Dodavanje vreme odsutnosti iz kancelarije u Outlook kalendare kolega

Možete lako da označite vreme kao „zauzet” ili „odsutan iz kancelarije” u Outlook kalendaru. Ali šta ako ne koristite Microsoft 365 a deljenje kalendara nije omogućeno, ali treba da svojim kolegama date vidljivost "Odsutan iz kancelarije"? Ovaj članak objašnjava kako da dodate prilagođene pozive za celodnevne sastanke u kalendare kolega, a da to ne utiče na dostupno slobodno vreme u njihovim kalendarima.

Planiranje vremena odmora uz poziv za sastanak je proces od dva koraka. Prvo obavestite svoje kolege da ćete biti odsutni tako što ćete dodati vreme odmora u njihove kalendare. Zatim, blokirajte vreme odmora u svom kalendaru.

1. korak: Dodavanje vremena odmora u kalendare kolega

Kada označite vreme kao „odsutan iz kancelarije“ u svom kalendaru, vaše kolege će to videti kada pokušaju da zakažu sastanak sa vama. Ali, zar ne bi bilo sjajno ako biste mogli da obavestite sve odjednom o odsutnosti, a da to ne utiče na njihov status zauzetosti niti da pretrpava njihove kalendare? Ovo možete da uradite tako što ćete podesiti informacije da se pojavljuju u njihovim kalendarima kao celodnevni događaji, ali za razliku od uobičajenih celodnevnih događaja koji su obično postavljeni na „zauzet“, ovaj celodnevni događaj se prikazuje kao slobodno vreme. Ovo ne utiče na status zauzetosti vaših kolega.

Napomena: Pozivi za sastanak predviđeni su za slanje između korisnika programa Outlook. Mogućnost da vidite rasporede drugih osoba dok sastavljate pozive za sastanke u programu Outlook zahteva da vaša organizacija koristi Microsoft Exchange Server.

 1. U aplikaciji Kalendar, na kartici Početak izaberite stavku Novi sastanak.

  Tasterska prečica  Da biste kreirali novi poziv za sastanak, pritisnite kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+Q.

 2. Otkucajte opis u polju Tema i ako želite unesite lokaciju u polje Lokacija.

 3. Na listama Vreme početka i Vreme završetka izaberite vreme početka i završetka za vreme odsutnosti iz kancelarije. Za odmore, ovo obično podrazumeva pune dane. Ako je to slučaj, potvrdite izbor u polju za potvrdu Celodnevni događaj.

  Napomena: Outlook za planiranje podrazumevano koristi postavke trenutne vremenske zone na računaru. Ako želite da planirate vreme odsutnosti iz kancelarije na osnovu druge vremenske zone, u grupi Opcije izaberite stavku Vremenske zone.

 4. U grupi Učesnici za Opcije odgovoraopozovite izboru padajućem dugmetu Zahtevaj odgovore.

 5. U grupi Opcije za Prikaži kao izaberite stavku Slobodno na padajućoj listi. Ako ste već naveli da je u pitanju celodnevni događaj, postavka Prikaži kao automatski je podešena na Slobodno.

  Važno: 

  • Uverite se da je postavka Prikaži kao podešena na Slobodno. Ovo omogućava primaocima poziva za sastanak da prihvate poziv za sastanak i dodaju vreme odmora u svoj kalendar, ali da ne blokiraju nijedno vreme u svom kalendaru. Kalendar primaoca će i dalje prikazivati dostupnost za planiranje tokom vremena odmora.

  • Prilikom biranja celodnevnog događaja, vreme početka događaja je ponoć. Da biste izbegli da vaše kolege dobijaju obaveštenja u slobodno vreme, podesite postavku Podsetnik na Nijedan.

 6. Otkucajte sve informacije koje želite da delite sa primaocima.

 7. Dodajte željene primaoce u red Za.

 8. Ako obaveštavate ljude o nizu periodičnih odsustava iz kancelarije, u grupi Opcije izaberite stavku Ponavljanje, izaberite obrazac ponavljanja, a zatim kliknite na dugme U redu.

 9. Kliknite na dugme Pošalji.

Kada šaljete ovaj poziv za sastanak sa postavkom Prikaži kao postavljenom na Slobodno, događaj se pojavljuje u vrhu svakog dana u Outlook kalendarima vaših kolega – vizuelni podsetnik koji ne blokira nijedno radno vreme.

Napomena: Ako niste izabrali Celodnevni događaj, događaj će biti prikazan u okviru vremenske koordinatne mreže; ne pojavljuje se u vrhu dana. Međutim, i dalje je označen kao slobodno vreme.

