Celu radnu svesku, uključujući kartice za navigaciju na radnim listovima ili u delovima radne sveske, kao što su opseg ili grafikon, možete da sačuvate kao statičnu veb stranicu, tako da korisnici mogu da prikažu podatke programa Microsoft Office Excel na svetskoj komunikacionoj mreži. Na primer, ako imate koeficijente prodaje na Excel radnom listu, možete da ih sačuvate zajedno sa grafikonom za njihovo poređenje, a korisnici mogu da vide te informacije bez otvaranja programa Office Excel.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Saznajte više o čuvanju podataka programa Excel u obliku statične veb stranice

Kada podatke programa Excel sačuvate u obliku statične veb stranice, važno je da razumete funkciju automatskog ponovnog objavljivanja, gde se nalaze datoteke za podršku, kako se definišu hiperveze i razlike između ponovnog otvaranja sačuvane veb stranice naspram otvaranja originalne radne sveske.

Korišćenje funkcije automatskog ponovnog objavljivanja

Svaki put kada sačuvate radnu svesku, možete da je automatski ponovo objavite na vebu tako što ćete potvrditi izbor u polju za potvrdu Automatski ponovi objavljivanje pri svakom novom čuvanju ove radne sveske u dijalogu Objavljivanje u obliku veb stranice. (Na kartici Datoteka(Microsoft kancelarija dugme Slika dugmeta u programu Excel 2007), izaberite stavku Sačuvaj kao,izaberite format veb stranice (.htm, .html, .mht, .mhtml), a zatim kliknite na objavi .)

Međutim, nekad možda nećete hteti da automatski ponovo objavljujete stavke u radnoj svesci, na primer:

 • Kada unesete poverljive ili osetljive informacije koje ne bi trebalo da se čuvaju na javnoj lokaciji

 • Kada ste privremeno isključeni sa mreže ili Veb server lokacije

 • Kada čuvate radnu svesku koju je napravio neko ko nije pouzdani izvor (Radna sveska može da sadrži makroe koji prikupljaju informacije sa mrežne lokacije pomoću vaših akreditiva i potom ih čuvaju na javnoj lokaciji).

Ako je neophodno, funkciju Automatsko ponovno objavljivanje možete privremeno da onemogućite (za trenutnu sesiju otvaranja i zatvaranja) ili trajno onemogućite (svaki put kada otvarate, čuvate i zatvarate).

Osnovni podaci o veb datotekama za podršku i hipervezama

Veb stranice često sadrže slike i druge datoteke za podršku, kao i hiperveze ka drugim veb stranicama. Kada se datoteke za podršku ili stranice premeste, veb stranica koja upućuje na njih možda više neće ispravno raditi.

Datoteke za podršku

Kada sačuvate Excel radnu svesku ili radni list kao veb stranicu (.htm, .html), Excel pravi fasciklu za podršku pod imenom „imedatoteke_ datoteke“ u kojoj čuva sve datoteke za podršku stranice – kao što su znakovi za nabrajanje, teksture pozadine i grafike. Na primer, ako se datoteka zove „Stranica1.htm“ Excel pravi potfasciklu pod imenom „Datoteke_Stranice1“. Excel datotekama za podršku dodeljuje i imena kao što su „slika001.jpg“ i „slika002.gif“.

Ako veb stranicu premestite ili kopirate na drugu lokaciju, morate da premestite i fasciklu za podršku kako biste zadržali sve veze ka veb stranici. Kada je ponovo sačuvate na drugoj lokaciji, Excel vam automatski kopira fasciklu za podršku.

Na primer, pretpostavimo da imate veb stranicu: http://example.microsoft.com/Stranica1.htm. Ona sadrži znakove za nabrajanje koji su uskladišteni u fascikli za podršku: http://example.microsoft.com/Datoteke_Stranice1. Relativne putanje za datoteke znakova za nabrajanje jesu /Datoteke_Stranice1/slika001.gif i /Datoteke_Stranice1/slika002.gif. Ako premestite datoteku „Stranica1.htm“ na novu lokaciju, kao što je http://example.microsoft.com/, morate da premestite i fasciklu za podršku (Datoteke_Stranice1) na http://example.microsoft.com/.

Relativne i apsolutne hiperveze

Kada napravite veb stranice, Excel automatski upravlja povezanim datotekama i hipervezama kako bi se prikazivale slike i funkcionisale hiperveze kada se stranice postave na konačni Veb server.

