Dodatak izjavi o privatnosti za Microsoft Lync 2013 za Windows Phone uređaje

Poslednje ažuriranje: Decembar 2013.

Sadržaj

Dodatak izjavi o privatnosti za Microsoft Lync 2013 za Windows Phone uređaje

Delegiranje poziva (prosleđivanje poziva/istovremeno zvonjenje)

Evidentiranje na strani klijenta

Kontakt kartica

Istorija razgovora

Program za unapređenje na osnovu korisničkog iskustva (CEIP)

Deljenje radne površine i aplikacija

Hitne službe

Deljenje lokacije

Lična slika

PowerPoint saradnja

Informacije o prisutnosti i kontakt informacije

Režim privatnosti

Slanje obaveštenja

Slanje u vidu e-poruke

Čuvanje evidencija

Izveštavanje o grešci pri prijavljivanju

Objedinjeno skladište kontakata

Poboljšanja kvaliteta glasa

Dodatak izjavi o privatnosti za Microsoft Lync 2013 za Windows Phone uređaje

Ovo je dodatak izjavi o privatnosti za Microsoft Lync 2013 proizvode. Pročitajte izjavu o privatnosti za Microsoft Lync proizvode i ovaj dodatak da biste razumeli načine prikupljanja podataka i njihovog korišćenja u vezi sa određenim Microsoft Lync proizvodom ili uslugom.

Ovaj dodatak izjavi o privatnosti odnosi se na primenu i upotrebu programa Microsoft Lync 2013 za Windows Phone uređaje na mobilnim uređajima preduzeća. Ako koristite Microsoft Lync Server softver komunikacija kao uslugu (drugim rečima, ako treće lice [na primer Microsoft] hostuje servere na kojima se softver pokreće), informacije će biti prenete tom trećem licu. Obratite se administratoru preduzeća ili dobavljaču usluga da biste saznali više o korišćenju podataka koji se iz preduzeća prenose trećem licu.

Vrh stranice

Delegiranje poziva (prosleđivanje poziva/istovremeno zvonjenje)

Svrha ove funkcije: Funkcija „Delegiranje poziva“ omogućava korisnicima da dodele jednog ili više delegata koji mogu pozivati ili odgovarati na pozive i zakazivati i pridruživati se Lync sastancima u vaše ime. Korisnici takođe mogu odabrati da se pozivi automatski prosleđuju na govornu poštu, na neki drugi broj ili delegata ili istovremeno pozivanje svog primarnog broja i alternativnog broja kao što je mobilni uređaj, delegat ili grupa za pozive.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Prilikom dodeljivanja delegata, korisnik mora da obezbedi njihove kontakt informacije tokom procesa konfiguracije. Korisnici koji su postavljeni kao delegati primaju obaveštenje da ih je neko u organizaciji naznačio kao delegate. Kada delegat, odnosno delegati prime poziv u ime osobe koja im je dodelila ulogu delegata, ta osoba prima obaveštenje o pozivu putem e-pošte. Korporaciji Microsoft se ne šalju informacije o ovome.

Upotreba informacija: Lync koristi kontakt informacije delegata da bi im omogućio upućivanje ili primanje poziva i zakazivanje sastanak ili pridruživanje njima u ime osobe koja ih je postavila za delegate.

Izbor/kontrola: Funkcija „Delegiranje poziva“ je podrazumevano isključena i može da se omogući ili onemogući na sledeći način:

 1. U programu Lync za Windows Phone uređaje, u prikazu Moje informacije dodirnite dugme Postavke.

 2. Sa padajućeg menija izaberite stavku Istovremeno pozovi ili Prosledi pozive na.

 3. Izaberite opciju Delegati sa liste opcija.

Napomena: Samo su prethodno definisani delegati dostupni na mobilnom uređaju. Delegati se moraju konfigurisati iz Lync klijenta radne površine.

Vrh stranice

Evidentiranje na strani klijenta

Svrha ove funkcije: Funkcija „Evidentiranje na strani klijenta“ vam omogućava da vodite evidenciju informacija o upotrebi programa Lync za Windows Phone uređaje. Informacije se mogu koristiti za rešavanje problema koji vam se mogu javiti sa programom Lync za Windows Phone uređaje.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Kada je omogućeno evidentiranje na strani klijenta, informacije kao što su ID vašeg uređaja, pseudonim i domen korisnika, podaci o prisutnosti, detalji poruke, istorija prijavljivanja, spisak kontakata i podaci o konfiguraciji klijenta se lokalno skladište na vašem uređaju. Sadržaji Lync razgovora se ne skladište. Nikakve informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Informacije prikupljene u evidentiranju na strani klijenta može koristiti korisnička podrška vašeg preduzeća ili se mogu poslati korporaciji Microsoft kako bi pomogle rešavanje problema (pogledajte odeljak „Slanje evidencije“).

