Dodavanje ili uklanjanje programskih dodataka u programu Excel

Programski dodaci obezbeđuju opcionalne komande i funkcije za Microsoft Excel. Podrazumevano, programski dodaci nisu odmah dostupni u programu Excel, tako da morate prvo da ih instalirate i (u nekim slučajevima) da ih aktivirate da biste mogli da ih koristite.

Da li tražite informacije o Office programskim dodacima na osnovu HTML, CSS i MJ? Ako jeste, pogledajte članak nabavite programski dodatak za Office za Excel.

Neki programski dodaci su ugrađeni u Excel, na primer Solver i Analysis ToolPak. Drugi programski dodaci su dostupni u centru za preuzimanje i prvo se moraju preuzeti i instalirati. Na kraju, postoje i programski dodaci koje su kreirali nezavisni proizvođači, na primer, programer u organizaciji ili dobavljač softverskih rešenja. Ovi dodaci mogu da budu Object Model (COM) programski dodaci, Visual Basic for Applications (VBA) programski dodaci i DLL programski dodaci. Ovi programski dodaci takođe moraju da se instaliraju da biste ih koristili.

Većina programskih dodataka može da se kategorizuje u tri različita tipa:

 • Excel programski dodaci    Oni najčešće obuhvataju datoteke Excel programskog dodatka (.xlam), Excel 97-2003 programskog dodatka (.xla) ili DLL programskog dodatka (.xll) ili su programski dodaci za automatizaciju. Neki Excel programski dodaci, kao što su Solver i Analysis ToolPak, mogu da budu dostupni kada instalirate Excel ili Microsoft Office. Obično je potrebno da aktivirate samo ove programske dodatke da biste ih koristili.

 • Programski dodaci koji se mogu preuzimati    Dodatni programski dodaci za Excel se mogu preuzeti i instalirati sa stranice Preuzimanja na lokaciji Office.com.

 • Prilagođeni programski dodaci    Projektanti i dobavljači rešenja obično dizajniraju prilagođene Component Object Model (COM) programske dodatke, programske dodatke za automatizaciju, VBA programske dodatke i XLL programske dodatke. Ovi programski dodaci moraju da se instaliraju da biste mogli da ih koristite.

Pošto ste instalirali ili aktivirali neki programski dodatak, programski dodatak i njegove komande postaju dostupni na jednoj od sledećih lokacija:

 • Na kartici Podaci. Kada instalirate i aktivirate programske dodatke Analysis ToolPak i Solver, komande Analiza podataka i Rešavač dostupne su u grupi Analiza.

  Dugme Analiza podataka u grupi Analiza podataka

 • Kartica Formule. Kada instalirate i aktivirate alatke za evro, u grupi Rešenja prikazuju se komande Konverzija za evro i Oblikovanje za evro.

  Konverzija za evro i oblikovanje za evro

 • Na kartici Programski dodaci. Na karticu Programski dodaci možete da dodate druge programske dodatke. Ova kartica se dodaje na traku kada instalirate i aktivirate prvi programski dodatak koji je prikazan na kartici Programski dodaci. Ako ne vidite karticu Programski dodaci, trebalo bi da zatvorite Excel i da ga ponovo pokrenete.

Ostali programski dodaci, na primer kartica Prvi koraci, dostupni su na drugim mestima u programu Excel kao što je kartica na traci, u makroima ili prilagođenim menijima.

Važno: Ako ste projektant softvera, ovu proceduru možete da koristite da biste instalirali ili uklonili program za automatizaciju pre nego što dizajnirate program za instalaciju i uklanjanje programskog dodatka.

Da biste aktivirali Excel programski dodatak    

 1. Izaberite karticu Datoteka, izaberite stavku Opcije, a zatim izaberite kategoriju Programski dodaci.

 2. Sa liste Upravljanje izaberite stavku Programski dodaci za Excel, a zatim kliknite na dugme Idi.

  Pojavljuje se dijalog Programski dodaci.

