Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Izaberite drugi nalog.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojeg želite da se prijavite.

Napomena:  Lync 2013 klijent radne površine je promenio ime u Skype za posao.

Poslednje ažuriranje: april 2015.

Sadržaj

Dodatak izjavi o privatnosti za Microsoft Skype za posao

Ova stranica je dodatak Izjavi o privatnosti za Microsoft Lync proizvode. Da biste razumeli prikupljanje podataka i relevantnu praksu korišćenja za određeni Microsoft Lync proizvod ili uslugu, preporučujemo da pročitate i Izjavu o privatnosti za Microsoft Lync proizvode i ovaj dodatak.

Ovaj dodatak izjavi o privatnosti odnosi se na primenu i upotrebu Microsoft Skype za posao softvera komunikacija koji se koristi u vašem preduzeću. Ako koristite Microsoft Lync u sklopu rešenja ili usluge na mreži (drugim rečima, ako treće lice [na primer Microsoft] hostuje servere na kojima se softver pokreće ili povezuje) informacije će biti prenete tom trećem licu. Da biste saznali više o korišćenju podataka koji se iz preduzeća prenose trećem licu, obratite se administratoru preduzeća ili dobavljaču usluga.

Arhiviranje

Svrha ove funkcije: Funkcija „Arhiviranje“ pruža preduzećima na koje se odnose zahtevi za zadržavanje na osnovu industrijskih ili zakonskih zahteva, odnosno preduzećima koja imaju sopstvene organizacione zahteve za zadržavanje mogućnost da arhiviraju određene komunikacije iz programa Skype za posao i podatke o iskorišćenosti u cilju ispunjenja tih zahteva.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Funkcija „Arhiviranje“ skladišti sadržaj peer-to-peer trenutnih poruka i trenutnih poruka sa više učesnika, sadržaj konferencija, što obuhvata otpremljeni sadržaj (na primer, propratni sadržaji) i sadržaj u vezi sa događajem (na primer, pridruživanje, napuštanje, otpremanje, deljenje i promene vidljivosti) na serveru koji je konfigurisao administrator preduzeća. Peer-to-peer prenosi datoteka, audio/video za peer-to-peer razgovore, deljenje aplikacije tokom peer-to-peer razgovora, beleške sa konferencije i ankete se ne mogu arhivirati. Nikakve informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Omogućava organizaciji da arhivira sadržaj kako bi ispunila industrijske, zakonske ili organizacione zahteve za zadržavanje.

Izbor/kontrola: podrazumevano je arhiviranje isključeno. Ne postoje kontrole na nivou korisnika za ovu funkciju; upravlja administratorom preduzeća za Enterprise.

Usluga testiranja zvuka

Svrha ove funkcije: Usluga testiranja zvuka pruža mogućnost korisniku da proveri kvalitet poziva pomoću probnog poziva u programu Skype za posao, što omogućava korisniku da čuje kako bi zvučao u toku pravog poziva. Kada se klikne na dugme „Proveri kvalitet poziva“, usluga testiranja zvuka upućuje simulirani poziv i traži od vas da snimite kratak uzorak glasa (otprilike 5 sekundi), a potom ga reprodukuje. Neoptimalne performanse mreže ili neispravno konfigurisan uređaj korisnika utiču na kvalitet reprodukcije.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Tokom poziva usluge testiranja zvuka snima se kratki uzorak vašeg glasa (otprilike 5 sekundi). Kada se poziv usluge testiranja zvuka završi, uzorak glasa se briše. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Uzorak glasa služi korisniku da proveri i/ili potvrdi kvalitet Skype za posao poziva na osnovu kvaliteta reprodukcije.

Izbor/kontrola: Kvalitet poziva možete proveriti na sledeći način:

 1. U gornjem desnom uglu glavnog prozora programa Skype za posao kliknite na dugme Opcije (ikona zupčanika).

 2. U dijalogu Skype za posao – opcije izaberite stavku Audio uređaj.

 3. Na kartici Audio uređaj kliknite na dugme Proveri kvalitet poziva i sledite uputstva.

 4. Kliknite na dugme U redu.

Prikupljanje uzorka glasa je obavezno za korišćenje ove funkcije.

Delegiranje poziva

Svrha ove funkcije: Delegiranje poziva omogućava korisniku da dodeli jednu ili više osoba (delegata) koji će upućivati ili primati pozive i organizovati ili se pridruživati sastancima na mreži u vaše ime.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Prilikom dodeljivanja delegata, korisnik mora pružiti kontakt informacije delegata tokom procesa konfigurisanja. Korisnici koji su podešeni kao delegati primaju obaveštenje da ih je neko u organizaciji odredio kao delegate. Kada delegati prime poziv u ime osobe koja im je dodelila ulogu delegata, ta osoba prima e-poštom obaveštenje o tom događaju. Nikakve informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Program Skype za posao koristi kontakt informacije delegata da bi im omogućio upućivanje ili primanje poziva i planiranje sastanaka ili pridruživanje sastancima u ime osobe koja ih je postavila za delegate.

Izbor/kontrola: Funkcija „Delegiranje poziva“ podrazumevano je isključena. Administrator preduzeća omogućava i onemogućava funkciju „Delegiranje poziva“ za organizaciju. Ako je funkcija „Delegiranje funkcija“ omogućena, korisnici mogu da konfigurišu delegate na sledeći način:

 1. U gornjem desnom uglu glavnog prozora programa Skype za posao kliknite na dugme Opcije (ikona zupčanika).

 2. U dijalogu Skype za posao – opcije izaberite stavku Prosleđivanje poziva.

 3. U okviru Prosleđivanje poziva izaberite stavku Prodsledi moje pozive na ili Istovremeno pozivaj, a zatim na padajućoj listi izaberite stavku Moji delegati.

 4. Ako delegati nisu konfigurisani u dijalogu Prosleđivanje poziva – delegati, kliknite na dugme Dodaj, a zatim izaberite osobe koje želite da postavite za delegate.

 5. U dijalogu Delegati kliknite na dugme „U redu“.

 6. Kliknite na dugme U redu .

Napomena:  Administrator preduzeća može da konfiguriše sinhronizaciju delegata u Exchange kalendaru sa sistemom Lync Server 2010 ili novijom verzijom sistema. Kada se omoguće, delegati u Exchange kalendaru sa odgovarajućim dozvolama (jednakim dozvolama autora rukopisa ili većim) biće automatski dodati kao vaši delegati u programu Skype za posao. Međutim, to ne menja vaše postavke prosleđivanja poziva.

Evidencije poziva

Svrha ove funkcije: Funkcija „Evidencije poziva“ omogućava korisniku da skladišti zapis Skype za posao glasovnih poziva u Microsoft Outlook fascikli.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Informacije o govornim pozivima, kao što su vreme početka, vreme završetka, trajanje i učesnici poziva, biće skladišteni u fascikli „Istorija razgovora“ u programu Outlook. Možete takođe evidentirati temu sastanka i lokaciju tako što ćete na kartici „Lično“ u dijalogu „Opcije“ izabrati Outlook za ličnog upravljača informacijama. Funkcija „Evidencije poziva“ ne skladišti sadržaj glasovnih poziva. Nikakve informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Korisnik može da koristi funkciju „Evidencije poziva“ za praćenje i pregledanje istorije glasovnih poziva.

Izbor/kontrola: Funkcija „Evidencije poziva“ podrazumevano je uključena. Administrator preduzeća može da omogući i onemogući funkciju „Evidencije poziva“ za vaše preduzeće. Ako je administrator omogućio funkciju „Evidencije poziva“, možete je uključiti ili isključiti na sledeći način:

 1. U gornjem desnom uglu glavnog prozora programa Skype za posao kliknite na dugme Opcije (ikona zupčanika).

 2. U dijalogu Skype za posao – opcije izaberite stavku Lično.

 3. U okviru Upravljač ličnim informacijama opozovite izbor u polju za potvrdu Čuvaj evidenciju poziva u fascikli „Istorija razgovora“ u okviru e-pošte.

 4. Kliknite na dugme U redu.

ID pozivaoca na spisku učesnika sastanka

Svrha ove funkcije: Funkcija „ID pozivaoca na spisku učesnika sastanka“ prikazuje ID pozivaoca svih učesnika sastanka na spisku sastanka.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: ID pozivaoca učesnika sastanka se prikuplja. Nikakve informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Kada se pridružujete sastanku, učesnikov ID pozivaoca se prikazuje na spisku sastanka svim učesnicima.

Izbor/kontrola: nema kontrola za kraj korisnika za ovu funkciju; ID pozivaoca se prima od dobavljača telefonske usluge. Neki dobavljači omogućava da korisnici isključe ID pozivaoca. Za dodatne informacije obratite se administratoru preduzeća ili dobavljaču usluga telefona.

