Office programe možete da koristite da biste sačuvali datoteke kao PDF datoteke ili ih konvertovali u PDF datoteke kako biste mogli da ih delite ili štampate pomoću komercijalnih štampača. Neće vam biti potreban drugi softver niti programski dodaci.

Koristite PDF format kada želite datoteku koja:

 • ima isti izgled na većini računara.

 • ima manju veličinu.

 • je usaglašena sa industrijskim formatom.

Primeri obuhvataju biografije, pravne dokumente, bi trebalo da budu pročitane (a ne i uređene) i odštampane, kao i datoteke namenjene profesionalnom štampanju.

Važno: Mnogi programi, uključujući Microsoft Word, imaju mogućnost da otvaraju i uređuju PDF datoteke. Jednostavno deljenje nečega kao PDF-a nije dovoljno da garantuje da primalac ne može da uređuje datoteku.

Da biste izvezli ili sačuvali kao PDF, u Office datoteci, u meniju Datoteka izaberite stavku Izvezi ili Sačuvaj kao. Da biste videli postepena uputstva, izaberite Office program sa padajuće liste.

 1. Otvorite tabelu ili izveštaj koji želite da objavite kao PDF.

 2. Na kartici Spoljni podaci, u grupi Izvoz kliknite na dugme PDF ili XPS

  Slika dugmeta „PDF ili XPS“

 3. U polju Ime datoteke otkucajte ili izaberite ime za dokument.

 4. Sa liste Sačuvaj kao tip izaberite stavku PDF (*.pdf).

  • Ako je potreban visok kvalitet štampanja dokumenta, izaberite stavku Standardno (objavljivanje na mreži i štampanje).

  • Ako je veličina datoteke važnija od kvaliteta štampanja, izaberite opciju Minimalna veličina (objavljivanje na mreži).

 5. Kliknite na dugme Opcije da biste zadali stranu koja će biti odštampana, odabrali da li treba štampati naznake i izabrali izlazne opcije. Kliknite na dugme U redu.

 6. Kliknite na dugme Objavi.

Ove informacije se odnose i na Microsoft Excel Starter 2010.

Napomena: Ne možete sačuvati listove prikaza Power View kao PDF datoteke.

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. Kliknite na dugme Sačuvaj kao.
  Da biste videli dijalog Čuvanje kao u Excel 2013 ili Excel 2016, morate da odaberete lokaciju i fasciklu.

 3. U polje Ime datoteke unesite ime za datoteku ako ga već niste uneli.

 4. Sa liste Sačuvaj kao tip izaberite stavku PDF (*.pdf).

  • Ako želite da se datoteka otvori u izabranom formatu nakon čuvanja, potvrdite izbor u polju za potvrdu „Otvori datoteku nakon objavljivanja“.

  • Ako je potreban visok kvalitet štampanja dokumenta, izaberite stavku Standardno (objavljivanje na mreži i štampanje).

  • Ako je veličina datoteke važnija od kvaliteta štampanja, izaberite opciju Minimalna veličina (objavljivanje na mreži).

 5. Kliknite na dugme Opcije da biste zadali stranu koja će biti odštampana, odabrali da li treba štampati naznake i izabrali izlazne opcije. Za više informacija o dijalogu „Opcije“ u programu Excel pogledajte članakViše oPDF opcijama. Kad završite, kliknite na dugme U redu.

 6. Kliknite na dugme Sačuvaj.

OneNote 2013 i OneNote 2016

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. Kliknite na dugme Izvezi.

 3. U okviru Izvoz trenutnog izaberite deo beležnice koji želite da sačuvate kao PDF.

 4. U okviru Izbor formata izaberite stavku PDF (*.pdf) i kliknite na dugme Izvezi.

 5. U dijalogu Sačuvaj kao, u polje Ime datoteke unesite ime za beležnicu.

 6. Kliknite na dugme Sačuvaj.

OneNote 2010

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. Kliknite na dugme Sačuvaj kao i izaberite opciju koja predstavlja deo beležnice koji želite da sačuvate kao PDF.

