Automatizovanje zadataka pomoću zapisivanja makroa

Da biste automatizovali ponavljajući zadatak, možete da zapišete makro pomoću zapisivanja makroa u programu Microsoft Excel. Zamislite da imate datume u nasumičnim formatima i želite da primenite jedan format na sve njih. Makro može to da uradi za vas. Možete da zapišete makro tako što ćete primeniti željeni format, a zatim da reprodukujete makro kad god bude potrebno.

Kad zapišete makro, zapisivanje makroa zapisuje sve korake u Visual Basic for Applications (VBA) kodu. Ovi koraci mogu da uključuju kucanje teksta ili brojeva, klik na ćelije ili komande na traci ili u meniju, oblikovanje ćelija, redova ili kolona ili čak uvoz podataka iz spoljnog izvora, na primer, programa Microsoft Access. Visual Basic Application (VBA) je podskup moćnog Visual Basic programskog jezika i uključen je uz većinu Office aplikacija. Iako vam VBA pruža mogućnost da automatizujete procese unutar i između Office aplikacija, nije neophodno da znate VBA kod ili programski jezik ako zapisivanje makroa radi šta vi želite.

Važno je da znate da, kad zapisujete makro, zapisivanje makroa snima skoro svaki vaš pokret. Znači, ako napravite grešku u sekvenci, na primer, kliknete na dugme na koje niste hteli da kliknete, zapisivanje makroa će to snimiti. Rešenje je da ponovo zapišete celu sekvencu ili izmenite sam VBA kod. Zbog toga je najbolje da, kad god nešto zapisujete, zapišete proces sa kojim ste upoznati. Ako neometano zapišete sekvencu, makro će se efikasno pokretati pri ponovnom reprodukovanju.

Makroe i VBA alatke možete da pronađete na kartici Projektovanje koja je podrazumevano sakrivena, tako da je prvi korak da je omogućite. Više informacija potražite u članku Prikaz kartice „Projektovanje“.

Kartica „Projektant“ na traci

Zapisivanje makroa

Evo nekoliko korisnih stvari koje bi trebalo da znate o makroima:

 • Kad zapišete makro za izvršavanje skupa zadataka u opsegu u programu Excel, makro će se pokretati samo u ćelijama u okviru tog opsega. Ako ste dodali dodatni red u opseg, makro neće pokrenuti proces u novom redu, već samo u ćelijama u okviru opsega.

 • Ako ste planirali zapisivanje dugačkog procesa zadataka, bolje planirajte manje važne makroe umesto jednog dužeg makroa.

 • Nije neophodno da se samo zadaci u programu Excel zapisuju u makrou. Proces makroa može da se razvije na druge Office aplikacije i druge aplikacije koje podržavaju Visual Basic Application (VBA). Na primer, možete da zapišete makro tamo gde prvo ažurirate tabelu u programu Excel, a zatim da otvorite Outlook da biste tabelu poslali na e-adresu.

Pratite ove korake da biste zapisali makro.

 1. Na kartici Projektovanje, u grupi Kôd kliknite na dugme Zapiši makro.

  -ILI-

  Pritisnite kombinaciju tastera Alt+T+M+R .

  Komanda „Zapiši makro“ u grupi „Kôd“ na kartici „Projektovanje“
 2. U polje Ime makroa unesite ime makroa. Napravite opisno ime da biste mogli brzo da ga pronađete ako kreirate više od jednog makroa.

  Napomena: Prvi znak imena makroa mora da bude slovo. Naredni znakovi mogu da budu slova, brojevi ili podvlake. Razmaci ne mogu da se koriste u imenu makroa, a podvlaka služi kao znak za razdvajanje reči. Ukoliko koristite ime makroa koje je istovremeno referenca ćelije, možete da dobijete poruku o grešci da ime makroa nije važeće.

 3. Da biste dodelili tastersku prečicu za pokretanje makroa, u polju Tasterska prečica otkucajte bilo koje slovo (i malo i veliko slovo će funkcionisati) koje želite da koristite. Najbolje je da koristite kombinacije tastera Ctrl + Shift (velika slova), zato što će tasterska prečica makroa poništiti svaku odgovarajuću podrazumevanu tastersku prečicu programa Excel dok je radna sveska koja sadrži makro otvorena. Na primer, ako koristite kombinaciju tastera Ctrl+Z (Opozovi radnju), izgubićete mogućnost da opozovete radnju u toj Excel instanci.

 4. Sa liste Uskladišti makro u izaberite gde želite da uskladištite makro.

  Makro ćete sačuvati na lokaciji Ova radna sveska, ali ako želite da makro bude dostupan kad god koristite Excel, izaberite opciju Radna sveska ličnih makroa. Kada izaberete opciju Radna sveska ličnih makroa, Excel kreira skrivenu radnu svesku ličnih makroa (Personal.xlsb) ukoliko ona već ne postoji i u njoj čuva makroe.