Evidentiranje na strani klijenta

Svrha ove funkcije: evidentiranje na strani klijenta prikuplja informacije koje može da koristi tim za podršku drugog nivoa za određivanje uzroka problema. Evidentiranje na strani klijenta skladišti se lokalno na računaru.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Kada je evidentiranje na strani klijenta omogućeno, određene informacije o upotrebi biće evidentirane i uskladištene na računaru. Na primer, teme sastanka i lokacije, session initiation protocol (SIP) poruke, odgovori na Skype za posao pozive, informacije o pošiljaocu i primaocu trenutnih poruka, smer kojim je poruka išla, spisak kontakata, informacije o prisutnosti, imena aplikacija, priloga datoteka, Microsoft PowerPoint datoteka, belih tabli ili anketa koje delite tako da obuhvataju anketna pitanja koja su već podeljena i indeks glasanja evidentiraju se na strani klijenta. Sadržaji Skype za posao razgovora (trenutne poruke, PowerPoint niz slajdova, sadržaji bele table, beleške, detalji o anketi) ne skladište se na strani klijenta. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Informacije prikupljene pomoću evidentiranja na strani klijenta može da upotrebljava korisnička podrška ili mogu da se šalju korporaciji Microsoft kako bi se rešili problemi u programu Skype za posao.

Izbor/kontrola: Evidentiranje na strani klijenta podrazumevano je isključeno. Administrator preduzeća može da omogući i onemogući ovu funkciju za preduzeće. Ako administrator omogući funkciju evidentiranja na strani klijenta, korisnici mogu da je konfigurišu na sledeći način:

 1. U gornjem desnom uglu glavnog prozora programa Skype za posao kliknite na dugme Opcije (ikona zupčanika).

 2. U dijalogu Skype za posao – opcije izaberite stavku Opšte postavke.

 3. U okviru Pomozite vašem timu podrške da vam pomogne kliknite na okvir sa padajućom listom Nivo vođenja evidencije i izaberite stavku Malo ili Kompletno. Korisnici takođe mogu da omoguće Windows evidenciju događaja tako što će izabrati stavku Takođe prikupljaj informacije o rešavanju problema pomoću Windows evidencije događaja.

 4. Kliknite na dugme U redu.

Kontakt kartica

Svrha ove funkcije: Funkcija „Kontakt kartica“ prikazuje informacije o vašem prisustvu i lokaciji ili prisustvu i lokaciji osoba iz vaše organizacije u programu Skype za posao i skorašnjim verzijama programa Outlook. Takođe, kontakt kartica obezbeđuje pristup komuniciranju pomoću jednog klika. Na primer, možete poslati trenutnu poruku, započeti poziv ili poslati e-poruku direktno sa nečije kontakt kartice.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Statične informacije u kontakt kartici se prikupljaju iz poslovnog direktorijuma preduzeća (kao što je Active Directory). Dinamične informacije, kao što su informacije o slobodnim/zauzetim terminima u kalendaru, primaju se od sistema Microsoft Exchange Server; informacije o lokacijama se primaju na nekoliko načina (pogledajte odeljak „Lokacija“); brojevi telefona mogu da se prime iz poslovnog direktorijuma ili može korisnik da ih unese ručno; a informacijama o prisutnosti upravlja program Skype za posao pomoću Outlook kalendara (ako je to omogućio korisnik) ili može korisnik da ih unese ručno. Lync server deli ove informacije sa drugim ljudima u okviru organizacije. Nikakve informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Kontakt kartica se koristi za pregled informacija o kontaktu, lokaciji i prisutnosti osoba iz organizacije korisnika. Količina informacija koja će biti vidljiva u Skype za posao i Outlook kontaktima se kontroliše postavljanjem odnosa privatnosti i omogućavanjem ili onemogućavanjem režima privatnosti (pogledajte odeljak „Režim privatnosti“).

Izbor/Kontrola: odnosi privatnosti se konfigurišu na sledeći način:

 1. Kliknite desnim tasterom miša na kontakt.

 2. Izaberite stavku Promeni odnos privatnosti.

 3. Izaberite primenljivu kategoriju za kontakt.

Iako je neke od informacija iz kontakt kartice konfugurisao administrator i iako su neke informacije preuzete iz direktorijuma korporacije, korisnik takođe može da upravlja podacima. Ti podaci su sledeći:

 • Informacije iz kalendara: vidljivost informacija možete kontrolisati iz kalendara pomoću opcije „Promeni dozvole za prikazivanje informacija o zauzetosti“ u Microsoft Outlook meniju opcija.

 • Lokacija: pogledajte odeljak „Lokacija“.

 • Informacije o prisutnosti i kontaktima: pogledajte odeljak „Informacije o prisutnosti i kontaktima“.

 • Lična slika: pogledajte odeljak „Lična slika".

Istorija razgovora

Svrha ove funkcije: Funkcija „Istorija razgovora“ omogućava skladištenje prethodnih, nedavnih ili propuštenih razgovora preko trenutnih poruka i statistike o glasovnim razgovorima (kao što su informacije o datumu, vremenu i trajanju razgovora i informacije o pozivaocu) u Microsoft Outlook fascikli „Istorija razgovora“ i njihovo preuzimanje sa kartice „Razgovori“ u programu Skype za posao.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Sadržaj razgovora preko trenutnih poruka i statistika o glasovnim razgovorima (kao što su informacije o datumu, vremenu i trajanju razgovora i informacije o pozivaocu). Nikakve informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Istorija razgovora se prikazuje u programu Skype za posao na kartici „Razgovori“ u glavnom korisničkom interfejsu što korisniku omogućava prikaz i nastavak prošlih razgovora.

Izbor/kontrola: Istorija razgovora je podrazumevano isključena. Može se kontrolisati na sledeći način:

 1. U gornjem desnom uglu glavnog prozora programa Skype za posao kliknite na dugme Opcije (ikona zupčanika).

 2. U dijalogu Skype za posao – opcije izaberite stavku Lično.

 3. U okviru Upravljač ličnim informacijama potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu Sačuvaj razgovore putem trenutnih poruka u fascikli „Istorija razgovora“ u okviru e-pošte.

 4. Kliknite na dugme U redu .

Program za unapređenje na osnovu korisničkog iskustva

Svrha ove funkcije: Ako odaberete da učestvujete, program za unapređenje na osnovu korisničkog iskustva (CEIP) prikuplja osnovne informacije o načinu na koji koristite programe, računar ili uređaj i povezane uređaje. Takođe, prikupljaju se informacije o načinu na koji su programi, računar ili uređaji podešeni i kako rade. Izveštaji se šalju korporaciji Microsoft kako bi se poboljšale najčešće korišćene funkcije i napravila rešenja za uobičajene probleme. CEIP takođe prikuplja tipove i broj grešaka na koje naiđete, performanse softvera i hardvera i brzinu usluga. Microsoft ne prikuplja vaše ime, adresu ni druge kontakt informacije.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: CEIP informacije se automatski šalju korporaciji Microsoft kada se ova funkcija uključi. Više informacija o Informacijama koje se prikupljaju, obrađuju ili prenose od strane CEIP-a potražite u izjavi o privatnosti za program za unapređenje na osnovu korisničkog iskustva.

Upotreba informacija: Korporacija Microsoft koristi ove informacije da bi unapredila kvalitet, pouzdanost i performanse Microsoft softvera i usluga.

Izbor/kontrola: Funkcija CEIP je podrazumevano isključena. Administrator preduzeća omogućava ili onemogućava CEIP za preduzeće. Ako administrator preduzeća nije konfigurisao CEIP za organizaciju, korisniku će biti pružena mogućnost da se prijavi prilikom početnog procesa instalacije. Ako administrator preduzeća nije onemogućio CEIP kontrolu, korisnici mogu da promene svoj izbor za CEIP u bilo kom trenutku na sledeći način:

 1. U gornjem desnom uglu glavnog prozora programa Skype za posao kliknite na dugme Opcije (ikona zupčanika).

 2. U dijalogu Skype za posao – opcije izaberite stavku Opšte postavke.

 3. U okviru Pomozite nam da poboljšamo program potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu Prijavi me za program za obogaćivanje korisničkog iskustva.

 4. Kliknite na dugme U redu .

Napomena:  Ako administrator promeni postavku tako da omogući ili onemogući CEIP kada korisnik već koristi Skype za posao, nova postavka će stupiti na snagu tek kada korisnik napusti Skype za posao i ponovo se prijavi.

Deljenje radne površine i aplikacija

Svrha ove funkcije: Deljenje radne površine i aplikacija omogućava korisnicima da sarađuju putem video ćaskanja i da u isto vreme dele svoje radne površine ili izabrane aplikacije sa ostalim učesnicima sastanka, čime im omogućava da dele i uređuju datoteke kao da su u istoj prostoriji sa svojim saradnicima. Korisnik može izlagati Microsoft PowerPoint prezentacije i sarađivati sa drugim osobama na virtuelnoj beloj tabli koja predstavlja svežu stranicu za beleške i crteže koju svi na sastanku mogu zajedno da koriste. Kada korisnik prvi put deli svoju radnu površinu ili aplikacije, samo on ili ona ima kontrolu. Ukoliko to odabere, korisnik može dozvoliti drugim korisnicima da preuzmu kontrolu nad deljenom radnom površinom ili aplikacijom, da se kreću i unose izmene pomoću svog miša i tastature (pogledajte odeljak kontrole deljenja radne površine i aplikacija).

