Upravljajte zakazanim obavezama, planovima, budžetima – lako uz Microsoft 365

Izvoz tabele ili upita na SharePoint lokaciju

Izvoz tabele ili upita na SharePoint lokaciju

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Kada treba da privremeno ili trajno premestili neke podatke u programu Access na SharePoint sajt, možete da ih izvezete na sajt iz Access baze podataka. Kad izvezete podatke, Access pravi kopiju izabrane tabele ili objekta upita baze podataka i skladišti kopiju kao listu. Važno je zapamtiti da izvezena lista neće odražavati promene izvršene u izvornoj tabeli ili upitu nakon operacije izvoza.

U ovom članku

Uobičajeni slučajevi izvoza podataka na SharePoint sajt

Izvoz tabele ili upita na SharePoint sajt

Šta još treba da znam o izvozu?

Kako Windows SharePoint Services tipovi podataka mapiraju Access tipove podataka

Uobičajeni slučajevi izvoza podataka na SharePoint sajt

Tabelu ili upit izvozite na SharePoint sajt iz raznih razloga, uključujući:

 • Počinjete sa korišćenjem usluge Windows SharePoint Services i shvatili ste da bi svima bilo lakše ako neke od tabela u bazi podataka takođe postoje kao SharePoint liste. Kada želite da delite podatke sa timom, rad sa SharePoint listama može biti lakši način nego u bazi podataka. Početnicima takođe može biti lakše da pregledaju i uređuju liste. Pored toga, možete da iskoristite nekoliko SharePoint funkcije, kao što je primanje obaveštenja kada je lista izmenjena, dodeljivanje i koordinacija zadataka povezanih sa listom i rad van mreže.

 • Želite da delite podatke između programa Access i SharePoint sajta, ali su podaci trenutno uskladišteni u programu Access. Da biste prikazali i uredili najnovije podatke pomoću programa Access ili sa SharePoint sajta, trebalo bi da prvo izvezete podatke u vidu liste i zatim se povežete sa njom iz Access baze podataka.

 • Upite u Access bazi podataka koristite za generisanje dnevnih ili sedmičnih izveštaja o statusu, a zatim te rezultate objavljujete u redovnim intervalima na jednom od svojih sajtova.

Ova tema vam predstavlja korake za izvoz podataka u SharePoint u vidu liste. Pomoć za povezivanje sa SharePoint listom iz programa Access potražite u odeljku Uvoz podataka iz SharePoint liste ili povdzivanje sa njom.

Izvoz tabele ili upita na SharePoint lokaciju

Najlakši način za izvoz podataka na SharePoint sajt jeste pokretanje čarobnjaka za izvoz na SharePoint sajt. Nakon što pokrenete čarobnjak, možete da sačuvate postavke – informacije koje ste dobili kada ste pokrenuli čarobnjak – kao specifikaciju izvoza. Možete ponovo da pokrenete operaciju izvoza bez ponovnog unosa. Koraci u ovom odeljku objašnjavaju kako da pripremite izvoz, kako da izvezete podatke i kako da sačuvate postavke kao specifikacije.

Priprema za operaciju

 1. Pronađite bazu podataka koja sadrži tabelu ili upit koji želite da izvezete.

  Kada izvezete upit, redovi i kolone u rezultatima upita se izvoze kao stavke liste i kolone. Ne možete da izvezete obrazac ili izveštaj u SharePoint.

  Napomena: Možete da izvozite samo po jedan objekat istovremeno.

 2. Identifikujte SharePoint sajt na kojem želite da kreirate listu.

  Važeća adresa sajta počinje sa http:// ili https://, a nakon toga ide ime servera i na kraju putanja do određenog sajta na serveru. Na primer, ovo je važeća adresa:

  https://contoso/AnalysisTeam

 3. Uverite se da imate neophodne dozvole za kreiranje liste na SharePoint sajtu. Obratite se administratoru servera ako niste sigurni za dozvole.

  Operacija izvoza kreira novu listu koja ima isto ime kao i izvorni objekat programa Access. Ako SharePoint sajt već ima listu sa tim imenom, bićete upitani da navete drugo ime za novu listu.

  Napomena: Ne možete da zamenite niti da dodate podatke postojećoj listi.

 4. Pregledajte polja u izvornoj tabeli ili upitu.

  Sledeća tabela objašnjava kako se izvoze određeni elementi i da li treba da preduzmete dodatne radnje u određenim slučajevima.

