Izvoz ili pravljenje rezervne kopije e-pošte, kontakata i kalendara u vidu Outlook .pst datoteke

Izvoz ili pravljenje rezervne kopije e-pošte, kontakata i kalendara u vidu Outlook .pst datoteke

Kada je aplikacija Outlook instalirana na računaru, možete je koristiti za premeštanje e-pošte, kontakata i kalendarskih stavki sa jednog naloga e-pošte na drugi.

Na primer, recimo da imate Microsoft 365 poštansko sanduče i gmail nalog. Možete da dodate oba u Outlook. Zatim možete da koristite Outlook za izvoz stavki sa gmail naloga i da ih uvezete u Microsoft 365 poštansko sanduče.

Izvoz stavki kreiranjem .pst datoteke. Outlook datoteka sa podacima (.pst) sadrži poruke i druge Outlook stavke i čuva se na računaru. Da biste saznali kako da uvezete stavke nakon izvoza, pogledajte Uvoz e-pošte, kontakata i kalendara iz Outlook .pst datoteke.

Kako da izvezete e-poštu, kontakte i kalendarske stavke iz programa Outlook u .pst datoteku

Odaberite nešto sa sledeće liste uputstava za izvoz.

Dodajte Microsoft 365 e-poštu u Outlook aplikaciju, kao što je Outlook za Microsoft 365, Outlook 2016 ili 2013. Zatim možete da koristite Outlook da biste premestili e-poštu, kontakte i kalendarske stavke u Microsoft 365 poštansko sanduče. 

 1. Dodajte „izvorni“ nalog e-pošte u Outlook. Na primer, možete da dodate svoj Gmail nalog u Outlook 2016. Sačekajte malo dok se ne pojave sve e-poruke i kontakti.

 2. DodajteMicrosoft 365 e-poštu u Outlook. Kada to uradite, Outlook će se automatski sinhronizovati sa Microsoft 365. Videćete da se sadržaj Microsoft 365 poštanskog sandučeta pojavljuje u programu Outlook.

 3. Odaberite neko od uputstava za izvoz da biste izvezli e-poštu sa izvornog naloga u .pst datoteku.

  Na primer, ako imate Outlook 2016, odaberite stavku Outlook 2013 i Outlook 2016: Izvoz Outlook stavki u .pst datoteku.

 4. Na primer, ako imate Outlook 2010, odaberite stavku Outlook 2010: Izvoz Outlook stavki u .pst datoteku.

Kada se podaci e-pošte izvezu u .pst datoteku, oni postaju prenosivi! Možete da ih uvezete na druge naloge e-pošte. Ako to želite da uradite pomoću programa Outlook, pogledajte članak Uvoz e-pošte, kontakata i kalendara iz Outlook .pst datoteke.

 1. U vrhu trake programa Outlook odaberite stavku Datoteka.

  Ako na traci ne postoji opcija Datoteka u gornjem levom uglu, pogledajte članak Koju verziju programa Outlook imam? da biste utvrdili svoju verziju programa Outlook i došli do odgovarajućih uputstava za izvoz.

  Ovako izgleda traka u programu Outlook 2016.
 2. Odaberite stavke Otvaranje i izvoz > Uvoz/izvoz.

  Odaberite stavku „Otvaranje i izvoz“, a zatim odaberite stavku „Uvoz/izvoz“.

 3. Odaberite stavku Izvezi u datoteku.

  Odaberite stavku „Izvezi u datoteku“.

 4. Kliknite na Outlook datoteka sa podacima (.pst)>Dalje.

 5. Izaberite ime naloga e-pošte za izvoz, kao što je prikazano na slici ispod. Informacije se mogu izvoziti samo za jedan po jedan nalog.

  Uverite se da je potvrđen izbor u polju za potvrdu Uključi potfascikle. Na ovaj način će biti izveženo sve što se nalazi na nalogu: kalendar, kontakti i prijemno sanduče. Odaberite stavku Dalje.