 3. U okviru Sačuvaj odeljak kao izaberite stavku PDF (*.pdf), a zatim izaberite stavku Sačuvaj kao.

 4. U polje Ime datoteke unesite ime za beležnicu.

 5. Kliknite na dugme Sačuvaj.

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. Kliknite na dugme Sačuvaj kao.
  Da biste videli dijalog Čuvanje kao u PowerPoint 2013 i PowerPoint 2016, morate da odaberete lokaciju i fasciklu.

 3. U polje Ime datoteke unesite ime za datoteku ako ga već niste uneli.

 4. Sa liste Sačuvaj kao tip izaberite stavku PDF (*.pdf).

  • Ako želite da se datoteka otvori u izabranom formatu nakon čuvanja, potvrdite izbor u polju za potvrdu Otvori datoteku nakon objavljivanja.

  • Ako je potreban visok kvalitet štampanja dokumenta, izaberite stavku Standardno (objavljivanje na mreži i štampanje).

  • Ako je veličina datoteke važnija od kvaliteta štampanja, izaberite opciju Minimalna veličina (objavljivanje na mreži).

 5. Kliknite na dugme Opcije da biste zadali stranu koja će biti odštampana, odabrali da li treba štampati naznake i izabrali izlazne opcije. Kad završite, kliknite na dugme U redu.

 6. Kliknite na dugme Sačuvaj.

 1. Na kartici Datoteka odaberite stavku Sačuvaj kao.
  Da biste videli dijalog Čuvanje kao u Project 2013 ili Project 2016, morate da odaberete lokaciju i fasciklu.

 2. U polje Ime datoteke unesite ime za datoteku ako ga već niste uneli.

 3. Na listi Sačuvaj kao tip izaberite stavku PDF datoteke (*.pdf) ili XPS datoteke (*.xps), a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

 4. U dijalogu Opcije izvoza dokumenta izaberite stavku Opseg za objavljivanje da biste izabrali stavke Uključi informacije koje se neće štampati ili ISO 19500-1 usaglašenost (samo PDF).

Saveti za oblikovanje

Project ne podržava funkciju PDF ili XPS oblikovanja, ali i dalje možete da koristite neke opcije štampanja da biste promenili izgled konačnog datuma.

Odaberite Datoteka > Štampanje, a zatim promenite neku od ovih opcija:

 • Datumi

 • Položaj

 • Veličina papira

 • Podešavanje stranice

U dijalogu Podešavanje stranice možete da promenite opcije na ovim karticama:

 • Margine

 • Legenda

 • Prikaz

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. Kliknite na dugme Sačuvaj kao.
  Da biste videli dijalog Čuvanje kao u Publisher 2013 ili Publisher 2016, morate da odaberete lokaciju i fasciklu.

 3. U polje Ime datoteke unesite ime za datoteku ako ga već niste uneli.

 4. Sa liste Sačuvaj kao tip izaberite stavku PDF (*.pdf).

 5. Ako želite da promenite način na koji je dokument optimizovan, izaberite stavku Promeni. (Izaberite stavku Opcije u programima Publisher 2013 ili Publisher 2016.)

  • Promenite rezoluciju slike i informacije koje se neće štampati.

  • Izaberite stavku Opcije štampanja da biste promenili opcije štampanja za dokument.

  • Kad završite, kliknite na dugme U redu.

 6. Ako želite da se datoteka otvori u izabranom formatu nakon čuvanja, potvrdite izbor u polju za potvrdu Otvori datoteku nakon objavljivanja.

 7. Kliknite na dugme Sačuvaj.

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. Kliknite na dugme Sačuvaj kao.
  Da biste videli dijalog Čuvanje kao u Visio 2013 ili Visio 2016, morate da odaberete lokaciju i fasciklu.

 3. U polje Ime datoteke unesite ime za datoteku ako ga već niste uneli.

 4. Sa liste Sačuvaj kao tip izaberite stavku PDF (*.pdf).

  • Ako želite da se datoteka otvori u izabranom formatu nakon čuvanja, potvrdite izbor u polju za potvrdu Automatski prikaži datoteku nakon čuvanja.

  • Ako je potreban visok kvalitet štampanja dokumenta, izaberite stavku Standardno (objavljivanje na mreži i štampanje).

