Ovaj članak opisuje sintaksu formule i upotrebu funkcije BITXOR u programu Microsoft Excel.

Opis

Daje argument „XOR“ dva broja na nivou bita.

Sintaksa

BITXOR(broj1, broj2)

Sintaksa funkcije BITXOR ima sledeće argumente.

  • Broj1    Obavezno. Broj mora da bude veći ili jednak broju 0.

  • Broj2    Obavezno. Broj mora da bude veći ili jednak broju 0.

Primedbe

  • BITXOR daje decimalni broj koji je rezultat zbira argumenta „XOR“ (isključivi XOR) na nivou bita njegovih parametara.

  • Ako je bilo koji od argumenata izvan ograničenja, BITXOR daje #NUM! ako su argumenti datuma niske koje se ne mogu raščlaniti na važeće datume.

  • Ako je bilo koji od argumenata veći od (2^48)-1, BITXOR #NUM! ako su argumenti datuma niske koje se ne mogu raščlaniti na važeće datume.

  • Ako jedan od argumenata nije numeričke vrednosti, BITXOR #VALUE! ako su argumenti datuma niske koje se ne mogu raščlaniti na važeće datume.

  • U rezultatu, svaka pozicija bita je 1 ako vrednosti parametara na pozicijama bita nisu jednake; drugim rečima, jedna vrednost je 0 a druga je 1. Na primer, korišćenje funkcije BITXOR(5,3), 5 izraženo je kao 101 u binarnom formatu 3 kao 11 u binarnom formatu. Radi lakšeg poređenja, 3 možete posmatrati kao 011. Zdesna nalevo, vrednosti bita na tri pozicije u ovom primeru su iste (1) samo na krajnje desnoj poziciji. Rezultat „nije jednako“ daje 1 za druge i treće pozicije sa desne strane, a „jednak“ rezultat daje 0 za krajnje desnu poziciju.

  • Vrednosti broja 1 vraćene iz napretka pozicije bita sa desne na levu stranu stepena od 2. Krajnje desni bit daje 1 (2^0), bit sa leve strane daje 2 (2^1) itd.

  • Pomoću istog primera, 0 je dobijena za krajnje desnu poziciju bita zato što je 0, 2 (2^1) dobijen za drugu poziciju bita sa desne strane (1 vrednost), a 4 (2^2) je dobijeno za krajnje levi bit (takođe 1 vrednost). Zbir je 6, u decimalnom predstavljanju.

Primer

Kopirajte date primere podataka u sledeću tabelu i nalepite ih u ćeliju A1 novog radnog lista u programu Excel. Ako želite da formule izračunaju rezultate, izaberite formule, pritisnite taster F2, a zatim pritisnite taster Enter. Ako je potrebno, možete prilagoditi širinu kolona kako biste videli sve podatke u njima.

Formula

Opis

Rezultat

Način funkcionisanja

=BITXOR(5,3)

Daje ukupan zbir poređenja argumenta "Exclusive Or" na nivou bita za svaku poziciju bita.

6

Binarna vrednost broja 5 je 101 a broja 3 je 11. Binarnu vrednost broja 3 možete izraziti i kao 011 kako bi sadržala tri cifre baš kao i binarna vrednost broja 5. Poređenje argumenta 'Exclusive Or' na nivou bita proverava da li su obe cifre na svakoj poziciji iste i ukoliko je nisu, daje pozitivnu vrednost za tu poziciju.

Test: U kojim pozicijama cifre nisu iste?

5 u binarnom formatu = 101

3 u binarnom formatu = 011

yyn

(1*(2^2))+(1*(2^1))+(1*0)

4+2+0

6

Vrh stranice

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×