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Kada se pokrene deljenje, u zavisnosti od toga šta se deli, svi učesnici u razgovoru moći će da vide monitore, celu radnu površinu ili izabrane aplikacije na ekranu računara. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Funkciju „Deljenje radne površine & aplikacija“ možete koristiti da biste sarađivali sa učesnicima u razgovoru i sastanku.

Izbor/kontrola:

Da biste pokrenuli deljenje radne površine i aplikacija (u okviru razgovora ili sastanka):

 1. Kliknite na dugme Deljenje sadržaja i glavnih aktivnosti sastanka da biste otvorili prozor za deljenje.

 2. Kliknite ponovo na dugme Deljenje sadržaja i glavnih aktivnosti sastanka da biste otvorili meni.

 3. U iskačućem meniju, u okviru Prezentuj izaberite stavku Radna površina, monitor (ako ih imate više) ili stavku Program.

 4. (Opcionalno) Ako izaberete stavku Program, izaberite program koji želite da delite sa dostupne liste.

ILI

 1. Zadržite pokazivač iznad dugmeta Deljenje sadržaja i glavnih aktivnosti sastanka da biste otvorili meni.

 2. U iskačućem meniju, u okviru Prezentuj izaberite stavku Radna površina, monitor (ako ih imate više) ili stavku Program.

 3. (Opcionalno) Ako izaberete stavku Program, izaberite program koji želite da delite sa dostupne liste.

Da biste prestali da delite radnu površinu ili aplikaciju

 • Na vrhu ekrana, na traci za deljenje, izaberite stavku Zaustavi deljenje.

VAŽNO Dokumenti ili slike koji su otvoreni na radnoj površini i zaštićeni softverom za upravljanje digitalnim pravima (DRM) mogu biti vidljivi drugima sa kojima delite radnu površinu u programu Skype za posao.

Kontrola deljenja radne površine i aplikacija

Svrha ove funkcije: Kontrola deljenja radne površine i aplikacija omogućava korisnicima da dodele kontrolu nad svojom radnom površinom ili aplikacijom drugom učesniku razgovora ili sastanka koji takođe koristi Skype za posao na drugom računaru.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Osoba kojoj je dodeljena kontrola može da kontroliše deljenu radnu površinu ili aplikaciju i da unosi izmene kao da on ili ona direktno koristi deljeni računar pomoću tastature i miša. Korisnik koji deli svoju radnu površinu ili aplikaciju i drugi učesnici Skype za posao razgovora ili sastanka moći će da prikažu te promene kako se one budu dešavale. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Kontrola deljenja radne površine i aplikacija omogućava učesnicima razgovora ili sastanka da preuzmu kontrolu nad deljenom radnom površinom ili aplikacijom dok vi i drugi učesnici razgovora posmatrate.

Izbor/Kontrola:

Da biste delili kontrolu nad svojom radnom površinom ili aplikacijom (ako ih već ne delite, pogledajte odeljak „Deljenje radne površine i aplikacija“):

 1. Izaberite stavku Prepuštanje kontrole na vrhu ekrana.

 2. Izaberite kome želite da prepustite kontrolu.

Da biste povratili kontrolu nad svojom radnom površinom od udaljenog korisnika, uradite sledeće:

 1. Izaberite stavku Prepuštanje kontrole na vrhu ekrana.

 2. Kliknite na dugme Preuzmi kontrolu.

Hitne službe (911)

Svrha ove funkcije: Kada ih administrator preduzeća učini dostupnima, hitne službe omogućavaju programu Skype za posao da prenosi lokaciju nezavisnom dobavljaču usluga kojeg je odabrao korisnik. Nezavisni dobavljač usluga za usmeravanje će potom preneti lokaciju hitnim službama kad god se izabere broj hitnih službi (na primer, 911 u SAD). Kada se omogući funkcija, informacije o lokaciji prenete osoblju hitne službe predstavljaju lokaciju koju je administrator preduzeća odredio za svakog korisnika ponaosob (na primer, broj firme ili broj kancelarije) i uneo u bazu podataka o lokacijama ili, ako takva lokacija nije dostupna, lokaciju koju ste možda ručno uneli u polje za lokaciju. Ako korisnik pozove hitnu službu dok koristi Skype za posao preko bežične internet veze dok se još nalazi na radnoj lokaciji, informacije o lokaciji prenete hitnim službama sadržaće samo približnu lokaciju izračunatu u odnosu na lokaciju dodeljenu bežičnoj krajnjoj tački sa kojom računar komunicira. Štaviše, informacije o lokaciji te bežične krajnje tačke ručno unosi administrator preduzeća i, samim tim, informacije o lokaciji koje se prenose osoblju hitne službe možda neće biti korisnikova stvarna fizička lokacija. Da bi se postigla puna funkcionalnost, ova funkcija zahteva da preduzeće zadrži uslugu usmeravanja koju obezbeđuju određeni certifikovani dobavljači rešenja, a usluga je dostupna samo u SAD.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Informacije o lokaciji koje se dobijaju putem programa Skype za posao određuju se na osnovu automatskih informacija o lokaciji koje popunjava server sa informacijama o lokaciji ili na osnovu informacija o lokaciji koje je korisnik uneo u polje za lokaciju. Te informacije se skladište u memoriji na korisnikovom računaru tako da kad se unese broj hitnih službi, informacije o lokaciji se prenose sa pozivom kako bi bile usmerene ka odgovarajućem dobavljaču hitnih službi i obezbeđuje se korisnikova približna lokacija. Korisnikova lokacija takođe može da se pošalje putem trenutne poruke u lokalno bezbednosno odeljenje. Za hitne pozive zapis sa detaljima poziva sadržaće informacije o korisnikovoj lokaciji. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: lokacija se koristi za usmeravanje poziva odgovarajućim hitnim službama i za odašiljanje hitnih odgovora. Te informacije mogu da se pošalju i bezbednosnom odeljenju preduzeća kao obaveštenje sa informacijama o lokaciji pozivaoca i povratnom pozivu.

Izbor/kontrola: Ova funkcija je podrazumevano isključena. Administrator preduzeća omogućava ovu funkciju. Obratite se administratoru preduzeća da biste utvrdili da li je ova funkcija dostupna. Nemate mogućnost da kontrolišete da li se lokacija preuzima automatski ili se prenosi hitnim odašiljačima kada se uputi hitan poziv.

Napomena:  Administrator preduzeća može da ograniči mogućnost hitnog pozivanja na vašu radnu lokaciju tako da bi trebalo da od administratora potražite informacije o meri u kojoj je funkcionalnost hitnih poziva dostupna.

Spoljni pristup

Svrha ove funkcije: Spoljni pristup omogućava Skype za posao korisnicima u sklopu vaše organizacije da vide prisutnost, šalju trenutne poruke i upućuju glasovne razgovore sa računara na računar (pod uslovom da je računar opremljen zvučnicima i mikrofonom ili slušalicama) Skype za posao korisnicima iz drugih organizacija sa kojima je omogućen spoljni pristup.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Informacije iz kontakt kartice poput imena, e-adrese i informacija o prisutnosti se dele između spoljnih kontakata. Nikakve informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Kada se funkcija omogući, korisnici iz jedne organizacije mogu u svoje spiskove kontakta da dodaju korisnike iz druge organizacije, da im šalju trenutne poruke i da vide njihove informacije o prisutnosti. Korisnici mogu da izaberu najbolji način za saradnju na zadatku – pomoću glasa, video zapisa ili nečeg drugog – i mogu lako da pređu sa razgovora jedan-na-jedan na konferencije sa više učesnika.

Izbor/kontrola: podrazumevano je da je Federacija isključena i kontroliše i konfiguriše administrator preduzeća. Ako je Federacija omogućena, korisnici mogu da traže i dodaju spoljne kontakte na isti način na koji dodaju kontakte u svojoj organizaciji.

Napomena:  Svim spoljnim kontaktima, bilo da su lični ili spoljni, podrazumevano će biti dodeljen odnos privatnosti spoljnih kontakata koji će deliti vaše ime, zvanje, adresu e-pošte, preduzeće i sliku. Ti kontakti neće moći da vide vašu belešku o prisutnosti. Dodeljivanje drugih odnosa privatnosti spoljnim kontaktima, na primer „Radna grupa“, „Prijatelji i porodica“ i tako dalje, dozvoliće im da vide vašu belešku o prisutnosti i moglo bi nehotice deliti informacije koje im ne bi trebalo otkriti.

Deljenje lokacije

Svrha ove funkcije: deljenje lokacije prikazuje trenutnu geografski lokaciju i vremensku zonu korisnika za druge Skype za posao korisnike koristeći funkcionalnost kontakt kartice (pogledajte odeljak kontakt kartice). Korisnici mogu da kontrolišu koje informacije se dele sa drugima tako što omogućava režim privatnosti u meniju opcije. (Pogledajte odeljak režim privatnosti).