Kada se sve datoteke – kao što su znakovi za nabrajanje, dugmad za navigaciju, teksture pozadine, grafike i veb stranice ka kojima napravite hiperveze – postave ili sačuvaju na istom veb serveru, Excel održava veze kao relativne veze.

Hiperveze ka veb sajtovima na drugim serverima – na primer, lista omiljenih mesta na vebu – održavaju se kao apsolutne veze – to jest, fiksne lokacije datoteka.

Kada sačuvate veb stranice na drugoj lokaciji, veze koje ne mogu da se konvertuju u relativne veze, ostaju kao apsolutne veze.

Kada izbrišete elemente koji su sačuvani kao relativne veze, Excel automatski briše odgovarajuće datoteke za podršku iz fascikle za podršku.

Imena specifična za jezik za datoteke za podršku veb stranice

Sufiks se pojavljuje na jeziku verzije sistema Microsoft Office koji se koristi za čuvanje datoteke kao veb stranice. Na primer, pretpostavimo da koristite verziju sistema Microsoft Office na holandskom jeziku da biste sačuvali datoteku pod imenom „Stranica1“ u obliku veb stranice. Podrazumevano ime fascikle za podršku bilo bi Stranica1_bestanden. Sledeći odeljak sadrži kompletnu listu jezika i podrazumevanih imena fascikli.

Jezici i podrazumevana imena fascikli

Jezik

Podrazumevano ime fascikle za podršku

arapski

.files

baskijski

_fitxategiak

brazilski

_arquivos

bugarski

.files

katalonski

_fitxers

kineski (pojednostavljeni)

.files

kineski (tradicionalni)

.files

hrvatski

_datoteke

češki

_soubory

danski

-filer

holandski

_bestanden

engleski

_files

estonski

_failid

finski

_tiedostot

francuski

_fichiers

nemački

-Dateien

grčki

.files

hebrejski

.files

hindi

.files

mađarski

_elemei

italijanski

-datoteka

japanski

.files

korejski

.files

letonski

_fails

litvanski

_bylos

norveški

-filer

poljski

_pliki

portugalski

_ficheiros

rumunski

.files

ruski

.files

srpski (ćirilica)

.files

srpski (latinica)

_fajlovi

slovački

.files

slovenački

_datoteke

španski

_archivos

švedski

-filer

tajski

.files

turski

_dosyalar

ukrajinski

.files

vijetnamski

.files

Napomena: Ako veb stranicu sačuvate sa kratkim imenom datoteke (najviše osam znakova, plus oznaka tipa datoteke od tri znaka) tako što ćete opozvati izbor u polju za potvrdu Koristi duga imena datoteka uvek kada je to moguće u dijalogu Veb opcije, ime fascikle za podršku jeste ime veb stranice bez reči „datoteke“.

Ponovno otvaranje sačuvane veb stranice u programu Excel

Kada Excel radnu svesku sačuvate kao veb stranicu, tako dobijenu veb stranicu možete da otvorite u programu Excel, da izvršite izmene i sačuvate datoteku. Međutim, u datoteci se zadržava manje funkcija programa Excel i možda nećete moći da ih izmenite kao što ste prvobitno mogli. Na primer, kada sačuvate grafikon kao veb stranicu, on postaje zasebna slika i više ga nije moguće menjati na stranici. Međutim, kada sačuvate celu radnu svesku koja sadrži grafikon, čuva se stvarni grafikon, a ne samo njegova slika i možete da ga izmenite kada ponovo otvorite datoteku.

Da biste dobili najbolje rezultate, Microsoft preporučuje da koristite originalnu radnu svesku (*.xlsx) kao „master“ kopiju koju ćete otvoriti, napraviti izmene u njoj, sačuvati je kao radnu svesku, a zatim je sačuvati kao veb stranicu.

Vrh stranice

Čuvanje podataka programa Excel u obliku statične veb stranice

 1. Na kartici Datoteka (dugme Microsoft kancelarija uSlika dugmeta u programu Excel 2007) izaberite stavku Sačuvaj kao.

  Prikazuje se dijalog Sačuvaj kao.

 2. U okviru sa listom uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste ih sačuvali u obliku veb stranice i napravili datoteke i fascikle za podršku, izaberite stavku Veb stranica (*.htm; *.html).