2. korak: Blokiranje vremena odmora u kalendaru

Ako ste sledili korake u prethodnom odeljku, poziv za sastanak koji ste poslali označen je kao slobodno vreme radi sprečavanja blokiranja u kalendarima drugih ljudi. Međutim, vreme je označeno i kao slobodno u vašem kalendaru. Sada treba da kreirate dodatnu zakazanu obavezu za sebe tako da ostali mogu da vide da niste dostupni u navedenom periodu.

Uobičajena greška jeste da otvorite stavku poziva za sastanak u kalendaru i promenite postavku Prikaži kao iz Slobodno u Odsutan iz kancelarije pošto ste poslali originalni zahtev. Međutim, kada to uradite, ispravka se šalje svima kojima ste poslali poziv za sastanak, menjajući Slobodno u Odsutan iz kancelarije i poništavajući korake koje ste preduzeli da to izbegnete. Morate da kreirate dupliranu zakazanu obavezu u kalendaru sa postavkom Prikaži kao podešenom na Odsutan iz kancelarije.

Kada ljudi koriste Outlook kalendar da bi zakazivali sastanke i druge događaje, mogu da vide vašu dostupnost osim ako niste promenili dozvole za kalendar da biste to sprečili. Obično, zakazane obaveze, sastanci i događaji imaju postavku Prikaži kao podešenu na Zauzet. Takođe, možete kreirati stavke sa postavkom Prikaži kao podešenom na Odsutan iz kancelarije. Stavke postavljene na Odsutan iz kancelarije smatraju se sličnim stavkama postavljenim na Zauzet – niko neće očekivati da ste dostupni u tom periodu. Ova dva tipa se vizuelno razlikuju – stavke postavljene na Odsutan iz kancelarije pojavljuju se sa ljubičastom bojom, stavke postavljene na Zauzet imaju temu plave boje. Ova razlika u izgledu pomaže u naglašavanju razloga vaše nedostupnosti. Na primer, možda ćete moći da premestite neusaglašenu stavku Zauzet, ali verovatno ne možete i nećete da promenite stavku Odsutan iz kancelarije kao što je odmor.

 1. U aplikaciji Kalendar, na kartici Početak izaberite stavku Nova zakazana obaveza.

 2. U polju Tema otkucajte naziv za odsutnost.

 3. U poljima Vreme početka i Vreme završetka izaberite datume za početak i završetak odsustva.

 4. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Celodnevni događaj.

 5. Promenite postavku Prikaži kao u Odsutan iz kancelarije.

 6. Kliknite na dugme Sačuvaj & Zatvori.

Napomena: Trebalo bi da razmotrite brisanje (samo iz kalendara) početnog zahteva za sastanak koji ste poslali drugim osobama. Ili ga možete ostaviti u kalendaru, tako da možete da ga koristite da biste lako poslali ažuriranje ili otkazivanje ako se planovi promene.

1. korak: Dodavanje vremena odmora u kalendare kolega

Kada označite vreme kao „odsutan iz kancelarije“ u svom kalendaru, vaše kolege će to videti kada pokušaju da zakažu sastanak sa vama. Ali, zar ne bi bilo sjajno ako biste mogli da obavestite sve odjednom o odsutnosti, a da to ne utiče na njihov status zauzetosti niti da pretrpava njihove kalendare? Ovo možete da uradite tako što ćete podesiti informacije da se pojavljuju u njihovim kalendarima kao celodnevni događaji, ali za razliku od uobičajenih celodnevnih događaja koji su obično postavljeni na „zauzet“, ovaj celodnevni događaj se prikazuje kao slobodno vreme. Ovo ne utiče na status zauzetosti vaših kolega.

Napomena: Pozivi za sastanak predviđeni su za slanje između korisnika programa Outlook. Mogućnost da vidite rasporede drugih osoba dok sastavljate pozive za sastanke u programu Outlook zahteva da vaša organizacija koristi Microsoft Exchange Server.

 1. U meniju Datoteka postavite pokazivač na stavku Novo, a zatim izaberite stavku Poziv za sastanak.

  Tasterska prečica  Da biste kreirali novi poziv za sastanak, pritisnite kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+Q.

 2. Otkucajte opis u polju Tema i ako želite unesite lokaciju u polje Lokacija.

 3. Na listama Vreme početka i Vreme završetka izaberite vreme početka i završetka za vreme odsutnosti iz kancelarije. Za odmore, ovo obično podrazumeva pune dane. Ako je to slučaj, potvrdite izbor u polju za potvrdu Celodnevni događaj.

  Napomena: Outlook za planiranje podrazumevano koristi postavke trenutne vremenske zone na računaru. Ako želite da planirate vreme odsutnosti iz kancelarije na osnovu druge vremenske zone, na kartici Sastanak, u grupi Opcije izaberite stavku Vremenske zone.

 4. U grupi Opcije za Prikaži kao izaberite stavku Slobodno u padajućem okviru. Ako ste već naveli da je u pitanju celodnevni događaj, postavka Prikaži kao automatski je podešena na Slobodno.

