Izbor pravog prikaza za zadatak u programu PowerPoint

Možete da prikažete PowerPoint datoteku na različite načine, u zavisnosti od zadatka koji imate. Postoje prikazi koji su korisni za pravljenje prezentacije i oni koji su najkorisniji za održavanje prezentacije.

Možete da pronađete sledeće opcije prikaza PowerPoint na kartici Prikaz , kao što je prikazano ispod.

Pokazuje meni „Prikaz“ u programu PowerPoint

Najčešće korišćene prikaze možete da pronađete na traci sa alatkama, u donjem desnom uglu prozora slajda, kao što je prikazano u nastavku.

Pokazuje dugmadi za prikaz na dnu ekrana u programu PowerPoint

Napomena: Da biste promenili podrazumevani prikaz u PowerPoint, pogledajte članak Promena podrazumevanog prikaza.

Prikazi za pravljenje prezentacije

Normalan prikaz

Do prikaza Normalno možete doći iz trake sa alatkama Dugme „Normalan prikaz“ u programu PowerPoint na dnu prozora slajda ili iz kartice Prikazna traci.

Normalni prikaz je režim za uređivanje gde najčešće radite da biste kreirali slajdove. Prikaz Normalno ispod prikazuje sličice slajda sa leve strane, veliki prozor koji prikazuje trenutni slajd i odeljak ispod trenutnog slajda gde možete da otkucate beleške govornika za taj slajd.

Pokazuje normalan prikaz u programu PowerPoint

Prikaz „Sortiranje slajdova“

Do prikazaSortiranje slajdovamožete doći iz trake sa alatkama Pokazuje dugme „Prikaz slajda“ u programu PowerPoint na dnu prozora slajda ili iz kartice Prikaz na traci.

Prikaz Sortiranje slajdova (dole) sve slajdove prezentacije prikazuje kao horizontalno raspoređene sličice. Prikaz projekcije slajdova je koristan ako je potrebno da ponovo organizujete slajdove – možete samo da kliknete i prevučete slajdove na novu lokaciju ili da dodate odeljke da biste organizovali slajdove u smislene grupe.

Pokazuje prikaz „Sortiranje slajdova“ u programu PowerPoint

Više informacija o odeljcima potražite u članku Organizovanje PowerPoint slajdova u odeljke.

Prikaz stranice sa napomenama

Možete da prikažete ili sakrijete beleške zvučnika sa dugmetom " beleške " dugme za beleške u programu PowerPoint na dnu prozora slajda ili možete da dobijete prikaz stranice sa napomenama sa kartice " Prikaz " na traci.

Okno Beleške se nalazi ispod prozora slajda. Beleške možete da odštampate ili da ih uključite u prezentaciju koju šaljete korisnicima ili da ih koristite samo kao signale za sebe dok predstavljate.

Prikazuje okno za beleške govornika u programu PowerPoint

Dodatne informacije o beleškama potražite u članku Dodavanje beležaka govornika na slajdove.

Prikaz strukture

Možete doći do prikaza Obris iz kartice Prikaz na traci. (U PowerPoint 2013 i kasnije, više ne možete da dobijete prikaz strukture u normalnom prikazu. Morate da se vratite na njega sa kartice " Prikaz ".)

Koristite prikaz Obris za pravljenje obrisa ili scenarija za prezentaciju. Prikazuje samo tekst na slajdovima, ne i u slikama ili na drugim grafičkim stavkama.

Prikaz strukture u programu PowerPoint.

Master prikazi

Da dođete do prikaza mastera, na kartici Prikaz, u grupi Master prikazi odaberite prikaz mastera koji želite.

Masterprikazi uključuju, Slajd, Propratni sadržaj i Beleške. Ključna prednost rada u prikazu master je da možete izvršiti univerzalne promene stila na svakom slajdu, stranici sa napomenama ili propratnom materijalu koji su pridruženi prezentaciji.

za više informacija o radu sa masterima pogledajte u člancima:

Prikazi za vođenje i prikazivanje prezentacije

Prikaz projekcije slajdova

Možete da dobijete prikaz projekcije slajdova sa trake zadataka Prikazuje dugme „Prikaz projekcije slajdova“ u programu PowerPoint na dnu prozora slajda.