 3. U polju Dostupni programski dodaci potvrdite izbor u polju za potvrdu pored programskog dodatka koji želite da aktivirate, a zatim kliknite na dugme U redu.

Ako u polju Dostupni programski dodaci ne možete da pronađete programski dodatak koji želite da aktivirate, možda ćete morati da ga instalirate.

Da biste instalirali Excel programski dodatak    

 • Da biste instalirali programski dodatak koji se obično instalira uz Excel, na primer Solver ili Analysis ToolPak, pokrenite instalacioni program za Excel ili Microsoft Office i odaberite opciju Promeni za instaliranje programskog dodatka. Kada ponovo pokrenete Excel, programski dodatak bi trebalo da se pojavi u polju Dostupni programski dodaci.

 • Neki Excel programski dodaci nalaze se na računaru i možete da ih instalirate ili aktivirate ako kliknete na dugme Potraži (u dijalogu Programski dodaci) da biste pronašli programski dodatak, a zatim kliknete na dugme U redu.

 • Neki Excel programski dodaci zahtevaju pokretanje instalacionog paketa. Možda ćete morati da preuzmete ili kopirate instalacioni paket na računar (instalacioni paket je obično datoteka sa oznakom tipa datoteke .msi) i da ga zatim pokrenete.

 • Ostale programske dodatke koji nisu dostupni na vašem računaru možete da preuzmete i instalirate pomoću veb pregledača sa stranice Preuzimanja ili sa drugih lokacija na internetu ili serveru organizacije. Sledite potrebna uputstva za podešavanje preuzimanja.

Da biste deaktivirali Excel programski dodatak    

 1. Izaberite karticu Datoteka, izaberite stavku Opcije, a zatim izaberite kategoriju Programski dodaci.

 2. Sa liste Upravljanje izaberite stavku Programski dodaci za Excel, a zatim kliknite na dugme Idi.

 3. U oknu Dostupni programski dodaci opozovite izbor u polju za potvrdu pored programskog dodatka koji želite da deaktivirate, a zatim kliknite na dugme U redu.

  U većini slučajeva, kada deaktivirate neki programski dodatak, on će biti uklonjen iz grupe na traci. U drugim slučajevima, da biste uklonili programski dodatak sa trake, moraćete da ponovo pokrenete Excel.

  Napomena    Programski dodatak neće biti uklonjen sa računara ako ga deaktivirate. Da biste ga uklonili sa računara, morate ga deinstalirati.

Da biste uklonili Excel programski dodatak    

Važno: Ako ste Excel programski dodatak prvi put instalirali sa servera sa mrežnim datotekama ili iz deljene fascikle, možda ćete morati da ga uklonite sa te lokacije. Ako ste Excel programski dodatak instalirali sa CD-a, a CD jedinicu mapirali novom oznakom disk jedinice nakon instaliranja programskog dodatka, morate ponovo da ga instalirate sa CD-a. Ako pokrećete Excel programske dodatke sa CD-a, moraćete najpre da ih deinstalirate, a zatim da ih ponovo instalirate sa CD-a.

 1. Izaberite karticu Datoteka, a zatim izaberite stavku Izađi.

 2. Na kontrolnoj tabli kliknite na stavku Programi i funkcije (Windows 7 i Windows Vista) ili Dodaj/ukloni programe (Windows XP).

 3. Izaberite jednu od sledećih opcija:

  • Ako ste Excel instalirali kao deo sistema Microsoft Office, na listi instaliranih programa izaberite stavku Microsoft Office, a zatim kliknite na dugme Promeni.

  • Ako ste Excel instalirali posebno, na listi instaliranih programa izaberite ime programa, a zatim kliknite na dugme Promeni.

  • Ako ste programski dodatak instalirali iz centra za preuzimanje, na listi instaliranih programa kliknite na ime programa, a zatim kliknite na dugme Deinstaliraj.

