Daje nisku koja pruža informacije o promenljiva.

Sintaksa

TypeName ( promenljiva )

Obavezno promenljivaargument predstavlja varijantu koja sadrži sve promenljive, osim promenljive vrste definisanog korisnika.

Napomene

Niska koju vraća TypeName može biti bilo koje od sledećih:

Vraćena niska

Promenljiva

Tip objekta

Objekat čiji je tip objecttype

bajt

Vrednost bajta

Ceo broj

Ceo broj

Dugaиko

Dugački ceo broj

Single

Jednoprecizni pokretni broj

Double

Dvostruki precizni pokretni broj

Valuta

Vrednost valute

Decimalni broj

Decimalna vrednost

Datum

Vrednost datuma

String

String

Bulov

Boolean vrednost

Greška

Grešku

Prazan

Nepokrenute

Null

Bez važećih podataka

Object

Objekat

Nepoznato

Objekat čiji je tip nepoznat

Ništa

Promenljiva objekta koja se ne odnosi na objekat


Ako je promenljivaniz, vraćena niska može biti bilo koja od mogućih vraćenih niski (ili varijanta) sa praznim zagradama. Na primer, ako je promenljiva niz celih brojeva, TypeName daje "Integer()".

Primer

Napomena: Primeri koji slede pokazuju upotrebu ove funkcije u Visual Basic for Applications (VBA) modulu. Za više informacija o radu sa VBA modulom izaberite stavku Referenca razvojnog programera sa padajuće liste pored stavke Pretraga i unesite termine u polje za pretragu.

Ovaj primer koristi funkciju TypeName za povraćaj informacija o promenljivoj.

Dim NullVar, MyType, StrVar As String
Dim IntVar As Integer, CurVar As Currency
Dim ArrayVar (1 To 5) As Integer
NullVar = Null ' Assign Null value.
MyType = TypeName(StrVar) ' Returns "String".
MyType = TypeName(IntVar) ' Returns "Integer".
MyType = TypeName(CurVar) ' Returns "Currency".
MyType = TypeName(NullVar) ' Returns "Null".
MyType = TypeName(ArrayVar) ' Returns "Integer()".

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×