  Element

  Rešenje

  Polja i zapisi

  Sva polja i zapisi u tabeli ili upiti biće izvezeni, uključujući polja koja su skrivena u listu sa podacima. Postavke filtera će biti zanemarene tokom operacije izvoza.

  Prilozi

  Ako izvorni objekat ima više od jedne kolone priloga, morate da uklonite sve ostale kolone priloga. To je zato što SharePoint lista može da podrži samo jednu kolonu priloga. Ako izvorni objekat sadrži više od jedne takve kolone, Access prikazuje poruku koja vas obaveštava da uklonite sve osim jedne kolone priloga pre pokretanja operacije. Da biste privremeno rešili ovo, možete da kopirate sve dodatne kolone priloga u druge Access objekte, a zatim da ih izvezete na druge SharePoint liste.

  Polja za pronalaženje sa jednom ili više vrednosti

  Vrednosti za prikaz u poljima za pronalaženje sa jednom vrednošću se izvoze kao polje izbora sa padajućim menijem na SharePoint listi. Ako izvorno polje podržava višestruke vrednosti, kreira se polje izbora koja dozvoljava više izbora na SharePoint listi.

  Napomena: Polje izbora na SharePoint listi može da sadrži više od jedne kolone. Ako izvorno polje za pronalaženje sadrži više kolona, vrednosti u svim kolonama će se kombinovati u jednu kolonu.

  Izračunata polja upita

  Rezultati u izračunatim kolonama se kopiraju u polje čiji tip podataka zavisi od tipa podataka izračunatih rezultata. Izraz koji izvršava ovaj proračun se ne kopira.

  Polja za OLE objekat

  Polja za OLE objekat će biti zanemarena tokom operacije izvoza.

 5. Ako izvorna Access baza podataka nije otvorena, otvorite je, a zatim idite na sledeći skup koraka.

Izvoz podataka

 1. Na kartici Spoljni podaci , u grupi izvoz kliknite na dugme još u padajućoj listi opcija, a zatim izaberite stavku SharePoint liste.

 2. Otvara se čarobnjak Izvoz - SharePoint sajt.

  Navedite SharePoint sajt na koji se izvozi Access tabela ili upit.

 3. U polje Navedite SharePoint sajt unesite adresu odredišnog sajta.

 4. U polje Navedite ime za novu listu unesite ime za novu listu.

  Ako izvorni objekat u bazi podataka već ima isto ime kao lista na SharePoint sajtu, navedite drugo ime.

 5. Opcionalno, unesite opis za novu listu u polje O , a zatim potvrdite izbor u polku za potvrdu Otvori listu nakon završetka.

 6. Da biste započeli proces izvoza, kliknite na dugme U redu.

 7. Access kreira listu na SharePoint sajtu, a zatim prikazuje status operacije na poslednjoj stranici čarobnjaka. Kada se završi operacija izvoza, možete da zatvorite čarobnjak ili da sačuvate korake izvoza u vidu specifikacije.

  Takođe, SharePoint tokom operacije SharePoint bira odgovarajući tip podataka za svaku kolonu, u zavisnosti od odgovarajućeg izvornog polja. Da biste videli listu kako se Access i Windows SharePoint Services tipovi podataka mapiraju jedni u druge kada izvozite podatke i koje postavke polja se izvoze za svaki tip podataka, pogledajte odeljak Kako se Windows SharePoint Services tipovi podataka mapiraju u Access tipove podataka u nastavku ovog članka.

Šta još treba da znam o izvozu?

Kako se Windows SharePoint Services tipovi podataka mapiraju u Access tipove podataka

Sledeća tabela prikazuje kako Access identifikuje tip podataka kolona u izvezenoj listi kada izvezete tabelu ili upit.

Access tip podataka

Windows SharePoint Services tip podataka

Podrazumevane postavke svojstava polja

Napomene

Tekst

Jedan red teksta

Ime kolone     Odražava postavku Ime polja u programu Access.

Opis     Odražava Opis postavka u programu Access.

Obavezno     Odražava obavezno postavku u programu Access.

Maksimalan broj znakova     Odražava postavku Veličina polja u programu Access.

Podrazumevana vrednost     Odražava postavku Podrazumevana vrednost u programu Access ako nije izraz. U suprotnom, prazne.

Dodaj u podrazumevani prikaz     Da

Memorandum/dugačak tekst

Više redova teksta

Ime kolone     Odražava postavku Ime polja u programu Access.

Opis     Odražava Opis postavka u programu Access.

Obavezno     Odražava obavezno postavku u programu Access.

