Formati datoteka podržani u programu PowerPoint

PowerPoint podržava nekoliko različitih formata datoteka, kao što je opisano u nastavku.

Koristite datoteku > Sačuvajte kao da biste sačuvali prezentaciju kao jedan od tipova datoteka navedenih ispod.  

Podrazumevani format datoteke u PowerPoint verziji 2007 ili noviji je . pptx.

Tip datoteke

Oznaka tipa datoteke

Koristi se za čuvanje

PowerPoint prezentacija

.pptx

Prezentacija koju možete da otvorite na računaru u PowerPoint 2007 i novije verzije ili na Mac računaru u programu PowerPoint 2008 i novije verzije. 

Prezentaciju možete da otvorite i na svim mobilnim uređajima koji su instalirani PowerPoint.

PowerPoint prezentacija sa omogućenim makroima

.pptm

Prezentacija koja sadrži Visual Basic for Applications (VBA) kôd.

PowerPoint 97-2003 prezentacija

.ppt

Prezentacija koju možete da otvorite u programu PowerPoint 97 za Office PowerPoint 2003.

PDF format dokumenta

.pdf

Format elektronske datoteke zasnovane na PostScript formatu koji su razvili Adobe sistemi koji čuva oblikovanje dokumenta i omogućava deljenje datoteka.

XPS format dokumenta

.xps

Novi format elektronskog papira za razmenu dokumenata u konačnoj formi.

Predlošci PowerPoint dizajna

.potx

Predložak PowerPoint prezentacije koji možete da koristite za oblikovanje budućih prezentacija.

PowerPoint predložak dizajna sa makroima

.potm

Predložak koji sadrži unapred odobrene makroe koje možete da dodate predlošku koji će se koristiti u prezentaciji.

PowerPoint 97-2003 predložak dizajna

.pot

Predložak koji možete da otvorite u programu PowerPoint 97 za Office PowerPoint 2003.

Office tema

.thmx

Opis stila koji sadrži definicije teme boje, teme fonta i efekta.

PowerPoint Prikaži

.ppsx

Prezentacija koja se uvek otvara u prikazu projekcije slajdova, a ne u normalnom prikazu.

PowerPoint revija sa makroima

.ppsm

Projekcija slajdova koja uključuje unapred odobrene makroe koje možete da pokrećete iz projekcije slajdova.

PowerPoint 97-2003 prikazuje

.pps

Projekcija slajdova koju možete da otvorite u programu PowerPoint 97 za Office PowerPoint 2003.

PowerPoint programski dodatak

.ppam

Programski dodatak koji skladišti prilagođene komande, Visual Basic for Applications (VBA) kôd i specijalizovane funkcije kao što je programski dodatak.

PowerPoint 97-2003 programski dodatak

. ppa

Programski dodatak koji možete da otvorite u programu PowerPoint 97 za Office PowerPoint 2003.

PowerPoint XML prezentacija

.xml

Prezentacija u standardnom formatu datoteke sa omogućenim XML-om.

MPEG-4 video

.mp4

Prezentacija koja se čuva kao video zapis.

MP4 format datoteke reprodukuje se u mnogim plejerom medija, kao što je Windows Media plejer.

Windows Media Video

.wmv

Prezentacija koja se čuva kao video zapis.

WMV format datoteke reprodukuje se u mnogim plejeri medija.

Napomena: Ovaj format je dostupan samo u PowerPoint 2010 i novije verzije.

GIF (Graphics Interchange Format)

.gif

Slajd kao grafiku za korišćenje na Veb stranicama.

GIF format datoteke je ograničen na podršku za 256 boja. Stoga je efikasniji za skenirane slike kao što su ilustracije. GIF takođe može da bude dobar za linijski crtež, crno-bele slike i mali tekst koji je visoki samo nekoliko piksela. GIF takođe podržava animaciju.

JPEG (zajednička fotografska grupacija) Filtriraj

.jpg

Slajd kao grafiku za korišćenje na Veb stranicama.