Izbor/kontrola: Funkcija „Evidentiranje na strani klijenta“ je podrazumevano isključena i može da se omogući ili onemogući na sledeći način:

 1. U programu Lync za Windows Phone uređaje, u prikazu Moje informacije dodirnite dugme Postavke.

 2. Izaberite opciju Evidentiranje sa liste opcija.

 3. Na stranici sa opcijama Evidentiranje prevucite preklopnik Omogući evidentiranje na položaj Uključeno.

Vrh stranice

Kontakt kartica

Svrha ove funkcije :Funkcija „Kontakt kartica“ prikazuje informacije o kontaktu, prisutnosti i lokaciji o vama i osobama unutar vašeg preduzeća. Kontakt kartica pruža i brzu komunikaciju putem trenutnih poruka, e-pošte ili telefona.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije : Informacije na kontakt karticama se prikupljaju sa više lokacija. Statične informacije kao što su ime, zgrada i broj kancelarije se prikupljaju iz korporativnog direktorijuma preduzeća (kao što su usluge domena aktivnog direktorijuma). Dinamičke informacije kao što su informacije kalendara o zauzetosti preuzimaju se sa servera Microsoft Exchange Server, a informacije o lokaciji se preuzimaju na nekoliko načina (pogledajte odeljak „Lokacija“). Brojevi telefona se mogu preuzeti iz korporativnog direktorijuma ili ih korisnik može ručno uneti. Informacijama o prisutnosti upravlja Lync pomoću Outlook kalendara (ukoliko je to omogućio korisnik) ili ih korisnik ručno unosi. Korporaciji Microsoft se ne šalju informacije.

Upotreba informacija : Informacije kontakt kartice dele se sa osobama iz organizacije pomoću servera Lync Server.

Izbor/kontrola: Kontaktima se upravlja pomoću Lync klijenta radne površine.

Vrh stranice

Istorija razgovora

Svrha ove funkcije: Istorija razgovora skladišti razgovore putem trenutnih poruka u bezbednom skladištu na uređaju.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Funkcija „Istorija razgovora“ lokalno skladišti na uređaju sadržaj razgovora putem trenutnih poruka i statistiku o govornim pozivima kao što su datum, vreme, trajanje i detalji o pozivaocu. Istorija razgovora putem trenutnih poruka koju kreira Lync za Windows Phone uređaje se ne skladišti u fascikli „Istorija razgovora“ programa Outlook. Nikakve informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Lync prikazuje ove informacije na kartici glavnog korisničkog interfejsa „Ćaskanja“, što omogućava korisnicima da pregledaju i nastave prethodne razgovore.

Izbor/kontrola: Funkciju „Istorija razgovora“ omogućava ili onemogućava administrator preduzeća.

Istorija razgovora može da se izbriše na sledeći način:

 1. Na listi razgovora dodirnite i držite razgovor koji želite da izbrišete

 2. Dodirnite dugme Izbriši razgovoru kontekstualnom meniju.

Vrh stranice

Program za unapređenje na osnovu korisničkog iskustva (CEIP)

Svrha ove funkcije: Ako odaberete da učestvujete, program za unapređenje na osnovu korisničkog iskustva (CEIP) prikuplja osnovne informacije o načinu na koji koristite programe, računar ili uređaj i povezane uređaje. Takođe, prikupljaju se informacije o načinu na koji su programi, računar ili uređaji podešeni i kako rade. Izveštaji se šalju korporaciji Microsoft kako bi se poboljšale najčešće korišćene funkcije i napravila rešenja za uobičajene probleme. CEIP takođe prikuplja tipove i broj grešaka na koje naiđete, performanse softvera i hardvera i brzinu usluga. Microsoft ne prikuplja vaše ime, adresu ni druge kontakt informacije.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: CEIP informacije se automatski šalju korporaciji Microsoft kada se ova funkcija uključi. Više informacija o informacijama koje se prikupljaju, obrađuju ili prenose od strane CEIP-a potražite u izjavi o privatnosti za Microsoft program za unapređenje na osnovu korisničkog iskustva.