  • Ako je veličina datoteke važnija od kvaliteta štampanja, izaberite opciju Minimalna veličina (objavljivanje na mreži).

 5. Kliknite na dugme Opcije da biste zadali stranu koja će biti odštampana, odabrali da li treba štampati naznake i izabrali izlazne opcije. Kliknite na dugme U redu.

 6. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Word 2013 i novije

 1. Odaberite stavke Datoteka > Izvoz > Napravi PDF/XPS.

  Dugme „Napravi PDF/XPS“ na kartici „Izvoz“ u programu Word 2016.
 2. Ako svojstva Word dokumenta sadrže informacije za koje ne želite da budu uključene u PDF, u prozoru Objavljivanje datoteke u PDF ili XPS formatu odaberite stavku Opcije. Zatim izaberite stavku Dokument i opozovite izbor u polju za potvrdu Svojstva dokumenta. Podesite sve željene opcije, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Obrišite svojstva dokumenta da biste izbegli deljenje tih informacija u PDF datoteci.

  Dodatne informacije o svojstvima dokumenta potražite u članku Prikaz ili promena svojstava Office 2016 datoteke.

 3. U prozoru Objavljivanje datoteke u PDF ili XPS formatu pređite tamo gde biste želeli da sačuvate datoteku. Izmenite i ime datoteke ako želite drugačije ime.

 4. Kliknite na dugme Objavi.

Dodatne informacije o PDF opcijama

 • Da biste samo neke stranice u dokumentu konvertovali u PDF datoteku, odaberite opciju u okviru Opseg stranica.

 • Da biste uključili praćenje promena u PDF dokumentu, u okviru Šta objaviti, izaberite stavku Dokument sa naznakama. U suprotnom, proverite da li je izabrana stavka Dokument.

 • Da biste napravili skup obeleživača u PDF datoteci, izaberite stavku Napravi obeleživače koristeći. Zatim odaberite stavku Naslovi odnosno, ako ste dodali obeleživače u dokument, izaberite stavku Word obeleživači.

 • Ako želite da uključite svojstva dokumenta u PDF, proverite da li je izabrana stavka Svojstva dokumenta.

 • Da bi softver za čitanje sa ekrana lakše čitao dokument, izaberite stavku Oznake strukture dokumenta za pristupačnost.

 • Usaglašeno sa standardom ISO 19005-1 (PDF/A) Ova opcija otprema PDF dokument kao verziju 1.7 PDF, koja predstavlja standard arhiviranja. PDF/A obezbeđuje da dokument izgleda isto kad se otvori na nekom drugom računaru u budućnosti.

 • Rasterski tekst kad fontovi možda nisu ugrađeni Ako nije moguće ugraditi fontove u dokument, PDF koristi rasterske slike teksta tako da PDF izgleda isto kao originalni dokument. Ako ova opcija nije izabrana i datoteka koristi font koji nije moguće ugraditi, PDF čitač može da koristi neki drugi zamenski font.

 • Šifrovanje dokumenta pomoću lozinke Izaberite ovu opciju da biste ograničili pristup tako da samo osobe koji imaju lozinku mogu da otvore PDF. Kad kliknete na dugme U redu, Word otvara polje Šifrovanje PDF dokumenta u kom možete da otkucate i potvrdite lozinku.

Otvaranje i kopiranje sadržaja iz PDF datoteke pomoću programa Word

Možete da kopirate sadržaj koji želite iz PDF datoteke tako što ćete je otvoriti u programu Word.

Izaberite stavke Datoteka > Otvori i pronađite PDF datoteku. Word otvara PDF sadržaj u novoj datoteci. Iz nje možete da kopirate sav željeni sadržaj, uključujući slike i dijagrame.

Word 2010

Ove informacije se odnose i na Microsoft Word Starter 2010.

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. Kliknite na dugme Sačuvaj kao.
  Da biste videli dijalog Čuvanje kao u Word 2013 i Word 2016, morate da odaberete lokaciju i fasciklu.