JPEG format datoteke podržava 16.000.000 boje i najviše odgovara fotografijama i složenim grafikama.

PNG (Portable Network Graphics) format

.png

Slajd kao grafiku za korišćenje na Veb stranicama.

PNG je odobren kao standard od strane World Wide Veb konzorcijuma (W3C) za zamenu GIF. PNG ne podržava animaciju kao što GIF radi, a neki stariji pregledači ne podržavaju ovaj format datoteke. PNG podržava prozirne pozadine.

TIFF (format datoteke slike oznake)

.tif

Slajd kao grafiku za korišćenje na Veb stranicama.

TIFF je najbolji format datoteke za skladištenje pomalo mapiranih slika na ličnim računarima. TIFF grafika može da bude bilo koja rezolucija i može da bude crna i bela, siva skala ili boja.

Rasterska slika

.bmp

Slajd kao grafiku za korišćenje na Veb stranicama.

Rasterska slika sastoji se od redova i kolona tačaka, grafičke slike u memoriji računara. Vrednost svake tačke (da li se popunjava ili ne) skladišti se u jednom ili više delova podataka.

Windows Metafile

.wmf

Slajd kao 16-bitni grafički (za korišćenje sa sistemom Microsoft Windows 3. x i novijim verzijama).

Poboljšana Windows metadatoteka

.emf

Slajd kao 32-bitni grafički (za korišćenje sa operativnim sistemom Microsoft Windows 95 i novijim).

Prikaz strukture/RTF

.rtf

Prikaz strukture prezentacije kao dokument samo za tekst koji pruža manje veličine datoteke i sposobnost da delite datoteke bez makroa sa drugima koji možda nemaju istu verziju programa PowerPoint ili operativni sistem koji imate. Tekst u oknu sa beleškama nije sačuvan sa ovim formatom datoteke.

PowerPoint prezentacija sa slikama

.pptx

Prezentacija PowerPoint gde je svaki slajd pretvoren u sliku. Čuvanje datoteke u programu PowerPoint prezentacija sa slikom će smanjiti veličinu datoteke. Međutim, neke informacije će biti izgubljene.

Stroga otvorena XML prezentacija

.pptx

Prezentacija u verziji ISO striktne verzije formata datoteke PowerPoint prezentacije.

OpenDocument prezentacija

. odp

Možete da sačuvate PowerPoint datoteke kako bi mogle da se otvaraju u aplikacijama prezentacije koje koriste OpenDocument prezentaciju, kao što je Google dokumenti i OpenOffice.org impresioniraju. Prezentacije takođe možete da otvorite u. odp formatu u programu PowerPoint. Neke informacije se mogu izgubiti prilikom čuvanja i otvaranja. odp datoteka.

Veb stranica u jednoj datoteci

. mht;. MHTML

Veb stranica kao jedna datoteka sa. htm datotekom i svim datotekama za podršku, kao što su slike, zvučne datoteke, kaskadne opise stilova, skripte i još mnogo toga. Dobro za slanje prezentacije u e-poruci

Napomena: Ovaj format je dostupan samo u PowerPoint 2007.

Veb stranica

. htm;. HTML

Veb stranica kao fascikle sa. htm datotekom i svim datotekama za podršku, kao što su slike, zvučne datoteke, kaskadne opise stilova, skripte i još mnogo toga. Dobro za knjiženje na lokaciji ili u uređivanje sa programom Microsoft Office FrontPage ili drugim HTML uređivačem.

Napomena: Ovaj format je dostupan samo u PowerPoint 2007.

Važno: PowerPoint ne podržava sledeće:

 • Čuvanje u PowerPoint 95 (ili starijim) formatima datoteka.

 • Pack i go Wizard (. PPZ) datoteke.

Vrh stranice

Koristite datoteku > Sačuvajte kao da biste sačuvali prezentaciju kao jedan od tipova datoteka navedenih ispod.  