Upotreba informacija: Korporacija Microsoft koristi ove informacije da bi unapredila kvalitet, pouzdanost i performanse Microsoft softvera i usluga.

Izbor/kontrola: Funkcija CEIP je podrazumevano isključena. Administrator preduzeća omogućava ili onemogućava CEIP za preduzeće. Ako administrator preduzeća nije konfigurisao CEIP za organizaciju, korisniku će biti pružena mogućnost da se prijavi prilikom početnog procesa instalacije. Ako administrator preduzeća nije onemogućio CEIP kontrolu, korisnici mogu da promene svoj izbor za CEIP u bilo kom trenutku na sledeći način:

 1. U aplikaciji Lync za Windows Phone pređite na Postavke.

 2. Izaberite Pomozite nam da poboljšamo Lync.

 3. Uključite ili isključite postavke na stranici Pomozite nam da poboljšamo Lync, prevucite preklopnik na Uključeno ili Isključeno.

Napomena: Ako administrator promeni postavku tako da omogući ili onemoguči CEIP kada korisnik već koristi Lync, nova postavka će stupiti na snagu tek kada korisnik napusti Lync i ponovo se prijavi.

Vrh stranice

Deljenje radne površine i aplikacija

Svrha ove funkcije: Funkcija „Deljenje radne površine i aplikacija“ omogućava korisnicima da sarađuju putem video ćaskanja i da u isto vreme dele svoje radne površine ili izabrane aplikacije sa ostalim učesnicima sastanka. Ovo im omogućava da dele i uređuju datoteke kao da su u istoj prostoriji sa svojim saradnicima. Korisnici mogu izlagati i Microsoft PowerPoint prezentacije (pogledajte odeljak „PowerPoint saradnja“) i sarađivati sa drugim osobama na virtuelnoj beloj tabli koja predstavlja svežu stranicu za beleške i crteže koju svi na sastanku mogu zajedno da koriste. Kada korisnik deli prvi put svoju radnu površinu ili neku aplikaciju, samo on ima kontrolu. Ukoliko korisnik to odabere, može dozvoliti drugim korisnicima da preuzmu kontrolu nad deljenom radnom površinom ili aplikacijom, da se kreću i unose izmene pomoću svog miša i tastature.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Ako deljenje pokrene neki drugi učesnik na sastanku, Windows Phone korisnici mogu da vide deljenu radnu površinu ili aplikaciju na svom ekranu. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Deljene informacije koriste učesnici na sastanku da bu sarađivali korišćenjem video sistema.

Izbor/kontrola: Korisnici programa Lync za Windows Phone mogu samo da vide radnu površinu ili aplikaciju koju deli neki drugi učesnik na sastanku. Oni ne mogu da preuzmu kontrolu nad deljenom radnom površinom ili aplikacijom niti da ostvare interakciju sa njom. Takođe ne mogu da dele radnu površinu ili aplikacije koje se izvršavaju na Windows Phone uređaju sa drugim učesnicima na sastanku.

Vrh stranice

Hitne službe

Važno: Preporučujemo vam da NE koristite Lync za Windows Phone uređaje da biste pozvali brojeve hitne službe kao što je 911 u Sjedinjenim Državama. Lync za Windows Phone uređaje NEMA mogućnost da utvrdi vašu tačnu fizičku lokaciju; stoga, ukoliko koristite Lync za Windows Phone uređaje da biste pozvali hitne službe, one neće moći da odrede vašu lokaciju. Zatvorite Lync za Windows Phone uređaje i koristite tastaturu uređaja da biste pozvali hitne službe sa uređaja.

Vrh stranice

Deljenje lokacije

Svrha ove funkcije: Funkcija „Deljenje lokacije“ deli vašu vremensku zonu sa ostalima pomoću funkcionalnosti prisutnosti kontakt kartice kada je omogućena funkcija „Režim privatnosti“ (pogledajte odeljak „Režim privatnosti“).

Važno: Lync za Windows Phone uređaje ne može odrediti vašu stvarnu fizičku lokaciju. NEMOJTE koristiti Lync za Windows Phone uređaje za pozivanje hitnih službi kao što je 911. Koristite tastaturu uređaja.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Vaša vremenska zona se preuzima iz operativnog sistema uređaja i deli se sa Lync kontaktima. Korporaciji Microsoft se ne šalju informacije.

Upotreba informacija: Funkcija „Deljenje lokacije“ prikazuje vašu lokaciju kontaktima i osobama unutar organizacije na kontakt kartici. Zapamtite da se nijedna druga informacija – kao što su vaša geografska lokacija, oblikovana adresa ili građanska adresa – ne deli putem prisutnosti.

