Dodavanje ili brisanje redova i kolona tabele

Dodavanje ili brisanje redova i kolona tabele

Možete da koristite alatke za tabelu da biste jednostavno dodali i izbrisali redove i kolone u PowerPoint.

Dodavanje reda

 1. Kliknite na ćeliju tabele u nizu ili ispod tamo gde želite da se pojavi novi izbor.

 2. U okviru Alatke za tabele, na kartici raspored , u grupi Redovi & kolone uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dodali iznad izabrane ćelije, kliknite na dugme Umetni iznad.

  • Da biste dodali redove ispod izabrane ćelije, kliknite na dugme Umetni ispod.

   Opcije u grupi „Redovi i kolone“

   Napomene: 

   • Da biste istovremeno dodali više redova, pomoću miša prevucite da biste izabrali jednak broj redova u iznosu koji želite da dodate, a zatim kliknite na dugme Umetni iznad ili Umetni ispod. Na primer, izaberite tri postojeća reda, kliknite na dugme Umetni iznad ili Umetni ispodi dodaće se još tri reda.

   • Da biste dodali redove na kraju tabele, kliknite na poslednju ćeliju poslednjeg broja, a zatim pritisnite taster TAB.

Dodavanje kolone

 1. Kliknite na ćeliju tabele sa desne ili sa leve strane kolone u kojoj želite da se pojavi nova kolona.

 2. U okviru Alatke za tabele, na kartici raspored , u grupi Redovi & kolone uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dodali kolonu levo od izabrane ćelije, kliknite na dugme Umetni nalevo.

  • Da biste dodali kolonu desno od izabrane ćelije, kliknite na dugme Umetni nadesno.

   Opcije u grupi „Redovi i kolone“

   Napomena: Da biste dodali više kolona odjednom, koristeći miš, prevucite da biste izabrali jednak broj kolona u iznosu koji želite da dodate, a zatim kliknite na dugme Umetni nalevo ili Umetni nadesno. Na primer, izaberite tri postojeće kolone, kliknite na dugme Umetni levo ili Umetni nadesnoi još tri kolone se dodaju.

Brisanje reda ili kolone

 1. Kliknite na ćeliju tabele u koloni ili red koji želite da izbrišete.

 2. U okviru Alatke za tabele, na kartici raspored , u grupi Redovi & kolone kliknite na dugme Izbriši, a zatim izaberite stavku Izbriši kolone ili Izbriši redove.

  Brisanje kolona ili redova

Brisanje tabele

 1. Kliknite na tabelu da biste je izabrali.

 2. U okviru alatke za tabele, na kartici raspored , u grupi Redovi & kolone kliknite na dugme Izbriši, a zatim izaberite stavku Izbriši tabelu ili pritisnite taster DELETE na tastaturi.

  Brisanje tabele

Takođe pogledajte

Objedinjavanje, razdeljivanje ili brisanje ćelija u tabeli

Promena izgleda tabele

Dodavanje tabele slajdu

Dodavanje reda

 1. Kliknite na ćeliju tabele u nizu ili ispod tamo gde želite da se pojavi novi izbor.

 2. U okviru alatke za tabele, na kartici raspored , u grupi Tabela kliknite na dugme Izaberi, a zatim izaberite stavku izbor u nizu.

  Slika kartice „Raspored“ na kontekstualnoj kartici „Alatke za tabele“ u programu Word

 3. U okviru Alatke za tabele, na kartici raspored , u grupi Redovi i kolone uradite nešto od sledećeg:

  Slika grupe „Redovi i kolone“ u programu PowerPoint

  • Da biste dodali redove iznad izabranog polja, kliknite na dugme Umetni iznad.

  • Da biste dodali redove ispod izabranog polja, kliknite na dugme Umetni ispod.

   Da biste dodali više redova odjednom, izaberite željeni broj redova koje želite da dodate, a zatim kliknite na dugme Umetni iznad ili Umetni ispod.

Savet: Da biste dodali redove na kraju tabele, kliknite na poslednju ćeliju u poslednjem nizu, a zatim pritisnite taster TAB.

Dodavanje kolone

 1. Kliknite na ćeliju tabele u koloni levo ili desno od mesta na kom želite da se pojavi nova kolona.

 2. U okviru alatke za tabele, na kartici raspored , u grupi Tabela kliknite na dugme Izaberi, a zatim izaberite stavku Izbor kolone.