Informacije prikupljene, obrađene ili Prenesive: lokacija korisnika izvedena je na jedan od dva načina. Prikuplja se sa servera sa informisanjem o lokaciji preduzeća (LIS), koji konfiguriše administrator preduzeća, ili korisnik može ručno da podesi lokaciju tako što će uneti prilagođenu lokaciju u kontrolu lokacije u Skype za posao korisničkog interfejsa, npr. "Home", "Posao" ili "5678 Mejn, Buffalo, NY, 98052". Vremenska zona se prikuplja direktno iz operativnog sistema računara korisnika. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: U zavisnosti od načina na koji je korisnik ili administrator konfigurisao postavke privatnosti, informacije o lokaciji i vremenskoj zoni dele se putem programa Skype za posao ili su dostupne drugim korisnicima putem kontakt kartice. Oblikovana adresa ili građanska adresa ne dele se putem prisutnosti.

Izbor/kontrola: Ako je administrator preduzeća omogućio deljenje lokacije i konfigurisao je na takav način da dozvoli korisnicima pristup kompletnom korisničkom interfejsu za lokaciju, korisnici će imati pristup sledećim podacima iz polja „Lokacija“ i menija na vrhu glavnog prozora programa Skype za posao:

 • Podesi lokaciju: Lokacija može ručno da se unese izmenom teksta u okviru za tekst za lokaciju.

 • Prikaži drugima moju lokaciju: omogućava korisniku da kontroliše da li se podaci lokacije dele sa drugim korisnicima. To ne utiče na deljenje lokacije za hitne službe, tj. pozivanje 911 (pogledajte odeljak hitne službe).

Skype za posao Program za unapređenje

Svrha ove funkcije: Program za unapređenje programa Skype za posao prikuplja informacije o vašem iskustvu sa programom Skype za posao i šalje ih korporaciji Microsoft svaki put kada koristite Skype za posao. Korporacija Microsoft koristi ove informacije da bi napravila rešenja za uobičajene probleme i da bi poboljšala Skype za posao i druge Microsoft proizvode.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Informacije koje se šalju korporaciji Microsoft mogu da sadrže informacije o tome kako koristite program Skype za posao, o performansama i pouzdanosti, konfiguraciji uređaja i kvalitetu mrežne veze, kao i kodove grešaka, evidencije grešaka i podatke o izuzecima. Program za unapređenje aplikacije takođe može da šalje podatke o vama i vašem uređaju, kao što su vaše korisničko ime ili IP adresa, ali te informacije se pretvaraju u anonimne pre nego što se pohrane na Microsoft serverima.

Upotreba informacija: Informacije se koriste da bi se napravila rešenja za uobičajene probleme i da bi se poboljšao program Skype za posao i drugi Microsoft proizvodi. Informacije se neće koristiti za vašu identifikaciju ili kontakt.

Izbor/kontrola: Ova funkcija je podrazumevano isključena i njom može upravljati administrator preduzeća. Administrator može odabrati da uvek ili nikad ne šalje informacije za poboljšanje programa Skype za posao korporaciji Microsoft, odnosno može da vam dozvoli da izaberete svoja podešavanja.

Korisnik može promeniti željene postavke na sledeći način:

 1. U gornjem desnom uglu glavnog prozora programa Skype za posao kliknite na dugme Opcije (ikona zupčanika).

 2. U dijalogu Skype za posao – opcije izaberite stavku Opšte postavke.

 3. Na kartici Opšte potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu Šalji korporaciji Microsoft informacije o programu za unapređenje aplikacije Skype za posao.

 4. Kliknite na dugme U redu.

Napomena: Administrator preduzeća može da konfiguriše ovu funkciju u ime korisnika u svojoj organizaciji koristeći smernice grupe i u tom slučaju korisnik neće videti dijalog neuspešnog prijavljivanja, niti će biti upitan da li želi da pošalje izveštaj o grešci pri prijavljivanju korporaciji Microsoft.

Kontrolisani API programa Lync

Svrha ove funkcije: Kontrolisani API programa Lync omogućava programima nezavisnih proizvođača da pristupe Skype za posao klijentu i komuniciraju sa njim na način koji proširuje iskustvo korisnika pri radu u programu Skype za posao. Programi nezavisnih proizvođača obuhvataju programe koje su kreirali dobavljači ili Microsoft (na primer, Outlook i druge aplikacije u Microsoft Office programskim paketima).

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Informacije koje su postale dostupne putem kontrolisanog API-ja programa Lync aplikacijama nezavisnih proizvođača obuhvataju sve lične informacije koje je moguće prikazati u okviru korisničkog interfejsa programa Skype za posao. Informacije mogu da obuhvate lokaciju korisnika, brojeve telefona, zvanje, spisak kontakata (koji uključuje brojeve telefona i druge detalje), ličnu belešku, status aktivnosti i tekuće razgovore i njihov sadržaj.

Upotreba informacija: Programi koji koriste kontrolisani API programa Lync koriste informacije u okviru Skype za posao sesije da bi obezbedili unapređenu ili dodatnu funkcionalnost krajnjem korisniku. Međutim, upotreba tih informacija zavisi od programa nezavisnog proizvođača koji bi trebalo da ponudi sopstvenu izjavu o privatnosti u vezi sa predviđenom upotrebom tih informacija.

Izbor/kontrola: Programi nezavisnih proizvođača koji koriste kontrolisane API-je programa Lync svrstavaju se u tri kategorije: programi na računaru (lokalno instalirani), programi hostovani na vebu i programi za proširenje programa Skype za posao (programi koji su ugrađeni u korisnički interfejs prozora razgovora u programu Skype za posao). Kontrolisanje pristupa programa nezavisnih proizvođača vašim informacijama za svaki scenario razlikuje se na sledeći način:

 • Programi na računaru (lokalno instalirani): programe na računaru instalirate vi ili bilo koji administrator lokalnog računara i uvek će imati pristup informacijama o korisniku putem kontrolisanog API-ja programa Lync. Kao i uvek, nemojte instalirati programe u koje nemate poverenja.

 • Programi hostovani na vebu: programi hostovani na internetu ili intranetu možda će takođe moći da pristupaju informacijama o korisniku putem kontrolisanog API-ja programa Lync. Da biste se zaštitili da neželjeni programi ne dobiju pristup informacijama bez vašeg znanja, takvi programi moraju biti hostovani sa domain/URL-a koji je administrator lokalnog računara dodao na listu pouzdanih lokacija programa Internet Explorer.

 • Programi za proširenje programa Skype za posao: U programu Skype za posao projektanti će moći da prošire utisak pri radu u programu Skype za posao ugrađivanjem programa u okviru prozora razgovora u programu Skype za posao. Taj program takođe može da ima pristup informacijama programa Skype za posao putem kontrolisanog API-ja programa Lync. U tom slučaju, administrator lokalnog računara mora da registruje program za proširenje u Skype za posao klijentu. Ta registracija takođe omogućava programu pristup kontrolisanom API-ju programa Lync.

Posebna kontrola za ime lokacije: Kao dodatnu meru opreza administrator sistema ima opciju da dozvoli, blokira ili omogući krajnjem korisniku (vama) da odluči da li će ti programi nezavisnih proizvođača imati pristup polju „Ime lokacije“ u okviru programa Skype za posao. Pristup lokaciji podrazumevano je dostupan programima nezavisnih proizvođača. Ovu postavku možete da kontrolišete na sledeći način:

 1. U gornjem desnom uglu glavnog prozora programa Skype za posao kliknite na dugme Opcije (ikona zupčanika).

 2. U dijalogu Skype za posao – opcije izaberite stavku Lično.

 3. U okviru Menadžer ličnih informacija izmenite odgovarajuća polja za potvrdu.

 4. Kliknite na dugme U redu.

VDI dodatna komponenta za program Lync

Svrha ove funkcije: U organizacijama koje koriste arhitekturu udaljene radne površine, VDI dodatna komponenta za program Lync omogućava lakim i teškim klijentima da se povežu sa programom Skype za posao i koriste čitav skup funkcija i funkcionalnosti kao da ga koriste direktno na uređaju klijenta.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Kada program Skype za posao koristite u okruženjima udaljene radne površine koje imaju instalirane VDI dodatnu komponentu za program Lync na pristupnom uređaju, korisnikovi akreditivi za prijavljivanje na mrežu (na primer korisničko ime i lozinka) prikupljaju se pomoću zajedničke VDI dodatne komponente i Skype za posao programa. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: VDI dodatna komponenta za program Lync prikuplja korisnikove akreditive za prijavljivanje na mrežu. Dodatna komponenta koristi akreditive za povezivanje korisnikovog pristupnog uređaja i verzije programa Skype za posao koji ima udaljenu radnu površinu.

Izbor/kontrola: Akreditivi za prijavljivanje na mrežu neophodni su za prijavljivanje u program Skype za posao na udaljenoj radnoj površini. Korisnici imaju mogućnost da unesu akreditive svaki put kad se prijavljuju ili da ih unesu jednom, a potom izaberu opciju „Sačuvaj lozinku“ u dijalogu „Akreditivi“.