 3. U polje Ime datoteke unesite ime za datoteku ako ga već niste uneli.

 4. Sa liste Sačuvaj kao tip izaberite stavku PDF (*.pdf).

  • Ako želite da se datoteka otvori u izabranom formatu nakon čuvanja, potvrdite izbor u polju za potvrdu Otvori datoteku nakon objavljivanja.

  • Ako je potreban visok kvalitet štampanja dokumenta, izaberite stavku Standardno (objavljivanje na mreži i štampanje).

  • Ako je veličina datoteke važnija od kvaliteta štampanja, izaberite opciju Minimalna veličina (objavljivanje na mreži).

 5. Kliknite na dugme Opcije da biste zadali stranu koja će biti odštampana, odabrali da li treba štampati naznake i izabrali izlazne opcije. Kad završite, kliknite na dugme U redu.

 6. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Da biste sačuvali datoteku u PDF formatu u sistemu Office za Mac pratite ove lake korake:

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. Izaberite stavku Sačuvaj kao.

 3. Kliknite na Format datoteke pri dnu prozora

  Koristite alatku „Format datoteke“ u dijalogu „Sačuvaj kao“ u programu Word da biste izabrali druge formate za čuvanje, na primer PDF
 4. Izaberite PDF sa liste dostupnih formata datoteka

 5. Imenujte datoteku, ako to već niste uradili, a zatim izaberite stavku Izvezi

Možete da koristite Word, PowerPoint i OneNote za veb da biste konvertovati dokument u PDF datoteku.

 1. Izaberite stavke Datoteka > Odštampaj > Odštampaj (u PowerPoint izaberite jedan od tri formata).

 2. U padajućem meniju u okviru Štampačizaberite stavku Sačuvaj kao PDF, a zatim izaberite sačuvaj.

  Opcija čuvanja u PDF-u za štampanje.

 3. Zatim u meniju programa Explorer koji se otvori možete da imenite PDF datoteku i odaberete gde želite da je sačuvate, a zatim da izaberete stavku Sačuvaj.

Time će se generisati osnovna PDF datoteka koja čuva raspored i oblikovanje originalnog dokumenta.

Ako vam je potrebna veća kontrola nad opcijama za PDF datoteku, na primer nad dodavanjem obeleživača, koristite aplikaciju za računare da biste konvertovati dokument u PDF datoteku. Kliknite na dugme Otvori u aplikaciji za stone računare na traci sa alatkama PowerPoint i OneNote da biste počeli da koristite aplikaciju za računare, a zatim u programu Word izaberite padajući meni "Uređivanje", a zatim izaberite stavku Otvori u aplikaciji za računare .

Slika komande "Otvori u aplikaciji za stone računare"

Ako nemate aplikaciju za stone računare, možete odmah da isprobate ili kupite najnoviju verziju Kancelarija radnoj površini.

Imate predlog za ovu funkciju?

Glasajte za ideju ili podelite novu u našem polju za predlog na word.uservoice.com.

Portable Document Format (PDF)    čuva oblikovanje dokumenta i omogućava deljenje datoteka. Datoteka u PDF formatu zadržava odgovarajući oblik kada se prikazuje na mreži ili štampa. PDF format pogodan je i za dokumente koji će se umnožavati putem komercijalnih metoda štampanja. Mnoge agencije i organizacije prihvatile su PDF kao važeći format, a prikazivači su dostupni na većem izboru platformi nego prikazivači za XPS.

XML Paper Specification (XPS)    predstavlja elektronski format datoteke koji čuva oblikovanje dokumenta i omogućava deljenje datoteke. XPS format obezbeđuje da kada se datoteka prikazuje na mreži ili se štampa, zadržaće odgovarajući oblik i podaci u datoteci se ne mogu lako menjati.

Važno: Većina modernih veb pregledača može da otvori i prikaže PDF datoteku. Međutim, ako imate stariji operativni sistem, možda će vam biti potreban PDF čitač koji je instaliran na uređaju kao što je Acrobat Reader, koji je dostupan na sajtu Adobe Systems.

Takođe pogledajte

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Pridružite se razgovoru
Pitajte zajednicu
Pronalaženje podrške
Obratite nam se

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom prevoda?

Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Imate li dodatne povratne informacije? (Opcionalno)

Hvala vam na povratnim informacijama!

×