Koristite prikaz projekcije slajdova da biste vodili prezentaciju pred publikom. Prikaz projekcije slajdova zauzima ceo ekran računara, baš kao što će prezentacija izgledati na velikom ekranu kada je publika bude gledala.

Prikaz za izlagača

Da biste otišli u prikaz za izlagača, u prikazu Projekcija slajdova , u donjem levom uglu ekrana kliknite na dugme Dugme Prikaz za izlagača u programu PowerPoint. , a zatim izaberite stavku Prikaži prikaz za izlagača (kao što je prikazano ispod).

Koristite prikaz Izlagač da biste prikazali beleške tokom izlaganja prezentacije. U prikazu Izlagač publika ne može da vidi vaše beleške.

Pokazuje meni prikaza za izlagača u programu PowerPoint

Dodatne informacije o korišćenju prikaza za izlagača potražite u članku Prikazivanje beležaka govornika prilikom izlaganja projekcije slajdova.

Prikaz za čitanje

Možete da dobijete prikaz čitanja sa trake zadataka dugme prikaza za čitanje u programu PowerPoint na dnu prozora slajda.

Većina osoba koja pregleda PowerPoint prezentaciju bez izlagača će želeti da koristi prikaz za čitanje. Prikazuje prezentaciju preko celog ekrana kao u prikazu „Projekcija slajdova“ i uključuje nekoliko jednostavnih kontrola kako bi se olakšalo prelistavanje slajdova.

Prikazi za pravljenje prezentacije

Postoji nekoliko prikaza u programu PowerPoint koje vam mogu pomoći da kreirate profesionalnu prezentaciju.

Normal view

Normalni prikaz je glavni prikaz za uređivanje, gde pišete i dizajnirate prezentacije. Normalni prikaz ima četiri radna područja:

Normal View

1: kartica "Prikaz strukture" Ovo je odlično mesto da počnete da pišete sadržaj – da biste snimali ideje, planirali način na koji želite da ih predstavite i da premestite slajdove i tekst. Kartica "Prikaz strukture" prikazuje tekst slajda u obrascu strukture.

Napomena: Da biste odštampali kopiju strukture prezentacije, samo tekst (što se pojavljuje u prikazu strukture) i nijedna grafika ili animacija, prvo izaberite karticu datoteka .

Zatim kliknite na dugme Odštampaj, kliknite na slajd sa svim drugim postavkama, izaberite stavku obris, a zatim kliknite na dugme Odštampaj na vrhu.

2: kartica "Slajdovi"  Prikaz slajdova u prezentaciji kao slike veličine sličica dok uređujete. Sličice vam olakšavaju da se krećete kroz prezentaciju i da vidite efekte promena dizajna. Ovde možete lako da prerasporedite, dodate ili izbrišete slajdove.

3: okno za slajdove U gornjem desnom delu prozora programa PowerPoint, okno slajda prikazuje veliki prikaz trenutnog slajda. Sa trenutnim slajdom koji je prikazan u ovom prikazu, možete da dodate tekst i umetnete slike, tabele, SmartArt grafike, grafikone, crteže, okvire za tekst, filmove, zvukove, hiperveze i animacije.

4: okno za napomene U oknu sa beleškama, ispod okna za slajdove možete da otkucate beleške koje se primenjuju na trenutni slajd. Kasnije možete da odštampate beleške i da ih uputite kada održite prezentaciju. Možete da štampate i beleške da biste dali publici ili da biste dodali beleške u prezentaciju koju šaljete publici ili objavljenoj na Veb stranici.

Možete da se prebacite između slajdova i kartica za prikaz strukture. Da biste povećali ili sakrili okno koje sadrži kartice "Prikaz strukture" i "Slajdovi", pogledajte članak Prikazivanje ili skrivanje kartice "Prikaz strukture ili slajdovi".

Napomena: Da biste prikazali lenjir ili koordinatne linije u normalnom prikazu, na kartici Prikaz , u grupi Prikaži potvrdite izbor u polju za potvrdu lenjir ili koordinatne linije .

Prikaz „Sortiranje slajdova“

Prikaz za sortiranje slajdova pruža prikaz slajdova u vidu sličica. Ovaj prikaz olakšava da sortirate i organizujete sekvence slajdova dok pravite prezentaciju, a zatim i dok pripremate prezentaciju za štampanje.