Prilozi sastanaka

Svrha ove funkcije: Prilozi sastanka omogućavaju organizatorima sastanka da otpreme i dele datoteke sa učesnicima sastanka tako što će ih prikazati na sastanku ili omogućiti njihovo preuzimanje kasnije.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: organizator sastanka otprema priloge sastanaka i oni se skladište na Lync serveru. Administrator preduzeća može konfigurisati dužinu trajanja priloga. Organizator i učesnici sastanka mogu preuzimati priloge sve dok ih organizator sastanka ne izbriše ili dok ne istekne period zadržavanja koji je konfigurisao administrator. U tom trenutku, prilog sastanka se briše. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Otpremljeni prilozi sastanka dele se sa učesnicima sastanka koji ih mogu i preuzeti. Dostupnost priloga može se ograničiti na određene uloge učesnika sastanka (organizator, izlagač, svi). Ako je za određenu ulogu ograničen pristup prilogu, on neće biti vidljiv na njenoj listi priloga.

Izbor/kontrola:

 1. U prozoru razgovora zadržite pokazivač iznad dugmeta Deljenje sadržaja i glavnih aktivnosti.

 2. Izaberite karticu Prilozi.

 3. Izaberite stavku Dodaj prilog.

 4. Potražite prilog koji dodajete i izaberite datoteku.

 5. Kliknite na dugme Otvori.

Vlasnici sastanka mogu ograničiti dostupnost preuzimanja prema ulozi učesnika (organizator, izlagač, svi) na sledeći način:

 1. Zadržite pokazivač iznad dugmeta Deljenje sadržaja i glavnih aktivnosti.

 2. U okviru kartice Prilozi izaberite stavku Upravljanje prilozima.

 3. U dijalogu Prilozi u okviru Dozvole izaberite željenu opciju iz padajuće liste.

 4. Kliknite na dugme U redu.

Napomena:  Ako je prilog ograničen za određene uloge, on neće biti vidljiv u njihovoj listi sadržaja i neće moći da se saćuva računaru.

Spoljašnje povezivanje sastanka

Svrha ove funkcije: Spoljašnje povezivanje sastanaka omogućava korisnicima programa Skype za posao koji su prisutni na sastanku da dodaju broj javne digitalne telefonske mreže (PSTN) u postojeći audio video (AV) razgovor ili sastanak. PSTN korisnik može se dodati pozivanjem PSTN broja pomoću tastature programa Skype za posao. PSTN korisnik će biti dodat kada odgovori na poziv.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: PSTN korisnik će videti ID pozivaoca organizatora sastanka ili učesnika sastanka kada primi poziv za učestvovanje u sastanku.

Upotreba informacija: ID pozivaoca služi da bi osoba koja prima poziv identifikovala pozivaoca.

Izbor/kontrola: Ovu funkciju ne može da kontroliše ni korisnik ni administrator preduzeća.

OneNote integracija

Svrha ove funkcije: OneNote dozvoljava korisnicima programa Skype za posao da dele OneNote beležnice sa učesnicima sastanka ili da pregledaju i doprinose OneNote beležnicama koje dele ostali učesnici sastanka pomoću klijenta Lync 2010 ili novije verzije.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Kada učesnik sastanka koji koristi Lync 2010 ili novijeg klijenta deli Microsoft OneNote beležnicu, ostali korisnici programa Skype za posao i aplikacije Lync Web App mogu da prikažu tu OneNote beležnicu i da joj doprinose. Sav sadržaj unet u beležnicu biće vidljiv i dostupan svim učesnicima sastanka.

Upotreba informacija: Ova funkcija omogućava korisnicima programa Skype za posao da dele, pregledaju i učestvuju u OneNote saradnji.

Izbor/kontrola:

 1. U prozoru razgovora, zadržite pokazivač miša iznad ikone Deli .

 2. Na kartici Prisutni izaberite stavku ONENOTE.

 3. Izaberite OneNote beležnicu koju želite da otvorite.

Napomena:  Vlasnici sastanka mogu ograničiti dostupnost prema ulogama učesnika (organizator, izlagač, svi). Ako je OneNote beležnica ograničena za određene uloge, ta beležnica neće biti vidljiva u njihovoj listi sadržaja tako da neće moći da je otvore ili sačuvaju na svom računaru.

Programski dodatak „Sastanak na mreži“ za Outlook

Svrha ove funkcije: Programski dodatak „Sastanak na mreži“ za program Outlook (poznatiji kao programski dodatak za konferencije za Outlook) predstavlja dodatak koji kad se instalira sa programom Skype za posao omogućava korisniku da uradi više zadataka koji su u vezi sa programom Skype za posao u programu Microsoft Outlook. Zadaci su sledeći:

 • Planiranje sastanka na mreži

 • Postavljanje opcija sastanka

 • Planiranje konferencijskog poziva

 • Započinjanje deljenja informacija putem programa Skype za posao

Informacije prikupljene, obrađene ili prenete: informacije navedene ispod će biti uskladištene na računaru korisnika u okviru Microsoft Outlook klijenta. Dodatne informacije o upotrebi i statistika mogu da se prijave u zavisnosti od postavki vođenja evidencije na strani korisnika. (Pogledajte odeljak evidentiranje na strani klijenta.) Nema poslatih informacija korporaciji Microsoft.

 • Ime organizatora

 • Imena učesnika

 • Imena izlagača

 • Lista e-adresa

 • Tema sastanka i druge informacije o sastanku (kao što su vreme početka/završetka, ID konferencije, kôd i informacije o automatskom telefonskom sistemu/dobavljaču audio konferencije za korisnika)

 • Sve proxy adrese za korisnika u programu Microsoft Exchange (X400-X500 adrese, adrese Exchange usluge „Objedinjena razmena poruka“ (UM) i URI-ji SIP i telefonske/Exchange UM govorne pošte)

 • Informacije o lokaciji sastanka

Upotreba informacija: Gorenavedene informacije se koriste samo za planiranje sastanka ili konferencijskog razgovora. Informacije se skladište lokalno, na korisnikovom računaru, i dele se sa Lync serverom. Pored toga, sa Lync serverom dele se još i informacije o sastanku ili konferencijskom pozivu.

Napomena:  Ove informacije se dele i sa kontrolisanim API-jem programa Lync (pogledajte odeljak Kontrolisani API programa Lync).

Izbor/kontrola: kada koristite programski dodatak „Sastanak na mreži“ za Outlook, ne postoji kontrola krajnjeg korisnika kreiranih, sakupljenih, skladištenih ili prenesenih informacija. Međutim, korisnik može da obriše ili onemogući ovaj dodatak.

Peer to Peer prenos datoteka

Svrha ove funkcije: Peer-to-Peer prenos datoteka omogućava Skype za posao korisnicima da prenose datoteke jedni drugima u peer-to-peer (dvosmernoj) razmeni trenutnih poruka.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Datoteka se prenosi direktno između vlasnika datoteke i drugog učesnika razgovora. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Korisnici biraju da započnu prenos datoteke kao i datoteku koja će biti preneta. Primalac datoteke mora izričito da pristane da primi datoteku. Datoteke prenete putem Peer to Peer prenosa datoteka ne skladište se na Lync serveru.

Izbor/kontrola: Peer to Peer prenos datoteka je podrazumevano omogućen. Administrator preduzeća može da omogući ili onemogući ovu funkciju za nekog ili sve korisnike u organizaciji.

Neprekidno grupno ćaskanje

Svrha ove funkcije: Neprekidno ćaskanje omogućava korisnicima saradnju putem objavljivanja poruka u sobama za neprekidno ćaskanje. Podaci koji se nalaze na serveru su trajni i članovi sobe imaju pristup podacima, što uključuje i ranije podatke. Neprekidno grupno ćaskanje omogućava korisnicima grupne razgovore, pretragu, priključivanje i učestvovanje u grupnom ćaskanju, pretragu sadržaja u jednoj ili više soba, kao i kreiranje filtera za praćenje razgovora na određene teme.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Funkcija „Neprekidno grupno ćaskanje“ skladišti sadržaj razgovora grupnog ćaskanja na serveru koji konfiguriše administrator preduzeća. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Neprekidno grupno ćaskanje je trajno baš kao i soba za ćaskanje gde zapravo razgovor nikad ne prestaje jer se učesnici ćaskanja priključuju razgovoru ili ga napuštaju. Da bi ćaskanje bilo neprekidno ono mora da traje neki vremenski period.

Izbor/kontrola: istrajni ćaskanje mora da omogući administrator preduzeća. Ako je omogućen, administrator može da kontroliše period zadržavanja, server na kom se skladište ove informacije, ako je istorija grupnog ćaskanja arhivirana za usaglašenost ili druge namene i upravlja/menja sva svojstva u prostoriji. Korisnici sa drugim ulogama imaju drugačiji pristup trajnim podacima, kao što je navedeno na sledećoj listi.

 • Administratori mogu da brišu stari sadržaj (na primer, sadržaj postavljen pre određenog datuma) iz bilo koje sobe za ćaskanje kako bi sprečili znatan porast veličine baze podataka. Odnosno, mogu da uklone ili zamene poruke koje oni smatraju neprikladnim za određene sobe za ćaskanje (ili ih smatraju neodgovarajućim).

