Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Ovaj članak opisuje sintaksu formule i upotrebu funkcije IPMT u programu Microsoft Excel.

Opis

Daje ratu kamate za neku investiciju u toku datog perioda, zasnovane na periodičnim i nepromenljivim ratama i fiksnoj kamatnoj stopi.

Sintaksa

IPMT(stopa, per, br_per, sad_vr, [bud_vr], [tip])

Sintaksa funkcije IPMT ima sledeće argumente:

  • Stopa    Obavezno. Kamatna stopa za određeni period.

  • Per    Obavezno. Period za koji želite da izračunate kamatu koji mora biti u opsegu između 1 i br_per.

  • Br_per    Obavezno. Ukupan broj perioda otplate tokom godine.

  • Sad_vr    Obavezno. Sadašnja vrednost odnosno ukupan iznos trenutne vrednosti svih budućih isplata.

  • Bud_vr    Opcionalno. Buduća vrednost ili gotovinski ekvivalent koji želite da ostvarite nakon otplate poslednje rate. Ako je argument bud_vr izostavljen, pretpostavlja se da je 0 (na primer, buduća vrednost kredita je 0).

  • Tip    Opcionalno. Broj 0 ili 1 koji ukazuje na to kada dospevaju isplate. Ako se parametar tip izostavi, pretpostavlja se da je njegova vrednost 0.

Postavite argument tip na

Ako plaćanja dospevaju

0

Na kraju perioda

1

Na početku perioda

Primedbe

  • Uverite se da su jedinice koje ste naveli za argumente stopa i br_per ujednačene. Ako plaćate mesečne rate za četvorogodišnji kredit sa kamatnom stopom na godišnjem nivou od 12 procenata, koristite 12%/12 za argument stopa i 4*12 za br_per. Kod godišnje otplate za isti kredit, koristite 12% za argument stopa i 4 za br_per.

  • Za sve argumente, gotovina koju uplaćujete, kao što su depoziti za štedne uloge, predstavljena je negativnim brojevima. Gotovina koju primate, kao što su čekovi sa dividendom, predstavljeni su pozitivnim brojevima.

Primer

Kopirajte date primere podataka u sledeću tabelu i nalepite ih u ćeliju A1 novog radnog lista u programu Excel. Ako želite da formule izračunaju rezultate, izaberite formule, pritisnite taster F2, a zatim pritisnite taster Enter. Ako je potrebno, možete prilagoditi širinu kolona kako biste videli sve podatke u njima.

Podaci

Opis

10,00%

Godišnja kamata

1

Period za koji želite da izračunate kamatu.

3

Dužina kredita u godinama

8.000 din.

Vrednost kredita

Formula

Opis

Trenutni rezultat

=IPMT(A2/12, A3, A4*12, A5)

Kamata za dug u prvom mesecu za kredit pod uslovima navedenim u A2:A5.

(66,67 din.)

=IPMT(A2, 3, A4, A5)

Kamata za dug u poslednjoj godini za kredit pod istim uslovima, gde se plaćanja vrše godišnje.

(292,45 din.)

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×