Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Select a different account.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojih želite da se prijavite.

Vraća ceo broj koji predstavlja podtip promenljiva.

Sintaksa

VarType ( promenljiva )

Obavezno promenljivaargument predstavlja varijantu koja sadrži sve promenljive, osim promenljive vrste definisanog korisnika.

Vraćene vrednosti

Konstanta

Vrednost

Opis

Funkcija Vanty

0

Prazan (nepokrenut)

Funkcija Vibnull

1

NULL (bez važećih podataka)

Vibceo broj

2

Ceo broj

Vanlong

3

Dugački ceo broj

Vibsingle

4

Jednoprecizni pokretni broj

Funkcija Vibdouble

5

Dvostruki precizni pokretni broj

Funkcija Vanfor

6

Vrednost valute

Vibdate

7

Vrednost datuma

Funkcija Vibstring

8

String

Vibobject

9

Object

Vanror

10

Grešku

Vibboolean

11

Boolean vrednost

Funkcija Vanfor

12

Variant (koristi se samo sa nizovima varijanti)

Funkcija Vibdataobject

13

Objekat za pristup podacima

Vibdecimalni

14

Decimalna vrednost

Vebbyte

17

Vrednost bajta

Funkcija Bbuserdefinisana

36

Varijante koje sadrže korisnički definisane tipove

Vibarrej

8192

Niz


Napomena: Ove konstante određuje Visual Basic for Applications. Imena se mogu koristiti bilo gde u kodu umesto stvarnih vrednosti.

Napomene

Funkcija VarType nikada ne daje vrednost za vanbarreju . Uvek se dodaje nekoj drugoj vrednosti kako bi nagovestio niz određenog tipa. Stalna funkcija Vabvariant se vraća zajedno sa programom vanbarray da bi se naznačilo da je argument funkcija VarType niz varijante. Na primer, vrednost koja se vraća za niz celih brojeva izračunava se kao Vanbroj broj + vajbarrejili 8194. Ako objekat ima podrazumevanu svojstvo, vortype(objekat) daje tip podrazumevanog polja objekta.

Primer

Napomena: Primeri koji slede pokazuju upotrebu ove funkcije u Visual Basic for Applications (VBA) modulu. Za više informacija o radu sa VBA modulom izaberite stavku Referenca razvojnog programera sa padajuće liste pored stavke Pretraga i unesite termine u polje za pretragu.

Ovaj primer koristi funkciju VarType da bi odredio podtip promenljive.

Dim IntVar, StrVar, DateVar, MyCheck
' Initialize variables.
IntVar = 459
StrVar = "Hello World"
DateVar = #2/12/69#
MyCheck = VarType(IntVar) ' Returns 2.
MyCheck = VarType(DateVar) ' Returns 7.
MyCheck = VarType(StrVar) ' Returns 8.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×