Upravljajte zakazanim obavezama, planovima, budžetima – lako uz Microsoft 365

Tekst i tabele

Dodavanje hiperveze na slajd

Dodavanje hiperveze na slajd

Najbrži način da kreirate osnovnu veb hipervezu na PowerPoint slajdu jeste da pritisnete taster Enter kada otkucate adresu postojeće veb stranice (kao što je http://www.contoso.com).

Možete se povezati sa veb stranicom ili se možete povezati sa novim dokumentom ili mestom u postojećem dokumentu ili možete početi poruku za adresu e-pošte.

Ostavite veliki utisak sa Objavama

48 sekundi

Veza ka veb sajtu

 1. Izaberite tekst, oblik ili sliku koju želite da koristite kao hipervezu.

 2. Izaberite stavke Umetni > Hiperveza.

 3. Izaberite Postojeća datoteka ili veb stranica i dodajte:

  • Tekst za prikaz: Otkucajte tekst koji želite da se pojavi kao hiperveza.

  • Ekranska napomena: Otkucajte tekst koji želite da se pojavi kada korisnik zadrži pokazivač iznad hiperveze (opcionalno).

  • Trenutna fascikla, Pregledane stranice ili Nedavno korišćene datoteke: Izaberite sa kojim sadržajem želite da napravite vezu.

  • Adresa: Ako već niste izabrali lokaciju iznad, umetnite URL adresu za veb sajt sa kojim želite da se povežete.

   Ako se povežete sa datotekom na računaru i premestite PowerPoint prezentaciju na drugi računar, moraćete da premestite sve povezane datoteke.

  • 4. Izaberite stavku U redu.

Povezivanje sa mestom u dokumentu, novim dokumentom ili adresom e-pošte

 1. Izaberite tekst, oblik ili sliku koju želite da koristite kao hipervezu.

 2. Izaberite stavke Umetni > Hiperveza i izaberite opciju:

  • Postavite u ovaj dokument: Povežite se sa određenim slajdom u prezentaciji.

  • Kreiranje novog dokumenta: Veza iz prezentacije ka drugoj prezentaciji.

  • Adresa e-pošte: Povežite prikazanu adresu e-pošte da biste otvorili program za e-poštu korisnika.

 3. Popunite Tekst za prikazEkranska napomena i mesto sa kojim želite da se povežete.

 4. Izaberite stavku U redu.

Promena boje hiperveze

Možete da promenite boju hiperveze ako želite. Ako želite da promenite tekst prikaza veze, kliknite desnim tasterom miša i izaberite Uredi vezu.

 1. Izaberite hipervezu koju želite ponovo da obojite.

 2. Na kartici Početak na traci izaberite strelicu nadole pored dugmeta Boja fonta da biste otvorili meni boja.

  Izaberite strelicu nadole pored dugmeta „Boja fonta“ da biste otvorili meni boja.
 3. Izaberite boju za hipervezu.

Testirajte hipervezu

Kada umetnete vezu, možete da testirate (u normalnom prikazu) tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša na hipervezu i izabrati Otvori hipervezu

Prikaži i vrati

Polje " Prikaži i vrati " je zasivljeno osim ako se ne povezujete sa prilagođenom prikazrom u prezentaciji.

Ako steMicrosoft 365 pretplatnik i želite da koristite funkciju kao što je Prikaži i vrati, kliknite ovde da biste pročitali o povezivanju sa drugim slajdom pomoću zumiranja za PowerPointi pogledajte funkciju "Odaberi da biste vratili" na kraju tog članka.

Takođe pogledajte

Uklanjanje podvlačenja iz teksta hiperveze

Promena boje teksta hiperveze u celoj prezentaciji

Najbrži način da kreirate osnovnu veb hipervezu na PowerPoint slajdu jeste da pritisnete taster Enter kada otkucate adresu postojeće veb stranice (kao što je http://www.contoso.com).