Izbor/kontrola: Deljenje lokacije omogućava i onemogućava administrator preduzeća i njime se može upravljati pomoću Lync klijenta radne površine.

Vrh stranice

Lična slika

Svrha ove funkcije: Funkcija „Lična slika“ prikazuje vašu sliku kontaktima i osobama iz vaše organizacije na kartici kontakta.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Vašu ličnu sliku može otpremiti administrator organizacije ili vi (ako je to omogućeno) i ona se skladišti u direktorijumu organizacije (kao što su usluge domena aktivnog direktorijuma). Lync je preuzima za deljenje sa vašim kontaktima i ostalim korisnicima iz vaše organizacije. Nikakve informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Funkcija „Lična slika“ se koristi za prilagođavanje vašeg iskustva i deljenje slike sa ostalima.

Izbor/kontrola: Postavkama funkcije „Lična slika“ se upravlja pomoću Lync klijenta radne površine.

Vrh stranice

PowerPoint saradnja

Svrha ove funkcije: PowerPoint saradnja omogućava korisnicima da prikažu, vide i komentarišu PowerPoint prezentacije tokom razgovora ili sastanka na mreži.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Ako se PowerPoint prezentacija deli sa nekim učesnikom na sastanku, korisnici programa Lync za Windows Phone mogu da vide prezentaciju na svom uređaju. Oni neće moći da preuzmu kontrolu nad prezentacijom niti da vrše interakciju sa njom. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Deljene informacije koriste učesnici na sastanku da bu sarađivali korišćenjem video sistema.

Izbor/kontrola: Windows Phone korisnici mogu samo da vide PowerPoint prezentaciju koju deli neki drugi učesnik na sastanku. Oni ne mogu da otpremaju, komentarišu ili dele PowerPoint prezentacije sa svog uređaja.

Vrh stranice

Informacije o prisutnosti i kontakt informacije

Svrha ove funkcije :Funkcija „Informacije o prisutnosti i kontakt informacije“ omogućava korisnicima da pogledaju prisutnost i kontakt informacije ostalih članova organizacije, kao i svojih kontakata (unutar i van organizacije). Administrator može konfigurisati i integraciju sa programima Outlook i Exchange Server kako bi se prikazivale poruke „Odsutan iz kancelarije” i ostale informacije o statusu (na primer, kada imate zakazan sastanak u Outlook kalendaru).

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: : Koristite svoju adresu za prijavljivanje i lozinku za povezivanje sa programom Lync Server. Vi i administrator možete objavljivati informacije o statusu prisutnosti i kontakt informacije povezane sa vašom adresom za prijavljivanje. Nikakve informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Ostali Lync korisnici i programi mogu pristupiti vašoj prisutnosti i kontakt informacijama da bi utvrdili vaš objavljeni status i informacije radi bolje komunikacije sa vama.

Izbor/kontrola: Postavkama funkcije „Informacije o prisutnosti i kontakt informacije“ upravlja se pomoću Lync klijenta radne površine.

Vrh stranice

Režim privatnosti

Svrha ove funkcije :Funkcija „Režim privatnosti“ predstavlja postavku koja korisnicima omogućava da odrede koliko će informacija o prisutnosti (kao što su „Dostupan“, „Zauzet“, „Ne uznemiravaj“ i tako dalje) deliti sa kontaktima sa svog spiska kontakata.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Omogućavanje režima privatnosti čini da Lync uđe u režim u kom korisnici mogu prilagoditi korisničke postavke tako da se njihova prisutnost deli samo sa kontaktima sa spiska kontakata. Nikakve informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija : Postavka ovog režima omogućava korisniku da odredi kako će se deliti njegove informacije o prisutnosti.

Izbor/kontrola: Funkcija „Režim privatnosti“ je podrazumevano isključena i može je omogućiti ili onemogućiti administrator preduzeća. Njom se upravlja pomoću Lync klijenta radne površine.

