Ovaj članak opisuje sintaksu formule i upotrebu funkcije CUMPRINC u programu Microsoft Excel.

Opis

Daje kumulativnu otplatu po glavnici kredita između dva perioda plaćanja.

Sintaksa

CUMPRINC (stopa, br_per, sad_vr, poč_period, završ_period, tip)

Sintaksa funkcije CUMPRINC ima sledeće argumente:

 • Stopa    Obavezno. Kamatna stopa.

 • Br_per    Obavezno. Ukupan broj perioda za isplatu.

 • Sad_vr    Obavezno. Sadašnja vrednost.

 • Poč_period    Obavezno. Prvi period u izračunavanju. Periodi za isplatu su označeni brojevima počevši od broja 1.

 • Završ_period    Obavezno. Poslednji period u izračunavanju.

 • Tip    Obavezno. Dinamika plaćanja.

Tip

Dinamika

0 (nula)

Plaćanje na kraju perioda

1

Plaćanje na početku perioda

Primedbe

 • Uverite se da su jedinice koje ste naveli za kamate i ukupan broj perioda otplate (br_per) ujednačene. Ako plaćate mesečne rate na četvorogodišnji kredit sa kamatnom stopom na godišnjem nivou od 12 procenata, koristite 12%/12 za kamatnu stopu i 4*12 za ukupan broj perioda otplate (br_per). Kod godišnje otplate po istom kreditu, koristite 12% za kamatnu stopu i 4 za ukupan broj perioda otplate (br_per).

 • Ako je stopa ≤ 0, ≤ 0 ili je ≤ 0, CUMPRINC daje #NUM! ako su argumenti datuma niske koje se ne mogu raščlaniti na važeće datume.

 • Ako start_period < 1, end_period < 1 ili start_period > end_period, CUMPRINC daje #NUM! ako su argumenti datuma niske koje se ne mogu raščlaniti na važeće datume.

 • Ako je tip bilo koji broj osim 0 ili 1, CUMPRINC daje #NUM! ako su argumenti datuma niske koje se ne mogu raščlaniti na važeće datume.

Primer

Kopirajte date primere podataka u sledeću tabelu i nalepite ih u ćeliju A1 novog radnog lista u programu Excel. Ako želite da formule izračunaju rezultate, izaberite formule, pritisnite taster F2, a zatim pritisnite taster Enter. Ako je potrebno, možete prilagoditi širinu kolona kako biste videli sve podatke u njima.

Podaci

Opis

0,09

Godišnja kamatna stopa

30

Dužina kredita

125000

Sadašnja vrednost

Formula

Opis

Rezultat

=CUMPRINC(A2/12;A3*12;A4;13;24;0)

Ukupna otplata po glavnici u drugoj godini otplate kredita, od 13. do 24. perioda

-934,1071234

=CUMPRINC(A2/12;A3*12;A4;1;1;0)

Otplata po glavnici isplaćena u jednoj rati u prvom mesecu (-68.27827)

-68,27827118

Napomene: 

 • Podelite kamatu sa 12 da biste dobili mesečnu kamatnu stopu, a broj godina otplaćivanja kredita pomnožite sa 12 da biste dobili broj rata.

 • Da biste prikazali rezultat u odgovarajućem formatu u programu Excel Web App, izaberite ćeliju, a zatim na kartici Početak, u grupi Broj kliknite na strelicu pored stavke Format broja i izaberite stavku Opšti.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×