Odeljke možete da dodate i u prikazu za sortiranje slajdova, kao i da sortirate slajdove u različitim kategorijama ili odeljcima. Možete da dobijete prikaz za sortiranje slajdova sa trake zadataka na dnu prozora slajda ili na kartici Prikaz na traci.

Slide sorter view

Prikaz stranice sa napomenama

Okno za napomene se nalazi ispod okna za slajdove. Možete otkucati beleške koje se odnose na trenutni slajd. Kasnije možete da odštampate beleške i da ih uputite kada održite prezentaciju. Možete da štampate i beleške da biste dali publici ili da biste dodali beleške u prezentaciju koju šaljete publici ili objavljenoj na Veb stranici.

Kada želite da prikažete beleške i radite sa njima u obliku cele stranice, na kartici Prikaz , u grupi Prikazi prezentacije kliknite na dugme stranica sa beleškama.

Master prikazi

Master prikazi uključujete, slajd, propratni sadržaj i prikaz beležaka. To su glavni slajdovi koji skladište informacije o prezentaciji, uključujući pozadinu, boju, fontove, efekte, veličine čuvara mesta i pozicije. Ključna korist za rad u prikazu mastera je da na master slajda, master beležaka ili master propratnog sadržaja, možete da izvršite univerzalne promene stilova na svakom slajdu, stranici sa napomenama ili propratnim zapisima povezanim sa prezentacijom.

Više informacija o radu sa masterima potražite u članku Šta je to master slajda? i Kreirajte i prilagodite master slajda.

Prikazi za isporuku prezentacije

Prikaz projekcije slajdova

Koristite prikaz projekcije slajdova da biste vodili prezentaciju pred publikom. Prikaz projekcije slajdova zauzima ceo ekran računara, baš kao što će prezentacija izgledati na velikom ekranu kada je publika bude gledala. Možete da vidite kako će se grafike, vremenski rasporedi, filmovi, animirani efekti i efekti prelaza pogledati tokom prezentacije.

Da biste izašli iz prikaza projekcije slajdova, pritisnite taster ESC.

Prikaz za izlagača

Prikaz za izlagača je ključni prikaz za projekciju na slajdovima koji možete da koristite tokom prezentacije. Pomoću dva monitora možete da pokrećete druge programe i prikazujete beleške govornika koje gledaoci ne mogu da vide.

Da biste koristili prikaz za izlagača, uverite se da računar ima mogućnosti za više monitora, uključite podršku za više monitora i uključite prikaz za izlagača.

Više informacija o korišćenju prikaza za izlagača potražite u članku pregledanje beležaka govornika privatno dok se prezentacija prikazuje na više monitora.

Prikaz za čitanje

Koristite prikaz za čitanje da biste prikazali prezentaciju ne publici (na primer, putem velikog ekrana), ali umesto da neko prikaže prezentaciju na sopstvenom računaru. Ili, koristite prikaz za čitanje na sopstvenom računaru kada želite da prikažete prezentaciju ne u prikazu projekcije slajdova sa punim ekranom, ali u prozoru sa jednostavnim kontrolama koje olakšavaju redigovanje prezentacije. Uvek možete da se prebacite iz prikaza za čitanje na neki drugi prikaz ako želite da promenite prezentaciju.

Prikazi za pripremu i štampanje prezentacije

Da biste sačuvali papir i zapis perom, želite da pripremite posao štampanja pre štampanja. PowerPoint pruža prikaze i postavke kako bi vam pomogao da navedete šta želite da odštampate (slajdovi, propratni sadržaji ili stranice sa beleškama) i kako želite da odštampaju te zadatke (u boji, sivih tonova, crno-belo, sa okvirima i još puno toga).

Detaljnije informacije o štampanju i pregledu pre štampanja potražite u članku Štampanje PowerPoint slajdova ili propratne sadržaje.

Prikaz „Sortiranje slajdova“

Prikaz za sortiranje slajdova pruža prikaz slajdova u vidu sličica. Ovaj prikaz olakšava da sortirate i organizujete sekvencu slajdova dok se pripremate da biste odštampali slajdove. Možete da dobijete prikaz za sortiranje slajdova sa trake zadataka na dnu prozora slajda ili na kartici Prikaz na traci.