 • Krajnji korisnici, što uključuje autore poruka, ne mogu da izbrišu sadržaj iz soba za ćaskanje.

 • Upravljači sobe za ćaskanje mogu da onemoguće sobu ali ne mogu da je izbrišu. Samo administratori mogu da izbrišu sobu za ćaskanje.

Lična slika

Svrha ove funkcije: Lična slika omogućava korisnicima da prikažu svoju ličnu sliku drugim ljudima iz organizacije na kontakt kartici. Ukoliko korisnik izabere da prikaže ličnu sliku na kontakt kartici, drugi Skype za posao korisnici će moći da je vide u Skype za posao spisku kontakata omogućavanjem opcije „Prikaži slike kontakata“. Ako korisnici izaberu da prikažu svoju ličnu sliku drugim osobama, mogu da izaberu da prikažu podrazumevanu sliku koju poseduje njihova organizacija, ukoliko je to omogućeno preduzeću, ili da otpreme sliku sa svog računara.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Željene opcije za deljenje lične slike i bilo koje otpremljene prilagođene slike. Nikakve informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Informacije se skladište na Lync serveru i koriste se za prilagođavanje korisnikovog iskustva pri radu i deljenje slike s drugim osobama.

Izbor/kontrola:

 1. U gornjem desnom uglu glavnog prozora programa Skype za posao kliknite na dugme Opcije (ikona zupčanika).

 2. U dijalogu Skype za posao – opcije izaberite stavku Moja slika.

 3. U okviru Moja slika izaberite stavke Prikaži moju sliku ili Sakrij moju sliku.

 4. Kliknite na dugme U redu.

Prilagođena slika se može postaviti klikom na dugme Uredi ili ukloni sliku.

Napomena:  Adminstrator preduzeća odlučuje koje vrsta slika su dozvoljene, koja je maksimalna veličina slike koja se otprema i da li korisnici podrazumevano dele slike ili ne. Međutim, ovu postavku korisnik može zameniti..

Anketiranje

Svrha ove funkcije: anketiranje omogućava organizatoru sastanka da brzo prikupi informacije ili da sastavi željene postavke učesnika sastanka i razgovora. Ove informacije se takođe mogu sačuvati i analizirati posle sastanka.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Pojedinačni glasovi su anonimni. Svi izlagači vide prikupljene rezultate ankete i svaki izlagač ih može prikazati svim učesnicima. Ankete se skladište na Lync serveru u skladu sa smernicama isteka sadržaja sastanka koje je definisao administrator preduzeća. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: funkcija anketiranja poboljšava saradnju tako što izlagačima omogućava da brzo odrede željene opcije učesnika.

Izbor/kontrola:

 1. U prozoru razgovora kliknite desnim tasterom miša na dugme Deli sadržaj i glavne aktivnosti sastanka da biste otvorili meni.

 2. Na kartici Predstavljanje izaberite stavku Anketa

 3. Unesite Ime ankete, Pitanje, i Izbore.

 4. Kliknite na dugme Kreiraj anketu.

Napomena:  Iz same ankete izlagači mogu ograničiti dostupnost ankete prema ulogama učesnika (organizator, izlagač, svi). Ako je pristup anketi onemogućen određenoj osobi, ta osoba neće videti anketu na svojoj listi sadržaja kada se anketa trenutno ne deli i neće moći da sačuva anketu na svom računaru. Pored toga, izlagači mogu otvoriti ili zatvoriti anketu za glasanje i izbrisati rezultate ankete u bilo kom trenutku.

PowerPoint saradnja

Svrha ove funkcije: PowerPoint saradnja omogućava korisnicima da prikažu, vide i komentarišu PowerPoint prezentacije tokom razgovora ili sastanka na mreži.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Radnje krajnjih korisnika pokreću sve upotrebe ove funkcije – bilo da je reč o otpremanju PowerPoint prezentacija, kretanju kroz njih ili o pravljenju beležaka u PowerPoint prezentacijama. Svaka datoteka koja se predstavi u razgovoru ili na sastanku biće preneta svim učesnicima sastanka i oni će moći da je preuzmu direktno iz fascikle na svojim računarima. Vlasnik datoteke ili izlagač može ograničiti drugim osobama čuvanje datoteke, ali to ih ne ograničava da preuzmu ili vide datoteku. PowerPoint datoteke skladište se na Lync serveru u skladu sa smernicama isteka sadržaja sastanka koje je definisao administrator preduzeća. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: PowerPoint saradnja pomaže učesnicima u razgovoru da izlažu efikasne prezentacije i da dobiju povratne informacije.

Izbor/kontrola:

 1. U prozoru razgovora zadržite pokazivač miša iznad dugmeta Deljenje sadržaja i glavnih aktivnosti sastanka da biste otvorili meni.

 2. Na kartici Predstavljanje izaberite stavku PowerPoint

 3. Potražite PowerPoint prezentaciju koju dodajete i izaberite datoteku.

 4. Kliknite na dugme Otvori.

Izlagači mogu da ograniče privilegije pravljenja beležaka prema ulogama učesnika (samo izlagači, svi i niko) na sledeći način:

 1. Zadržite pokazivač miša iznad stavke „Prikaži učesnike“.

 2. Kliknite na dugme Još opcija (...).

 3. Kliknite na dugme Opcije sastanka na mreži.

 4. U dijalogu Opcije sastanka na mreži, u okviru Ko sme da koristi beleške izaberite željenu opciju sa padajuće liste.

 5. Kliknite na dugme U redu.

Izlagači mogu učesnicima da ograniče samostalno prikazivanje slajdova prema ulogama učesnika (samo izlagači, svi i niko) na sledeći način:

 1. Zadržite pokazivač miša iznad stavke Prikaži učesnike.

 2. Kliknite na dugme Još opcija (...).

 3. Kliknite na dugme Opcije sastanka na mreži.

 4. U dijalogu Opcije sastanka na mreži, u okviru Ko sme samostalno da prikaže sadržaj izaberite željenu opciju sa padajuće liste.

 5. Kliknite na dugme U redu.

Izlagači mogu ograničiti dostupnost preuzimanja prema ulozi učesnika (organizator, izlagač, svi) na sledeći način:

 1. Zadržite pokazivač iznad dugmeta Deljenje sadržaja i glavnih aktivnosti.

 2. Izaberite stavku Upravljanje sadržajem koji može da se predstavi.

 3. U dijalogu Upravljanje sadržajem koji može da se predstavi, u okviru Dozvole izaberite željenu opciju iz padajuće liste.

 4. Kliknite na dugme U redu.

Napomena:  Ako je PowerPoint prezentacija ograničena za određene uloge, ona neće biti vidljiva na listi sadržaja tih uloga i neće moći da se sačuva na računaru.

Informacije o prisutnosti i kontakt informacije

Svrha ove funkcije: Informacije o prisutnosti i kontakt informacije omogućavaju korisniku da vidi informacije o prisutnosti i kontakt informacije o drugim korisnicima (unutar i izvan organizacije), kao i da dele svoje objavljene informacije kao što su prisutnost, status, zvanje, broj telefona, lokacija i beleške. Administrator preduzeća takođe može da konfiguriše integraciju sa programom Outlook i serverom Microsoft Exchange kako bi se prikazale korisnikove poruke o odsutnosti iz kancelarije i druge informacije o statusu (na primer, kada korisnik ima planiran sastanak u Outlook kalendaru).

Informacije prikupljene, obrađene ili prenete: adresa za prijavljivanje korisnika i lozinka za potrebe prijavljivanja i potvrde identiteta. Bilo koji dodatni brojevi telefona koje će možda želeti da budu dostupni, informacije kao što su poruke van sistema Office i druge informacije o statusu ako administrator konfiguriše Microsoft Outlook i Microsoft Exchange Server integraciju Izgleda pored svih beležaka ili raspoloživost koje je korisnik možda načinio, dostupan je na kontakt kartici. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Za prijavljivanje na Skype za posao i povezivanje sa sistemom Lync server koriste se adresa i lozinka za prijavljivanje. U zavisnosti od načina na koji je korisnik konfigurisao postavke privatnosti, drugi Skype za posao korisnici i programi moći će da pristupe informacijama o prisutnosti, kontaktima i statusu ukoliko su objavljene, što pospešuje komunikaciju između korisnika.

Izbor/kontrola: informacije koje se objavljuju o korisnicima mogu se odabrati ili administrator preduzeća može da konfiguriše objavljene informacije u ime korisnika. Ako administrator nije onemogućio kontrolu objavljenih informacija, postavke se mogu promeniti u bilo kom trenutku na sledeći način:

 1. U gornjem desnom uglu glavnog prozora programa Skype za posao kliknite na dugme Opcije (ikona zupčanika).

 2. U dijalogu Skype za posao – opcije:

  1. Na kartici Lično unesite svoju Adresu za prijavljivanje. Koristite dugme Više opcija za unos imena servera sa kojim ćete se povezati. Administrator preduzeća obezbeđuje informacije o serveru.