  • Da biste ih sačuvali u obliku veb stranice u jednoj datoteci sa datotekama za podršku ugrađenim na veb stranici, izaberite stavku Veb stranica u jednoj datoteci (*.mht; *.mhl)

 3. Ako ste već izabrali stavku koju želite da sačuvate, izaberite stavku Sačuvaj i gotovi ste. U suprotnom, nastavite da pratite sledeće korake.

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste sačuvali celu radnu svesku, uključujući kartice za kretanje po svakom radnom listu u celoj radnoj svesci, izaberite stavku Cela radna sveska.

  • Da biste sačuvali trenutnu selekciju na radnom listu, izaberite stavku Selekcija: List.

 5. Kliknite na dugme Objavi.

  Prikazuje se dijalog Objavljivanje u obliku veb stranice.

 6. U okviru stavke Stavka za objavljivanje, u polju Izbor izaberite nešto od sledećeg:

Stavka

Radnja

Cela radna sveska    

Izaberite stavku Cela radna sveska. Čuva se cela radna sveska, uključujući kartice koje korisnik može da koristi kako bi otišao na svaki radni list.

Ceo radni list    

Izaberite stavku Stavke na radnom listu „Imeradnoglista“, a zatim stavku Ceo sadržaj radnog lista „Imeradnoglista“.

Stavke    

Izaberite stavku Stavke na radnom listu „Imeradnoglista“, a zatim stavku koju želite da sačuvate, kao što je izveštaj izvedene tabele ili grafikon. Stavke ne obuhvataju opsege ćelija.

Opsezi ćelija    

Izaberite stavku Opseg ćelija, a zatim, ako polje za izbor ne sadrži opseg koji želite, kliknite na radni list (dijalog se skuplja u okvir za izbor), izaberite opseg ćelija iz Excel radne sveske, a zatim izaberite stavku Razvij dijalog Slika dugmeta.

Grafikoni    

Izaberite stavku Stavke na radnom listu „Imeradnoglista“, a zatim stavku Grafikon x.

Filtrirani opsezi    

Izaberite stavku Stavke na radnom listu „Imeradnoglista“, a zatim stavku Automatski filter za stavku koju želite da sačuvate.

Opsezi spoljnih podataka    

Izaberite stavku Stavke na radnom listu „Imeradnoglista“, a zatim stavku Upita za stavku koju želite da sačuvate.

Ponovno objavljivanje    

Da biste ponovo objavili radni list ili stavku koju ste već objavili, izaberite stavku Prethodno objavljene stavke, a zatim izaberite radni list ili stavku koju želite ponovo da objavite. Da biste sprečili da se stavka ponovo objavi, izaberite stavku i kliknite na dugme Ukloni. Da biste nastavili da objavljujete, kliknite na drugu stavku na listi.

 1. Da biste dodali naslov koji je centriran preko selekcije i u naslovnoj traci pregledača, izaberite stavku Promeni u okviru stavke Objavi kao. Otkucajte željeni naslov, a zatim kliknite na dugme U redu.

 2. Pored polja Ime datoteke kliknite na dugme Potraži i pronađite disk jedinicu, fasciklu, Veb fascikla, Veb server, HTTP sajt ili FTP lokaciju gde želite da sačuvate veb stranicu, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Možete da odaberete i postojeću veb stranicu kojoj ćete je dodati ili je zameniti njom ako imate dozvolu da menjate veb stranicu i imate pristup datoteci.

  Savet: Kada prvi put napravite veb stranicu, bilo bi dobro da je sačuvate na lokalnom čvrstom disku kako biste mogli da vršite sve neophodne promene ili ispravke pre nego što je objavite na javnoj ili deljenoj lokaciji.

 3. Da biste prikazali veb stranicu u pregledaču kada je sačuvate, potvrdite izbor u polju za potvrdu Otvori objavljenu veb stranicu u pregledaču.

  Napomena: Da biste pregledali stranicu bez čuvanja, možete da koristite komandu Pregled veb stranice, koju možete da dodate na priručnu traku.

 4. Ako planirate da kasnije vršite promene u radnoj svesci i želite da automatski objavljujete stavke svaki put kada se radna sveska sačuva, potvrdite izbor u polju za potvrdu Automatski ponovi objavljivanje pri svakom novom čuvanju ove radne sveske.