 5. U polju Opis opcionalno otkucajte kratak opis šta makro radi.

  Iako je polje za opis opcionalno, preporučuje se da unesete informacije u njega. Takođe pokušajte da unesete smisleni opis sa informacijama koje mogu biti korisne vama ili drugim korisnicima koji će pokretati makro. Ako kreirate mnogo makroa, opis može da vam pomogne da brzo identifikujete koji makro šta radi, jer ćete u suprotnom morati da pogađate.

 6. Kliknite na dugme U redu da biste pokrenuli zapisivanje.

 7. Izvršite radnje koje želite da zapišete.

 8. Na kartici Projektovanje , u grupi kôd kliknite na dugme Zaustavi snimanje Slika dugmeta .

  -ILI-

  Pritisnite kombinaciju tastera Alt+T+M+R .

Rad sa zapisanim makroima u programu Excel

Na kartici Projektovanje izaberite stavku Makroi da biste prikazali makroe povezane sa radnom sveskom. Druga opcija je da pritisnete kombinaciju tastera Alt+ F8. To će otvoriti dijalog Makro.

Dijalog „Makro“

Oprez: Makroe nije moguće opozvati. Pre nego što pokrenete zapisani makro po prvi put, uverite se da niste sačuvali radnu svesku tamo gde želite da pokrenete makro ili čak napravite kopiju radne sveske da biste sprečili neželjene promene. Ako pokrenete makro i on ne radi ono što želite, možete da zatvorite radnu svesku a da je ne sačuvate.

Evo dodatnih informacija o radu sa makroima u programu Excel.

Zadatak

Opis

Promena postavki za bezbednost makroa u programu Excel

Pročitajte određene informacije o dostupnim postavkama za bezbednost za makroe i njihovom značenju.

Pokretanje makroa

Ima nekoliko različitih načina na koje možete da pokrenete makro, kao što su korišćenje tasterske prečice, grafičkog objekta, priručne trake, dugmeta ili čak otvaranje radne sveske.

Uređivanje makroa

Koristite Visual Basic Editor za uređivanje makroa priloženih uz radnu svesku.

Kopiranje modula makroa u drugu radnu svesku

Ako radna sveska sadrži VBA makro koji biste želeli svuda da koristite, možete da kopirate modul koji sadrži taj makro u drugu otvorenu radnu svesku koristeći Microsoft Visual Basic Editor.

Dodeljivanje makroa objektu, obliku ili grafici

 1. Na radnom listu kliknite desnim tasterom miša na objekat, grafiku, oblik ili stavku kojoj želite da dodelite postojeći makro, a zatim izaberite stavku Dodeli makro.

 2. U polju Dodela makroa izaberite makro koji želite da dodelite.

Dodeljivanje makroa dugmetu

Možete da dodelite makro grafičkoj ikoni i dodate ga na priručnu traku ili traku.

Dodela makroa kontroli na radnom listu

Možete da dodelite makroe obrascima i ActiveX kontrolama na radnom listu.

Omogućavanje ili onemogućavanje makroa u Office datotekama

Saznajte kako da omogućite ili onemogućite makroe u Office datotekama.

Otvaranje programa Visual Basic Editor

Pritisnite kombinaciju tastera Alt+F11

Pronalaženje pomoći o korišćenju programa Visual Basic Editor

Saznajte kako da pronađete pomoć za Visual Basic elemente.

Rad sa zapisanim kodom u programu Visual Basic Editor (VBE)

Možete da radite sa zapisanim kodom u programu Visual Basic Editor (VBE) i dodate sopstvene promenljive, kontrolne strukture i druge kodove koje zapisivanje makroa ne može da zapiše. Pošto zapisivanje makroa snima gotovo svaki vaš pokret tokom zapisivanja, možete i da obrišete neophodne zapisane kodove koji nemaju svrhu u makrou. Pregledanje zapisanog koda je sjajan način za učenje ili poboljšavanje VBA programskih veština.

Više informacija o menjanju zapisanog koda u primeru potražite u članku Prvi koraci uz VBA u programu Excel.

Zapisivanje makroa

Evo nekoliko korisnih stvari koje bi trebalo da znate o makroima:

 • Kad zapišete makro za izvršavanje skupa zadataka u opsegu u programu Excel, makro će se pokretati samo u ćelijama u okviru tog opsega. Ako ste dodali dodatni red u opseg, makro neće pokrenuti proces u novom redu, već samo u ćelijama u okviru prvobitnog opsega.

 • Ako ste planirali zapisivanje dugačkog procesa zadataka, bolje planirajte manje važne makroe umesto jednog dužeg makroa.

 • Nije neophodno da se samo zadaci u programu Excel zapisuju u makrou. Proces makroa može da se razvije na druge Office aplikacije i druge aplikacije koje podržavaju Visual Basic Application (VBA). Na primer, možete da zapišete makro tamo gde prvo ažurirate tabelu u programu Excel, a zatim da otvorite Outlook da biste tabelu poslali na e-adresu.

Makroe i VBA alatke možete da pronađete na kartici Projektovanje koja je podrazumevano sakrivena, tako da je prvi korak da je omogućite.