Slide sorter view

Print Preview

Pregled pre štampanja vam omogućava da navedete postavke za ono što želite da odštampate – propratni sadržaj, stranice sa beleškama i prikaz strukture ili slajdove. Izaberite stavku > Odštampaj, a zatim odaberite stavku opcije u okviru Postavke.

Prikazi u PowerPoint koje možete da koristite da biste uredili, odštampali i predstavili prezentaciju će biti sledeći:

 • Normal view

 • Prikaz „Sortiranje slajdova“

 • Prikaz stranice sa napomenama

 • Prikaz strukture (dostupno u PowerPoint 2016 za Mac i novije verzije)

 • Prikaz projekcije slajdova

 • Prikaz za izlagača

 • Master prikazi: slajd, propratni sadržaj i beleške

Možete da se prebacujete između PowerPoint prikaza na dva mesta:

Korišćenje menija " Prikaz " za prebacivanje između prikaza

Meni "Prikaz" u programu PowerPoint

Pristup tri glavna prikaza (normalan, sortiranje slajdova ili projekcija slajdova) na donjoj traci prozora PowerPoint

Prikaz dugmadi na dnu prozora programa PowerPoint

Prikazi za kreiranje ili uređivanje prezentacije

Nekoliko prikaza u PowerPoint vam može pomoći da kreirate profesionalnu prezentaciju.

 • Normal view     Normalni prikaz je glavni prikaz za uređivanje, gde pišete i dizajnirate prezentacije. Normalni prikaz ima tri radne oblasti:

  • Okno sa sličicama

  • Okno "Slajdovi"

  • Okno „Beleške“

  Okno sa sličicama, okno slajda i okno za beleške u programu PowerPoint za Mac
 • Prikaz za sortiranje slajdova     Prikaz za sortiranje slajdova pruža prikaz slajdova u vidu sličica. Ovaj prikaz olakšava da sortirate i organizujete sekvence slajdova dok pravite prezentaciju, a zatim i dok pripremate prezentaciju za štampanje. Odeljke možete da dodate i u prikazu za sortiranje slajdova, kao i da sortirate slajdove u različitim kategorijama ili odeljcima.

 • Prikaz stranice sa napomenama     Okno za napomene se nalazi ispod okna za slajdove. Možete otkucati beleške koje se odnose na trenutni slajd. Kasnije možete da odštampate beleške i da ih uputite kada održite prezentaciju. Možete da štampate i beleške da biste dali publici ili da biste dodali beleške u prezentaciju koju šaljete publici ili objavljenoj na Veb stranici.

 • Prikaz strukture    (predstavljen u PowerPoint 2016 za Mac ) prikazu strukture prikazuje prezentaciju kao prikaz strukture napravljenim od naslova i glavnog teksta sa svakog slajda. Svaki naslov se pojavljuje na levoj strani okna koja sadrži prikaz strukture, pored ikone slajda i broj slajda. Rad u prikazu strukture je naročito pogodan ako želite da izvršite globalna uređivanja, dobijete pregled prezentacije, promenite redosled znakova za nabrajanje ili slajdova ili da primenite promene oblikovanja.

 • Master prikazi     Master prikazi uključujete slajd, propratni sadržaj i prikaz beležaka. To su glavni slajdovi koji skladište informacije o prezentaciji, uključujući pozadinu, boje teme, fontovi teme, efekti teme, veličine čuvara mesta i pozicije. Ključna korist za rad u prikazu mastera je da na master slajda, master beležaka ili master propratnog sadržaja, možete da izvršite univerzalne promene stilova na svakom slajdu, stranici sa napomenama ili propratnim zapisima povezanim sa prezentacijom. Više informacija o radu sa masterima potražite u članku izmena mastera slajda.

Prikazi za isporuku prezentacije

 • Prikaz projekcije slajdova     Koristite prikaz projekcije slajdova da biste vodili prezentaciju pred publikom. U ovom prikazu slajdovi okupiraju ceo ekran računara.

 • Prikaz za izlagača     Prikaz za izlagača vam pomaže da upravljate slajdovima dok predstavljate praćenjem koliko je vremena prošlo, koji je slajd sledeći i da se prikazuju beleške koje samo vi možete da vidite (koji vam takođe omogućavaju da uzmete beleške sa sastanka dok predstavljate).