 5. Da biste promenili dodatne srodne opcije, uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste promenili opcije veb stranica, kliknite na strelicu pored stavke Alatke, a zatim izaberite stavku Veb opcije. Dodatne informacije potražite u članku Opcije veb stranica.

  • Da biste promenili opcije komprimovanja slika, kliknite na strelicu pored stavke Alatke, a zatim izaberite stavku Komprimovanje slika. Dodatne informacije potražite u članku Smanjivanje veličine datoteke slike.

 6. Kliknite na dugme Objavi.

 7. Ako je čuvate u obliku postojeće veb stranice, pojavljuje se poruka. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste kopirali preko postojeće stranice, kliknite na dugme Zameni datoteku.

  • Da biste podatke dodali na kraj veb stranice, izaberite stavku Dodaj u datoteku.

Vrh stranice

Omogućavanje ili onemogućavanje funkcije automatskog ponovnog objavljivanja

Ako ste omogućili funkciju Automatsko ponovno objavljivanje, pojavljuje se poruka svaki put kada sačuvate radnu svesku. Funkciju Automatsko ponovno objavljivanje možete da onemogućite privremeno ili trajno odnosno da je zadržite. Možete da kontrolišete i na koji se način poruka prikazuje.

Napomena: Znaćete da je za radnu svesku omogućena funkcija Automatsko ponovno objavljivanje ako vidite stavku Objavljivanje na stranici: imedatoteke na statusna traka kada sačuvate radnu svesku.

Privremeno onemogućavanje funkcije automatskog ponovnog objavljivanja

Kada se poruka pojavi, uradite nešto od sledećeg:

 1. Izaberite opciju Onemogući funkciju automatskog ponovnog objavljivanja dok je ova radna sveska otvorena.

 2. Kliknite na dugme U redu.

  Funkcija Automatsko ponovno objavljivanje nije dostupna samo za trenutnu sesiju radne sveske ili dok ne zatvorite radnu svesku. Kada sledeći put otvorite radnu svesku, omogućena je funkcija Automatsko ponovno objavljivanje.

Trajno onemogućavanje funkcije automatskog ponovnog objavljivanja

 1. Otvorite radnu svesku koja je postavljena tako da se automatski ponovo objavljuje.

 2. Na kartici Datoteka(Microsoft kancelarija dugme Slika dugmeta u programu Excel 2007) izaberite stavku Sačuvaj kao,izaberite format veb stranice (.htm, .html, .mht, .mhtml), a zatim kliknite na dugme Objavi.

 3. Na listi Izbor izaberite stavku Prethodno objavljene stavke.

 4. Izaberite stavku za koju želite da zaustavite automatsko ponovno objavljivanje i izaberite stavku Ukloni. Ponovite to za svaku stavku koju ne želite da ponovo objavljujete automatski.

 5. Kliknite na dugme Zatvori.

 6. Da biste sačuvali promenu u radnoj svesci, na kartici Datoteka (Microsoft kancelarija dugmeSlika dugmeta u programu Excel 2007) kliknite na dugme Sačuvaj.

Nastavak korišćenja funkcije automatskog ponovnog objavljivanja

Kada se poruka pojavi, uradite nešto od sledećeg:

 • Izaberite stavku Omogući funkciju automatskog ponovnog objavljivanja u poruci koja se prikazuje svaki put kada sačuvate radnu svesku.

Kontrola prikazivanja poruke o automatskom ponovnom objavljivanju

Ako ne želite da se pojavljuje poruka svaki put kada sačuvate radnu svesku, možete da potvrdite izbor u polju za potvrdu Ubuduće ne prikazuj ovu poruku. Međutim, imajte na umu da se ta postavka onda odnosi na sve Excel radne sveske koje su postavljenje na automatsko ponovno objavljivanje.

Vrh stranice

Greške i upozorenja automatskog ponovnog objavljivanja

Kada koristite funkciju automatskog ponovnog objavljivanja možete da dobijete sledeće poruke o grešci ili upozorenja.

UPOZORENJE: Spoljne reference konvertovane u vrednosti u datoteci <ime datoteke/putanja>

Radna sveska koju ponovo objavljujete sadrži reference na druge radne sveske, stranice ili dokumente, kao što je veza od radne sveske „Sveska1.xls“ koja preuzima vrednost u ćeliji A1 iz radne sveske „Sveska2.xls“. Pošto spoljne reference nisu podržane na tako nastaloj objavljenoj veb stranici, referenca se konvertuje u poslednju primljenu vrednost na veb stranici. Međutim, referenca u radnoj svesci ostaje neizmenjena.