 1. Idite u Excel > željene postavke...Traka sa alatkama > & trake.

 2. U kategoriji Prilagođavanje trake, na listi Glavne kartice potvrdite izbor u polju za potvrdu Projektovanje i kliknite na dugme Sačuvaj.

Pratite ove korake da biste zapisali makro.

 1. Na kartici Projektovanje kliknite na dugme Zapiši makro.

 2. U polje Ime makroa unesite ime makroa. Napravite opisno ime da biste mogli brzo da ga pronađete ako kreirate više od jednog makroa.

  Napomena: Prvi znak imena makroa mora da bude slovo. Naredni znakovi mogu da budu slova, brojevi ili podvlake. Razmaci ne mogu da se koriste u imenu makroa, a podvlaka služi kao znak za razdvajanje reči. Ukoliko koristite ime makroa koje je istovremeno referenca ćelije, možete da dobijete poruku o grešci da ime makroa nije važeće.

 3. Sa liste Uskladišti makro u izaberite gde želite da uskladištite makro.

  Uglavnom ćete sačuvati makro na lokaciji Ova radna sveska , ali ako želite da makro bude dostupan kad god koristite Excel, izaberite stavku Radna sveska ličnih makroa. Kad izaberete stavku Radna sveska ličnih makroa, Excel kreira skrivenu radnu svesku ličnih makroa ako ona već ne postoji i čuva makro u ovoj radnoj svesci. Radne sveske u toj fascikli otvaraju se automatski kad god se Excel pokrene, a svaki kôd koji ste uskladištili u radnoj svesci ličnih makroa biće naveden u dijalogu „Makro“, što se objašnjava u sledećem odeljku.

 4. Da biste dodelili tastersku prečicu za pokretanje makroa, u polju Tasterska prečica otkucajte bilo koje slovo (i malo i veliko slovo će funkcionisati) koje želite da koristite. Najbolje je da koristite kombinacije koje ne odgovaraju postojećim tasterskim prečicama jer će prečica makro zameniti svaku ekvivalentnu podrazumevanu Excel tastersku prečicu dok je otvorena radna sveska koja sadrži makro.

 5. U polju Opis opcionalno otkucajte kratak opis šta makro radi.

  Iako je polje za opis opcionalno, preporučuje se da unesete informacije u njega. Korisno je da unesete smislen opis sa svim informacijama koje vam mogu biti korisne ili drugim korisnicima koji će pokrenuti makro. Ako kreirate mnogo makroa, opis može da vam pomogne da brzo identifikujete koji makro šta radi, jer ćete u suprotnom morati da pogađate.

 6. Kliknite na dugme U redu da biste pokrenuli zapisivanje.

 7. Izvršite radnje koje želite da zapišete.

 8. Na kartici Projektovanje izaberite stavku Zaustavi snimanje.

Rad sa zapisanim makroima u programu Excel

Na kartici Projektovanje izaberite stavku Makroi da biste prikazali makroe povezane sa radnom sveskom. To će otvoriti dijalog Makro.

Napomena: Makroe nije moguće opozvati. Pre nego što pokrenete zapisani makro po prvi put, uverite se da niste sačuvali radnu svesku tamo gde želite da pokrenete makro ili čak napravite kopiju radne sveske da biste sprečili neželjene promene. Ako pokrenete makro i on ne radi ono što želite, možete da zatvorite radnu svesku a da je ne sačuvate.

Evo dodatnih informacija o radu sa makroima u programu Excel.

Zadatak

Opis

Omogućavanje ili onemogućavanje makroa

Saznajte kako da omogućite ili onemogućite makroe u programu Excel za Mac.

Kopiranje modula makroa u drugu radnu svesku

Ako radna sveska sadrži VBA makro koji biste želeli svuda da koristite, možete da kopirate modul koji sadrži taj makro u drugu otvorenu radnu svesku koristeći Microsoft Visual Basic Editor.

Dodeljivanje makroa objektu, obliku ili grafici

 1. Na radnom listu kliknite desnim tasterom miša na objekat, grafiku, oblik ili stavku kojoj želite da dodelite postojeći makro, a zatim izaberite stavku Dodeli makro.

 2. U polju Dodela makroa izaberite makro koji želite da dodelite.

Dodeljivanje makroa dugmetu

Možete da dodelite makro grafičkoj ikoni i dodate ga na priručnu traku ili traku.

Dodela makroa kontroli na radnom listu

Možete da dodelite makroe obrascima i ActiveX kontrolama na radnom listu.

Otvaranje programa Visual Basic Editor

Na kartici Projektovanje izaberite stavku Visual Basic ili izaberite meni Alatke > Makro > Visual Basic Editor….

Pronalaženje pomoći o korišćenju programa Visual Basic Editor

Saznajte kako da pronađete pomoć za Visual Basic elemente.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Možete uvek da postavite pitanje stručnjaku u zajednici Excel Tech Community, dobijete podršku u zajednici Answers community ili predložite novu funkciju ili poboljšanje na sajtu Excel User Voice.

Napomena:  Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li da nam javite da li su informacije bile korisne? Ovo je članak na engleskom jeziku za referencu.​

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×