Podrazumevani format datoteke u PowerPoint za macOS verziji 2008 ili noviji je . pptx.

Tip datoteke

Oznaka tipa datoteke

Koristi se za čuvanje

PowerPoint prezentacija

.pptx

Prezentacija koju možete da otvorite na Mac računaru u programu PowerPoint 2008 i novije verzije ili da biste mogli da otvorite na računaru u PowerPoint 2007 i novije verzije. 

Prezentaciju možete da otvorite i na svim mobilnim uređajima koji su instalirani PowerPoint.

PowerPoint prezentacija sa omogućenim makroima

.pptm

Prezentacija koja sadrži Visual Basic for Applications (VBA) kôd.

PowerPoint 97-2003 prezentacija

.ppt

Prezentacija koju možete da otvorite u programu PowerPoint 97 za Office PowerPoint 2003.

PDF format dokumenta

.pdf

Format elektronske datoteke zasnovane na PostScript formatu koji su razvili Adobe sistemi koji čuva oblikovanje dokumenta i omogućava deljenje datoteka.

Predlošci PowerPoint dizajna

.potx

Predložak PowerPoint prezentacije koji možete da koristite za oblikovanje budućih prezentacija.

PowerPoint predložak dizajna sa makroima

.potm

Predložak koji sadrži unapred odobrene makroe koje možete da dodate predlošku koji će se koristiti u prezentaciji.

PowerPoint 97-2003 predložak dizajna

.pot

Predložak koji možete da otvorite u programu PowerPoint 97 za Office PowerPoint 2003.

PowerPoint Prikaži

.ppsx

Prezentacija koja se uvek otvara u prikazu projekcije slajdova, a ne u normalnom prikazu.

PowerPoint revija sa makroima

.ppsm

Projekcija slajdova koja uključuje unapred odobrene makroe koje možete da pokrećete iz projekcije slajdova.

PowerPoint 97-2003 prikazuje

.pps

Projekcija slajdova koju možete da otvorite u programu PowerPoint 97 za Office PowerPoint 2003.

PowerPoint programski dodatak

.ppam

Programski dodatak koji skladišti prilagođene komande, Visual Basic for Applications (VBA) kôd i specijalizovane funkcije kao što je programski dodatak.

Ova opcija se nalazi u datoteci > izvoz.

PowerPoint 97-2003 programski dodatak

. ppa

Programski dodatak koji možete da otvorite u programu PowerPoint 97 za Office PowerPoint 2003.

Ova opcija se nalazi u datoteci > izvoz.

PowerPoint XML prezentacija

.xml

Prezentacija u standardnom formatu datoteke sa omogućenim XML-om.

MPEG-4 video

.mp4

Prezentacija koja se čuva kao video zapis.

MP4 format datoteke reprodukuje se u mnogim plejerom medija, kao što je Windows Media plejer.

Napomena: Ovaj format je dostupan samo u PowerPoint za Microsoft 365 za Mac računare. To možete da pronađete tako što ćete izabrati stavke > izvesti.

MOVA

. mov

Prezentacija koja se čuva kao video zapis.

Move datoteke mogu da se reprodukuju u bilo kojoj aplikaciji koja podržava QuickTime filmove.

Napomena: Ovaj format je dostupan samo u PowerPoint za Microsoft 365 za Mac računare. To možete da pronađete tako što ćete izabrati stavke > izvesti.

GIF (Graphics Interchange Format)

.gif

Slajd kao grafiku za korišćenje na Veb stranicama.

GIF format datoteke je ograničen na podršku za 256 boja. Stoga je efikasniji za skenirane slike kao što su ilustracije. GIF takođe može da bude dobar za linijski crtež, crno-bele slike i mali tekst koji je visoki samo nekoliko piksela. GIF podržava animaciju i prozirne pozadine.

Ova opcija se nalazi u datoteci > izvoz.

JPEG (zajednička fotografska grupacija) Filtriraj

.jpg

Slajd kao grafiku za korišćenje na Veb stranicama.

