Ovaj članak opisuje sintaksu formule i upotrebu funkcije KURT u programu Microsoft Excel.

Opis

Daje meru spljoštenosti (kurtozis) skupa podataka. Kurtozis opisuje relativnu izduženost ili jednolikost distribucije u poređenju sa normalnom distribucijom. Pozitivna spljoštenost ukazuje na relativno izduženu distribuciju. Negativna spljoštenost ukazuje na relativno ravnu distribuciju.

Sintaksa

KURT(broj1, [broj2], ...)

Sintaksa funkcije KURT ima sledeće argumente:

 • Broj1, broj2, ...    Argument broj1 je obavezan, a naredni brojevi su opcionalni. 1 do 255 argumenata za koje želite da izračunate kurtozis. Takođe možete da koristite jedan niz ili referencu na niz umesto argumenata razdvojenih zarezima.

Primedbe

 • Argumenti mogu da budu brojevi, imena, nizovi ili reference koje sadrže brojeve.

 • Broje se logičke vrednosti i tekstualne reprezentacije brojeva koje direktno upišete u listu argumenata.

 • Ako argument tipa niza ili reference sadrži tekst, logičke vrednosti ili prazne ćelije, ove vrednosti će biti zanemarene dok će ćelije sa vrednošću nula biti uključene u izračunavanje.

 • Greške prouzrokuju argumenti koji predstavljaju vrednosti grešaka ili tekst koji se ne može prevesti u brojeve.

 • Ako ima manje od četiri tačke podataka ili ako je standardna devijacija uzorka jednaka nuli, KURT daje vrednost #DIV/0! ako su argumenti datuma niske koje se ne mogu raščlaniti na važeće datume.

 • Kurtozis je definisan kao:

  Jednačina

  pri čemu je s standardna devijacija uzorka.

Primer

Kopirajte date primere podataka u sledeću tabelu i nalepite ih u ćeliju A1 novog radnog lista u programu Excel. Ako želite da formule izračunaju rezultate, izaberite formule, pritisnite taster F2, a zatim pritisnite taster Enter. Ako je potrebno, možete prilagoditi širinu kolona kako biste videli sve podatke u njima.

Podaci

3

4

5

2

3

4

5

6

4

7

Formula

Opis

Rezultat

=KURT(A2:A11)

Kurtozis gornjeg skupa podataka

-0,151799637

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×