UPOZORENJE: Skrivene formule više nisu zaštićene u datoteci <ime datoteke/putanja>

Skrivene formule postaju vidljive na objavljenim veb stranicama. Ako ne želite da se skrivene formule prikažu na veb stranici, uklonite ih pre čuvanja i objavljivanja.

UPOZORENJE: Opcija „Preciznost kao što je prikazano“ nije dostupna u datoteci <ime datoteke/putanja>

Ova radna sveska koristi opciju Preciznost kao što je prikazano, koja je dostupna u okviru odeljka Opcije izračunavanja u kategoriji Formule, u dijalogu Opcije programa Excel (Na kartici Datoteka (Microsoft kancelarijaDugme Slika dugmeta u programu Excel 2007) izaberite stavku Excel Opcije). To znači da vrednosti uskladištene u ćelijama više nisu precizne do 15 cifara, ali precizne su do vrednosti prikazane u ćeliji. Pošto opcija Preciznost kao što je prikazano nije podržana na veb stranicama, na rezultate formula ili vrednosti koje unesete odnosno promenite na veb stranici objavljenoj iz ove radne sveske više nije primenjena opcija Preciznost kao što je prikazano .

UPOZORENJE: Datumski sistem „1904“ konvertovan je u datumski sistem „1900“ u datoteci <ime datoteke/putanja>

Ova radna sveska koristi datumski sistem 1904, opciju dostupnu u okviru odeljka Prilikom izračunavanja ove radne sveske u dijalogu Više opcija u dijalogu Excel Opcije (na kartici Datoteka( Microsoft kancelarija Dugme Slika dugmeta u programu Excel 2007) izaberite stavku Excel Opcije). Ova opcija obično koristi kompatibilnost sa Macintosh macintosh programom i menja početni datum od kog se svi datumi izračunava u programu Microsoft Excel od 1. januara 1900. do 2. januara 1904. Budući da veb stranice ne podržavaju datumski sistem 1904, datumi će biti konvertovani u datumski sistem 1900 na veb stranici i mogu da pokazuju razliku od približno četiri godine.

GREŠKA: Nije moguće pristupiti datoteci <ime datoteke/putanja>

Stavke koje ponovo objavljujete ne mogu da se sačuvaju na lokaciji na kojoj su prethodno objavljene.

 • Proverite da li veb sajt ili server na kom je objavljujete ispravno funkcioniše.

 • Proverite da li je lokacija na kojoj ste je prethodno objavili preimenovana ili premeštena.

 • Proverite da li imate odgovarajuće dozvole za lokaciju na kojoj su stavke prethodno objavljene.

GREŠKA: Postoje zaštićeni podaci u datoteci <ime datoteke/putanja>

Zaštićene podatke nije moguće sačuvati na veb stranici. Da biste ponovo objavili radnu svesku, prvo morate da uklonite zaštitu svih podataka i sve lozinke. Ako je to neophodno, trebalo bi da premestite poverljive ili osetljive informacije u radnu svesku koju ne objavljujete.

GREŠKA: Ova datoteka nije u ispravnom formatu: <ime datoteke/putanja>

Funkciju automatskog ponovnog objavljivanja nije moguće koristiti za objavljivanje podataka programa Microsoft Excel u obliku datoteke koja nije u formatu veb stranice (.htm, .html, .mht, .mhtml). Proverite da li objavljujete na stranici koja je u HTML formatu.

GREŠKA: Prethodno objavljeni podaci izbrisani su iz datoteke <ime datoteke/putanja>

Stavke u radnoj svesci postavljenoj tako da se automatski ponovo objavljuje više ne postoje.

GREŠKA: Nema dovoljno memorije za objavljivanje datoteke <ime datoteke/putanja>

 • Zatvorite sve nepotrebne programe ili prozore na radnoj površini da biste oslobodili dostupnu memoriju u sistemu.

 • Proverite količinu dostupnog prostora na disku na lokaciji gde pokušavate da je objavite i proverite da li ima dovoljno dostupnog prostora za veb stranicu.

 • Uverite se da niste premašili ograničenja dodeljenog prostora na lokaciji na kojoj je objavljujete.