  Odaberite nalog e-pošte koji želite da izvezete.

 6. Kliknite na dugme Pregledaj da biste izabrali gde želite da sačuvate Outlook datoteka sa podacima (.pst. Unesite ime datoteke, i odaberite u redu da biste nastavili.

  Napomena: Ako ste ranije koristili funkciju izvoza, pojaviće se prethodna lokacija fascikle i ime datoteke. Otkucajte drugo ime datoteke pre nego što kliknete na dugme U redu.

 7. Ako izvozite u postojeću datoteku Outlook datoteka sa podacima (.pst, u okviru Opcije navedite šta treba uraditi pri izvozu stavki koje već postoje u datoteci.

 8. Odaberite stavku Završi.

 9. Outlook odmah započinje izvoz osim ako se kreira nova datoteka Outlook datoteka sa podacima (.pst ili se koristi datoteka zaštićena lozinkom.

  • Ako kreirate datoteku Outlook datoteka sa podacima (.pst, opcionalna lozinka može vam pomoći da je zaštitite. Kada se pojavi dijalog Kreiranje Outlook datoteke sa podacima, unesite lozinku u polje Lozinka i Verifikujte lozinku, pa izaberite dugme U redu. U dijalogu Lozinka za Outlook datoteku sa podacima unesite lozinku, pa izaberite dugme U redu.

  • Ako izvozite u postojeću datoteku Outlook datoteka sa podacima (.pst koja je zaštićena lozinkom, u dijalogu Lozinka za Outlook datoteku sa podacima otkucajte lozinku, a zatim kliknite na dugme U redu.

Sada kada se vaši Outlook podaci nalaze u .pst datoteci, oni su prenosivi. Na primer, možete da sačuvate .pst datoteku u usluzi OneDrive, a zatim je preuzmete na novi računar. Takođe možete da je sačuvate na prenosnom disku, a zatim uvezete e-poštu, kontakte i kalendar u programu Outlook.

 1. U vrhu trake programa Outlook odaberite karticu Datoteka.

  Ako na traci ne postoji opcija Datoteka u gornjem levom uglu, pogledajte članak Koju verziju programa Outlook imam? da biste utvrdili svoju verziju programa Outlook i došli do odgovarajućih uputstava za izvoz.

  U programu Outlook 2010 odaberite karticu „Datoteka“.

 2. Odaberite stavku Opcije.

  Odaberite stavku „Opcije“.

 3. U dijalogu „Opcije programa Outlook“ odaberite stavku Napredno.

  Odaberite stavku „Više opcija“.

 4. U odeljku Izvoz odaberite stavku Izvezi.

  Na stranici „Više opcija“ odaberite stavku „Izvoz“

 5. Odaberite stavke Izvezi u datoteku, zatim Dalje.

 6. Izaberite stavke Outlook datoteka sa podacima (.pst), zatim Dalje.

 7. Izaberite ime naloga e-pošte za izvoz, kao što je prikazano na slici ispod. Informacije se mogu izvoziti samo za jedan po jedan nalog.

  Uverite se da je potvrđen izbor u polju za potvrdu Uključi potfascikle. Na ovaj način će biti izveženo sve: kalendar, kontakti i prijemno sanduče. Odaberite stavku Dalje.

  Odaberite nalog e-pošte koji želite da izvezete.

 8. Kliknite na dugme Potraži da biste izabrali gde želite da sačuvate Outlook datoteku sa podacima (.pst) i uneli ime datoteke. Kliknite na dugme U redu da biste nastavili.

  Napomena: Ako ste ranije koristili funkciju izvoza, pojaviće se prethodna lokacija fascikle i ime datoteke. Obavezno promenite ime datoteke ako želite da kreirate novu datoteku umesto korišćenja postojeće.

 9. Ako izvozite u postojeću Outlook datoteku sa podacima (.pst), u okviru stavke Opcije navedite šta treba da se izvrši pri izvozu stavki koje već postoje u datoteci.