Možete napraviti vezu ka veb stranici, ka nekom drugom mestu u prezentaciji, otvoriti drugu prezentaciju ili početi poruku koju ćete poslati na neku adresu e-pošte.

2016.

Izaberite naslov u nastavku da biste ga otvorili i videli detaljna uputstva.

Veza ka veb stranici

 1. U normalnom prikazu izaberite tekst, oblik ili sliku koju želite da koristite kao hipervezu.

 2. Na kartici Umetanje izaberite stavku Hiperveza.

  Pojavljuje se dijalog Umetanje hiperveze.

  Dijalog „Hiperveza Office za Mac“

  1 – Tekst za prikaz: Povezani tekst u dokumentu.

  2 – Ekranska napomena: Tekst koji se prikazuje kada postavite pokazivač miša na povezani tekst na slajdu.

 3. Unesite veb adresu u polje Adresa. (Primer: https://www.contoso.com)

Promena boje hiperveze

Ova nova funkcija dostupna je u PowerPoint 2016 za Mac verziji 16.14.18061000. Pronađite svoju verziju sistema Office

 1. Izaberite hipervezu koju želite ponovo da obojite.

 2. Na kartici Početak na traci izaberite strelicu nadole pored dugmeta Boja fonta da biste otvorili meni boja.

  Izbor boje fonta
 3. Izaberite boju za hipervezu.

 1. U dijalogu Umetanje hiperveze izaberite stavku Ovaj dokument.

 2. U okviru Izaberite mesto u ovom dokumentu kliknite na slajd na koji želite da se povežete.

 1. U dijalogu Umetanje hiperveze izaberite stavku Veb stranica ili datoteka.

 2. Kliknite na Izaberite, a zatim kliknite na prezentaciju ili datoteku sa kojom želite da se povežete.

  Napomena: PowerPoint za macOS ne može da se poveže sa određenim slajdom na drugoj prezentaciji.

 1. U dijalogu Umetanje hiperveze izaberite stavku Adresa e-pošte.

 2. U polju Adresa e-pošte otkucajte adresu e-pošte prema kojoj želite da napravite vezu ili izaberite adresu e-pošte u polju Nedavno korišćene adrese e-pošte.

 3. U polju Tema otkucajte temu e-poruke.

2011

Izaberite naslov u nastavku da biste ga otvorili i videli detaljna uputstva.

 1. Izaberite tekst ili objekat koji želite da pretvorite u hipervezu.

 2. Na kartici Početak, u okviru Umetanje izaberite stavku Tekst, a zatim izaberite stavku Hiperveza.

  Home tab, Insert group

 3. U polju Veza ka unesite veb adresu.

  Napomena: Da biste kreirali vezu ka određenoj lokaciji na veb stranici, kliknite na karticu Veb stranice, a zatim u okviru Usidri pratite uputstva.

Možete da dodate tekst ili objekat kao hipervezu koja otvara određeni slajd u PowerPoint prezentaciji ili prilagođenu projekciju slajdova. Takođe možete kreirati vezu ka Word dokumentu, Excel radnoj svesci, datoteci ili adresi e-pošte.

 1. Izaberite tekst ili objekat koji želite da pretvorite u hipervezu.

 2. Na kartici Početak, u okviru Umetanje izaberite stavku Tekst, a zatim izaberite stavku Hiperveza.

  Home tab, Insert group

 3. Kliknite na karticu Dokument ili Adresa e-pošte za vrstu hiperveze koju želite da umetnete.

 4. Sledite uputstva da biste napravili vezu.

  Napomena: Hiperveza je aktivna u prikazu projekcije slajdova.

Možete da napravite vezu ka različitim mestima u prezentaciji, kao što je prvi slajd, poslednji slajd, sledeći slajd ili naslovi slajdova.

 1. Izaberite tekst ili objekat koji želite da pretvorite u hipervezu.

 2. Na kartici Početak, u okviru Umetanje izaberite stavku Tekst, a zatim izaberite stavku Hiperveza.

  Home tab, Insert group

 3. Izaberite karticu Dokument, a zatim u okviru Usidri kliknite na Pronađi.

 4. Izaberite mesto u dokumentu sa kojim želite da se povežete.

  Napomena: Hiperveza je aktivna u prikazu projekcije slajdova.