JPEG format datoteke podržava 16.000.000 boje i najviše odgovara fotografijama i složenim grafikama.

Ova opcija se nalazi u datoteci > izvoz.

PNG (Portable Network Graphics) format

.png

Slajd kao grafiku za korišćenje na Veb stranicama.

PNG je odobren kao standard od strane World Wide Veb konzorcijuma (W3C) za zamenu GIF. PNG ne podržava animaciju kao što GIF radi, a neki stariji pregledači ne podržavaju ovaj format datoteke.

Ova opcija se nalazi u datoteci > izvoz.

TIFF (format datoteke slike oznake)

.tif

Slajd kao grafiku za korišćenje na Veb stranicama.

TIFF je najbolji format datoteke za skladištenje pomalo mapiranih slika na ličnim računarima. TIFF grafika može da bude bilo koja rezolucija i može da bude crna i bela, siva skala ili boja.

Ova opcija se nalazi u datoteci > izvoz.

Rasterska slika

.bmp

Slajd kao grafiku za korišćenje na Veb stranicama.

Rasterska slika sastoji se od redova i kolona tačaka, grafičke slike u memoriji računara. Vrednost svake tačke (da li se popunjava ili ne) skladišti se u jednom ili više delova podataka.

Ova opcija se nalazi u datoteci > izvoz.

Format obogaćenog teksta

.rtf

Prikaz strukture prezentacije kao dokument samo za tekst koji pruža manje veličine datoteke i mogućnost deljenja datoteka bez makroa sa drugima koji možda nemaju istu verziju PowerPoint ili operativni sistem koji imate. Tekst u oknu sa beleškama nije sačuvan sa ovim formatom datoteke.

Ova opcija se nalazi u datoteci > izvoz.

OpenDocument prezentacija

. odp

Možete da sačuvate PowerPoint datoteke kako bi mogle da se otvaraju u aplikacijama prezentacije koje koriste OpenDocument prezentaciju, kao što je Google dokumenti i OpenOffice.org impresioniraju. Prezentacije takođe možete da otvorite u. odp formatu u programu PowerPoint. Neke informacije se mogu izgubiti prilikom čuvanja i otvaranja. odp datoteka.

Čuvanje kao JPEG ili druge tipove slika

Kada sačuvate prezentaciju kao JPEG ili drugu sliku slike, svaki slajd postaje slika i čuva se kao odvojena datoteka u novoj fascikli.

 1. Izaberite stavku Datoteka > Izvoz.

 2. Odaberite lokaciju na kojoj želite da sačuvate datoteke, a zatim u polju format datoteke kliknite na opciju: JPEG, Tiff, PNG, GIF ili bmp.

 3. Kliknite na dugme Sačuvaj.

U PowerPoint za veb možete da otvorite ove tipove datoteka za uređivanje:

 • .pptx

 • .ppsx

 • . odp

Možete da otvorite i ove starije tipove datoteka, ali samo da biste pročitali datoteku, a ne da je uređujete. Ako želite da uredite datoteku ovog tipa, otvorite je, a zatim koristite datoteku > Sačuvajte kopiju da biste sačuvali datoteku kao. pptx koja se može uređivati:

 • .ppt

 • .pps

Ne možete da otvorite sledeće formate datoteka u PowerPoint za veb, ali možete da otvorite. pptx,. ppsx ili. odp datoteku, a zatim da koristite datotekuPowerPoint za vebPreuzimanje u ovim formatima:

 • .pdf

 • . jpg (kada odaberete ovaj format, svaki slajd u prezentaciji se čuva kao datoteka slike pojedinca. jpg.)

Napomena:  Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li da nam javite da li su informacije bile korisne? Ovo je članak na engleskom jeziku za referencu.​

Takođe pogledajte

Formati video i audio datoteka podržani u programu PowerPoint

Pakovanje prezentacije za CD ili USB fleš disk

Blokiranje ili deblokiranje spoljnog sadržaja u Office dokumentima

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×