Broj redova za prikaz     5

Dodaj u podrazumevani prikaz     Da

Broj

Broj

Ime kolone     Odražava postavku Ime polja u programu Access.

Opis     Odražava Opis postavka u programu Access.

Obavezno     Odražava obavezno postavku u programu Access.

Min     Prazno

Maks     Prazno

Sledeća tabela ilustruje kako se podešava svojstvo Broj decimalnih mesta u skladu sa postavkom Decimalna mesta u programu Access.

Access postavke    

Windows SharePoint Services postavke    

Automatski

Automatski

0-5

0-5

6-15

5

Podrazumevana vrednost     Odražava postavku Podrazumevana vrednost u programu Access ako nije izraz. U suprotnom, prazne.

Dodaj u podrazumevani prikaz     Da

Prikaži kao procenat     Da, ako je svosjtvo Format postavljeno na Procenat.

Datum/vreme

Datum ili vreme

Ime kolone     Odražava postavku Ime polja u programu Access

Opis     Odražava Opis postavka u programu Access

Obavezno     Odražava obavezno postavku u programu Access

Format datuma i vremena     Postavite na Datum samo ako svojstvo " Format " postavljeno na Kratki format datuma. U suprotnom, postavite datum & vreme.

Tip kalendara     Postavite na hidžra ako je izabrana opcija koristi Hidžra . U suprotnom, postavite na gregorijanski kalendar.

Sledeća tabela ilustruje kako se podešava svojstvo Podrazumevana vrednost u skladu sa postavkom Podrazumevana vrednost u programu Access.

Access postavke    

Windows SharePoint Services postavke    

=Date()

Današnji datum

Polje postavljeno na određeni datum

Polje postavljeno na određeni datum

Dodaj u podrazumevani prikaz     Da

Valuta

Valuta

Ime kolone     Odražava postavku Ime polja u programu Access.

Opis     Odražava Opis postavka u programu Access.

Obavezno     Odražava obavezno postavku u programu Access.

Min     Prazno

Maks     Prazno

Sledeća tabela ilustruje kako se podešava svojstvo Broj decimalnih mesta u skladu sa postavkom Decimalna mesta u programu Access.

Access postavke    

Windows SharePoint Services postavke    

Automatski

Automatski

0-5

0-5

6-15

5

Podrazumevana vrednost     Odražava postavku Podrazumevana vrednost u programu Access ako nije izraz. U suprotnom, prazne.

Dodaj u podrazumevani prikaz     Da

Tip valute     Odražava postavku " Oblikovanje " u programu Access.

Automatsko numerisanje

Broj

Ime kolone     Odražava postavku Ime polja u programu Access.

Opis     Odražava Opis postavka u programu Access.

Obavezno     Odražava obavezno postavku u programu Access.

Min     Prazno

Maks     Prazno

Broj decimalnih mesta     Automatski

Dodaj u podrazumevani prikaz     Da

Automatsko numerisanje gde je svojstvo „Veličina polja“ postavljeno na „ID replikacije“

Jedan red teksta

Ime kolone     Odražava postavku Ime polja u programu Access.

Opis     Odražava Opis postavka u programu Access.

Obavezno     Odražava obavezno postavku u programu Access.

Maksimalan broj znakova     38

Podrazumevana vrednost     Prazno

Dodaj u podrazumevani prikaz     Da

Da/ne

Da/ne

Ime kolone     Odražava postavku Ime polja u programu Access.

Opis     Odražava Opis postavka u programu Access.

Podrazumevana vrednost     Odražava postavku Podrazumevana vrednost u programu Access ako nije izraz. U suprotnom, prazne.

Dodaj u podrazumevani prikaz     Da

OLE objekat

Polje neće biti izvezeno

Hiperveza

Hiperveza

Ime kolone     Odražava postavku Ime polja u programu Access.

Opis     Odražava Opis postavka u programu Access.

Obavezno     Odražava obavezno postavku u programu Access.

Oblikovanje URL kao     Hiperveza

Dodaj u podrazumevani prikaz     Da

Prilog

Prilog

Ime kolone     Odražava postavku Ime polja u programu Access.

Opis     Odražava Opis postavka u programu Access.

Obavezno     Odražava obavezno postavku u programu Access.

Dodaj u podrazumevani prikaz     Da

Polja sa više vrednosti

Izbor

Ime kolone     Odražava postavku Ime polja u programu Access.

Opis     Odražava Opis postavka u programu Access.

Obavezno     Odražava obavezno postavku u programu Access.

Dodaj u podrazumevani prikaz     Da

Vrh stranice

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×