  Slika kartice „Raspored“ na kontekstualnoj kartici „Alatke za tabele“ u programu Word

 3. U okviru Alatke za tabele, na kartici raspored , u grupi Redovi i kolone uradite nešto od sledećeg:

  Slika grupe „Redovi i kolone“ u programu PowerPoint

  • Da biste dodali kolonu levo od izabrane kolone, kliknite na dugme Umetni nalevo.

  • Da biste dodali kolonu desno od izabrane kolone, kliknite na dugme Umetni nadesno.

   Da biste dodali više kolona odjednom, izaberite željeni broj kolona koje želite da dodate, a zatim kliknite na dugme Umetni nalevo ili Umetni nadesno.

Brisanje kolone ili reda

 1. Kliknite na ćeliju tabele u koloni ili red koji želite da izbrišete.

 2. U okviru alatke za tabele, na kartici raspored , u grupi Tabela kliknite na dugme Izaberi, a zatim izaberite stavku Izbor kolone ili stavku Red.

  Slika kartice „Raspored“ na kontekstualnoj kartici „Alatke za tabele“ u programu Word

 3. U okviru alatke za tabele, na kartici raspored , u grupi Redovi & kolone kliknite na strelicu ispod dugmeta Izbriši.

  Slika grupe „Redovi i kolone“ u programu PowerPoint

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste izbrisali kolonu, kliknite na dugme Izbriši kolone ili pritisnite taster BACKSPACE.

  • Da biste izbrisali red, izaberite stavku Izbriši redove ili pritisnite taster BACKSPACE.

Dodavanje reda

 1. Kliknite na ćeliju tabele u nizu ili ispod tamo gde želite da se pojavi novi izbor.

 2. Na kartici raspored , u grupi kolone & kolone uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dodali iznad izabrane ćelije, kliknite na dugme Umetni iznad.

  • Da biste dodali redove ispod izabrane ćelije, kliknite na dugme Umetni ispod.

   Dugmad na traci za uređivanje redova i kolona tabele

   Napomene: 

   • Da biste istovremeno dodali više redova, pomoću miša prevucite da biste izabrali jednak broj redova u iznosu koji želite da dodate, a zatim kliknite na dugme Umetni iznad ili Umetni ispod. Na primer, izaberite tri postojeća reda, kliknite na dugme Umetni iznad ili Umetni ispodi dodaće se još tri reda.

   • Da biste dodali redove na kraju tabele, kliknite na poslednju ćeliju poslednjeg broja, a zatim pritisnite taster TAB.

Dodavanje kolone

 1. Kliknite na ćeliju tabele sa desne ili sa leve strane kolone u kojoj želite da se pojavi nova kolona.

 2. Na kartici raspored , u grupi kolone & kolone uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dodali kolonu levo od izabrane ćelije, kliknite na dugme Umetni nalevo.

  • Da biste dodali kolonu desno od izabrane ćelije, kliknite na dugme Umetni nadesno.

   Dugmad na traci za uređivanje redova i kolona tabele

   Napomena: Da biste dodali više kolona odjednom, koristeći miš, prevucite da biste izabrali jednak broj kolona u iznosu koji želite da dodate, a zatim kliknite na dugme Umetni nalevo ili Umetni nadesno. Na primer, izaberite tri postojeće kolone, kliknite na dugme Umetni levo ili Umetni nadesnoi još tri kolone se dodaju.

Brisanje reda ili kolone

 1. Kliknite na ćeliju tabele u koloni ili red koji želite da izbrišete.

 2. Na kartici raspored , u grupi Redovi & kolone kliknite na dugme Izbriši, a zatim izaberite stavku Izbriši kolone ili Izbriši redove.

  Kliknite na dugme Izbriši, a zatim odaberite stavku Izbriši kolone ili Izbriši redove.

Brisanje tabele

 1. Kliknite na tabelu da biste je izabrali.

 2. Na kartici raspored , u grupi Redovi & kolone kliknite na dugme Izbriši, a zatim izaberite STAVKU Izbriši tabelu ili pritisnite taster DELETE na tastaturi.

  Komanda "Brisanje kolone"

Dodavanje reda

 1. Kliknite na ćeliju tabele u nizu ili ispod tamo gde želite da se pojavi novi izbor.

 2. Na kartici raspored tabele , u grupi Redovi & kolone uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dodali redove iznad izabrane ćelije, kliknite na gorenavedenu.