Prikazi za pripremu i štampanje prezentacije

Da biste sačuvali papir i zapis perom, želite da pripremite posao štampanja pre štampanja. PowerPoint pruža prikaze i postavke kako bi vam pomogao da navedete šta želite da odštampate (slajdovi, propratni sadržaji ili stranice sa beleškama) i kako želite da odštampaju te zadatke (u boji, sivih tonova, crno-belo, sa okvirima i još puno toga).

 • Prikaz za sortiranje slajdova     Prikaz za sortiranje slajdova pruža prikaz slajdova u vidu sličica. Ovaj prikaz olakšava da sortirate i organizujete sekvencu slajdova dok se pripremate da biste odštampali slajdove.

 • Pregled pre štampanja     Pregled pre štampanja vam omogućava da navedete postavke za ono što želite da odštampate – propratni sadržaj, stranice sa beleškama i prikaz strukture ili slajdove.

Takođe pogledajte

Organizovanje slajdova u odeljke

Štampanje slajdova i propratnog sadržaja

Pokretanje prezentacije i gledanje beležaka u prikazu za izlagača

U PowerPoint za veb, kada se datoteka skladišti na OneDrive, podrazumevani prikaz je prikaz čitanja. Kada se datoteka skladišti na OneDrive za posao ili školu ili SharePoint u sistemu Microsoft 365, podrazumevani prikaz je prikaz uređivanja.

Prikaz za kreiranje prezentacije

Prikaz za uređivanje

Možete da dobijete prikaz za uređivanje sa kartice " Prikaz " ili sa trake zadataka na dnu prozora slajda.

Prikaz za uređivanje je režim za uređivanje gde najčešće radite da biste kreirali slajdove. U nastavku, prikaz za uređivanje prikazuje sličice slajdova sa leve strane, veliki prozor koji prikazuje trenutni slajd i okno sa beleškama ispod trenutnog slajda gde možete da kucate beleške govornika za taj slajd.

Prikaz za uređivanje u programu PowerPoint online

Prikaz „Sortiranje slajdova“

Sortiranje slajdova vam omogućava da vidite slajdove na ekranu u koordinatnoj mreži koja vam olakšava da ih ponovo organizujete ili organizujete u odeljke, samo prevlačenjem i otpuštanjem tamo gde želite.

Prikaz za sortiranje slajdova u programu PowerPoint za Veb.

Da biste dodali odeljak desnim tasterom miša na prvi slajd u novom odeljku i izaberite stavku Dodaj odeljak. Dodatne informacije potražite u članku Organizovanje PowerPoint slajdova u odeljke.

Da biste pristupili prikazu za sortiranje slajdova, kliknite na dugme za sortiranje slajdova Dugme "Prikaz za sortiranje slajdova" na statusnoj traci na dnu prozora.

Prikazi za isporuku ili prikazivanje prezentacije

Prikaz projekcije slajdova

Možete da dobijete prikaz projekcije slajdova sa trake zadataka Prikazuje dugme „Prikaz projekcije slajdova“ u programu PowerPoint na dnu prozora slajda.

Koristite prikaz projekcije slajdova da biste vodili prezentaciju pred publikom. Prikaz projekcije slajdova zauzima pun ekran računara, kako prezentacija izgleda na velikoj stranici kada je gledaoci vide.

Prikaz za čitanje

Napomena: Prikaz za čitanje nije dostupan za PowerPoint za veb datoteke uskladištene u OneDrive za posao ili školu /SharePoint u sistemu Microsoft 365.

Možete da se vratite na prikaz za čitanje sa kartice " Prikaz " ili sa trake zadataka dugme prikaza za čitanje u programu PowerPoint na dnu prozora slajda.

Većina osoba koja pregleda PowerPoint prezentaciju bez izlagača će želeti da koristi prikaz za čitanje. Prikazuje prezentaciju preko celog ekrana kao u prikazu „Projekcija slajdova“ i uključuje nekoliko jednostavnih kontrola kako bi se olakšalo prelistavanje slajdova. Možete da prikažete i beleške govornika u prikazu za čitanje.

Napomena:  Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li da nam javite da li su informacije bile korisne? Ovo je članak na engleskom jeziku za referencu.​

Budite korak ispred uz Microsoft 365

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×