Vrh stranice

Slanje obaveštenja

Svrha ove funkcije: Funkcija „Slanje obaveštenja“ je mehanizam koji vas obaveštava da ste primili novu poruku ili poziv na mobilnom uređaju. Obaveštenje se može izvršiti na nekoliko načina – uključujući zvono poziva, iskačuće obaveštenje, zvuk ili ikonu drugačije boje – u zavisnosti od operativnog sistema uređaja. Obaveštenje se generiše lokalno na uređaju kada uređaj primi novu poruku ili poziv. Do ovoga dolazi samo kada Lync za Windows Phone uređaje nije pokrenut u prednjem planu. Kada je Lync za Windows Phone uređaje pokrenut u prednjem planu, funkcija „Slanje obaveštenja“ je potisnuta. Funkciju „Slanje obaveštenja“ možete omogućiti ili onemogućiti, ali onemogućavanje funkcije „Slanje obaveštenja“ neće zaustaviti primanje poruka ili poziva; ono samo onemogućava funkciju obaveštavanja. Morate zatvoriti Lync za Windows Phone uređaje da biste prestali da primate nove poruke ili pozive.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Mobilni uređaj ne prikuplja, ne obrađuje i ne prenosi nikakve informacije. Nikakve informacije se ne šalju korporaciji Microsoft. Sve poruke & pozivi upućeni uređaju od ostalih Lync korisnika prolaze kroz uslugu Microsoft slanje obaveštenja za isporuku na vaš uređaj. Nakon uspostavljanja razgovora, sve poruke i pozivi putuju direktno između učesnika razgovora.

Izbor/kontrola: Funkciju „Slanje obaveštenja“ omogućava i onemogućava administrator preduzeća. Ukoliko je funkcija „Slanje obaveštenja“ omogućena, možete je uključiti ili isključiti na sledeći način:

 1. U programu Lync za Windows Phone, u prikazu Moje informacije dodirnite dugme „…“ na traci na dnu aplikacije, a zatim izaberite stavku Postavke.

 2. Prevucite preklopnik za Slanje obaveštenja da biste uključili ili isključili obaveštenja.

Vrh stranice

Slanje u vidu e-poruke

Svrha ove funkcije: Funkcija „Slanje u vidu e-poruke“ omogućava korisnicima da šalju istoriju razgovora programa Lync za Windows Phone uređaje kao prilog na e-adresu koju je odredio korisnik.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Lokalno se skladišti 50 poslednjih dolaznih i odlaznih razgovora na uređaju u izolovanom skladištu bez ograničenja osim ako 1) korisnik ne izbriše razgovor, 2) korisnik deinstalira aplikaciju ili 3) novi korisnik se prijavi na isti uređaj. Istorija trenutnih poruka poslata pomoću funkcije „Slanje u vidu e-poruke“ se isporučuje u obliku e-poruke na e-adresu koju je odredio korisnik. Nikakve informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Korisnici mogu poslati istoriju razgovora kao prilog e-pošte na određenu e-adresu, tako da su razgovori dostupni i drugim uređajima u svrhe arhiviranja ili deljenja.

Izbor/kontrola: Korisnik mora imati omogućenu e-poštu na uređaju da bi koristio funkciju „Slanje u vidu e-poruke“. Informacije o tome kako da omogućite i konfigurišete e-poštu potražite u vodiču za korisnike uređaja.

Istorija razgovora putem trenutnih poruka šalje se na sledeći način:

 1. U Prozor razgovora, dodirnite dugme „…“ na donjoj traci aplikacije.

 2. Iz menija izaberite opciju Pošalji kao e-poštu.

 3. Unesite odredišnu e-adresu ako želite da pošaljete istoriju bilo kome osim sebi.

 4. Dodirnite dugme Pošalji.

Vrh stranice

Čuvanje evidencija

Šta radi ova funkcija: Čuvanje evidencija omogućava korisniku da sačuva evidencije na strani klijenta za Microsoft da bi se lakše ispitali problemi sa zvukom ili vezom na koje se može naići (pogledajte odeljak „Evidentiranje na strani klijenta“).

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Ako je omogućeno evidentiranje na strani klijenta, šalju se samo informacije koje prikupi evidentiranje na strani klijenta. Evidencije na strani klijenta se ne šalju automatski sa uređaja. Umesto toga, evidencije se šalju samo kada je evidentiranje omogućeno na uređaju (pogledajte odeljak „Evidentiranje na strani klijenta“).

Korišćenje informacija: Informacije prikupljene sa uređaja koriste se za lakše rešavanje problema na koji ste naišli i za poboljšanje programa Lync.

Izbor/kontrola: Da bi koristio slanje evidencija, korisnik mora da ima omogućenu e-poštu na uređaju. Informacije o tome kako se omogućava i konfiguriše e-pošta potražite u uputstvu za korisnike uređaja.