Prilagođena projekcija sa hipervezama predstavlja brz način da odete do drugih prilagođenih projekcija iz primarne prezentacije. Možete da kreirate slajd sa sadržajem sa kojeg ćete se povezati. Dizajniranje prezentacije na ovaj način omogućava vam da pređete sa slajda sa sadržajem na druge odeljke prezentacije, tako da možete da odaberete koje odeljke ćete prikazati publici u određenom trenutku. Sledeća uputstva objašnjavaju kako da napravite jednu ili više prilagođenih projekcija, a zatim da dodate hipervezu iz primarne prezentacije ka prilagođenim projekcijama.

Napomena: Ako želite da kreirate hipervezu iz jedne prezentacije ka potpuno različitoj prezentaciji, možete da dodate hipervezu ka drugom dokumentu. Više informacija potražite u članku Kreiranje, uređivanje ili uklanjanje hiperveze.

 1. Otvorite prezentaciju koju želite da koristite da biste kreirali prilagođenu projekciju sa hipervezom.

 2. Na kartici Projekcija slajdova, u okviru Reprodukuj projekciju slajdova izaberite Prilagođene projekcije, a zatim izaberite stavku Uredi prilagođene projekcije.

  Kartica „Projekcija slajdova“, grupa „Reprodukovanje projekcija slajdova“

 3. Izaberite stavku Novo.

 4. U okviru Slajdovi u prezentaciji izaberite slajdove koje želite da uključite u prilagođenu projekciju i kliknite na dugme Dodaj.

  Savet: Da biste izabrali više slajdova u nizu, kliknite na prvi slajd, držite pritisnut taster SHIFT, a zatim pritisnite poslednji slajd koji želite da izaberete. Da biste izabrali više nesekvencijalnih slajdova, držite pritisnut taster COMMAND i kliknete na svaki slajd koji želite da izaberete.

 5. Da biste promenili redosled pojavljivanja slajdova, u okviru Slajdovi u prilagođenoj projekciji kliknite na slajd, a zatim kliknite na Strelica nagore „Promeni redosled“   ili Strelica nadole „Promeni redosled“  da biste premestili slajd nagore ili nadole na listi.

 6. Otkucajte ime u polju Ime projekcije slajdova, a zatim kliknite na dugme U redu. Da biste kreirali dodatne prilagođene projekcije sa bilo kojim slajdovima u prezentaciji, ponovite korake od 2. do 6.

 7. Da biste kreirali hipervezu od primarne prezentacije do pomoćne prilagođene projekcije, u prezentaciji izaberite tekst ili objekat za koji želite da predstavlja hipervezu. Možete da kreirate sadržaj i hipervezu iz svakog unosa teksta kako biste se kretali kroz prilagođenu projekciju. Da biste to uradili, umetnite novi slajd u prezentaciju, otkucajte sadržaj, a zatim napravite vezu iz svake stavke.

 8. Na kartici Projekcija slajdova, u okviru Podešavanje izaberite stavku Postavke radnje.

  Kartica „Projekcija slajdova“, grupa „Podešavanje“

 9. U dijalogu Postavke radnje izaberite kako da pokrenete radnju tako što ćete postupiti na sledeći način:

 1. Izaberite hipervezu koju želite da promenite.

 2. U meniju Umetanje izaberite stavku Hiperveza.

 3. Izvršite željene promene.

 1. Izaberite tekst ili objekat koji predstavlja hipervezu koju želite da uklonite.

 2. Na kartici Početak, u okviru Umetanje izaberite stavku Tekst, stavku Hiperveza, a zatim kliknite na Ukloni vezu.

  Home tab, Insert group

 1. Označite tekst koji želite da bude hiperveza.

  Isticanje teksta
 2. Na kartici Umetanje izaberite stavku Hiperveza.