  2. Takođe, na kartici Lično, možete izabrati koji nivo integracija programa Outlook želite da omogućite i na taj način dozvolite ostalim korisnicima da vide ažurirane informacije o prisutnosti, poruku „Odsutan iz kancelarije“, temu sastanka i lokaciju.

  3. Ako je adminstrator preduzeća omogućio režim privatnosti (pogledajte odeljak Režim privatnosti), možete da promenite postavku da delite prisutnost sa kontaktima na spisku kontakata tako što ćete na kartici Status izabrati odgovarajuću opciju

  4. Na kartici Telefoni možete videti koje je brojeve administrator objavio u vaše ime i dodati dodatne brojeve koje želite da učinite dostupnim drugim korisnicima.

 3. Kliknite na dugme U redu.

Korisnici takođe mogu ručno da ažuriraju informacije o statusu i lokaciji pomoću menija „Status“ i menija „Lokacija“, kao i da unesu prilagođenu belešku u glavnom korisničkom interfejsu programa Skype za posao.

Režim privatnosti

Svrha ove funkcije: Funkcija „Režim privatnosti“ predstavlja postavku koja korisnicima omogućava da odrede koliko će informacija o prisutnosti (kao što su „Dostupan“, „Zauzet“, „Ne uznemiravaj“ i tako dalje) deliti sa kontaktima sa svog spiska kontakata.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Omogućavanje funkcije „Režim privatnosti“ dovodi do toga da Skype za posao uđe u režim u kojem korisnici mogu da prilagode korisničke postavke tako da se njihove informacije o prisutnosti dele samo sa kontaktima na spisku kontakata. Nikakve informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Postavka omogućava korisniku da odredi način na koji se dele podaci o prisutnosti.

Izbor/kontrola: Ako je administrator preduzeća omogućio režim privatnosti za preduzeće, korisnici mogu biraju da li žele da sve osobe iz organizacije vide njihovu prisutnost (Standardni režim) ili da prisutnost vide samo njihovi kontakti (Režim privatnosti).

 1. U gornjem desnom uglu glavnog prozora programa Skype za posao kliknite na dugme Opcije (ikona zupčanika).

 2. U dijalogu Skype za posao – opcije izaberite stavku Status.

 3. U okviru Status izaberite željenu opciju.

 4. Kliknite na dugme U redu.

Napomena:  Ako je administrator preduzeća omogućio standardni režim za organizaciju, korisnici neće moći da se prebace na režim privatnosti. Međutim, korisnik može „unapred da se odjavi“ iz režima privatnosti biranjem jedne od dostupnih opcija tako da, ako se administrator kasnije prebaci na režim privatnosti, korisnikove postavke neće biti prebačene kad se prijavi u Skype za posao.

Mogućnost povezivanja sa javnom razmenom trenutnih poruka (PIC)

Svrha ove funkcije: Funkcija „Mogućnost povezivanja sa javnom razmenom trenutnih poruka (PIC)“ omogućava Skype za posao korisnicima da dodaju korisnike drugih usluga javne razmene trenutnih poruka, kao što je Microsoft Live Messenger, kako bi mogli da komuniciraju brzo i efikasno, kao i da dele prisustvo i kontakt informacije.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Informacije iz kontakt kartice, poput imena, e-adrese i informacija o prisutnosti, dele se između PIC kontakata. Nikakve informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Kada se ova funkcija omogući, korisnici mogu u Skype za posao spisak kontakata da dodaju svoje kontakte koje imaju u drugim dobavljačima usluga razmene trenutnih poruka, da im pošalju trenutne poruke, kao i da vide njihove informacije o prisutnosti. Korisnici mogu da izaberu najbolji način za saradnju na zadatku – pomoću glasa, video zapisa ili nečeg drugog – i mogu lako da pređu sa razgovora jedan-na-jedan na konferencije sa više učesnika.

Izbor/kontrola: Kada administrator preduzeća omogući funkciju povezivanja sa dobavljačima razmene trenutnih poruka (PIC), pristup mogućnosti povezivanja sa dobavljačima razmene trenutnih poruka može se kontrolisati po korisniku ili po grupi, mogu se izabrati dobavljači razmene trenutnih poruka sa kojima korisnici mogu da se povežu ili se mogu evidentirati i arhivirati poruke poslate korisnicima usluga razmene poruka.

Napomena:  Svim spoljnim kontaktima, bilo da su lični ili spoljni, podrazumevano će biti dodeljen odnos privatnosti spoljnih kontakata koji će deliti vaše ime, zvanje, adresu e-pošte, preduzeće i sliku. Ti kontakti neće moći da vide vašu belešku o prisutnosti. Dodeljivanje drugih odnosa privatnosti spoljnim kontaktima, na primer „Radna grupa“, „Prijatelji i porodica“ i tako dalje, dozvoliće im da vide vašu belešku o prisutnosti i moglo bi nehotice deliti informacije koje im ne bi trebalo otkriti.

Prikupljanje podataka i izveštavanje o kvalitetu sesije (QoE)

Svrha ove funkcije: Prikupljanje podataka i izveštavanje o kvalitetu sesije (QoE) prikuplja i izveštava o kvalitetu medija peer-to-peer komunikacija i sastanaka koji koriste Skype za posao. Ova statistika obuhvata IP adrese, stopu gubitka, korišćene uređaje, događaje lošeg kvaliteta koji su se dogodili tokom poziva i tako dalje.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Ako administrator preduzeća omogući QoE, kvalitet medija peer-to-peer komunikacija programa Skype za posao i sastanci zapisuju se u QoE bazi podataka. Ova mogućnost ne zapisuje sadržaj programa Skype za posao. QoE podaci skladište se u potpornoj bazi podataka Monitoring Servera koja je primenjena u preduzeću i o tim podacima se izveštava pomoću skupa standardnih Monitoring Server izveštaja. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Administrator preduzeća ima pristup ovim informacijama i moži ih koristiti da bi prikupio povratne informacije o kvalitetu medija koji preovladava u sistemu. Ovo obuhvata i IP adrese.

Izbor/Kontrola: QoE je podrazumevano isključeno ali administrator preduzeća mora instalirati Monitoring Server i povezati se sa potpornom bazom podataka Monitoring Servera kako bi prikupljao QoE podatke. Administrator preduzeća može primeniti standardne Monitoring Server izveštaje ili kreirati prilagođene izveštaje koji vrše upit u Monitoring Server bazi podataka.

Snimanje

Svrha ove funkcije: Funkcija „Snimanje“ omogućava učesnicima sastanka da zabeleže audio, video, trenutne poruke (IM), deljenje aplikacija, Microsoft PowerPoint prezentacije, belu tablu i anketu koja se sprovede tokom sastanka radi arhiviranja ili reprodukovanja.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Ako učesnici sastanka odluče da snime sesiju, ona se čuva lokalno na njihovom računaru. Ako učesnici dele sadržaj tokom sastanka koji se snima, taj sadržaj će biti uključen u snimku sastanka. Kada jedan učesnik započne snimanje, svi učesnici koji imaju kompatibilne klijente i uređaje dobijaju obaveštenje o početku snimanja. Učesnici sesije koja se snima koji koriste nekompatibilne klijente i uređaje ne dobijaju obaveštenje o snimanju. Spisak nekompatibilnih klijenata i uređaja možete pronaći ispod. Nikakve informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Nekompatibilni klijenti su:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

 • Microsoft Office Communicator Web Access (izdanje 2007 R2)

 • Microsoft Office Communicator Web Access (izdanje 2007)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant

Nekompatibilni uređaji su:

 • Microsoft Lync 2010 – izdanje za telefone

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2 – izdanje za telefone

 • Microsoft Office Communicator 2007 – izdanje za telefone

Napomena:  Bez obzira na to koji se uređaj koristi, učesnik koji koristi video prikaz u režimu celog ekrana tokom sastanka ili razgovora neće biti obavešten o početku snimanja dok se ne vrati u prozor razgovora.

Upotreba informacija: Snimak se čuva lokalno na računaru korisnika i vlasnik ga može koristiti ili deliti kao i svaki drugi tip datoteke. Ako dođe do otkazivanja tokom faze objavljivanja snimka, moguće je da će podaci koji su zabeleženi tokom pauziranog stanja snimanja nenamerno biti uključeni u snimak. Ako dođe do otkazivanja nekog dela faze objavljivanja (status „Upozorenje...“ potražite u Upravljaču snimcima), snimci ne treba da se isporuče drugim licima, čak i ako se mogu reprodukovati u nekom obliku.

Izbor/kontrola: Mogućnost snimanja podrazumevano je isključena i neophodno je da je omogući administrator preduzeća. Ako je funkcija snimanja omogućena, bilo koji učesnik sastanka može da započne snimanje. Snimanje se može započeti na sledeći način:

Da biste pokrenuli snimanje:

 1. U okviru sastanka, kliknite na dugme Još opcija.

 2. Izaberite stavku Započni snimanje i snimanje će početi.

Da biste zaustavili snimanje:

 1. U okviru sastanka kliknite na dugme Još opcija.

 2. Izaberite stavku Zaustavi snimanje i snimanje će se završiti.

Napomena:  Neke jurisdikcije od vas zahtevaju da pribavite izričitu saglasnost svih osoba u razgovoru pre snimanja razgovora. Korisnik treba da zna i da razume svoje zakonske obaveze.