 10. Odaberite stavku Završi.

 11. Izvoz se odmah pokreće osim ako se ne kreira nova Outlook datoteka sa podacima (.pst) ili se vrši izvoz u postojeću datoteku koja je zaštićena lozinkom.

  • Ako kreirate novu Outlook datoteku sa podacima (.pst), opcionalna lozinka može vam pomoći da je zaštitite. Kada se pojavi dijalog Kreiranje Outlook datoteke sa podacima, unesite lozinku u polja Lozinka i Verifikujte lozinku, pa izaberite dugme U redu. U dijalogu Lozinka za Outlook datoteku sa podacima unesite lozinku, pa izaberite dugme U redu.

  • Ako izvozite u postojeću Outlook datoteku sa podacima (.pst) koja je zaštićena lozinkom, u dijalogu Lozinka za Outlook datoteku sa podacima unesite lozinku, pa izaberite dugme U redu.

Sada kada se vaši Outlook podaci nalaze u .pst datoteci, oni su prenosivi. Možete da sačuvate .pst datoteku u usluzi OneDrive, a zatim je preuzmete na novi računar. Takođe možete da je sačuvate na prenosnom disku, a zatim uvezete e-poštu, kontakte i kalendar u programu Outlook.

 1. U programu Outlook 2007, na vrhu trake odaberite Datoteka.

  Ako na traci ne postoji opcija Datoteka u gornjem levom uglu, pogledajte članak Koju verziju programa Outlook imam? da biste utvrdili svoju verziju programa Outlook i došli do odgovarajućih uputstava za izvoz.

  U programu Outlook 2007 odaberite karticu „Datoteka“.

 2. Odaberite stavku Uvoz i izvoz.

  Odaberite stavku „Uvoz i izvoz“.

 3. Odaberite stavku Izvezi u datoteku, a zatim kliknite na dugme Dalje.

  Odaberite stavku „Izvezi u datoteku“, a zatim kliknite na dugme „Dalje“.

 4. Izaberite stavku fascikla sa ličnim datotekama (.pst), a zatim kliknite na Dalje.

 5. Izaberite ime naloga e-pošte za izvoz, kao što je prikazano na slici ispod. Informacije se mogu izvoziti samo za jedan po jedan nalog.

  Uverite se da je potvrđen izbor u polju za potvrdu Uključi potfascikle. Na ovaj način će biti izveženo sve što se nalazi na nalogu: kalendar, kontakti i prijemno sanduče. Odaberite stavku Dalje.

  Odaberite nalog e-pošte koji želite da izvezete.

 6. Kliknite na dugme Potraži da biste izabrali gde želite da sačuvate Outlook datoteku sa podacima (.pst) i uneli ime datoteke. Kliknite na dugme U redu da biste nastavili.

  Napomena: Ako ste ranije koristili funkciju izvoza, pojaviće se prethodna lokacija fascikle i ime datoteke. Obavezno promenite ime datoteke ako želite da kreirate novu datoteku umesto korišćenja postojeće.

 7. Ako izvozite u postojeću Outlook datoteku sa podacima (.pst), u okviru stavke Opcije navedite šta treba da se izvrši pri izvozu stavki koje već postoje u datoteci.

 8. Kliknite na dugme Završi.

 9. Izvoz se odmah pokreće osim ako ne kreirate novu Outlook datoteku sa podacima (.pst) ili vršite izvoz u postojeću .pst datoteku koja je zaštićena lozinkom. U tim slučajevima će se pojaviti sledeći dijalog:

  Ako ne želite da zaštitite .pst datoteku lozinkom, kliknite na dugme „U redu“.

  Kliknite na dugme U redu ako ne želite da zaštitite datoteku lozinkom. U suprotnom:

  • Ako želite da zaštitite .pst datoteku lozinkom, unesite lozinku u polja Lozinka i Verifikujte lozinku, a zatim kliknite na dugme U redu. U dijalogu „Lozinka za Outlook datoteku sa podacima“ unesite lozinku, pa izaberite dugme U redu.

