Funkcija „NPV“

Vraća vrednost Double, koja navodi neto trenutnu vrednost investicije na osnovu grupe periodičnih tokova novca (plaćanja i prihodi) i diskontne stope.

Sintaksa

NPV( rate, values ())

Sintaksa funkcije NPV ima ove argumente:

Argument

Opis

rate

Obavezno. Vrednost Double, koja navodi diskontnu stopu tokom perioda, izraženu u decimalnom obliku.

values ()

Obavezno. Niz Double vrednosti koje navode vrednosti toka novca. Niz mora da sadrži najmanje jednu negativnu vrednost (plaćanje) i jednu pozitivnu vrednost (prihod).


Napomene

Neto trenutna vrednost investicije je trenutna vrednost budućih grupa plaćanja i prihoda.

Funkcija NPV koristi redosled vrednosti u nizu kako bi interpretirala redosled plaćanja i prihoda. Pazite da vrednosti plaćanja i prihoda unesete ispravnim redosledom.

NPV investicija počinje jedan period pre datuma prve vrednosti toka novca i završava se poslednjom vrednošću toka novca u nizu.

Izračunavanje neto trenutne vrednosti je zasnovano na budućim tokovima novca. Ako se prvi tok novca pojavi na početku prvog perioda, prva vrednost mora biti dodata vrednosti koju vraća NPV i ne sme biti uključena u vrednosti toka novca za values( ).

Funkcija NPV je slična funkciji PV (trenutna vrednost), osim što funkcija PV omogućava da tokovi novca počnu na kraju ili početku perioda. Za razliku od promenljivih vrednosti toka novca u funkciji NPV, tokovi novca u funkciji PV moraju da budu fiksni tokom investicije.

Primer

Napomena: Primeri koji slede pokazuju upotrebu ove funkcije u Visual Basic for Applications (VBA) modulu. Ako vam je potrebno više informacija o radu sa VBA modulom, izaberite stavku Referenca razvojnog programera sa padajuće liste pored stavke Pretraga i unesite jedan ili više termina u polje za pretragu.

Ovaj primer koristi funkciju NPV kako bi se dobila neto trenutna vrednost za grupu tokova novca sadržanu u nizu Values(). RetRate predstavlja fiksnu internu stopu prinosa.

Dim Fmt, Guess, RetRate, NetPVal, Msg
Static Values(5) As Double ' Set up array.
Fmt = "###,##0.00" ' Define money format.
Guess = .1 ' Guess starts at 10 percent.
RetRate = .0625 ' Set fixed internal rate.
Values(0) = -70000 ' Business start-up costs.
' Positive cash flows reflecting income
' for four successive years.
Values(1) = 22000 : Values(2) = 25000
Values(3) = 28000 : Values(4) = 31000
' Calculate net present value.
NetPVal = NPV(RetRate, Values())
Msg = "The net present value " & _
"of these cash flows is "
Msg = Msg & Format(NetPVal, Fmt) & "."
' Display net present value.
MsgBox Msg

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×