Ovo je jedan od skupova članaka o usluzi Access SQL. Ovaj članak opisuje kako da napišete odredbu WHERE i koristi primere za ilustrovanje raznih tehnika koje možete da koristite u odredbi WHERE.

U SQL izrazu odredba WHERE navodi kriterijume koje vrednosti polja moraju da ispunjavaju za zapise koji sadrže vrednosti koje će biti uključene u rezultate upita.

Pregled programa Access SQL potražite u članku Access SQL: osnovni koncepti, rečnik i sintaksa.

U ovom članku

Ograničavanje rezultata pomoću kriterijuma

Kada želite da koristite podatke da biste ograničili broj zapisa koji se vraćaju u upitu, možete da koristite kriterijum. Kriterijum upita je sličan formuli – to je niska koja može da se sastoji od referenci polja, operatora i konstanti. Kriterijumi upita su tip izraz.

Sledeće tabele prikazuju neke primere kriterijuma i objašnjavaju kako oni rade.

Kriterijumi

Opis

>25 i <50

Ovaj kriterijum se primenjuje na polje „Broj“, kao što je „Cena“ ili „JediniceNaLageru“. Uključuje samo one zapise u kojima polje „Cena“ ili „JediniceNaLageru“ sadrži vrednost koja je veća od 25 i manja od 50.

DateDiff ("yyyy", [DatumRođenja], Datum()) > 30

Ovaj kriterijum se primenjuje na polje „Datum/vreme“, kao što je „DatumRođenja“. U rezultat upita su uključeni samo zapisi u kojima je roj godina između rođendana osobe i današnjeg datuma veći od 30.

Bez vrednosti

Ovaj kriterijum može da se primenjuje na sva polja za prikaz zapisa u kojima je vrednost polja „null“.

Kao što prikazuje prethodna tabela, kriterijumi mogu veoma da se razlikuju, u zavisnosti od tipa podataka polja na koje se primenjuju i od vaših posebnih zahteva. Neki kriterijumi su jednostavni i koriste osnovne operatore i konstante. Drugi su složeni, koriste funkcije i posebne operatore i uključuju reference na polja.

Važno: Ako se polje koristi sa agregatnom funkcijom, ne možete da navedete kriterijume za to polje u odredbi WHERE. Umesto toga, možete da koristite odredbu HAVING da biste naveli kriterijume za ukupna polja. Više informacija potražite u člancima Access SQL: Osnovni koncepti, rečnik i sintaksa i odredba HAVING.

Sintaksa odredbe WHERE

Koristite kriterijume upita u odredbi WHERE izraza SELECT.

Odredba WHERE ima sledeću osnovnu sintaksu:

WHERE field = criterion

Na primer, pretpostavimo da želite broj telefona kupca, ali se jedino sećate da je prezime kupca Blagojević. Umesto da gledate sve telefonske brojeve u bazi podataka, možete da koristite odredbu WHERE da biste ograničili rezultate i da biste lakše pronašli broj telefona koji želite. Pod pretpostavkom da se prezimena skladište u polju koje se zove „Prezime“, odredba WHERE pojavljuje se na sledeći način:

WHERE [LastName]='Bagel'

Napomena: Ne morate da zasnivate kriterijume u odredbi WHERE na jednakosti vrednosti. Možete da koristite druge operatori za poređenje, kao što su veće od (>) ili manje od (<). Na primer WHERE [Cena] > 100.

Korišćenje odredbe WHERE za kombinovanje izvora podataka

Ponekad ćete poželeti da kombinujete izvore podataka na osnovu polja koja sadrže podatke koji se podudaraju, ali imaju različite tipove podataka. Na primer, polje u jednoj tabeli možda ima tip podataka „Broj“, a vi želite da uporedite to polje sa poljem u drugoj tabeli koja ima tip podataka „Tekst“.

Ne možete da kreirate spoj između polja koja sadrže različite tipove podataka. Da biste kombinovali podatke iz dva izvora podataka na osnovu vrednosti u poljima koja sadrže različite tipove podataka, možete da kreirate odredbu WHERE koja koristi jedno polje kao kriterijum za drugo polje tako što ćete koristiti ključnu reč LIKE.

Na primer, pretpostavimo da želite da koristite podatke iz tabele1 i tabele2, ali samo kada se podaci u polju1 (polje za tekst u tabeli1) podudaraju sa podacima u polju2 (polje sa brojem u tabeli2). Odredba WHERE bi trebalo da izgleda ovako:

WHERE field1 LIKE field2

Dodatne informacije o tome kako da kreirate kriterijume za korišćenje u odredbi WHERE potražite u članku Primeri kriterijuma upita.

Vrh stranice

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom prevoda?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×