  • Da biste dodali redove ispod izabrane ćelije, kliknite na ispod.

   Dugmad na traci za uređivanje redova i kolona tabele

   Napomene: 

   • Da biste dodali više redova odjednom, koristeći miš, prevucite da biste izabrali jednak broj redova u iznosu koji želite da dodate, a zatim kliknite iznad ili ispod. Na primer, izaberite tri postojeća reda, kliknite iznad ili ispodi dodaćete još tri reda.

   • Da biste dodali redove na kraju tabele, kliknite na poslednju ćeliju poslednjeg broja, a zatim pritisnite taster TAB.

Dodavanje kolone

 1. Kliknite na ćeliju tabele sa desne ili sa leve strane kolone u kojoj želite da se pojavi nova kolona.

 2. Na karticiraspored tabele , u grupi Redovi & kolone uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dodali kolonu levo od izabrane ćelije, kliknite na levo.

  • Da biste dodali kolonu desno od izabrane ćelije, kliknite na dugme desno.

   Dugmad na traci za uređivanje redova i kolona tabele

   Napomena: Da biste dodali više kolona odjednom, koristeći miš, prevucite da biste izabrali jednak broj kolona u iznosu koji želite da dodate, a zatim kliknite na dugme nalevo ili nadesno. Na primer, izaberite tri postojeće kolone, kliknite na nalevo ili nadesnoi biće dodate još tri kolone.

Brisanje reda ili kolone

 1. Kliknite na ćeliju tabele u koloni ili red koji želite da izbrišete.

 2. Na kartici raspored tabele , u grupi Redovi & kolone kliknite na dugme Izbriši, a zatim izaberite stavku Izbriši kolone ili Izbriši redove.

  Komanda "Brisanje kolone"

Brisanje tabele

 1. Kliknite na tabelu da biste je izabrali.

 2. Na kartici raspored tabele , u grupi Redovi & kolone kliknite na dugme Izbriši, a zatim izaberite STAVKU Izbriši tabelu ili pritisnite taster DELETE na tastaturi.

  Komanda "Izbriši tabelu"

Dodavanje reda

 1. Kliknite na ćeliju tabele u nizu ili ispod tamo gde želite da se pojavi novi izbor.

 2. U okviru Alatke za tabele, na kartici raspored , u grupi Redovi & kolone uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dodali iznad izabrane ćelije, kliknite na dugme Umetni iznad.

  • Da biste dodali redove ispod izabrane ćelije, kliknite na dugme Umetni ispod.

   Opcije u grupi „Redovi i kolone“

   Napomene: 

   • Da biste dodali redove na kraju tabele, možete da kliknete na poslednju ćeliju poslednjeg broja, a zatim pritisnete taster TAB.

   • PowerPoint za veb ne može da doda više redova ili kolona odjednom.

Dodavanje kolone

 1. Kliknite na ćeliju tabele sa desne ili sa leve strane kolone u kojoj želite da se pojavi nova kolona.

 2. U okviru Alatke za tabele, na kartici raspored , u grupi Redovi & kolone uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dodali kolonu levo od izabrane ćelije, kliknite na dugme Umetni nalevo.

  • Da biste dodali kolonu desno od izabrane ćelije, kliknite na dugme Umetni nadesno.

   Opcije u grupi „Redovi i kolone“

   Napomena: PowerPoint za veb ne može da doda više redova ili kolona odjednom.

Brisanje reda ili kolone

 1. Kliknite na ćeliju tabele u koloni ili red koji želite da izbrišete.

 2. U okviru Alatke za tabele, na kartici raspored , u grupi Redovi & kolone kliknite na dugme Izbriši, a zatim izaberite stavku Izbriši kolone ili Izbriši redove.

  Brisanje kolona ili redova

Brisanje tabele

 1. Kliknite negde u tabeli.

 2. U okviru alatke za tabele, na kartici raspored , u grupi Redovi & kolone kliknite na dugme Izbriši, a zatim izaberite stavku Izbriši tabelu.

  Brisanje tabele

Takođe pogledajte

Objedinjavanje, razdeljivanje ili brisanje ćelija u tabeli

Promena izgleda tabele

Dodavanje tabele slajdu

Napomena:  Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li da nam javite da li su informacije bile korisne? Ovo je članak na engleskom jeziku za referencu.​

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×