 4. Sledite uputstva u instalacionom programu.

Važno: Ako ste projektant softvera, ovu proceduru možete da koristite da biste instalirali ili uklonili program za automatizaciju pre nego što dizajnirate program za instalaciju i uklanjanje programskog dodatka. Ako niste projektant, ne bi trebalo da koristite ovu proceduru. Obratite se administratoru koji je obezbedio programski dodatak ako želite uputstva za njegovu instalaciju i uklanjanje.

Dodavanje COM programskog dodatka

 1. Izaberite karticu Datoteka, izaberite stavku Opcije, a zatim izaberite kategoriju Programski dodaci.

 2. U polju Upravljanje izaberite stavku COM programski dodaci, a zatim kliknite na dugme Idi.

  Pojavljuje se dijalog COM programski dodaci.

 3. U polju Dostupni programski dodaci potvrdite izbor u polju za potvrdu pored programskog dodatka koji želite da instalirate, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Savet    Ako se programski dodatak koji želite da koristite ne nalazi u oknu Dostupni programski dodaci, kliknite na dugme Dodaj, a zatim pronađite programski dodatak.

Uklanjanje COM programskog dodatka

 1. Izaberite karticu Datoteka, izaberite stavku Opcije, a zatim izaberite kategoriju Programski dodaci.

 2. U polju Upravljanje izaberite stavku COM programski dodaci, a zatim kliknite na dugme Idi.

  Pojavljuje se dijalog COM programski dodaci.

 3. U polju Dostupni programski dodaci opozovite izbor u polju za potvrdu pored programskog dodatka koji želite da uklonite, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Napomena    Ovim postupkom programski dodatak se uklanja iz memorije, ali se njegovo ime zadržava na listi dostupnih programskih dodataka. Programski dodatak neće biti izbrisan sa računara.

 4. Da biste uklonili COM programski dodatak sa liste dostupnih programskih dodataka i da biste ga izbrisali sa računara, kliknite na njegovo ime u oknu Dostupni programski dodaci, a zatim kliknite na dugme Ukloni.

Napomena: Ako ste projektant softvera, ovu proceduru možete da koristite da biste instalirali ili uklonili program za automatizaciju pre nego što dizajnirate program za instalaciju i uklanjanje programskog dodatka. Ako niste projektant, ne bi trebalo da koristite ovu proceduru. Obratite se administratoru koji je obezbedio programski dodatak ako želite uputstva za njegovu instalaciju i uklanjanje.

 1. Izaberite karticu Datoteka, izaberite stavku Opcije, a zatim izaberite kategoriju Programski dodaci.

 2. Sa liste Upravljanje izaberite stavku Programski dodaci za Excel, a zatim kliknite na dugme Idi.

  Pojavljuje se dijalog Programski dodaci.

 3. Da biste instalirali programski dodatak za automatizaciju, u polju Dostupni automatizovani serveri izaberite stavku Automatizacija, a zatim izaberite željeni programski dodatak.

  Savet    Ako se programski dodatak koji želite da instalirate ne nalazi na listi, kliknite na dugme Potraži, pronađite programski dodatak, a zatim kliknite na dugme U redu.

 4. Da biste uklonili programski dodatak za automatizaciju, morate ga ukloniti iz registratora. Za više informacija obratite se administratoru sistema.

Neki programski dodaci su ugrađeni u Excel, na primer Solver i Analysis ToolPak. Drugi programski dodaci su dostupni u centru za preuzimanje i prvo se moraju preuzeti i instalirati. Na kraju, postoje i programski dodaci koje su kreirali nezavisni proizvođači, na primer, programer u organizaciji ili dobavljač softverskih rešenja. Ovi dodaci mogu da budu Object Model (COM) programski dodaci, Visual Basic for Applications (VBA) programski dodaci i DLL programski dodaci. Ovi programski dodaci takođe moraju da se instaliraju da biste ih koristili.

