopozovite izbor u polju za potvrdu Dozvoli kreiranje novih povezanih beležaka.

Savet: Ako želite da obrrišete sve povezane beleške koje su već povezane sa veb stranicama i dokumentima, kliknite na dugme Ukloni veze iz povezanih beležaka u dijalogu OneNote opcijama.

Poništite omogućavanje povezanih beležaka

Ako ste prethodno isključili automatski režim povezanih napomena u uduženom prozoru, možete ponovo da ga omogućite tako što ćete pratiti ove korake:

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Opcije.

 2. Na levoj strani dijaloga OneNote opcije izaberite kategoriju Više opcija.

 3. Na desnoj strani, u okviru Stavke Povezane beleškepotvrdite izbor u polju za potvrdu Dozvoli kreiranje novih povezanih beležaka.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Microsoft insajdere

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom prevoda?

Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Imate li dodatne povratne informacije? (Opcionalno)

Hvala vam na povratnim informacijama!

×