  Na kartici „Umetni“ izaberite stavku „Hiperveza“.

  Otvara se dijalog Veza.

 3. U polju Prikaži tekst otkucajte tekst koji želite da bude vidljiv na slajdu za hipervezu.

  Umetanje hiperveze
 4. Unesite veb adresu u polje Adresa. (Primer: https://www.contoso.com)

 5. Izaberite stavku Umetanje.

 6. Da biste testirali hipervezu, izaberite karticu projekcija slajdova na traci, a zatim izaberite stavku Reprodukuj od početka.

  (Ako ste isključili traku za pojednostavljenu, nemate karticu "projekcija slajdova "; umesto toga koristite karticu " Prikaz " da biste započeli projekciju slajdova.)

Napomene: 

 • Takođe možete da kreirate hipervezu ka e-adresi. Umesto da unesete Veb adresu u polje Adresa (gorenavedene 4), otkucajte mailto:// , a zatim kompletnu e-adresu.

Umetanje hiperveze

 1. Na slajdu dodirnite gde želite da dodate povezanost.

 2. Na kartici Umetanje na traci izaberite stavku Veza.

 3. Izaberite stavku Umetni vezu.

  Druga mogućnost: Možete da napravite vezu ka nedavnoj veb adresi ili nedavno otvorenoj datoteci tako što ćete izabrati stavku sa liste Nedavne stavke koja se pojavljuje.

 4. U polje tekst za prikaz unesite tekst koji će biti hiperveza.

 5. U polje Adresa unesite adresu sa kojom želite da se povežete. (Primer: https://www.contoso.com)

 6. Izaberite stavku Umetanje.

Promena boje hiperveze

Funkcija je dostupna samo Office insajderima Ova funkcija je trenutno dostupna samo Office insajderima.

 1. Izaberite hipervezu koju želite ponovo da obojite.

 2. Na kartici Početak na traci dodirnite dugme Boja fonta da biste otvorili meni boja.

  Dugme „Boja fonta“
 3. Dodirnite boju koju želite za hipervezu.

Umetanje hiperveze

 1. Na slajdu dodirnite gde želite da dodate povezanost.

 2. Na kartici Umetanje na traci izaberite stavku Veza.

 3. Izaberite stavku Umetni vezu.

  Druga mogućnost: Možete da napravite vezu ka nedavnoj veb adresi ili nedavno otvorenoj datoteci tako što ćete izabrati stavku sa liste Nedavne stavke koja se pojavljuje.

 4. U polje tekst za prikaz unesite tekst koji će biti hiperveza.

 5. U polje Adresa unesite adresu sa kojom želite da se povežete. (Primer: https://www.contoso.com)

 6. Izaberite stavku Umetanje.

Promena boje hiperveze

 1. Izaberite hipervezu koju želite ponovo da obojite.

 2. Na kartici Početak na traci dodirnite strelicu pored dugmeta Boja fonta da biste otvorili meni boja.

  Dugme „Boja fonta“
 3. Dodirnite boju koju želite za hipervezu.

Umetanje hiperveze

 1. Na slajdu, unesite tekst koji želite da pretvorite u hipervezu.

 2. Izaberite tekst.

 3. Na kartici Umetanje na traci izaberite stavku Veza.

 4. Izaberite stavku Umetni vezu.

  Druga mogućnost: Možete da napravite vezu ka nedavno otvorenoj datoteci tako štpo ćete je izabrati sa liste Nedavne stavke koja se pojavljuje.

 5. U dijalogu koji se otvara, u polju Adresa unesite adresu prema kojoj želite da napravite vezu. (Primer: https://www.contoso.com)

 6. Izaberite stavku Umetanje.

Promena boje hiperveze

 1. Izaberite hipervezu koju želite ponovo da obojite.

 2. Na kartici Početak na traci dodirnite strelicu pored dugmeta Boja fonta da biste otvorili meni boja.

  Dugme „Boja fonta“
 3. Dodirnite boju koju želite za hipervezu.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×