  Važno: 

  • Uverite se da je postavka Prikaži kao podešena na Slobodno. Ovo omogućava primaocima poziva za sastanak da prihvate poziv za sastanak i dodaju vreme odmora u svoj kalendar, ali da ne blokiraju nijedno vreme u svom kalendaru. Kalendar primaoca će i dalje prikazivati dostupnost za planiranje tokom vremena odmora.

  • Prilikom biranja celodnevnog događaja, vreme početka događaja je ponoć. Da biste izbegli da vaše kolege dobijaju obaveštenja u slobodno vreme, podesite postavku Podsetnik na Nijedan.

 5. Otkucajte sve informacije koje želite da delite sa primaocima.

 6. Dodajte željene primaoce u red Za.

 7. Ako obaveštavate ljude o nizu periodičnih odsustava iz kancelarije, na kartici Sastanak, u grupi Opcije izaberite stavku Ponavljanje, izaberite obrazac ponavljanja, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Kada dodate obrazac ponavljanja pozivu za sastanak, naziv kartice Sastanak će se promeniti u Periodični sastanak.

 8. Na kartici Sastanak, u grupi Prikazivanje kliknite na dugme Zakazana obaveza.

 9. Kliknite na dugme Pošalji.

Kada šaljete ovaj poziv za sastanak sa postavkom Prikaži kao postavljenom na Slobodno, događaj se pojavljuje u vrhu svakog dana u Outlook kalendarima vaših kolega – vizuelni podsetnik koji ne blokira nijedno radno vreme.

Napomena: Ako niste izabrali Celodnevni događaj, događaj će biti prikazan u okviru vremenske koordinatne mreže; ne pojavljuje se u vrhu dana. Međutim, i dalje je označen kao slobodno vreme.

2. korak: Blokiranje vremena odmora u kalendaru

Ako ste sledili korake u prethodnom odeljku, poziv za sastanak koji ste poslali označen je kao slobodno vreme radi sprečavanja blokiranja u kalendarima drugih ljudi. Međutim, vreme je označeno i kao slobodno u vašem kalendaru. Sada treba da kreirate dodatnu zakazanu obavezu za sebe tako da ostali mogu da vide da niste dostupni u navedenom periodu.

Uobičajena greška jeste da otvorite stavku poziva za sastanak u kalendaru i promenite postavku Prikaži kao iz Slobodno u Odsutan iz kancelarije pošto ste poslali originalni zahtev. Međutim, kada to uradite, ispravka se šalje svima kojima ste poslali poziv za sastanak, menjajući Slobodno u Odsutan iz kancelarije i poništavajući korake koje ste preduzeli da to izbegnete. Morate da kreirate dupliranu zakazanu obavezu u kalendaru sa postavkom Prikaži kao podešenom na Odsutan iz kancelarije.

Kada ljudi koriste Outlook kalendar da bi zakazivali sastanke i druge događaje, mogu da vide vašu dostupnost osim ako niste promenili dozvole za kalendar da biste to sprečili. Obično, zakazane obaveze, sastanci i događaji imaju postavku Prikaži kao podešenu na Zauzet. Takođe, možete kreirati stavke sa postavkom Prikaži kao podešenom na Odsutan iz kancelarije. Stavke postavljene na Odsutan iz kancelarije smatraju se sličnim stavkama postavljenim na Zauzet – niko neće očekivati da ste dostupni u tom periodu. Ova dva tipa se vizuelno razlikuju – stavke postavljene na Odsutan iz kancelarije pojavljuju se sa ljubičastom bojom, stavke postavljene na Zauzet imaju temu plave boje. Ova razlika u izgledu pomaže u naglašavanju razloga vaše nedostupnosti. Na primer, možda ćete moći da premestite neusaglašenu stavku Zauzet, ali verovatno ne možete i nećete da promenite stavku Odsutan iz kancelarije kao što je odmor.

 1. U programu Kalendar, u meniju Datoteka postavite pokazivač na stavku Novo, a zatim izaberite stavku Zakazana obaveza.

 2. U polju Tema otkucajte naziv za odsutnost.

 3. U poljima Vreme početka i Vreme završetka izaberite datume za početak i završetak odsustva.

 4. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Celodnevni događaj.

 5. Promenite postavku Prikaži kao u Odsutan iz kancelarije.

 6. Kliknite na dugme Sačuvaj & Zatvori.

Napomena: Trebalo bi da razmotrite brisanje (samo iz kalendara) početnog zahteva za sastanak koji ste poslali drugim osobama. Ili ga možete ostaviti u kalendaru, tako da možete da ga koristite da biste lako poslali ažuriranje ili otkazivanje ako se planovi promene.

Takođe pogledajte

Prvi koraci uz Outlook kalendar

Zakazivanje sastanka sa drugim osobama

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×