 • Pokušajte da smanjite veličinu datoteke radne sveske tako što ćete ukloniti listove, objekte i sve druge nepotrebne stavke.

 • Proverite količinu prostora na disku na računaru. Izbrišite nepotrebne datoteke sa čvrstog diska.

 • Proverite radnu memoriju (RAM) u sistemu i uverite se da ispravno funkcioniše i da imate preporučenu količinu za svoju verziju sistema Microsoft Office odnosno programa Office Excel.

Vrh stranice

Promena naslova veb stranice prilikom čuvanja

Naslov veb stranice se pojavljuje na traci sa alatkama pregledača, obezbeđuje naslov za stranicu kada se doda u omiljene lokacije i prikazuje naslov stranice u rezultatima pretraživača. Važno je da SEO koristi naslov koji tačno odražava šta stranica sadrži i koji nije previše kratak ili predugačak.

 1. Izaberite stavke Datoteka> Stavku Sačuvaj> Potraži.

 2. U dijalogu Sačuvaj kao izaberite stavku Veb stranica u jednoj datoteci.

 3. Izaberite stavku Promeninaslov , a zatim u dijalogu Unesite tekst otkucajte naslov koji želite, a zatim kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Problemi sa čuvanjem u obliku veb stranice

Prilikom čuvanja radne sveske u obliku veb stranice možete da naiđete na sledeće probleme:

Problem: Ne vidim uslovna oblikovanja

Uslovno oblikovanje nije podržano za stranice veb stranice u jednoj datoteci (.mht, .mhtml). koristite format datoteke veb .htm, .html stranice). Trake podataka, skale boja i skupovi ikona nisu podržani ni u ovom formatu.

Problem: Tekst u ćelijama je odsečen kada sačuvam podatke kao veb stranicu

Ako primetite da je tekst u ćeliji skraćen ili se ne prikazuje u potpunosti, isprobajte sledeće opcije:

Izmena ćelija koje sadrže automatski prelomljen tekst     Možda ste oblikovali ćelije sa prelomljenim tekstom pre nego što ste podatke sačuvali u obliku veb stranice. Da biste sprečili odsecanje teksta kada ga sačuvate, možete da skratite tekst, koristite više ćelija za tekst ili proširite kolonu u radnom listu, a zatim sačuvate podatke.

Širenje kolone koja sadrži tekst     Preklopljeni deo tamo gde se tekst u ćeliji preklapa sa drugom ćelijom možda se neće sačuvati. Proširite kolonu koja sadrži tekst kako se on ne bi preklapao sa drugim ćelijama.

Poništite poništite tekst     Ako u ćeliji vidite tekst koji je odsečen, on je bio duži od dužine ćelije kada je sačuvan i poravnat udesno ili po sredini. Uredite originalnu radnu svesku i ponovo poravnajte tekst nalevo (uvlačenje).

Problem: Rotirani tekst se pogrešno prikazuje kada sačuvam podatke u obliku veb stranice

Rotirani ili vertikalni tekst ne možete da koristite kada čuvate podatke programa Excel u obliku veb stranice. Rotirani ili vertikalni tekst konvertuje se u horizontalni tekst.

Problem: Stavke koje sačuvam na postojećoj veb stranici uvek se prikazuju na dnu stranice

Kada sačuvate podatke programa Excel na postojećoj veb stranici, Excel ih uvek dodaje na dno stranice.

Da biste premestili podatke na drugo mesto na veb stranici, možete da je otvorite u programu za dizajniranje kao što je Microsoft Office SharePoint Designer i prerasporedite stavke.

Problem: Premestio/la sam veb stranicu na drugu lokaciju i sada su neke veze raskinute

Kada sačuvate veb stranicu, Excel podrazumevano čuva sve datoteke za podršku – kao što su znakovi za nabrajanje, teksture pozadine i grafike – u fascikli za podršku. Ako veb stranicu premestite ili kopirate na drugu lokaciju, morate da premestite i fasciklu za podršku kako biste zadržali sve veze ka datotekama za podršku.

Problem: Vidim crveni znak X na veb stranici

Crveni znak X označava grafiku koja nedostaje. Ako veb stranicu premestite ili kopirate na novu lokaciju bez premeštanja datoteka za podršku, mogu da se raskinu veze ka grafikama kao što su fotografije, znakovi za nabrajanje i teksture pozadine.

Vrh stranice

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Microsoft insajdere

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom prevoda?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×