  • Ako izvozite u postojeću „fasciklu sa ličnim datotekama“ (.pst) koja je zaštićena lozinkom, u dijalogu „Lozinka za Outlook datoteku sa podacima“, unesite lozinku, a zatim kliknite na dugme U redu.

Sada kada se vaši Outlook podaci nalaze u .pst datoteci, oni su prenosivi. Možete da sačuvate .pst datoteku u usluzi OneDrive, a zatim je preuzmete na novi računar. Takođe možete da je sačuvate na prenosnom disku, a zatim uvezete e-poštu, kontakte i kalendar u programu Outlook.

Koji podaci se izvoze?

 • Kada Outlook izvozi e-poštu, kontakte i informacije o kalendaru u .pst datoteku, on pravi kopiju informacija. Ništa ne napušta Outlook. I dalje ćete videti e-poštu, kontakte i kalendar u programu Outlook i imaćete im pristup.

 • Kada Outlook izvozi e-poruke, on obuhvata sve priloge e-poruka.

 • Outlook ne izvozi metapodatke kao što su svojstva fascikle (prikazi, dozvole i postavke automatskog arhiviranja), pravila za poruke i liste blokiranih pošiljalaca.

Važno: Ako koristite Keširani Exchange režim, Outlook izvozi samo stavke iz trenutnog keša. Keš podrazumevano sadrži stavke od prethodnih 12 meseci. Da biste izvezli i podatke starije od 12 meseci, prvo isključite Keširani Exchange režim. Više informacija potražite u članku Uključivanje ili isključivanje keširanog Exchange režima.

Kada treba da izvezem (napravim rezervnu kopiju)/uvezem .pst datoteku?

 • Želite da premestite e-poštu sa jednog naloga e-pošte na drugi u sledećim situacijama:

  Na primer, recimo da imate stari yahoo nalog e-pošte, jakobsol77@yahoo.com i želite da premestite e-poštu na novi Microsoft 365 nalog e-pošte, jakobsol78@contoso.com.

  Pomoću programa Outlook na računaru, možete da dodate oba naloga u Outlook. Sačekajte malo da se sve e-poruke pojave (ako ih ima mnogo, to može potrajati). Zatim koristite Outlook za izvoz e-pošte sa Yahoo naloga u .pst datoteku. Na kraju, uvezite .pst datoteku na Office 365 nalog.

 • <c0>Prelazite sa računara na računar</c0>: Premeštate e-poštu sa jednog računara na kom je instaliran Outlook na drugi računar na kom je instaliran Outlook. Na primer, recimo da je na starom računaru instaliran Outlook 2007 i upravo ste nabavili novi računar na kom je instaliran Outlook 2016. Izvezite podatke e-pošte iz programa Outlook 2007 (opisano u ovom članku) i uvezite ih u Outlook 2016.

 • Prelazite sa PC na MAC računar: premeštate e-poštu iz programa Outlook na PC računaru i uvozite je u Outlook 2016 na Mac računaru.

 • Želite periodično pravljenje rezervne kopije: moželite povremeno da napravite rezervnu kopiju celokupne e-pošte, kontakata i kalendara na bezbednom mestu. Kada kreirate .pst datoteku, kopirajte je na bezbednu lokaciju, na primer na USB fleš disk, drugi čvrsti disk ili skladište u oblaku kao što su OneDrive ili Dropbox.

  Ne postoji automatizovani način za periodično pravljenje rezervne kopije svega (starog i novog). Automatsko arhiviranje pravi samo rezervnu kopiju starih stavki i premešta ih umesto da napravi kopiju.

 • Ako samo želite da napravite rezervnu kopiju kontakata, pogledajte članak Izvoz kontakata iz programa Outlook da biste kopirali kontakte u .csv datoteku.

Takođe pogledajte

Uvoz i izvoz Outlook e-pošte, kontakata i kalendara

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

×