Pretraga veština

Svrha ove funkcije: Funkcija „Pretraga veština“ omogućava korisnicima da traže osobe u preduzeću na osnovu svojstva navedenog u Microsoft SharePoint uslugama (na primer, imena, e-adrese, veština, oblasti stručnosti itd.). Ova funkcija je dostupna samo ako je administrator preduzeća primenio SharePoint i uključio integraciju programa Skype za posao i SharePoint.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Upit za pretragu unet u Skype za posao biće poslat na SharePoint server preduzeća. Odgovor iz programa SharePoint obrađuje se u programu Skype za posao i prikazuju se rezultati pretrage i srodne informacije. Nikakve informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Informacije koje korisnik unese šalju se u SharePoint da bi se dobili rezultati pretrage koji se prikazuju u programu Skype za posao.

Izbor/kontrola: Administrator preduzeća može da omogući ili onemogući funkciju „Pretraga veština“ za organizaciju. Ako je funkcija „Pretraga veština“ omogućena, pretraga veština se vrši na sledeći način:

 1. Otkucajte veštinu koju želite da pretražite u polje za pretragu.

 2. Kliknite na karticu Veština.

 3. Pogledajte rezultate.

Pametno izrezivanje

Svrha ove funkcije: Kada korisnik deli video tokom video konferencije, funkcija „Pametno izrezivanje“ će odrediti lokaciju korisnikove glave u polju prikaza veb-kamere pomoću funkcije otkrivanja lica. Kada se utvrdi lokacija korisnika, Skype za posao klijent to prevodi u koordinate i dodaje koordinate u video bitni protok koji šalje. Klijent za primanje Skype za posao koristi te informacije za izrezivanje dolazni video tok toka od njegovog izvornih (položenog) odnosa širina/visina u skladu sa koordinatama pravougaonika kako bi se centrirao glavni korisnik u izrezani video zapis. Pametno izrezivanje je funkcija u realnom vremenu koja kontinuirano nadgleda kretanje korisnika podešavajući koordinate postavljene u video bitnom toku koji omogućava klijentu da prima Skype za posao klijenta za prilagođavanje video izrezivanja, zadržavajući korisnike na centriku u video zapisu.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Koordinate korisnikove glave u polju prikaza kamere se dodaju toku video zapisa. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Koordinate se koriste za izrezivanje ispravnog dela dolaznog video zapisa.

Izbor/kontrola: Ova funkcija ne može da se onemogući.

Napomena:  Korisnici zastarelih Lync klijenata i Lync programa za mobilne uređaje videće kompletan odnos visina/širina videa koji se šalje.

Razgovori prikazani na karticama

Svrha ove funkcije: Razgovori prikazani na karticama omogućavaju korisniku da vidi više razgovora i upravlja njima odjednom u prozoru razgovora prikazanom na karticama.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Korisnik može koristiti ovu funkciju da vidi sve svoje tekuće razgovore u jednom prozoru razgovora.

Izbor/kontrola: Funkcija „Razgovori sa karticama“ podrazumevano je isključena i korisnik mora da je uključi.

Objedinjeno skladište kontakata

Svrha ove funkcije: objedinjeno skladište kontakata sastoji se od tri osnovne funkcije:

 • Objedinjavanje pretrage – ova funkcija objedinjuje globalni spisak adresa (GAL) sa ličnim Outlook kontaktima, tako da, nakon traženja kontakta, u rezultatima pretrage postoji samo jedna stavka.

 • Objedinjavanje kontakata – Ova funkcija agregira kontakt informacije iz programa Outlook i GAL stavke putem podudaranja e-pošte i/ili identifikatora za prijavljivanje. Kada se utvrdi da postoji podudaranje, Skype za posao agregira podatke iz tri izvora podataka (Outlook, GAL i prisutnost). Ti agregirani podaci se prikazuju u različitim komponentama korisničkog interfejsa, uključujući rezultate pretrage, spisak kontakata i kontakt karticu.

 • Kreiranje Outlook kontakata za Skype za posao kontakte (sinhronizacija kontakata) – Skype za posao će kreirati Outlook kontakte za sve kontakte korisnika u podrazumevanoj fascikli kontakata ako korisnik ima Microsoft Exchange Server 2010 ili noviju verziju. Kreiranjem Outlook kontakta za svaki Skype za posao kontakt korisnik može da pristupa Skype za posao kontakt informacijama iz programa Outlook, Outlook Web Access i sa mobilnih uređaja koji sinhronizuju kontakte sa sistemom Exchange.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Skype za posao agregira kontakt informacije iz prisutnosti, funkcije Active Directory i programa Outlook. Te informacije se koriste interno u programu Skype za posao. Pri kreiranju Outlook kontakata, Skype za posao će upisivati kontakt informacije iz prisutnosti, funkcije Active Directory i programa Outlook u Exchange. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Kontakt informacije iz prisutnosti, usluge Active Directory i programa Outlook prikazane su u korisničkom interfejsu programa Skype za posao (spisak kontakata, kontakt kartica, rezultati pretrage i tako dalje). Te informacije mogu da se upišu i u Exchange putem sinhronizacije kontakata (treća stavka na prethodnoj listi).

Izbor/kontrola: Sinhronizaciju kontakata možete da omogućite ili onemogućite na sledeći način:

 1. U gornjem desnom uglu glavnog prozora programa Skype za posao kliknite na dugme Opcije (ikona zupčanika).

 2. U dijalogu Skype za posao – opcije izaberite stavku Lično.

 3. U okviru Menadžer ličnih informacija izmenite odgovarajuća polja za potvrdu.

 4. Kliknite na dugme U redu.

Opcija korisnika – Opcija korisnika za Microsoft Exchange ili Microsoft Outlook dostupna je u okviru Menadžer ličnih informacija, u dijalogu Skype za posao – opcije.

Poboljšanja kvaliteta glasa

Svrha ove funkcije: Skype za posao obezbeđuje obaveštenja koja pomažu korisniku da poboljša kvalitet poziva ako tokom poziva otkrije probleme sa uređajem, mrežom ili računarom.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Da bi se utvrdio kvalitet zvuka, Skype za posao prikuplja informacije o korisnikovom podešavanju audio-uređaja, podešavanju mreže i drugih veza sa medijima. Ukoliko Skype za posao utvrdi da nešto negativno utiče na kvalitet zvuka tokom razgovora putem glasa, krajnji korisnik će biti obavešten o postajanju problema sa kvalitetom zvuka. Drugi korisnici će primiti obaveštenje da uređaj krajnjeg korisnika dovodi do lošeg kvaliteta zvuka. Korisnici ne znaju koji uređaj koristi krajnji korisnik. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Informacije koje se šalju učesnicima poziva pomoći će im da poboljšaju kvalitet poziva.

Izbor/kontrola: Obaveštenja o kvalitetu poziva omogućava i onemogućava administrator preduzeća.

Saradnja na beloj tabli

Svrha ove funkcije: Saradnja na beloj tabli omogućava korisnicima da kreiraju i dele virtuelnu belu tablu na kojoj učesnici sesije mogu da prave beleške, crtaju i uvoze slike na kojima mogu zajedno da rade tokom sastanaka ili razgovora.

Prikupljene, obrađene ili prenete informacije: Svi učesnici vide beleške na beloj tabli. Kada se bela tabla sačuva, ona i sve beleške skladište se na Lync serveru. Bela tabla i beleške se zadržavaju na serveru u skladu sa smernicama isteka sadržaja sastanka koje je podesio administrator. Informacije se ne šalju korporaciji Microsoft.

Upotreba informacija: Funkcija bele table unapređuje saradnju tako što omogućava učesnicima sastanka da razmatraju i razmenjuju ideje, prave beleške i tako dalje.

Izbor/kontrola:

 1. U prozoru razgovora zadržite pokazivač iznad dugmeta Deljenje sadržaja i glavnih aktivnosti.

 2. Na kartici Predstavljanje izaberite stavku Bela tabla

Vlasnici sastanka mogu ograničiti dostupnost preuzimanja u skladu sa ulogom učesnika (organizator, izlagač, svi) na sledeći način:

 1. Zadržite pokazivač iznad dugmeta Deljenje sadržaja i glavnih aktivnosti.

 2. U okviru kartice Predstavljanje izaberite stavku Upravljanje sadržajem koji može da se predstavi.

 3. U dijalogu Sadržaj koji može da se predstavi, u okviru Dozvole izaberite željenu opciju sa padajuće liste.

 4. Kliknite na dugme U redu.

Napomena:  Ako je bela tabla ograničena za određene uloge, ona neće biti vidljiva na listi sadržaja tih uloga i one neće moći da je sačuvaju na svoj računar.

Vrh stranice

Da li vam je potrebna dodatna pomoć?

Želite još opcija?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte kurseve za obuku, saznajte kako da obezbedite uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na pitanja, dajete povratne informacije i čujete mišljenje od stručnjaka sa bogatim znanjem.

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×