Ovaj članak opisuje sintaksu formule i upotrebu funkcije INFO u programu Microsoft Excel.

Napomena:  Funkcija INFO nije dostupna u programu Excel Web App.

Opis

Daje informacije o trenutnom okruženju operativnog sistema.

Sintaksa

INFO(tip_teksta)

Sintaksa funkcije INFO ima sledeće argumente:

  • Tip_teksta    Obavezno. Tekst koji navodi tip informacija koji želite da dobijete.

Tip_teksta

Daje

„directory“

Putanja trenutnog direktorijuma ili fascikle navedene u opciji Excel Pokreni otvorite sve datoteke u (izaberite stavku Opcije> Datoteka> Napredno > Opšte).

„numfile“

Broj radnih listova u otvorenim radnim svescima.

„origin“

Daje apsolutnu referencu na ćeliju koja je, na osnovu trenutnog položaja, vidljiva na vrhu i krajnje levo u prozoru, kao tekst kome je kao prefiks dodat “$A:“. Ova vrednost je namenjena za kompatibilnost sa programom Lotus 1-2-3 verzija 3.x. Stvarna dobijena vrednost zavisi od trenutne postavke stila reference. Ako bi se kao primer koristilo D9, dobijena vrednost bi bila:

  • Stil reference „A1“     "$A:$D$9".

  • Stil reference „R1C1“    "$A:R9C4"

„osversion“

Trenutna verzija operativnog sistema, kao tekst.

„recalc“

Trenutni režim ponovnog izračunavanja; daje „Automatski“ ili „Ručno“.

„release“

Verzija programa Microsoft Excel, kao tekst.

„system“

Ime operativnog okruženja:
Macintosh = "mac"
Windows = "pcdos"

Važno: U prethodnim verzijama programa Microsoft Excel, vrednosti argumenta tip_teksta, "memavail", "memused" i "totmem", davale su informacije o memoriji. Ove vrednosti argumenta tip_teksta više nisu podržane i sada kao rezultat daju grešku #N/A.

Primer

Kopirajte primere formula u sledeću tabelu i nalepite ih u novi radni Excel listu. 

Formula

Opis

Rezultat

=INFO("numfile")

Broj radnih listova u otvorenim radnim svescima

broj koji pokazuje koliko se listova nalazi u trenutno otvorenim radnim svescima

=INFO("recalc")

Režim ponovnog izračunavanja za radnu svesku.

"Automatsko" ili "Ručno" u zavisnosti od trenutnog stanja opcija izračunavanja.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×