Većina programskih dodataka može da se kategorizuje u tri različita tipa:

 • Excel programski dodaci    Oni najčešće obuhvataju datoteke Excel programskog dodatka (.xlam), Excel 97-2003 programskog dodatka (.xla) ili DLL programskog dodatka (.xll) ili su programski dodaci za automatizaciju. Neki Excel programski dodaci, kao što su Solver i Analysis ToolPak, mogu da budu dostupni kada instalirate Excel ili Microsoft Office. Obično je potrebno da aktivirate samo ove programske dodatke da biste ih koristili.

 • Programski dodaci koji se mogu preuzimati    Dodatni programski dodaci za Excel se mogu preuzeti i instalirati sa stranice Preuzimanja na lokaciji Office.com.

 • Prilagođeni programski dodaci    Projektanti i dobavljači rešenja obično dizajniraju prilagođene Component Object Model (COM) programske dodatke, programske dodatke za automatizaciju, VBA programske dodatke i XLL programske dodatke. Ovi programski dodaci moraju da se instaliraju da biste mogli da ih koristite.

Pošto ste instalirali ili aktivirali neki programski dodatak, programski dodatak i njegove komande postaju dostupni na jednoj od sledećih lokacija:

 • Na kartici Podaci. Kada instalirate i aktivirate programske dodatke Analysis ToolPak i programski dodatak Solver, komande za analizu podataka i Solver su dostupne na kartici Podaci na traci.

 • Kartica " Početak ". Drugi programski dodaci mogu se dodati na kartici Početak .

Ostali programski dodaci, na primer kartica Prvi koraci, dostupni su na drugim mestima u programu Excel kao što je kartica na traci, u makroima ili prilagođenim menijima.

Važno: Ako ste projektant softvera, ovu proceduru možete da koristite da biste instalirali ili uklonili program za automatizaciju pre nego što dizajnirate program za instalaciju i uklanjanje programskog dodatka.

Aktiviranje unapred instaliranih Excel programskog dodatka    

 1. U meniju Alatke izaberite stavku programskidodaci.

 2. U okviru Dostupni programski dodaci potvrdite izbor u polju za potvrdu za programski dodatak koji želite da aktivirate, a zatim kliknite na dugme u redu.

Da biste instalirali Excel programski dodatak    

 • Neki programski dodaci za Excel se nalaze na računaru i mogu se instalirati ili aktivirati tako što ćete kliknuti na dugme " Potraži " (u dijalogu " programski dodaci") da biste pronašli programski dodatak, a zatim kliknite na dugme u redu.

 • Neki Excel programski dodaci zahtevaju pokretanje instalacionog paketa. Možda ćete morati da preuzmete ili kopirate instalacioni paket na računar (instalacioni paket je obično datoteka sa oznakom tipa datoteke .msi) i da ga zatim pokrenete.

 • Drugi programski dodaci koji nisu dostupni na vašem računaru mogu se preuzeti i instalirati putem Veb pregledača iz preuzimanja ili sa drugih lokacija na internetu, servera u organizaciji ili pomoću opcije ugrađenog skladišta u programu Excel. Sledite potrebna uputstva za podešavanje preuzimanja.

  Da biste instalirali programske dodatke iz prodavnice

  1. Kliknite na karticu Umetanje na traci.

  2. Kliknite na dugme Radnja .

  3. Koristite polje kategorije ili pretraživanje da biste pronašli programske dodatke.

  4. Kliknite na dugme Dodaj da biste instalirali programski dodatak.

   Napomena: Neke programske dodatke treba kupiti.

Da biste uklonili Excel programski dodatak    

 1. Kliknite na karticu Umetanje , a zatim izaberite stavku Moji programskidodaci.

 2. U programskim dodacima za Officekliknite na meni 3 tačke pored programskog dodatka.

 3. Kliknite na dugme Ukloni.

 4. Pročitajte obaveštenje koje se pojavljuje u odnosu na druge uređaje i kliknite na dugme Ukloni.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×