Ekvivalentni ANSI SQL tipovi podataka

Sledeća tabela navodi ANSI SQL tipove podataka, njihove ekvivalente SQL tipove podataka mašine Microsoft Access baze podataka i njihove važeće sinonime. Takođe navodi ekvivalentne Microsoft SQL Server tipove podataka.

ANSI SQL
tip podataka

Microsoft Access
SQL tip podataka


Sinonim

Microsoft SQL
Tip podataka servera

MALO, MALO RAZLIČIT

BINARNI (pogledajte beleške)

VARBINARNO,
BINARNI RAZLIČITI
MALO RAZLIČIT

BINARNA, VARBINARNA

Nije podržano

BITNO (pogledajte beleške)

BULEAN, LOGIČKE, LOGIČKO1, YESNO

BIT

Nije podržano

TINYINT

INTEGER1, BAJT

TINYINT

Nije podržano

COUNTER (pogledajte beleške)

AUTOINCREMENT

(Pogledajte beleške)

Nije podržano

MONEY

CURRENCY

MONEY

DATUM, VREME, VREMENSKA OZNAKA

DATETIME

Datum i vreme (pogledajte beleške)

DATETIME

Nije podržano

UNIQUEIDENTIFIER

GUID

UNIQUEIDENTIFIER

DECIMAL

DECIMAL

NUMERIČKI, DEC

DECIMAL

REAL

REAL

SINGLE, FLOAT4, LEEESINGLE

REAL

DVOSTRUKA PRECIZNOST, PLUTAJUĆI

FLOAT

DOUBLE, FLOAT8, LEEEDIT, NUMBER (pogledajte beleške)

FLOAT

SMALLINT

SMALLINT

SHORT, INTEGER2

SMALLINT

INTEGER

INTEGER

LONG, INT, INTEGER4

CEO BROJ

INTERVAL

Nije podržano

Nije podržano

Nije podržano

IMAGE

LONGBINARY, OPŠTE, OLEOBJECT

IMAGE

Nije podržano

TEKST (pogledajte beleške)

LONGTEXT, LONGCHAR, MEMO, NOTA, NTEXT (pogledajte beleške)

TEXT

KARAKTER, RAZLIČITOM KARAKTERU, NACIONALNOG KARAKTERA, NACIONALNOG KARAKTERA

CHAR (pogledajte beleške)

TEKST (n), ALFANUMERIČKI, znak, niska, VARCHAR, znak koji se nalazi, NCHAR, nacionalni znak, nacionalno, nacionalno slovo, koje se nalazi u nacionalnom redu (pogledajte beleške)

CHAR, VARCHAR, NCHAR, NVARCHAR

Napomene: 

  • Tip podataka ANSI SQL BIT ne odgovara tipu podataka Microsoft Access SQL BIT. Umesto toga odgovara tipu podataka BINARNOG podatka. Ne postoji ANSI SQL ekvivalent za Microsoft Access SQL BITNI tip podataka.

  • Vremenska oznaka više nije podržana kao sinonima za DATETIME.

  • NUMERIČKA više nije podržana kao sinonima za PLUTAJUĆI ili dupli. NUMERIČKA se sada koristi kao sinonima za DECIMALNI.

  • Polje LONGTEXT se uvek skladišti u formatu Unikod predstavljanja.

  • Ako se koristi tekst tip podataka bez preciziranja opcionalne dužine, kreira se polje LONGTEXT. To omogućava da se KREIRAJU izveštaji tabele koji će dati tipove podataka usaglašene sa sistemom Microsoft SQL Server.

  • Polje tipa CHAR se uvek skladišti u formatu Unikod predstavljanja, što je ekvivalentan tip podataka ANSI SQL NATIONAL CHAR.

  • Ako se koristi tekst tip podataka i ako je navedena opcionalna dužina, na primer tekst (25), tip podataka polja je jednak tipu podataka CHAR. Ovo čuva obrnuto kompatibilnost za većinu Microsoft Access aplikacija, dok omogućava tip podataka teksta (bez specifikacije dužine) sa sistemom Microsoft SQL Server.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

×