Evidencije na strani klijenta mogu se slati na sledeći način:

 1. U programu Lync za Windows Phone, u prikazu Moje informacije dodirnite dugme „…“ na traci na dnu aplikacije, a zatim izaberite stavku Postavke.

 2. Izaberite stavku Evidentiranje sa spiska opcija.

 3. Na stranici sa opcijama Evidentiranje dodirnite stavku Čuvanje evidencija.

 4. U obrascu e-pošte koji se otvara sa evidencijama u prilogu otkucajte odredišnu e-adresu i dodirnite dugme Pošalji.

Vrh stranice

Izveštavanje o grešci pri prijavljivanju

Svrha ove funkcije: Funkcija „Izveštavanje o grešci pri prijavljivanju“ automatski generiše izveštaj o grešci kada korisnik neuspešno pokuša da se prijavi u Lync. Korisniku će tada biti ponuđena opcija da pošalje izveštaj o grešci korporaciji Microsoft.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Informacije prikupljene u izveštaju o grešci sadrže informacije kao što su kvalitet internet veze korisnika i svi kodovi greške ili podaci o izuzetku generisani kao rezultat neuspešnih pokušaja prijavljivanja. Izveštaj može sadržati i informacije sa ličnim podacima koji se mogu identifikovati kao što su IP adresa korisnika i Session Initiation Protocol Uniform Resource Identifier (SIP URI). Ove informacije mogu biti poslate korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Korporacija Microsoft koristi podatke koje sadrži izveštaj o grešci pri prijavljivanju kako bi pomogla pri rešavanju problema i problema pri prijavljivanju. Ove podatke će korporacija Microsoft koristiti i za identifikovanje uobičajenih problema i trendova kako bi pomogla da se unapredi Lync iskustvo prijavljivanja.

Izbor/kontrola: Ova funkcija je podrazumevano isključena i njom može upravljati administrator preduzeća. Administrator može odabrati da se izveštaj o grešci pri prijavljivanju šalje uvek ili da se nikad ne šalje korporaciji Microsoft ili da dozvoli korisniku da odluči.

Korisnik može promeniti željene postavke na sledeći način:

 1. U gornjem desnom uglu glavnog prozora programa Lync kliknite na dugme Opcije (ikona zupčanika).

 2. U dijalogu Lync – opcije izaberite stavku Opšte postavke.

 3. Na kartici Opšte potvrdite ili poništite izbor opcije Automatski šalji korporaciji Microsoft informacije o Lync greškama.

 4. Kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Objedinjeno skladište kontakata

Svrha ove funkcije: Funkcija „Objedinjeno skladište kontakata“ se sastoji od tri glavne funkcije; samo je jedna, funkcija „Objedinjavanje pretrage“, dostupna u programu Lync za Windows Phone uređaje. Funkcija „Objedinjavanje pretrage“ objedinjuje globalni spisak adresa (GAL) sa Lync kontaktima tako da kada tražite kontakt, postoji samo jedan unos u rezultatima pretrage.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Lync za Windows Phone uređaje sakuplja kontakt informacije iz programa Outlook, usluga domena aktivnog direktorijuma i prisutnosti. Lync za Windows Phone uređaje interno koristi ove informacije.

Upotreba informacija: Kontakt informacije iz programa Outlook, usluga domena aktivnog direktorijuma i prisutnosti su prikazane u korisničkom interfejsu programa Lync za Windows Phone uređaje.

Izbor/kontrola: Postavkama funkcije „Objedinjeno skladište kontakata“ se upravlja pomoću Lync klijenta radne površine.

Vrh stranice

Poboljšanja kvaliteta glasa

Svrha ove funkcije: Lync šalje informacije udaljenim učesnicima ukoliko u toku poziva otkrije probleme sa uređajem ili mrežom kako bi ukazao da možda imate loš kvalitet glasovnog sadržaja.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Ukoliko imate postavku uređaja koja dodaje loš zvuk u poziv (na primer, eho ili šum), Lync obaveštava i ostale učesnike poziva da je kvalitet poziva narušen zbog postavke na vašem uređaju. Drugima se pokazuje samo obaveštenje da koristite uređaj koji izaziva loš kvalitet zvuka. Oni ne znaju koji uređaj koristite. Nikakve informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Informacije poslate drugim učesnicima u pozivu im pomažu da poboljšaju kvalitet poziva. Na primer, izlagači mogu privremeno isključiti vašu liniju ukoliko samo slušate poziv.

Izbor/kontrola: Lync vam ne dozvoljava da isključite obaveštenja o kvalitetu poziva.

Vrh stranice

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×